Vaikka Totuuden talon julkinen työ on yleisesti maksutonta ja kaikille suunnattua, on toiminnalle kuitenkin määritelty käyttöehdot, jotka turvaavat sekä toimijaa että palvelun käyttäjiä. Nämä käyttöehdot ovat voimassa Totuuden talon verkkosivuilla (houseoftruth.education) sekä kaikissa muissa Totuuden talon palveluissa, sovelluksissa ja tapahtumissa alkaen 6.7.2018.

 

1.0 Yleistä ehdoista ja palvelusta

Näitä ehtoja (jäljempänä ’Ehdot’) sovelletaan Totuuden talon ja Totuuden talon tukiyhdistys ry:n (jäljempänä ’Palvelun tuottaja’) toteuttamiin palveluihin (jäljempänä ’Palvelut’). Ehtoja sovelletaan Palvelun tuottajan ja palvelun käyttäjän (jäljempänä ’Käyttäjä’) väliseen suhteeseen siitä riippumatta, millä päätelaitteella tai missä tahansa muodossa Käyttäjä Palvelua käyttää. Käyttäjä hyväksyy näissä käyttöehdoissa mainitut ehdot ja sitoutuu noudattamaan niitä käyttämällä palvelua.

Palveluntarjoajan yhteystiedot ovat:

Totuuden talon tukiyhdistys ry

Yhteisötunnus: 221.951.

Sähköposti: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Puhelin: 040 258 7127

Palvelun sisällön kaikki oikeudet kuuluvat Palvelun tuottajalle ja/tai kolmansille osapuolille. Sen lisäksi, mitä näissä Käyttöehdoissa on sanottu, Käyttäjä sitoutuu noudattamaan Palvelun tuottajan mahdollisesti erikseen antamia tai Palvelun yhteydessä ilmeneviä Palvelun käyttöön liittyviä Palvelun tuottajan tai sen sopimuskumppanin ohjeita. Kulloinkin voimassaolevat Ehdot ovat luettavissa internetissä Palvelun yhteydessä.

Palvelun tuottaja ylläpitää ja kehittää Palvelua jatkuvasti. Palvelun tuottaja pyrkii mahdollisimman korkeatasoisen Palvelun tuottamiseen, mutta se ei takaa Palvelun tai sen osien oikeellisuutta, virheettömyyttä tai saatavuutta.

Palvelun tuottajan Palvelut jakaantuvat pääsääntöisesti kahteen osaan, jotka ovat:

  1. Palvelun tuottajan ylläpitämä Totuuden talon -verkkopalvelu (jäljempänä ’Verkkopalvelu’).
  2. Palvelun tuottajan toteuttamat Totuuden talon fyysiset palvelut (jäljempänä ’Fyysiset palvelut’), joihin kuuluvat esimerkiksi kaikki kurssit, luennot, workshopit, retriitit jne.

 

2.0 Verkkopalvelu

Verkkopalvelu sijaitsee osoitteessa: https://houseoftruth.education. Verkkopalvelun tarkoituksena on toimia yleisen hyvinvoinnin, henkisen ja hengellisen sekä tieteellisen ja taiteellisen tiedon opiskelu-, opettamis-, kohtaamis- ja tiedonjakamisalustana.

Verkkopalveluun voi liittyä myös erilaisia applikaatioita, sekä muita verkon, puhelimen, tablettien tai tietokoneiden kautta toimivia palveluita.

 

2.1 Rekisteröityminen ja käyttöoikeus

Verkkopalvelun käyttö ei edellytä rekisteröitymistä. Rekisteröityminen kuitenkin mahdollistaa tiettyjen lisäpalveluiden käyttämisen, kuten verkkokampuksessa omien kurssien hallinnoinnin, sekä kursseista suoritustodistusten tulostamisen.

Rekisteröityminen on maksutonta.

Rekisteröityä voi kuka tahansa täysi-ikäinen (yli 18 vuotta vanha) luonnollinen henkilö, tai yli 15-vuotias henkilö huoltajan suostumuksesta. Rekisteröityä voi myös oikeushenkilö, kuten yritys tai yhteisö. Rekisteröitymisen yhteydessä ei tarvitse ilmoittaa omaa oikeaa nimeä. Palvelun tuottajalla on oikeus evätä rekisteröityminen.

Käyttäjä on vastuussa kaikesta Verkkopalvelun käytöstä henkilökohtaisesti. Käyttäjätunnusta ja salasanaa ei tule luovuttaa kenellekään kolmannelle osapuolelle. Palvelun käyttöoikeus on voimassa toistaiseksi.

Palvelun tuottaja käsittelee rekisteröityneiden Käyttäjien henkilötietoja Palvelun tietosuojaperiaatteen sekä yksityisyydensuojaa koskevan lainsäädännön mukaisesti. Käyttäjätiedot ovat luottamuksellisia, eikä Palvelun tuottaja luovuta tietoja eteenpäin, kuin laissa määrätyillä tavoilla.

 

2.2 Hinnat ja maksaminen

Verkkopalvelun käyttäminen on täysin maksutonta.

 

2.3 Käyttäjän vastuu ja velvollisuudet

Käyttäjä sitoutuu käyttämään Verkkopalvelua täysin omalla vastuullaan. Erityisesti nykyisiä ja entisiä mielenterveysongelmista kärsiviä ihmisiä ohjeistetaan varovaisuuteen, sekä tarvittaessa kääntymään lääkärin puoleen.

Käyttäjä sitoutuu käyttämään Verkkopalvelua lain ja hyvän tavan sekä näiden käyttöehtojen mukaisesti. Käyttäjä sitoutuu olemaan käyttämättä (lähettämättä ja välittämättä) Verkkopalvelussa materiaalia ja palveluja, jotka ovat lain tai hyvän tavan vastaisia sekä olemaan yllyttämättä tällaiseen toimintaan ja olla edistämättä kuvatun kaltaista toimintaa.

Verkkopalvelun käytöstä aiheutuvista tai siihen liittyvistä kuluista vastaa yksin Käyttäjä.

Käyttäjä vastaa kaikesta käyttäjätunnuksellaan ja salasanallaan tapahtuvasta Verkkopalvelun käytöstä. Käyttäjä on vastuussa salasanan salassapidosta. Salasanan tai käyttäjätunnuksen joutuessa ulkopuolisen tietoon, Käyttäjän tulee ilmoittaa tästä viipymättä Palvelun tuottajalle, jolloin salasana voidaan uusia. Käyttäjä vapautuu ilman Käyttäjän myötävaikutusta salasanallaan ja käyttäjätunnuksellaan tapahtuvasta käytöstä, kun ilmoitus on vastaanotettu.

Verkkopalvelussa esiintyvän aineiston kopiointi sekä julkaisu kaupallisessa tarkoituksessa on ehdottomasti kielletty.

Käyttäjä voi kuitenkin normaalien viittauskäytänteiden (esim. APA) mukaisesti viitata verkkosivuston sisältöön sekä siellä sijaitsevaan materiaaliin.

Hyväntekeväisyysperiaatteella toimivat tahot voivat käyttää kaikkia Verkkopalvelun materiaaleja hyväkseen, kunhan hekin vain viittaavat aineistoon normaalien käytänteiden mukaan.

Käyttäjä vastaa täysimääräisesti näiden käyttöehtojen, lain tai hyvän tavan vastaisesta Verkkopalvelun käytöstä aiheuttamastaan vahingosta Palvelun tuottajalle, muille käyttäjille ja kolmansille osapuolille.

Käyttäjä ei saa urkkia tai yrittää kerätä toisten Käyttäjien tietoja tai tuottamaa sisältöä, tai käyttää Verkkopalvelua automaattisilla apuvälineillä (kuten keräysbotit, robotit, hakuagentit tai keräimet)

 

2.4 Palvelun tuottajan oikeudet, vastuu ja rajaukset

Palvelun tuottaja tarjoaa Verkkopalvelun Käyttäjille palvelualustan, joka on lähtökohtaisesti käytettävissä 24 tuntia vuorokaudessa. Palvelun tuottajalla on kuitenkin oikeus ottaa Verkkopalvelu tai sen osa tilapäisesti pois käytöstä huollon, asennuksen, muutostyön, yleisen järjestyksen ja turvallisuuden, järjestelmän liiallisen kuormituksen tai muun vastaavan syyn vuoksi.

Palvelun tuottajalla on oikeus lisätä, muuttaa ja poistaa osia Verkkopalvelusta tai lopettaa Verkkopalvelun ylläpitäminen osittain tai kokonaisuudessaan. Palvelun tuottaja pyrkii, silloin kuin se on kohtuudella mahdollista, tiedottamaan Verkkopalvelussa tapahtuvista, Käyttäjän kannalta olennaisista muutoksista ja katkoksista Käyttäjälle etukäteen Verkkopalvelun välityksellä tai muulla sopivaksi katsomallaan tavalla. Muutokset astuvat voimaan heti kun ne on toteutettu.

Palvelun tuottaja ei ole missään tilanteessa korvausvelvollinen välittömistä tai välillisistä vahingoista, jotka liittyvät millään tavalla Verkkopalveluun tai sen käyttämiseen, tietoon tai ilmoituksiin, joita Verkkopalvelun välityksellä on saatavilla. Palvelun tuottaja ei myöskään vastaa Verkkopalvelun käyttämisen tai siinä esiintyvien toimintahäiriöiden, teknisten vikojen, haitallisten ohjelmistojen, linkkien tai katkosten Käyttäjälle tai kolmansille aiheuttamista vahingoista.

Palvelun tuottaja ei vastaa Verkkopalvelun sisällöstä tai sen oikeellisuudesta lukuun ottamatta Palvelun tuottajan itse tuottamaa tietosisältöä. Palvelun tuottaja ei näin ollen vastaa mm. Käyttäjätietojen oikeellisuudesta, Käyttäjän ilmoittamien tietojen oikeellisuudesta tai kolmansien osapuolten tietosisällöstä.

Palvelun tuottajalla on oikeus poistaa Käyttäjä Verkkopalvelusta Käyttäjän toimiessa näiden Ehtojen, lain tai hyvän tavan vastaisesti.

Verkkopalvelu on suojattu tekijänoikeudella Suomen lainsäädännön mukaisesti. Verkkopalvelu voi sisältää tekijänoikeudella, tavaramerkkioikeudella tai muulla immateriaalioikeudella suojattua aineistoa. Käyttäjällä ei ole ilman Palvelun tuottajan tai muun oikeudenhaltijan nimenomaista kirjallista lupaa levittää, julkaista, kopioida, saattaa yleisön saataville tai muuten kaupallisesti hyödyntää suojattua materiaalia, ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu. Jos materiaalia kuitenkin käytetään vain hyväntekeväisyysperiaatteella toimivan tahon toimesta, saa materiaalia käyttää viittaamalla siihen normaalien viittauskäytänteiden mukaisesti.

Palvelun tuottaja rajaa vastuunsa ulkopuolelle myös vahingot, jotka aiheutuvat ylivoimaisesta esteestä.

Palveluun kohdistuvat väärinkäytökset ja ilkivalta (mm. hakkerointi, palvelunestohyökkäykset, sekä kaikki muu epäilyttävä toiminta) ilmoitetaan viranomaisille.

 

3.0 Fyysiset palvelut

Palvelun tuottaja tarjoaa myös erilaisia Fyysisiä palveluita. Tällaiset palveluita ovat esimerkiksi fyysisesti jossain pidettävät kurssit, luennot, workshopit, retriitit, harjoitukset, iltamat, istunnot jne.

Palvelun tarjoajan Fyysiset palvelut voidaan toteuttaa myös muiden palveluntarjoajien tiloissa ja/tai yhteistyössä heidän kanssaan, mutta silti nämä Ehdot sitovat Fyysisten palveluiden Käyttäjiä.

 

3.1 Osallistuminen, oikeudet ja vastuut

Fyysisiin palveluihin voi osallistua kaikki täysi-ikäiset (yli 18 vuotta olevat) henkilöt Suomesta ja ulkomailta. Yli 15-vuotiaat henkilöt voivat osallistua Fyysisiin palveluihin huoltajiensa kanssa, mutta alle 15-vuotiaille mitään Fyysisiä palveluita ei suositella.

Fyysisten palveluiden käyttäminen, eli esimerkiksi erilaisille kursseille, workshopeihin, luennoille ja harjoituksiin osallistuminen on jokaisen ihmisen omalla vastuulla. Erityiseen varovaisuuteen kehotetaan herkkiä ihmisiä sekä erilaisista mielenterveysongelmista kärsiviä tai niistä aiemmin kärsineitä ihmisiä. Palvelun tuottaja ei ole lääkäri tai minkään alan virallinen asiantuntija, vaan Fyysisistä palveluista kannattaa hakea virikkeitä omaan ajatteluun sekä henkiseen kasvuun ja hengelliseen heräämiseen. Tarvittaessa keskustele aiheesta hoitavan lääkärisi kanssa.

Mahdollisuuksien mukaan Fyysisiin palveluihin tulisi osallistua hajuttomana. Näin turvataan hyvä palvelukokemus myös allergikoille, sekä homeelle herkistyneille osallistujille. Fyysisissä palveluissa ei ole pukukoodia, vaan osallistujia kehotetaan varastautumaan mahdollisimman rentoihin vaatteisiin.

Fyysisiin palveluihin osallistuvia ohjeistetaan ottamaan mukaan omat muistiinpanovälineet. Fyysisissä palveluissa on kuvaaminen, videokuvaaminen, sekä äänen nauhoittaminen, tai minkä tahansa tallenteen tekeminen tai välittäminen lähtökohtaisesti kiellettyä. Kuitenkin yleensä aina tällaiseen voidaan erikseen antaa lupa.

Fyysisten palveluiden tuottajalla on niin halutessaan oikeus poistaa häiriötä tai paheksuntaa aiheuttava henkilö Fyysisestä palvelusta, vaikka kesken palvelun.

 

3.2 Hinnat ja maksaminen

Totuuden talon palvelut ovat lähes poikkeuksetta ilmaisia ja kaikille avoimia. Jos joudut maksamaan Fyysisistä palveluista jotain, se johtuu kolmansien osapuolien tilavuokrista tai esimerkiksi messujen pääsymaksuista. Jos joku taho markkinoi ja myy omia palveluitaan Totuuden talon nimissä tai väittää olevansa Totuuden talo tai yhteistyössä Totuuden talon kanssa, pyydämme sinua välittömästi ilmoittamaan meille tällaisesta toiminnasta.

Palvelun tuottaja ei ole velvollinen korvaamaan tai palauttamaan Käyttäjän kolmannelle osapuolelle maksamia korvauksia missään olosuhteissa. Palvelun tuottaja ei ole velvollinen myöskään korvaamaan Käyttäjän matka- tai majoituskustannuksia missään olosuhteissa. Palvelun tuottaja kuitenkin on velvollinen palauttamaan tilakustannuksiin tai muihin kustannuksiin etukäteen Käyttäjältä vastaanotetut varat, jos tilaisuus jostain syystä estyy tai siirtyy. Varoja ei kuitenkaan voida palauttaa, jos tilaisuus pidetään normaalisti ja Käyttäjä itse ei vain osallistu siihen. Jos tilaisuus siirtyy tulevaisuuteen, Käyttäjä saa itse valita, ottaako hän rahansa takaisin, vai kohdistetaanko ne seuraavaan tilaisuuteen.

Palvelun tuottajan tilaisuuksissa voi olla mahdollisuus tehdä lahjoitus Totuuden talon tukiyhdistys ry:lle. Tätä ei kuitenkaan edellytetä tai valvota millään tavalla.

 

4.0 Henkilötietojen käyttö

Palvelun tuottaja käsittelee Käyttäjän henkilötietoja Palvelun tuottajan tietosuojaperiaatteen sekä yksityisyyden suojaa koskevan lainsäädännön mukaisesti.

 

5.0 Evästeiden ja muiden tekniikoiden käyttö

Palvelussa käytetään evästeitä tietosuojaperiaatteessamme tarkemmin kuvatuin tavoin. Evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden käytön keskeisenä tarkoituksena on Palvelun kehittäminen, Käyttäjän Palvelun käytöstä saaman kokemuksen parantaminen sekä Palvelun käytön tilastointi.

Hyväksymällä nämä ehdot Käyttäjä antaa Palvelun tuottajalle suostumuksen evästeiden ja muiden vastaavien Palvelun käyttöä seuraavien tekniikoiden käyttöön edellä kuvattuihin tarkoituksiin.

 

6.0 Muuta

Palvelu sisältää linkkejä kolmansien osapuolten verkkosivustoihin. Näihin kolmansien osapuolten palveluihin ja verkkosivuihin sovelletaan kyseisen kolmannen osapuolen käyttö- ja muita ehtoja.

Ehdot muodostavat koko sopimuksen Käyttäjän ja Palvelun tuottajan välillä koskien Palvelun käyttöä ja ne korvaavat kaikki aikaisemmat sopimukset.

Jos jokin Ehtojen yksittäinen kohta todetaan pätemättömäksi, jäävät Ehtojen muut kohdat muuttumattomina voimaan.

Käyttäjällä ei ole oikeutta siirtää näihin Ehtoihin perustuvia oikeuksia tai velvollisuuksiaan millekään kolmannelle taholle.

Palvelun tuottajalla on oikeus siirtää kaikki näiden Ehtojen mukaiset oikeudet ja velvollisuudet fuusion, yrityskaupan tai omaisuuden myymisen yhteydessä tai lain nojalla tai muutoin.

Mikään näissä Ehdoissa ei estä Palvelun tuottajaa noudattamasta lakia tai viranomaisten määräyksiä.

Mikään näiden Ehtojen määräyksistä ei ole sopimus kolmannen osapuolen hyväksi. Palvelun tuottaja pidättää kaikki oikeudet, joita ei ole nimenomaisesti ja kirjallisesti myönnetty Käyttäjälle.

Käyttäjä sitoutuu Palvelua käyttäessään noudattamaan kaikkia soveltuvia lakeja, asetuksia ja viranomaisten määräyksiä.

 

7.0 Sovellettava laki ja riitojen ratkaisu

Palveluun ja Ehtoihin sovelletaan Suomen lakia, pois lukien lainvalintaa koskevat säännökset. Mahdolliset erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan sovinnollisesti neuvotteluin.

Mikäli sovintoon ei osapuolten kesken päästä, ratkaistaan erimielisyydet Oulun käräjäoikeudessa.

FacebookTwitterGoogle BookmarksLinkedinPinterest

Sivustolla on käytössä muutama eväste (vain kävijämäärien analysointiin ja käyttökokemuksen parantamiseen, ei myyntiin tai markkinointiin liittyen).