Ihmisen Ristillä tarkoitetaan ihmisaivoissa ja keskushermostossa vallitsevaa neljää perusominaisuutta, jotka myös kehittyvät ihmislapselle hyvin varhaisessa vaiheessa. Näitä perusominaisuuksia on kuvattu erilaisin symbolein eri aikakausina ja tunnemme ne esimerkiksi pienempänä tietoisuutena (Kaiken ja Ei-minkään Teoriassa), Horuksen poikina, neljänä evankelistana, neljänä tuulena, Cherubina, Jumalan kasvoina, ja neljänä ympyränä luomisessa.

Tämän harjoituksen idea ei ole syvemmin opettaa hallitsemaan näitä neljää sisäistä voimaa, vaan pikemminkin vain määrittää jokaiselle halukkaalle hänen henkilökohtainen lähtö- ja odotustasonsa. Tulet ymmärtämään, miten kaikki tasot elävät ja reagoivat erilaisiin asioihin elämässäsi. Jos emme kiinnitä tarpeeksi huomiota vaikkapa muistikapasiteettiimme, alkaa muistimme huonontua kuin itsestään. Samoin on luovuuden laita. Toisaalta, jos emme opettele hallitsemaan tunteitamme ja järkeämme, olemme täysin alitajuisen mielemme vankeja. On varmasti helppoa arvata, että Totuuden tien edetessä nämä kaikki neljä puolta tulevat tasapainoon ja yhdistyvät yhdeksi suureksi ristiksi. Ihmisen risti on muodoltaan X, jossa on kaksi poikkipuuta. Molemmissa poikkipuissa on edelleen kaksi ääripäätä, minkä vuosi ristissä on yhteensä neljä puolta.

 

Ensimmäiseen poikkipuuhun kuuluvat:

  • Muisti (sielun tietoisen osan vasen puoli), ja
  • Tunne (sielun tiedostumattoman osan oikea puoli).

 

Toiseen poikkipuuhun kuuluvat:

  • Luovuus (sielun tietoisen osan oikea puoli), ja
  • Järki (sielun tiedostumattoman osan vasen puoli).

 

Yhdessä nämä neljä puolta voidaan havainnollistaa geometrisena muotona, neliönä tai nelikulmiona. Kun kaikki neliön sivut ovat yhtä pitkiä, vallitsee sielussa tasapaino, ja voisi sanoa, että elämme Taon mukaan tasapainossa maailmankaikkeuden lakien kanssa. Harvoin ihminen vertaa itseään perimmäiseen totuuteen automaattisesti, ja siksi jokaisella ihmisellä onkin luonnostaan oma mittaristonsa, jolla he asioita mittaavat ja purkavat auki. Tämän vuoksi toinen voi saada tässä samassa itsetutkiskeluharjoituksessa aivan eri tuloksen kuin toinen, eikä tuloksia voi missään nimessä verrata keskenään. Ainoa asia, jota tässä voi kunnolla mitata, on tasapaino näiden neliön sivujen kesken.

Ota itsellesi muistiinpanovälineet. Jokaiselle neliön sivulle on varattu asteikko 1–10. Ole rehellinen itsellesi, sillä muuten sinun ei tätä kannata edes tehdä. Oheisessa asteikossa on annettu jotain esimerkkejä, jotta voisit suurin piirtein löytää itsesi asteikolta.

 

Muisti:

1 = et pysty muistamaan lukemiasi asioita, ihmisten nimiä tai naamoja. Sinulle on vaikea palauttaa mieleesi edes lyhyitä numerosarjoja, puhumattakaan puhelinnumeroista. Et ymmärrä, miten tunteitasi ja ajatuksiasi voisi käyttää muistin apuna.

5 = keskiverto

10 = pystyt palauttamaan mieleesi melkein mitä tahansa oppimistasi asioista. Sinun on helppo muistaa puhelinnumeroita ja muita pitkiä lukuyhdistelmiä. Ihmisten nimet ja naamat jäävät sinulle mieleen jo ensitapaamisella. Kun hiljennyt, saat välähdyksinä mieleen jopa varhaislapsuuden tapahtumia. Osaat liikkua sujuvasti mentaalisella ajatusjonollasi (myös ns. elämänfilminauha, yksilö-sielu).

 

Luovuus:

1 = et osaa luoda mitään etkä koskaan piirrä, maalaa tai tee veistoksia, puutöitä tai mitään luovuutta vaativaa. Jos osaat jotain luoda, on tuotos aina sekasotkua, josta ei kukaan pysty ymmärtämään mitään. Et pysty hahmottamaan Järjen ja Luovuuden yhteyttä toisiinsa.

5 = keskiverto

10 = osaat luoda ajatuksissa koko maailmankaikkeuden. Nautit piirtämisestä, maalaamisesta ja soittamisesta. Käytät aktiivisesti Järkeä apuna luomisen suunnittelussa ja toteuttamisessa. Olet todella kiinnostunut luomistyöstä ja tutkit sitä vapaa-aikanasi. Nautit myös taiteen antimista säännöllisesti, etkä koe tarvetta rajoittaa tai tuomita muiden luovuutta.

 

Tunne:

1 = et pysty ilmaisemaan, mitä tunnet. Peittelet ja häpeilet tunteitasi tai olet luonteeltasi tunteeton, tai toimit aina tunnepohjalta, etkä osaa hallita tunteitasi (pelkoja, riippuvuuksia, raivopuuskia, kateutta, inhoa, ihastumisia jne.)

5 = keskiverto

10 = et ole riippuvainen mistään, sinun on helppo ilmaista tunteitasi ja tulet yleensä oikeinymmärretyksi muiden joukossa. Sinulla riittää tunteita laidasta laitaan. Et ole enää alitajuntasi orja, vaan pikemminkin olet valjastanut eläimellisen puolesi kulkuneuvoksesi.

 

Järki:

1 = sinulla on vaikeuksia tunnistaa ja ymmärtää uskomuksiasi. Vältät arvokeskusteluja, etkä osaa perustella omien ajatustesi perusteita. Et tiedä, mitkä asiat ovat sinulle tärkeitä, tai miksi ne ovat tärkeitä. Reagoit useasti asioihin tunteella, tai toteutat sokeasti vanhemmilta opittuja toiminta- ja ajatusmalleja. Ongelmanratkaisukykysi on todella heikko, etkä osaa hoitaa elämäsi perusasioita, kuten laskujen maksamista ja perushygieniaa. Et pärjää ihmisten kanssa ja olet sinkku vastoin tahtoasi.

5 = keskiverto

10 = osaat tunnistaa ja hallita uskomuksiasi ja arvojasi. Tunnistat sinulle tärkeät asiat, mutta et ole jäänyt niihinkään kiinni. Metsästät aika ajoin uskomuksiasi itseäsi kyseenalaistamalla, ja kehität ajatteluasi paremmin toimivaksi. Sinulla on realistinen käsitys identiteetistäsi, ja ymmärrät mistä ja miten se on rakentunut. Et enää roiku kiinni vanhemmissasi, vaan olet eriytynyt aikuiseksi yksilöksi. Sinulla on hyvä ongelmanratkaisukyky, sillä opettelet uusia asioita jatkuvasti. Parisuhteesi voi esimerkillisen hyvin.

 

 Ristin osa:    Esimerkki:  
 Muisti: X  Muisti: 4
 Luovuus: X  Luovuus: 7
 Tunne: X  Tunne: 6
 Järki: X  Järki: 5


Seuraavaksi hahmotellaan nelikulmio saamillasi numeroarvoilla. Otat siis tyhjän paperiarkin ja hahmottelet siihen nelikulmaisen tuloksesi. Piirrä vielä lopuksi sydämesi keskelle kuviota. Kuviossa näet itsesi sellaisena, kuin itsesi tällä hetkellä näet. Mitä mieltä olet tuloksestasi?

Kuva. Esimerkkituloksen geometrinen hahmotus nelikulmion muodossa

 

Esimerkki (epätasapaino)

Jos nelikulmiosi jokin/jotkut sivut ovat hyvin lyhyitä, ovat nämä juuri niitä osa-alueita aivoissasi ja elämässäsi, joihin panostamalla tulet pääsemään eteenpäin. Sinun tulee ymmärtää, että tässä kuviossa jokainen osa on vuorovaikutuksessa sydämesi (tahtosi) kautta toisiin osiin. Huomioi myös, että joskus jonkin tietyn puolen kehittämiseksi pitääkin panostaa aivan eri osaan, minkä seurauksena sitten muut osat kehittyvät helpommin eteenpäin. Juuri tästä on kyse sielusi tasapainossa.

 

Esimerkki (tunneäly, eli ihmisten kanssa toimeentulo)

Jos piirrät muista ihmisistä samanlaisia kuvioita käyttäen omaa arvosteluasteikkoasi, voit huomata, miten suurimmat kuviot omaavat ihmiset tulevat toimeen kaikkien muiden kanssa ja vastaavasti pienemmän kuvion omaavat eivät tule toimeen juuri kenenkään kanssa (usein eivät edes itsensä kanssa).

Voit myös löytää avioliittosi ongelmat näiden kuvioiden avulla. Jos parisuhteen toinen osapuoli panostaa vain kahteen nelikulmion sivuun ja vastaavasti toinen osapuoli panostaa toisiin kahteen, käytännössä tällaisella pariskunnalla ei ole juuri mitään yhteistä, tai ainakaan sillä hetkellä. Ja kuten tämä havainnollistava testi myös osoittaa, hyvä parisuhde on usein kiinni siitä, kuinka hyvin suhteen kumpikin osapuoli tulee toimeen itsensä kanssa, eli juuri näiden neljän eri osansa kanssa.

FacebookTwitterGoogle BookmarksLinkedinPinterest
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account

Sivustolla on käytössä muutama eväste (vain kävijämäärien analysointiin ja käyttökokemuksen parantamiseen, ei myyntiin tai markkinointiin liittyen).