Totuuden talon tutkimus palvelee puhdasta tiedettä, joka ei ole riippuvainen rahoittajien tai toimeksiantajien odotuksista. Tieteen ei myöskään tule jumittua aksioomauskovaisuuteen tai henkilöpalvontaan, muutoinhan tiedekin muuttuisi uskonnoksi. Totuuden talon tutkimus tutkii asioita ennakkoluulottomasti puhtaasta mielenkiinnosta ja uteliaisuudesta. Täällä kurkistetaan myös sellaisiin tutkimusaiheisiin, jotka eivät tuota rahaa tai välttämättä edes hyötyä kenellekään yksittäiselle henkilölle. Mutta on täällä sellaisiakin aiheita, jotka saattavat vaikuttaa jopa koko ihmiskuntaan. Henkisen evoluution kulkijan tulee ymmärtää kaikkea maailmankaikkeudessa pienimmistä atomeista ja kvarkeista aina ihmisen mielenliikkeisiin ja supermassiivisiin mustiin aukkoihin. Tutkimusaiheet vaihtelevat hieroglyfien ja symbolien tutkimuksesta fysiikan lakeihin, astronomiaan, matematiikkaan ja musiikin teoriaan. Tavoitteena on ymmärtää maailmankaikkeuden rakenne ja sen taustalla vaikuttavat luomisenlait ja jopa sielun ja hengen suhde toisiinsa – tästä käytetään nimeä Kaiken ja ei minkään teoria.

 

Kiinnostaako sinua Suuri työ?

Suuri työ on muinaisen alkemian tärkeimpiä symboleja. Suuri työ tarkoittaa jonkin tieteellisen ja taiteelliseen tekeleen valmistumisen ohella ihmisen sielun henkistä evoluutiota. Suuressa työssä työn kohde ja työläinen saavuttavat hetkellisen ykseyden. Esimerkkejä suurista töistä:

  • Leonardo da Vinci: Mona Lisa
  • Nikola Tesla: Sähköverkko (ja radio ja internetin mahdollistanut tekniikka jne.), jota käytät parhaillaan.
  • Albert Einstein: Suhteellisuusteoria (koskettaa vain olevaista puolta)
  • Jeesus Kristus: Uusi testamentti ja gnostilaiset kirjoitukset
  • Myös esimerkiksi Gizan suuri pyramidi ja Stonehenge ovat olleet jonkun ihmisen suuria töitä…
  • Otetaan tähän nyt vielä puolittain vitsinä ja tosissaan: Jumalan suuri työ on ihminen, ihmiskunta ja evoluutio.

Suureen työhön liittyy olennaisesti sana laboratorio, jonka etymologia viittaa sanoihin ”rukoilla” ja ”työskennellä”. Ja juuri tästä suuressa työssä on kyse. Suuri työ on aina niin sanotusti hyvitystyö, eli sen suorittaja ei tule ottamaan työstään mitään korvausta tai kunniaa itselleen - muutoin kyseessä ei voi olla suuri työ.

 

Alkuluvut, alkulukujen uusi määritelmä, alkulukujen luominen

Tieteenalat: matematiikka, sovellettu matematiikka, matematiikan historia, lukuteoria, algebra

Abstrakti: Alkulukututkimuksessa osoitetaan matemaattisesti, miten kaikki luvut ja lukujärjestelmät on luotu. Tutkimuksessamme Alkuluvuista (mod 6) todistetaan, miten alkulukujen komplementtijoukon avulla voidaan kaikki, ja erityisesti vain kaikki alkuluvut paljastaa esiin. Vastaavia tuloksia emme ole löytäneet matematiikan tutkimuksen piiristä. Tutkimus on ohjannut meitä pohtimaan koko alkulukujen joukkoa ja lukujärjestelmiä aivan uudessa valossa sekä luomaan alkuluvuille uuden määritelmän.

Helmikuussa 2016 uudet alkuluvut on määritelty ja niille on löydetty yhteenlasku- ja kertolaskusäännöt. Uusi järjestelmä paljastaa myös "vanhat alkuluvut", jotka ovat laajemman järjestelmän erikoistapauksia. Alkulukujen "totuuden mukainen määritelmä" on seurausta Kaiken ja Ei-minkään Teorian ymmärtämisestä ja samaisen Teorian matemaattisesta mallintamisesta. Teoria on mullistava, sillä sen mukaan koko matemattiikka tulee määritellä uusiksi. Matematiikan tulee "alkaa" ikuisista ja äärettömistä asioista, jotka voidaan tuoda sitten tietoisuuden piiriin valitsemalla mikä tahansa luvuksi yksi (1).

Yhteistyömahdollisuudet: Jos olet kiinnostunut alkulukututkimuksestamme esim. tohtorin väitöskirjan aiheena tai mistä tahansa muusta yhteistyöstä, ota yhteyttä.

Lue lisää: Kaiken ja Ei-minkään Teoria, Liite 4. Teorian Matemaattinen sovellus

 

Eulerin–Mascheronin vakio 

Tieteenalat: matematiikka, lukuteoria, algebra

Abstrakti: Eulerin–Mascheronin vakio (merkitään yleensä pienellä kreikkalaisella kirjaimella γ, gamma) on matemaattinen vakio, jota käytetään pääosin lukuteoriassa. Se määritellään harmonisen sarjan ja luonnollisen logaritmin erotuksen raja-arvona. Tämän hetken tieteessä Ei tiedetä, onko γ rationaali- vai irrationaaliluku.

Totuuden talossa on kuitenkin luonnosteltu todistus, jonka mukaan Eulerin–Mascheronin vakio on irrationaaliluku. Todistuksen uskottavuutta lisää Totuuden talon itsenäisesti saavuttamat tulokset, jotka ovat yhteneviä Eulerin saavuttamien tulosten kanssa, kun hän tutki tätä samaa lukua. Kyseisiä tuloksia tarvitaan todistuksessa. Todistuksessa tarvitaan myös Eulerin jälkeen tulleita lukuteorian tuloksia, mikä selittää oikein hyvin sitä, miksei Euler saanut tätä todistettua.

Yhteistyömahdollisuudet: Tämä tutkimus sopii esim. Graduksi tai tohtorin väitöskirjaksi, ja mikäli tutkijana haluat aiheeseen tutustua ja mahdollisesti julkaista tuloksen meidän kanssa, ota yhteyttä. Tutkimus sopii mahdollisesti myös jonnekin matemaattiseen julkaisuun, jos sen vain työstää kokonaan valmiiksi kirjallisesti oikeaan muotoon.

 

Peilikirjoitus

Tieteenalat: neurologia, biologia, matematiikka

Abstrakti: Peilikirjoitus tarkoittaa kirjoittamista oikealta vasemmalle, normaalin tekstin peilikuvana. Peilikirjoitus näkyy aivan normaalina kirjoituksena, kun sitä lukee peilin kautta. Tällä hetkellä tiede ei osaa selittää, miksi jotkut ihmiset osaavat peilikirjoittaa ja miksi toiset taas eivät. Osaamme muutamassa minuutissa opettaa peilikirjoituksen taidon. Opetettu taito on yhtä pysyvä kuin esimerkiksi pyörälläajamisentaito. Opettaminen perustuu koehenkilön omien aivojen luonnolliseen toimintakykyyn, eikä esimerkiksi hypnoottisiin suggestioihin. 

Yhteistyömahdollisuudet: Jos olet kiinnostunut testaamaan metodejamme tai tekemään aiheesta tutkimusta, ota yhteyttä.

Lue lisää: Peilikirjoituksesta

Lue lisää: Peilikirjoituksen alkeet (harjoitus)

 

Leonardo da Vincin taide

Tieteenalat: taidehistoria, historia, merkkihenkilöt, egyptologia, matematiikka, geometria, tähtitiede, fysiikka, kemia jne.

Abstrakti: Tutkimus syventyy matematiikan, lukujen, symboleiden ja pyhien kirjojen maailmaan. Ohjenuorana käytämme Leonardon omia sanoja ja luonnoksia, jotka ovat levinneet ympäri maailman museoihin ja yksityisiin kokoelmiin. Tutkimuksessa selitetään, mitä Platon tarkoitti kuuluisilla sanoillaan: ”Älköön kukaan geometriassa tietämätön astuko tänne”, ja johon Leonardo viittaa itse sanoessaan ”Vain matemaatikko voi ymmärtää teosteni elementtejä.” Tutkimuksessa opitaan perusteita symbolien kielen salaamisesta ja purkamisesta, jonka avulla on mahdollista tulkita tietoa ja elämää muinaisissa pyhissä kirjoissa, nykyajan tutkimuksissa sekä taideteoksissa. Kaikki tämä johtaa sen oivaltamiseen, että ihmiskunnan tärkein perintö on kirjoitettu symbolien kielellä ja että sellaiset henkilöt kuin Leonardo da Vinci, Jeesus, Buddha, Muhammed, Pythagoras ja Nikola Tesla ovat sen ikuistaneet omiin töihinsä. Koska he ovat käyttäneet ilmoituksissaan symbolien kieltä, on ollut vain harvojen etuoikeus ymmärtää heidän sanomaansa.

Yhteistyömahdollisuudet: Kumppani kirjapainopuolelle; Voit kirjoittaa lukijakommentin; Jos haluat lisätietoja aiheesta tai kertoa meille omasta tutkimuksestasi/tulkinnoistasi, ota yhteyttä.

Lue lisää: Isa Av'ain Totuuden talosta: Mona Lisa - Jumalan Kuva

 

Egyptiläiset hieroglyfit ja symbolinen kieli

Tieteenalat: historia, egyptologia, mytologia

Abstrakti: Tutkimus käsittelee faaraoiden ja kuninkaiden nimeämisrituaaleja sekä useimpien jumalhahmojen merkitystä ja symboliikkaa. Osaamme kuvata ”sydämen punnitsemisprosessin Hall of MHT WRT:ssä / Ma’AT:ssa” sekä selittämään sen todellisen merkityksen nykytieteen kielellä. Osaamme tulkita useimpia pyhiä kirjoituksia yksityiskohtaisesti mm. psykologian ja uskontotieteiden käsitteistön ja tutkimusten valossa. Tämä ymmärrys on esitelty nyt kokonaisuudessaan kirjassa Kaiken ja Ei-minkään Teoria.

Osaamme selittää, miten Egyptissä oli mahdollista rakentaa kaksi täsmälleen samanlaista patsasta, maalausta tai rakennusta peilikirjoitustutkimuksemme johdosta.

Yhteistyömahdollisuudet: Tämä projekti antaa varmasti eniten yhteistyöedellytyksiä, ota rohkeasti yhteyttä.

Lue lisää: Tutankhamonin haudasta

Lue lisää: Kaiken ja Ei-minkään Teoria -verkkokirja

 

Kaiken ja ei minkään teoria (engl. Theory of Everything and Nothing)

Tieteenalat: kaikki tieteenalat, jotka perustuvat joko suoraan tai vastakohtien kautta tieteellisesti osoitettavaan totuuteen.

Abstrakti: Kaiken ja ei minkään teoria (= KET) sisältää kuvauksen maailmankaikkeudesta ja siihen liittyvästä perusteellisesta dualismista, eli jaosta ”olevaisiin” ja ”ei-olevaisiin”. KET sisältää tähän mennessä kaikki muut olemassa olevat ja olemattomat teoriat, sekä selittää niiden välistä vuorovaikutussuhdetta, kuten mustien aukkojen suhteuttamista suhteellisuusteoriaan, alkulukujen suhteuttamista kaikkien muiden lukujen joukkoon, alkuaineiden suhteuttamista kosmokseen, sekä ateismin suhteuttamista muihin uskontoihin. KET on tutkimustyömme perimmäinen syy ja seuraus.

KET:aa on tähän mennessä ”testattu” jo lukuisissa konteksteissa ja tähän asti se on kestänyt ne kaikki. Teorian matemaattisen todistuksen ensimmäinen vaihe on julkaistu alla olevassa artikkelissa. Matemaattinen todistus tehtiin geometrian kontekstissa. Totuuden talon verkkokirjassa puolestaan esitellään peruspsykologiaa, jolla kuvataan ihmisen valaistumisprosessia. Tällä hetkellä näyttää vahvasti siltä, että KET pystyy selittämään symbolisesti ja oikeasti kaiken ja ei mitään. Ainoa haaste on vain ymmärtää, mitkä käsitteet kullakin mallinnettavalla tieteenalalla (tai muulla kontekstilla) vastaa mitäkin "yleistä käsitettä" tässä teoriassa.

Yhteistyömahdollisuudet: Jos olet tästä tutkimusaiheesta kiinnostunut ja haluat olla siinä mukana, ota yhteyttä.

Lue lisää: Suhteellisuusteorian vajavuudesta

Lue lisää: Totuuden talon verkkokirja

Lue lisää: KET geometrian kontekstissa

Sivustolla on käytössä muutama eväste (vain kävijämäärien analysointiin ja käyttökokemuksen parantamiseen, ei myyntiin tai markkinointiin liittyen).