Kertomuksen tarkoitus on saada ihminen pohtimaan itsensä ja muiden ihmisten samankaltaisuutta tarkastelemalla eri sielun osia. Itsetietoisuuden kautta ihminen pystyy aloittamaan todellisen henkisen matkansa, kohti omaa sisintä tahtoa.

Kertomus toimii myös mielenhallintatekniikkana auttaen ihmistä irrottautumaan esimerkiksi muiden ihmisten esineellistämisestä sekä omista itsekkäistä ajattelumalleista. Tämä tarkoittaa sitä, että jos mallinnetaan vaikkapa koulukiusattuja tai jonkin vakavan trauman saaneiden ihmisten ajattelua, he joskus kehittävät ns. dissosiaatiotiloja, joissa he eivät enää tunne edes itsensä osasia. Tämä itsensä esineellistäminen on toinen ääripää. Itsensä esineellistämistä edeltävä tila on sellainen, jossa kehitetään ajattelumalli, jonka mukaan esimerkiksi trauman aiheuttanut henkilö tai henkilöt esineellistetään – heitä ei enää pidetä ihmisinä. Prosessista käytetään termiä dehumanisaatio, eli epäinhimillistäminen. Dehumanisaatio on oikeastaan myös ainoa syy ja selitys rasismille, raiskauksille, oikeastaan kaikille väkivaltarikoksille ja erilaisille ristiretkille. Myös se, että mennään oman minkä tahansa uskomuksen kanssa ristiretkelle toisen ihmisen sisäiseen maailmaan, on tietyllä tavalla epäinhimillistämistä. Listaan voidaan lisätä myös se, että kun mies katsoo naista tai nainen miestä tuntien vain himoa, on kyseessä toisen ihmisen (tässä kohteen) esineellistäminen ja siten epäinhimillistäminen. Yleensä epäinhimillistämiseen liittyvät hyvin läheisesti "eläimenkaltaiset", ihmisen alitajuiset ja itsekkäät toimintamallit.

Tämän kertomuksen tavoite on itsensä esineellistämisen ja dehumanisaation vastakohta – universaali rakkaus. Universaaliin rakkauteen kuuluu jokaisen ihmisen ehdoton hyväksyntä, vaikka ei hyväksyisikään jokaisen ihmisen kaikkia tekoja. Tässä hetkessä ja omissa ajatuksissaan jokainen ihminen voi kuitenkin hetkellisesti hyväksyä kaikki muut ihmiset ja jopa antaa anteeksi heidän tekonsa. Kun kuuntelet kertomusta tarkkaavaisesti, ehkä huomaat miten rakennat ihmisestä ”oikean ihmisen” pala kerrallaan. Pohdi myös sitä, kun olet rakentanut kohtaamasi ihmisen kokonaiseksi sieluksi, voitko enää oikeasti väittää hänen olevan jollain tapaa sinua huonompi ihminen tai sinun alapuolellasi?

 

 

Ehkä ensi kerralla, kun olet tilanteessa, jossa ajattelet jonkun toisen ihmisen olevan sinua huonompi, voit pysäyttää itsesi ja sanoa mielellesi: ”Ole vaiti.” Tämän jälkeen kohtaa ihminen kertomuksen opettamalla tavalla ja seuraa saamiasi tuloksia. Pohdi myös sellaista asiaa, että jos kedolla kasvaa paljon voikukkia ja tuuli tulee jonain päivänä ja puhaltaa vain yhden voikukan höytyvät seuraavalle niitylle, ja muutamassa kesässä tämän voikukan jälkeläiset valtaavat koko niityn elintilakseen, niin omistaako tämä voikukka tai sen suku tuon niityn nyt oikeasti? Mieti myös tätä hyvin tarkkaan.

FacebookTwitterGoogle BookmarksLinkedinPinterest
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account

Sivustolla on käytössä muutama eväste (vain kävijämäärien analysointiin ja käyttökokemuksen parantamiseen, ei myyntiin tai markkinointiin liittyen).