Totuuden talo on henkisten ja hengellisten asioiden opetus- ja tutkimussivusto. Verkossa tarjottava opetus on aina kaikille avointa. Tällä hetkellä opetamme muun muassa henkistä kasvua, itsetuntemusta, ajatusten ja tunteiden hallintaa, muistitekniikoita, NLP:tä, reikiä ja hengellistä astrologiaa. Lisäksi verkkosivustolla on julkaistu jo satoja opetusartikkeleita. Näistä erilaisista oppitunneista ja esitelmistä löytyy vastauksia jo ainakin tavallisimpiin henkisen tien kysymyksiin. Tutustu kurssitarjontaamme sekä sähköiseen opetusmateriaaliin kohdassa OPETUS. Osiosta löydät myös kymmenittäin itsensä kehittämiseen ja itsetuntemukseen soveltuvia psykologisia ja henkisiä testejä ja harjoituksia.

 

Totuuden talo edistää näitä kolmea asiaa:

  • Henkisen ja hengellisen opetuksen, sekä terveyden, oikeuden, tieteen ja taiteen tulee olla jokaiselle ihmiselle maksutonta kuten peruskoulun.
  • Tieteellisen ja uskonnollisen tutkimuksen, julkaisemisen ja opetuksen tulee pohjautua totuuteen, eikä rahoittajien odotuksiin tai virkaatekevien asiantuntijoiden persoonallisiin tottumuksiin ja uskomuksiin.
  • Jokaiselle ihmiselle kuuluu mahdollisuus eristäytyä pois yhteiskunnasta määräajaksi tutkimaan itseään sekä etsimään perimmäistä totuutta.

 

Opetustyön lisäksi voit tutustua Totuuden talon tutkimustyöhön. Tavoitteenamme on yhteensovittaa uskontojen pyhiä kirjoituksia ja tieteellistä ajattelutapaa. Tutkimustyön perimmäinen tavoite on esitellä ja todistaa niin sanottu Kaiken ja ei minkään teoria, joka pystyy selittämään jokaisen tähänastisen tieteellisen teorian ja uskonnollisen pyhän kirjan sekä osoittamaan niiden välisiä vuorovaikutussuhteita. Tutkimustyön ensimmäiset tulokset on julkaistu Totuuden talon verkkokirjassa.

Totuuden talon tarkoitus on tukea, ohjata ja auttaa ihmisen henkistä kehittymistä kohtaamaan maailmankaikkeuden taustalla vaikuttava perimmäinen totuus. Ihmisen ja totuuden kohtaaminen on mahdollista vain yksilönä, henkilökohtaisesti. Tämän vuoksi Totuuden talo ei kehota ihmistä "liittymään" Totuuden taloon, vaan yksinkertaisesti ihmiselle on tarjolla erilaista ymmärrystä, tietoa, tekniikoita ja kokemusta, joista voi ammentaa omaan käyttöönsä sen, mitä juuri tällä hetkellä tarvitsee, ja mihin on itse valmis "tässä ja nyt". Totuuden talo ohjeistaa ihmisiä pitämään viikoittain ja kuukausittain lepopäiviä, jolloin on hyvää aikaa tutkia pyhiä kirjoituksia sekä opetella tuntemaan itseänsä yksilönä, lajina ja osana koko maailmankaikkeutta. Voit myös rekisteröityä Totuuden taloon ja tilata uutiskirjeen.

Totuuden talo löytyy myös YouTubesta

 

Totuuden talo käsitteenä ja sen historia

Totuuden talo on kaiken tiedon (perimmäisen totuuden) yhdistymä, eli uskontojen ja tieteen liitto. Ikuiseen totuuteen ei riitä, että se täyttää tieteelliset määrittelyt ja kestää matemaattisen todistelun, vaan sen pitää olla myös pyhien kirjojen mukaan totta. Toisaalta ikuiseen totuuteen ei riitä, että siihen voi sokeasti uskoa ja luottaa, vaan se pitää pystyä saattamaan tieteellisen tarkastelun alle selkeästi todistettavaan muotoon. Kuten sanottu, perimmäinen Totuus on uskontojen ja tieteen liitto.

Jos uskonnot pystyisivät vastaamaan kaikkiin ihmisen tarpeisiin ja ihmisen elämää koskettaviin kysymyksiin, ei kukaan tarvitsisi lääkkeitä, luonnonlakeja tai esimerkiksi psykoterapiaa. Jos tiede olisi ylin auktoriteetti, kaikki totuudet olisi jo löydetty ja ihmiskunta eläisi niiden mukaan. Tällöin tiede olisi tehnyt itsestään tarpeettoman. Tämän vuoksi Totuus on tiedettä ja uskontoja korkeampi auktoriteetti.

Maailmassa on esiintynyt Totuuden taloja niin kauan kuin historiaa on kirjoitettu muistiin. Ensimmäiset fyysiset Totuuden talot olivat egyptiläiset mysteerikoulut (esim. HaTHoR), joissa alkemian ja astrologian nimissä luotiin yhteinen pohja kaikille nykyaikaisille tieteen aloille. Myöhemmin tuli Aleksandrian Museion ja kirjasto, sekä Platonin Academica ja sitä ennen Pythagoraan koulut, sekä vielä Jeesuksen pohjalle rakennettu Vatikaani ja Muhammedin jälkeen noussut Viisauden Talo (arab. بيت الحكمة). Näitä kaikkia yhdistää totuus, sen olemassaolon tunnistaminen ja määritteleminen sekä totuuden tutkiminen yli ihmisten perinteisten rajojen, eli rajoittavien uskomusten. Leonardo da Vincin sanoin: "Suurin harha, josta ihminen kärsii, on hänen omat uskomuksensa." Antiikin aikaan yleisneroja syntyi maailmaan, koska jotkut ihmiset yksinkertaisesti tutkivat kaikkia asioita, ei vain jotain rajattua pientä erityisalaa. Totuutta ei voi mitenkään hahmottaa, ellei ole valmis ennakkoluulottomasti tutkimaan sen kaikkia puolia.

Kun ihminen tunnustaa perimmäisen totuuden olemassaolon, hän aloittaa matkan itseään suuremmaksi. Häntä itseään nimittäin sitovat omat rutiinit ja muut käyttäytymismallit, uskomusjärjestelmät ja mielen syvimpien tasojen hyväksymä ajatus itsestä, eli identiteetti. Niin kauan kuin ihminen on kiinni itsessään, hän toimii niin kuin on aina toiminut ja uskoo kuten on itselleen asioita uskotellut ja todistellut. Nämä henkilökohtaiset totuudet ja uskottelut eivät yleisesti kestä tieteellistä tai edes uskonnollista tarkastelua. Tällöin ei siis kyseessä ole totuus, vaan jonkun ihmisen henkilökohtainen tulkinta.

Totuus on uskomuksia ja käsityksiä suurempaa. Totuus on olemassa, vaikka ihmistä itseään ei olisi olemassa. Totuus on vapaa mittayksiköistä, kielistä ja tulkitsijoista. Esimerkiksi tiedetään, että jokaisen tasasivuisen viisikulmion avulla on mahdollista piirtää tarkka kultainen leikkaus. Sillä ei ole merkitystä, onko sivun pituus 1, 72 tai x. Myöskään sillä ei ole merkitystä, kuka kyseisen kuvion piirtää tai mitä kieltä hän käyttää puheessaan ja ajatuksissaan, tai millä symboleilla hän merkitsee numeroita. Tämä sama pätee muun muassa ympyrän kehän suhteeseen sen halkaisijaan, joka tunnetaan nimellä pii. Vaikka nimittäisimme ympyrää aasiksi tai sandaalinremmiksi, sen sisältämä suhdeluku pysyisi edelleen samana.

Kun Totuuden lainalaisuudet ulotetaan käsittämään psykologiaa, mielen rakennetta, aivojen toimintaa sekä ihmistä itseään kokonaisuutena, ollaan jo hyvin lähellä pyhien kirjojen symbolisia kertomuksia (katso esim. egyptiläinen ja tiibetiläinen Kuolleiden Kirja, Nag Hammadin kirjaston kirjat, Kuolleen Meren Kääröt, Raamattu, Koraani, Bhagavad Gita ja Veda-kirjat, sekä kaikki Buddhan, Kungfutsen ja Laotsen tekstit). On suuri väärinymmärrys olettaa pyhien tekstien kertovan kuoleman jälkeisestä elämästä ja uudelleensyntymisestä. Esimerkiksi egyptiläisen Kuolleiden Kirjan päähenkilö Ani (hepreaksi "Minä", tai jopa "Minä Olen") kokee kaikki henkilökohtaiset muutokset, Totuuden Tien löytämisen, kasteiden riitit ja muut tapahtuvan jo tässä elämässä. Monet opettajat ovatkin opettaneet, että ellei ihminen uudelleensynny jo tässä elämässä, ei hän osaa sitä tehdä kuolemassakaan.

Totuuden taloissa on siis aina ollut kyse ensiksi Totuudesta, eli maailmankaikkeuden ikuisten, äärettömien, kuvaamattomien ja salattujen asioiden tuntemisesta. Toiseksi kyse on ollut ihmisen henkilökohtaisesta muutoksesta, jossa lähtökohtana on itsekkään alitajuntansa eläimellisten viettien ja henkilökohtaisten uskomusten vankina elävä hahmo ja Totuuden tien päässä Jumalan kuvaksi kirkastunut sielun ja hengen mentaalinen avioliitto.

Totuuden talo lyhyesti

  • Opiskele itsenäisesti itsetuntemusta ja henkisiä aiheita
  • Tutustu eri uskonnoista tuttuun Totuuden tiehen ja sen symboliseen kieleen
  • Osallistu verkkoluennoille ja -kursseille
  • Ihmettele Kaiken ja ei minkään teoriaa, henkeä ja sielua
  • Opettele hartautta, rukoilua, meditointia
  • Voit olla anonyymi, ilman sitoumuksia, ilmaiseksi

Sivustolla on käytössä muutama eväste (vain kävijämäärien analysointiin ja käyttökokemuksen parantamiseen, ei myyntiin tai markkinointiin liittyen).