Ääni ja kuva voi olla hieman eri ajassa, kun YouTube käsittelee live-toistoa ja mudostaa siitä videota. 31.10. mennessä videon pitäisi olla kokonaan ladattu.

 

ENSIMMÄINEN OSA – AJATUS

Totuuden talon toisessa Lepopäivän Opetuksessa keskitytään ajatuksiin ja niiden rakenteeseen. Sielun osista ajatukset liittyvät ensisijaisesti järkeen, vaikkakin lähes jokainen sielun osa käyttää kyllä ajatuksia viestinnässään. Opetuksessa käydään läpi myös muutamia ajatusten- ja mielenhallintatekniikoita, jotka osaamalla ihminen pystyy vaikuttamaan itseensä ja mieleensä tai tarvittaessa auttamaan muita ihmisiä. Ajatustenhallinta tehostaa myös rukouksen, eli hypnoosin ja meditaation tehokkuutta.

Käytetään ajatuksen määritelmäksi Kaiken ja Ei-minkään Teorian määritelmää 4.

 

Määritelmä 4. (Ajatus, Uskomus)

Kuten solu on ihmiskehon rakennuspalikka, on ajatus (toiselta nimeltään uskomus) ihmismielen rakennuspalikka. Ajatus sisältää suoraan havainnoitua, eli kokemuksen kautta hankittua tai muuten opittua tietoa. Tieto voi olla mitä tahansa olemattomuudesta aina koko maailmankaikkeuteen asti. Ajatus voi olla tosi tai se voi olla epätosi verrattuna perimmäiseen totuuteen, eli todellisuuteen (jonka perusta on kuvattuna Kaiken ja Ei-minkään Teoriana). Ajatus voi muuttua epätodeksi neljällä tavalla. Se voi 1) vääristyä, 2) yleistyä, tai siitä voi 3) jäädä pois asioita, tai siihen voi 4) lisätä uusia asioita. Ihmismielelle on ominaista, että se pitää itse totena kaikkia ajatuksiaan, olivat nämä ajatukset oikeasti totta tai eivät. Ajatukset voidaan jakaa karkeasti kahteen osaan, jotka ovat tietoiset ajatukset ja tiedostumattomat ajatukset. Lisäksi ajatukset voidaan jakaa ihmisen yksilöllisiin (myös sisäisiin) uskomuksiin sekä ryhmää koskettaviin (myös kollektiivisiin, yhteisöllisiin, sosiaalisiin, ulkoisiin) uskomuksiin.

Lisäksi opetuksessa käydään läpi ainakin määritelmät 6, 7, 8, 9 ja 10, jotka kaikki tukevat yllä olevaa määritelmää tai muuten liittyvät olennaisesti ajatuksiin.

Kuvassa on ajatuksen rakenne.

Päivän opetuksessa käytetyssä kuvassa on hahmotelma ajatuksen rakenteesta sekä siihen vaikuttavista asioista.

Tästä linkistä voi ottaa esiin ajatuksen rakenneosien, eli submodaliteettien listan: Kaiken ja Ei-minkään Teorian Liite 1

Mielenhallinta

Koska yllä on opetettu, että mieli koostuu itse asiassa ajatuksista, voidaan mielenhallinnan yhteydessä puhua aivan hyvin ajatustenhallinnasta. Periaatteessa koko mielenhallinta kenttä voidaan jakaa tietoisen mielen ja tiedostumattoman mielen hallintaan, sekä nämä molemmat voidaan vielä jakaa seitsemään osioon sielunosien mukaisesti, eli ihmisen on mahdollista hallita mieltään yhteensä 14 eri tavalla. Sielun osat ovat siis: tietoisuus, muisti, luovuus, tahto, järki, tunne ja tiedostumattomuus. Erilaisia mielenhallintatekniikoita on ja niitä voidaan kehittää lähes lukematon määrä, mutta on olemassa siltä ”tärkeämpiä” tekniikoita, joita tässä käydään muutama läpi.

i) Ajatusten hallinta; muokkaus, muutos (huom. tunteiden hallinta on yksi seuraavan Lepopäivän Opetuksen aiheista)

ii) Kehon ja mielen kongruenssi; kumpikin vaikuttaa toiseen, molemmat voi kärsiä ”valheesta”

iii) Sielunhallinta; henkilökohtainen aikamatkustaminen, aikajanan hahmottaminen, aikajanalla liikkuminen, dissosiaatio ja assosiaatio

 

TOINEN OSA – KABBALA 

Opetuksen toisessa osassa tutustutaan Kabbalaan sekä sen pyhiin kirjoihin ja symboliikkaan. Tarkoituksena on selittää hyvin selkokielisesti Kabbalan Elämänpuun merkitys. Elämänpuun avulla on mahdollisuus ymmärtää paremmin myös Raamatun Luomiskertomusta sekä esimerkiksi Mooseksen ja Jeesuksen käyttämää symbolista kieltä, eli vertauskuvia. Elämänpuu on ihmisen sielun fyysisen ja henkisen evoluution opaskartta. Valaistumiseksi ja kirkastumiseksi kutsutaan pistettä, jossa sielu on kulkenut evoluution loppuun asti.

Opetuksen aiheita ovat mm.

1. Kabbalan historia; Toora, Gematria, Jeesus kabbalistina, luku 666

2. Zohar, Sefer Yetzirah, Elämänpuu, Liiton arkki ja Menorah

3. Kabbalan ennustus tuhannen vuoden takaa

4. KA + BA + LAH

5. Henkinen evoluutio, eli Kabbalan Elämänpuu

Kuvassa on Kabbalan Elämänpuu.

Kabbalan Elämänpuun tarkka tulkinta. Kuvan voi klikata auki suuremmaksi.

Kaiken ja Ei-minkään Teoria sekä Kabbalaa käsittelevä artikkeli löytyy tästä: Kabbala, Menora ja Elämänpuu Kaiken ja Ei-minkään Teorian kontekstissa

FacebookTwitterGoogle BookmarksLinkedinPinterest

Sivustolla on käytössä muutama eväste (vain kävijämäärien analysointiin ja käyttökokemuksen parantamiseen, ei myyntiin tai markkinointiin liittyen).