Eräs tapa oppia hahmottamaan ihmisiä lajina on tutkia perheiden rakenteita ja syntymäjärjestyksen tuomia samankaltaisuuksia ihmisten kesken. Aiheesta on kirjoitettu paljon kirjallisuutta, ja jos aihe kiinnostaa syvällisemmin, näitä kirjoja kannattaa lukea. Ohessa on lyhyt tiivistelmä siitä, miten esikoiset, keskimmäiset lapset, kuopukset ja ainoat lapset eroavat toisistaan. Kyseiset tutkimustulokset löytyvät Linda Blairin (2012) kirjoittamasta kirjasta Esikoinen, keskimmäinen vai kuopus? (Blair, 2012)

 

Esikoinen 

 • haluaa miellyttää toisia, erityisesti auktoriteettiasemassa olevia
 • noudattaa yleensä sääntöjä ja hyväksyy mieluummin vakiintuneet käsitykset kuin radikaalit ajatukset ja teoriat
 • nousee muita todennäköisemmin vastuullisiin ja johtaviin asemiin
 • menestyy tavallisesti opinnoissaan
 • on lähes aina tunnollinen, organisointikykyinen ja vastuullinen
 • haluaa hoitaa ja kasvattaa ja tarjoutuu usein pitämään huolta toisista
 • asettaa itselleen yleensä korkeat tavoitteet ja on erittäin itsekriittinen
 • on taipuvainen murehtimaan, tuntemaan mustasukkaisuutta ja syyllisyyttä sekä hakemaan apua ongelmiinsa psykologeilta tai muulta ammattiauttajalta

 

Keskimmäinen

 • on sosiaalisesti taitava, tiedostaa muiden tarpeet ja osaa ratkaista riitoja
 • on melko altis muiden mielipiteille
 • arvioi kykyjään realistisesti, muttei välttämättä tiedä selkeästi mitä itse elämältään haluaa
 • haluaa taistella vähäosaisten puolesta, muttei helposti pyydä apua omassa ahdingossaan
 • pukeutuu tai käyttäytyy usein epäsovinnaisesti tai radikaalisti, erityisesti murrosiässä
 • menestyy todennäköisesti muilla kuin akateemisilla aloilla
 • lähtee usein nuorempana kotoa kuin sisaruksensa

 

Kuopus

 • on viehättävä ja ulospäin suuntautunut, sosiaalisissa tilanteissa haluaa olla sisaruksiaan enemmän huomion keskipisteenä
 • haluaa usein manipuloida toisia
 • on usein epäjärjestelmällinen ja vähemmän määrätietoinen kuin muut
 • ajattelee luovasti ja kekseliäästi
 • valitsee ennemmin oman tiensä kuin vakiintuneet käsitykset
 • kapinoi auktoriteetteja vastaan
 • ottaa riskejä
 • kärsii usein heikosta itsetunnosta ja epäilee omia kykyjään
 • pettyy helposti toisiin ihmisiin

 

Ainoa lapsi

 • menestyy hyvin opinnoissaan ja ilmaisee itseään taitavasti
 • luottaa itseensä
 • tulee luontevimmin toimeen itseään vanhempien kuin ikätoverien kanssa
 • viihtyy myös yksinään
 • on hyvä päättelemään ja taitava organisoimaan
 • ei aina viihdy ikätoveriensa seurassa ja kokee helposti, etteivät nämä ymmärrä häntä
 • on usein perfektionisti
 • kestää huonosti epäjärjestystä

 

Usein pidetään jonkinlaisena sääntönä, että jos kahden lapsen syntymän välissä on enemmän kuin viisi ikävuotta, ovat he molemmat esikoisia tai jopa ainoita lapsia. Tässä on mielenkiintoista se fakta, että Freudin määrittelemät tiedostumattoman mielen (eli egon) osat id ja yliminä kehittyvät lapselle 5–7 ensimmäisen ikävuoden aikana (kuten myös siis koko pienempi tietoisuus). Voidaan siis varovaisesti yleistää, että syntymäjärjestyksen tuomat edut ja haasteet asennetaan ihmisen alitajuntaan ensimmäisten ikävuosien aikana.

 

Kysymyksiä

Olenko kuopus, keskimmäinen lapsi, esikoinen vai ainoa lapsi? Onko minussa muita kuin omia syntymäjärjestyksen sanelemia piirteitä? Mistä tämä voisi johtua? Mihin ryhmään vanhempani kuuluvat tässä jaottelussa? Mikä on heidän vaikutuksensa minuun? Mihin ryhmään muut lapsuuteni tärkeimmät ihmiset kuuluvat tässä jaottelussa? Entä ystäväni, tyttö-/poikaystäväni, puolisoni? Toteutuuko jaottelu omilla lapsillani? Miten voin ohjata ja auttaa heitä tämän ymmärryksen kautta?

 

Pohdittavaa:

Henkisen tien (Totuuden tien) alussa kaikki ihmiset ovat erilaisia, mutta mitä pidemmälle Tietä kuljetaan, sitä enemmän samankaltaisuuksia alkaa ilmetä, ja lopulta kaikki ovat hyvin samanlaisia. Mistä tämä voisi johtua? Mitkä ovat ihmisen syvimmät mielentasot ja milloin ne ovat syntyneet/kehittyneet? Mikä on Totuus ihmisen perimmäisestä olemuksesta?

FacebookTwitterGoogle BookmarksLinkedinPinterest
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account

Sivustolla on käytössä muutama eväste (vain kävijämäärien analysointiin ja käyttökokemuksen parantamiseen, ei myyntiin tai markkinointiin liittyen).