Kun katsot oikein hyvän piirtäjän työskentelyä, saattaa tuntua, kuin hänellä olisi jokin ylimaallinen kosketus kynäänsä tai pensseliinsä, ja että hän kykenee luomaan ajatuksensa kuviksi paremmin kuin muut. Tässä vaikutelmassa onkin jotain perää, sillä kaikki ihmiset syntyvät erilaisilla ominaisuuksilla, jopa tietyissä määrin sattumanvaraisesti tähän maailmaan. Siksi jotkut ihmiset ovat jo lähtökohdiltaan luovempia kuin toiset – tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että luovuus olisi vain jollekin ihmisryhmälle mahdollista, tai että joku toinen porukka joutuisi jäämään sen ulkopuolelle. Se on vain luontoäidin ironiaa, että joku toinen saa syntymälahjanaan tiedostumattomaan mieleensä sellaisen taidon, jonka eteen joku toinen ”joutuu” näkemään suuresti vaivaa, ja nimenomaan tietoisessa mielessä. Tilanne ei silti ole kenellekään edullisempi kuin toiselle, sillä jokaisella sielulla on lähtökohdistaan riippumatta omat vahvuutensa ja heikkoutensa – kyse on pikemminkin siitä, kuka löytää vahvuutensa, pääsee heikkouksiensa yli, ja lopulta tasapainottaa itsensä.

Tässä harjoituksessa opitaan käyttämään geometriaa luovuuden apukeinona. Sillä ei ole mitään merkitystä, onko sinulla ”luontaista” taipumusta luovuuteen vai ei, tämä harjoitus avaa sinussa uuden näkökulman ja osaamisen joka tapauksessa.

 

Neliöt ja ympyrät

Tarkkaile hetken aikaa ympäristöäsi. Etsi sieltä tällä kertaa erityisesti vain muotoja. Huomaatko, miten kaikki muodot ovat loppujenlopuksi vain sekoitusta kahdesta eri vaihtoehdosta? Kaikki asiat ovat i) suoria viivoja ja sitä kautta kolmioita, tai kaksi kolmiota yhdessä eli nelikulmioita, tai muodot koostuvat ii) kaartavista viivoista ja sitä kautta ympyröistä (ja tarkemmin ellipseistä). Jotta harjoitus on mahdollisimman yksinkertainen, voitko nähdä periaatteessa jokaisen asian olevan yhdistelmä vain neliöistä ja ympyröistä? Huomaatko?

  • Taulu seinällä: se on neliö, jolla mahdollisesti on kehyksenä toinen neliö, jonka reunat voivat pyöristyä ympyräksi.
  • Kirja pöydällä: se on neliö, ja sen jokainen sivu on neliö.
  • Kirjassa olevat kirjaimet: ovat nekin vain yhdistelmiä ympyröistä ja neliöistä.
  • Purkki pöydällä: suorat reunaviivat viittaavat neliöihin, ja sen pyöreä kansi on ympyrä.
  • Huoneen ovi: neliö (suorakulmio).
  • Oven kahva: pitkulainen neliö (eli suorakulmio), jonka yläpuolella on ympyrä lukkopesänä.
  • Valokatkaisija: neliö, jonka kulmat ovat pikku ympyröitä.

Ehkä tämä auttaa sinut alkuun tällä matkalla. Voit samalla pohtia, miksi intiaanikuninkaat halusivat tulla haudatuksi kivinen kuutio ja pallo käsissään. He taisivat tietää, että jokainen maapallon luotu asia on muodoltaan niiden sekoitusta – lopulta on olemassa vain kaksi muotoa. (Todellisuudessa nämä muodot ovat suorakulma ja ellipsi, joita muun muassa vapaamuurareiden käyttämät suorakulma ja harppi symboloivat.)

Ota seuraavaksi käteesi kynä ja tyhjä paperi. Piirrä paperille iso neliö ja vaikka kaksi pienempää ympyrää. Piirrä sitten kaksi suoraa viivaa päällekkäin. Yhdistä viivat kaarilla, jotka aukeavat ulospäin. Tee sitten sama kaarilla, jotka aukeavat sisäänpäin. Piirrä seuraavaksi viisi kaarta siten, että ne kaikki leikkaavat jotenkin toisiansa. Ehkä tähän muodostuu jo jokin hieno symboli? Piirrä sitten kaksi neliötä toistensa päälle, niin, että päällimmäisen neliön kulmat ovat juuri alemman neliön kulmien puolessa välissä. Tämä symmetrinen kuvio on nimeltään Lakshmin tähti (arabiaksi rub’ al-hizb).

Sitten piirrä vaikka jonnekin tyhjään nurkkaan kaksikymmentä ympyrää leikkaamaan satunnaisesti toinen toisiansa. Kokeile myös piirtää koira pelkästään käyttämällä nelikulmioita. Piirrä koiralla vatsa ensin, sitten kaula ja sen päälle pää. Laita sille päähän neliökorvat ja -nenänpää. Suu voi olla kolme pientä neliötä peräjälkeen. Häntä voi olla kaksi nelikulmiota, joista toinen on ensin ylöspäin ja toinen taaksepäin osoittavia. Jalatkin voivat olla nelikulmaiset. Ja polvilumpiot ovat neliöt, ja tassunpäät voivat olla myös neliöitä.

Kuva 17. Geometrisia kuvioita ympyröiden, kaarien, neliöiden ja suorien viivojen avulla

Kuva 17 ei pyri olemaan ”hieno taideteos”, eikä se pyri olemaan oikea esimerkki siitä, miten ylläoleva harjoitus olisi tullut suorittaa, mutta kuva 17 on esimerkki siitä, miten ”neliöt ja ympyrät” toimivat. Kun teet tällaisia harjoituksia aina silloin tällöin, saat luovuuteesi mukaan uuden ulottuvuuden – geometrian. Geometrisella osaamisella, ja tässä yhteydessä ei pelkästään tieteellisesti, vaan myös taiteellisesti, saat aikaiseksi myös erään huomaamattoman tuloksen. Geometria nimittäin menee suoraan myös tiedostumattoman mielen käyttövaroihin ja siellä se alkaa vaikuttaa muun muassa muistiin.

Kirjan teoriaosuudesta on tuttua, että ihminen joutuu luomaan omat muistikuvansa aina uudestaan ja uudestaan, kun hän niitä tietoisuuteensa palauttaa. Tässä luomistyössä on aivan erinomaisena apuna geometriset opit. Voit kokeilla tätä heti käytännössä: tuijota hetken aikaa valokatkaisijaa, ja paina erityisesti nyt mieleesi sen geometriset muodot. Seuraavan kerran, kun mietit valokatkaisijaa jostain syystä, ota käteesi kynää ja paperia, tiedosta sinulla olevan muistissa siihen liittyvä geometria, ja luo sitten kuva paperille. Väitän, että näin luomasi muistikuva on huomattavasti selkeämpi kuin se olisi ollut ilman geometrista apuvoimaa. Sama pätee ihmiskasvoihin ja moniin muihin muistin kannalta oleellisiin asioihin. Kouluta mielesi käyttämään suorakulmaa ja harppia.

FacebookTwitterGoogle BookmarksLinkedinPinterest
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account

Sivustolla on käytössä muutama eväste (vain kävijämäärien analysointiin ja käyttökokemuksen parantamiseen, ei myyntiin tai markkinointiin liittyen).