Tässä osiossa pääset tutustumaan muinaisen Egyptiin tekstiin, josta on käytetty nimitystä 42 negatiivista tunnustusta, sekä 42 viattomuuden vakuutusta. Alkuperäisessä tekstissä kuolevainen sielu astelee kohti Sydämen punnitsemisen salia, ja päästäkseen tuomiolle, hänen on osoitettava tuntevansa 42 eri jumalan ominaisuutta. Kuolevainen puhuttelee kutakin jumaluutta ja yrittää vakuuttaa heidät omasta viattomuudestaan. Viattomuuden ymmärtäminen on eräs hartauden pääteemoista. Viattomuudesta on käytetty esimerkiksi symboleja neitsyt, uhrikaritsa ja pieni lapsi. Useimmat ihmiset tuntevat Raamatun tarinan, jossa syntistä naista ollaan kivittämässä. Jeesus kuitenkin astuu kivenheittäjien ja naisen väliin ja puhuttelee kivittäjiä. Jeesus käskee hänen, joka itse on synnitön, heittää ensimmäisen kiven. Toki vertauskuva on moniulotteinen, mutta aivan arkeen soveltuvin opetus on juurikin se, ettei kukaan ole synnitön. No tuossakin tapauksessa tilanne purkaantui ja ihmiset lähtivät pois. Kukaan ei ollut viaton. Viattomuutta voi kuitenkin oppia.

Viattomuutta voi lähestyä ja opiskella esimerkiksi seuraavien 42 lauseen avulla. Lauseet kuvaavat erilaisia tapoja olla viaton. Henkisen painovoiman lain mukaisesti se, mihin kiinnitämme huomiota, alkaa meissä vahvistua. Jos siis kiinnitämme huomiota virheisiimme ja tekemiimme pahoihin asioihin, ne alkavat vahvistua. Samaa pätee onneksi päinvastoin: kun kiinnitämme huomiota omaan viattomuuteemme, viattomuutemme alkaa vahvistua. Viattomuuden vahvistuminen auttaa meitä antamaan anteeksi myös muille ja päästämään irti menneisyyden taakasta. Viattomuuden vahvistuminen antaa meille myös toivoa paremmasta huomisesta, sillä viattomassa tilassa ollessamme, emme luo enää uutta ”pahaa karmaa” huomiselle.

Viattomuuteen liittyy myös sellainen mielenkiintoinen ilmiö, että sitä suojelevat psykologiset defenssit. Jos ihminen ei esimerkiksi omien pahojen tekojensa vuoksi kykene näkemään viattomuutta itsessään, saattaa hän ulkoistaa viattomuuden johonkin toiseen ihmiseen, esimerkiksi henkiseen opettajaansa, tai vaikkapa omiin lapsiin. On hyvin yleistä sekoittaa oma sisäinen lapsi omiin fyysisiin jälkeläisiin. Osa ihmisistä on myös kokonaan kieltänyt viattomuuden olemassaolon, jolloin heidän omasta mielestään ei itsekään tarvitse enää sitä miettiä tai aihetta lähestyä. Henkinen prosessi onneksi paljastaa meille käytössä olevia defenssejä ja näin päästessämme niistä irti, meillä on mahdollisuus löytää ja tunnistaa viattomuus myös itsestämme. Tämä on henkisen prosessin kannalta erittäin tärkeää.

Pari huomiota:

  • Paha karma ja synti käsitteet voisi nykykielellä kääntää yksinkertaisesti pahoiksi ja vääriksi teoiksi ja ajatuksiksi. Tässä esitetty teksti on siis osittain käännöstä ja tulkintaa nykyajan kielelle. Tekstin perässä olevat loppuviitteet sisältävät kommentteja ja viittauksia myös alkutekstiin. 42 viattomuuden tunnustusta löytyy myös Totuuden talon kirjastosta, jossa on sama teksti hieman kattavammin ja myös englanniksi. Siirry kirjastoon tästä
  • 42 viattomuuden tunnustusta sisältävät ainakin jossain määrin Raamatun 10 käskyä. Tämä teksti on huomattavasti vanhempi kuin Raamattu, ja koska Mooses oli myös egyptiläinen, on hyvinkin mahdollista, että Mooseksen antamat 10 käskyä ovat referaatti tästä pääteoksesta. Kukin muodostakoon aiheesta oman mielipiteensä.
  • Tekstin lauseet käyttävät negaatiota sen vuoksi, että lauseiden lausuja ei halua ottaa kunniaa mistään tekemästään asiasta itselleen. Siksi hän ei esimerkiksi sano ”siinä toimin oikein”, vaan hän sanoo ”en ole tehnyt vääryyttä”. Kunnia kaikesta kuuluu yksin Jumalalle, kolminkertaiselle totuudelle ja sen näiden lauseiden kirjoittaja on meille tuonut ilmi.

 

42 viattomuuden vakuutusta

1. En ole tehnyt syntiä / vääryyttä.

2. En ole tehnyt väkivaltaista ryöstöä – fyysisesti koskien toisen omaisuutta tai henkisesti koskien toisen uskomuksia ja mielipiteitä.

3. En ole varastanut – fyysisesti aineellista tai henkisesti aineetonta omaisuutta.

4. En ole tappanut miehiä tai naisia.1

5. En ole varastanut rahaa.2

6. En ole kavaltanut tai huijannut yhteisistä varoista.3

7. En ole varastanut Jumalalle kuuluvaa totuutta.4

8. En ole valehdellut.

9. En ole häpäissyt pyhiä paikkoja.5

10. En ole toivonut kenellekään tapahtuvan mitään pahaa.6

11. En ole väärinkäyttänyt seksuaalisuuttani ketään kohtaan.7

12. En ole aiheettomasti saattanut ketään surun valtaan.

13. En ole toiminut katumusta aiheuttavalla tavalla.8

14. En ole hyökännyt ketään vastaan.

15. En ole tehnyt petoksia.

16. En ole pyrkinyt hyötymään toisen ihmisen työstä tai tuhoamaan sitä.9

17. En ole antanut väärää todistusta lähimmäisestäni.10

18. En ole herjannut ketään.

19. En ole antanut vihan muuttua raivoksi tai jäädä kaivertamaan sydäntäni.

20. En ole vietellyt kenenkään miehen vaimoa.11

21. En ole vietellyt kenenkään vaimon miestä.

22. En ole saastuttanut itseäni.12

23. En ole terrorisoinut ketään yksilöä, yhteiskuntaa tai luontoa.13

24. En ole rikkonut yhteiskunnassani säädettyjä maallisia lakeja.

25. En ole puhunut äkkipikaisesti vihan vallassa.

26. En ole kääntynyt pois totuuden sanojen kohtaamisesta.

27. En ole pilkannut, eli rajannut, myynyt tai kieltänyt Jumalaa, enkä ole rikkonut toisen ihmisen uskonrauhaa.14

28. En ole väkivaltainen ihminen.

29. En ole aiheuttanut tai lietsonut kiistoja ja konflikteja.

30. En ole elänyt tai tehnyt päätöksiä kohtuuttoman kiireen vallassa.

31. En ole urkkinut muiden asioita tai salakuunnellut ketään.

32. En ole puhunut liikaa.

33. En ole unohtanut esi-isieni opetuksia esimerkiksi kieltäytymällä yleissivistävästä opetuksesta.15

34. En ole manannut yksilöllistä persoonaani vastaan, enkä maani lainsäätäjiä, kuten hallitusta ja eduskuntaa vastaan.16

35. En ole puuttunut toisen haluun antaa tai ottaa.17

36. En ole korottanut ääntäni vihassa tai puhuakseni muiden päälle.

37. En ole rukoillut Jumalaa vastaan.18

38. En ole käyttäytynyt ylimielisesti.

39. En ole nostanut itseäni jalustalle.19

40. En ole puuttunut kuolleiden sielujen röyhkeyteen.20

41. En ole tuominnut tai halveksinut henkisen heräämisen kokenutta sielua.21

42. En ole hyökännyt tai muutoin toiminut itseoivalluksen kokenutta sielua vastaan.22

 

Loppuviitteet:

1 Raamatun 5. käsky ”älä tapa”.

Alkuperäisessä tekstissä käytetään sanaa ”vilja” rahan sijaan, mutta tuolloin viljan rooli oli suurin piirtein sama kuin rahalla nykyään. Raamatun 7. käsky.

3 Teksti käyttää termiä ”jumalten uhrilahja”, mutta sillä viitataan pyhälle omistettuun yhteiseen hyvään.

4 Raamatun luomiskertomuksessa omena hyvän ja pahan tiedonpuussa symboloi juuri tätä Jumalalle kuuluvaa totuutta. Myös esimerkiksi kaupallistaminen lasketaan varastamiseksi, eli jos ihminen myy henkisiä palveluita, varastaa hän Jumalan totuutta, eli syö kiellettyä hedelmää.

5 Alkuteksti käyttää ”En ole varastanut leipää.” Tässä yhteydessä leivän varastaminen viittaa erityisesti pyhissä paikoissa vallitseviin sääntöihin, joiden mukaan muun muassa papistolle annettujen uhrilahjojen varastaminen on kiellettyä. Myös Raamatusta löytyy aiheesta opetus, kun Daavid menee syömään hädän keskellä uhrilahjoista. (Markus 2:23-28) Leivän varastaminen voidaan melko pitkälle samaistaa sääntöjen rikkomiseen. Jos ihminen ei kunnioita oman henkisen yhteisönsä sääntöjä, syyllistyy hän tähän rikkomukseen.

6 Alkuteksti käyttää termiä ”en ole langettanut kirousta kenenkään päälle”, mutta kirous voidaan ajatella nykyaikana olevan toiseen ihmiseen kohdistettu paha ajatus. Samaan aiheeseen liittyy symboli pahan silmä ja siltä suojaavat amuletit.

7 Alkuteksti erittelee miehet ja naiset erikseen tässä yhteydessä. Nykyään lienee perusteltua puhua vain ihmisistä yleensäkin.

8 Alkuteksti käyttää termiä ”en ole syönyt sydäntäni”. Tämä tarkoittaa metaforisesti samaa kuin katumusten siementen syöminen.

9 Alkuteksti käyttää siihen aikaan soveliasta metaforaa ”en ole hävittänyt kynnettyä maata.”

10 Raamatun 8. käsky ”älä lausu väärää todistusta lähimmäisestäsi”.

11 Tämä ja seuraava kohta ovat yhdessä Raamatun 6. käsky ”älä tee aviorikosta”. Nykyaikana käsky koskettaa kaikkia parisuhteissa olevia, ei vain aviopuolisoita. Ennen kaikki parisuhteet olivat avioliittoja, ja puolisosta käytettiin yleisesti termiä ”kumppani”. Tämän vuoksi nykyajan ihminen ei pääse tätä käskyä karkuun vetoamalla siihen, ettei kyseessä olisi ollut avioliitto.

12 Saastuttamiseksi voidaan varmasti lukea ainakin huumausaineiden käyttö, tupakointi ja nuuskaaminen, sekä liiallinen ravinnon tai jonkin tietyn ravinto- tai piristysaineen käyttö.

13 Terrorisoimiseksi voidaan laskea esimerkiksi kauhun aiheuttaminen.

14 Käsky on oleellisesti sama kuin Raamatun 2. käsky ”Älä käytä väärin Herran, Jumalasi nimeä.” Vrt. Pyhän Hengen pilkka Raamatussa Matteus 12:31-32.

15 Raamatun 4. käsky ”Kunnioita isääsi ja äitiäsi.”

16 Alkuteksti käyttää termiä ”en ole manannut kuningasta vastaan”.

17 Alkuteksti käyttää metaforaa ”en ole puuttunut veden virtaamiseen”.

18 Alkuteksti käyttää termiä ”en ole kironnut Jumalaa”. Tämä on kuitenkin harhaanjohtava käännös ja tulkinta, sillä kiroaminen tarkoittaa negatiivista loitsimista, ja vastaavasti kuolleiden kirjan loitsut ovat rukouksia. Oikea käännös on siis oltava, ettei henkilö ole rukoillut Jumalaa vastaan. Kun rukous ymmärretään tällä tavalla, huomataan, miten se on oleellisesti sama käsky kuin Raamatun 1. käsky ”Minä olen Herra, sinun Jumalasi. Sinulla ei saa olla muita jumalia.” Jos ihminen rukoilee oman tahtonsa toteutumista Jumalan tahdon sijaan, hän pitää itseään Jumalaa korkeammassa asemassa. Tällöin ihminen rukoilee Jumalaa vastaan (eli jopa kiroaa Jumalaa).

19 Alkutekstin metafora kuuluu ”en ole vienyt jumalten leipää”.

20 Alkuteksti kuuluu ”En ole vienyt pois Khenfu-kakkuja kuolleilta sieluilta.” Sana khenfu tarkoittaa myös röyhkeyttä.

21 Alkuteksti käyttää metaforaa ”En ole napannut lapselta leipää.”

22 Alkuteksti kuuluu ”En ole teurastanut Jumalalle kuuluvaa karjaa.” Jumalan kultainen vasikka on Raamatustakin tunnettu itseoivalluksen symboli.

 

FacebookTwitterGoogle BookmarksLinkedinPinterest
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account

Sivustolla on käytössä muutama eväste (vain kävijämäärien analysointiin ja käyttökokemuksen parantamiseen, ei myyntiin tai markkinointiin liittyen).