Tervetuloa Totuudentalon kirjastoon

Pyhät kirjat 11

Niin kauan kuin historiaa on kirjoitettu muistiin, on ihmisillä ollut kohtaamisia Jumalan ja Pyhän Hengen kanssa. Näistä kohtaamisista kuuluisimmat on tallennettu niin sanotuiksi pyhiksi kirjoiksi, jotka kullekin kirjalle ominaisessa kulttuurissa on yleisesti hyväksytty pyhäksi tekstiksi ja profeetalliseksi ilmoitukseksi. Niille ihmisille, joista pyhät kirjat ovat kirjoitettu, ei kyse ole ollut kuitenkaan suoraan pyhästä tekstistä, vaan pikemminkin henkilökohtaisesta havahtumisesta ja heräämisestä sekä tämän jälkeen sielun kokonaisvaltaisesta puhdistuksesta ja lopulta pyhittymisestä. Kun pyhien kirjojen päähenkilöt ovat kulkeneet koko henkisen tien läpi aina valaistumiseen ja kirkastumiseen asti, on heidän opetustensa pohjalle sitten rakennettu uskonnollisia laitoksia, jotka ovat auliisti pyhiä tekstejä suojelleet ja säilyttäneet.

Vaikka monet ihmiset eivät kykene kokonaan ymmärtämään pyhien kirjojen ajatonta viisautta, ei se silti tarkoita, etteivätkö ne olisi totta. Pyhiä kirjoja tulee lukea, ei vain yhtä kerrallaan, vaan kaikkia yhdessä, yhtä aikaa. Näin Jumalasta ja kirjojen päähenkilöistä saa paljon todellisemman kuvan ja samalla lukija oppii oivaltamaan samankaltaisuuksia kaikkien pyhien kirjojen kesken. Lopulta pyhät kirjat kertovat vain yhden ja saman tarinan - totuuden maailmankaikkeuden hengellisestä rakenteesta, ihmisen ja Jumalan suhteesta sekä ymmärryksen hyvästä ja pahasta.

Pyhät kirjat on kirjoitettu, osa enemmän ja osa vähemmän, symbolien kielellä. Symbolien kieli on kaikkien muiden kielten yhteinen isä ja äiti, ja sitä voivat vaivattomasti lukea vain perimmäisen totuuden kohdanneet ja tuntemaan oppineet ihmiset. Tähän viitataan esimerkiksi symboleilla "Totuuden hengen tuleminen ihmiseen", "täydellisen tiedon saaminen", "suun avaamisen riitti" sekä "suun ja pään avaaminen vertauskuviin". Kun tavallinen kieli koostuu vain yksitellen i) kirjaimista, ii) numeroista ja iii) lausunnasta, käyttää symbolien kieli näitä kaikkia kolmea tietoisuuden rakennusosaa yhtä aikaa ja vielä sen lisäksi lukijan tulee kuin johdatettuna osata tulkita sanomaa oikeassa kontekstissa. Tämän vuoksi vain harvat ihmiset ovat kyenneet symbolien kieltä tähän mennessä lukemaan ja pyhiä kirjoja tulkitsemaan, saati sitten kirjoittamaan. Kun ihmisen sielu puhdistuu, hän oppii lukemaan symbolien kieltä automaattisesti.

Kuolleenmeren kääröt 3

Kuolleenmeren kirjakääröt löydettiin Qumranin läheisyydestä, muinaisista luolista vuosina 1946-1956. Kääröt ovat ihmiskunnan pyhiä kirjoja, eivätkä ne ole vielä saaneet osakseen niille kuuluvaa julkisuutta. Kääröissä opetetaan vastauksia moniin mysteereihin ja varsinkin Raamatusta tuttuihin vaikeisiin kysymyksiin. Tässä on muutama esimerkki:

Viisaudella tarkoitetaan eettistä käyttäytymistä, jonka lähtökohtana on ymmärrys koko maailmankaikkeudesta.

 

Todelliset saagat ovat kärsivällisiä ja keskittyvät ikuisiin salaisuuksiin ja viisauden juuriin. Tämä on vastakohta taikureille ja ennustajille, jotka vain puhuvat vertauskuvia ilman todellista ymmärrystä. Opetuslapsille kerrotaan, että suuri mysteeri on suljettu näky, joka on saavuttamaton/mittaamaton. Vihjeet tämän viisauden löytämiseen sijaitsevat Jumalan luomistyössä ja luonnon toteuttamassa tapahtumaketjussa.

 

Tässä puhutaan tarkkaavaisuudesta, eli korvilla kuulemisesta, Jumalan luomistyön ymmärtämisestä, oman tehtävänsä oivaltamisesta ja sääntöjen noudattamisesta, jotka johtavat hyveelliseen elämään ja rukoilun kautta ymmärrykseen koko maailmankaikkeuden kaikista aikakausista.

Lähteet: (4Q303-05; 4Q299-300, Cave 4, ‘Mysteries’; Davies, Brooke, & Callaway, 2002, p. 140-142)

Kuolleenmeren kääröjä netissä englanniksi:

Study authentic scrolls: The Leon Levy Dead Sea Scrolls Digital Library

Study scrolls in English: The Gnostic Society Library

Tutustu alla Totuuden talossa julkaistuihin kääröihin sekä niiden selityksiin.

Kabbala 0

Kabbalan perinteen seuraajat ovat Juutalaisen mystiikan haara, jossa tutkitaan esimerksi Tooraan sisällytettyjä salaisia viestejä. Tutkimuksen tavoitteena on saada luotua Jumalan kanssa syvä henkinen yhteys, jota kutsutaan termillä Daat, ”Salattu Tieto”. Kabbala on ollut ennen 1200-lukua suullista perimätietoa ja tuolloin sen oppilaita ovat olleet Jeesuksen lisäksi hänen kaikki opetuslapsensa sekä muut kristillisen alkuseurakunnan jäsenet. 1200-luvun jälkeen Kabbalan oppeja on saatettu myös kirjalliseen muotoon. Kabbalan pyhiä kirjoja ovat Zohar ja Sefer Yetzirah, eli Luomisen kirja.

Zohar

Lue tai lataa Totuuden talon englanninkieliselta sivulta: Zohar Or: Book of Splendor

Sefer Yetzirah

Lue verkossa: Sepher Yezirah (also Sefer Yetzirah.Hebrew, Sēpher Yəṣîrâh = "Book of Formation," or "Book of Creation," ספר יצירה) (translated by Isidor Kalisch, 1877), or Sepher Yetzirah (translated by Wescott, W.W. (1887).

Sefer Yetzirah löytyy suomennettuna ainakin Jukka Niemisen kirjan Luomiskoodi liitteistä, ja tämän kirjan voi ostaa kirjakaupoista tai pyytää ilmaiseksi lainaan meiltä Totuuden talosta. Sefer Yetzirah -kirjaa käsitellään myös Totuuden talon opetuskirjassa Mona Lisa - Jumalan Kuva, jossa paljastetaan kirjaan kätketty salainen koodi, sekä näin ollen todistetaan, että kyseessä on pyhä kirja.

Kuudes ja seitsemäs Mooseksen kirja

Opiskele verkossa englanniksi: Sixth Book of Moses | Seventh Book of Moses

Mooseksen kuudes ja seitsemäs kirja löytyvät suomeksi julkaistusta kirjasta Musta Raamattu, jonka voi ostaa kirjakaupoista tai pyytää ilmaiseksi lainaan meiltä Totuuden talosta.

Nag Hammadi kirjasto 2

Muutama sata vuotta Jeesuksen kuoleman jälkeen kristillisen yhteisön johtajat äänestivät ja päättivät, mitkä kirjat kuuluvat Raamattuun ja mitkä kirjat tulee hävittää kokonaan pois. Valtaosa gnostilaisesta kirjallisuudesta ja opeista päätettiin tuhota. Tuhottaviin kirjoihin kuuluivat muun muassa Tuomaan Evankeliumi, Filippuksen Evankeliumi, Maria Magdaleenan Evankeliumi, Juudaksen Evankeliumi, Pietarin Ilmestys jne. jne. Kirjoituksia on monia kymmeniä ja ne kaikki selittävät ja täydentävät Raamattua ja varsinkin Jeesuksen opetuksia. Myöskään nämä ihmiskunnan pyhät kirjoitukset eivät ole saaneet niille kuuluvaa huomiota osakseen. Gnostilaisia evankeliumeja sekä muita kirjoja on jo jonkin verran käännetty myös suomeksi.

Nag Hammadin kirjaston teokset löytyvät varsin kattavasti englanniksi ainakin gnostilaisen yhteisön kirjastosta: The Gnostic Society Library

Myös Totuuden talossa pyritään julkaisemaan mahdollisimman paljon Nag Hammadin kirjastoon kuuluvia ihmiskunnan pyhiä kirjoituksia.

Mormonit 0

Mormonismi, eli Myöhempien aikojen pyhien liike on kristityn kirkon ulkopuolinen, toinen todistus Jeesuksesta Kristuksesta. Mormoneilla on muutama pyhä kirja, joista tunnetuin lienee kirjan kirjoittaneen profeetan mukaan nimetty Mormonin kirja. Mormonin kirja on julkaistu suomeksi ja sen saa varmasti omakseen ottamalla yhteyttä mihin tahansa mormonien seurakuntaan. Kirja on myös julkaistu kokonaisuudessaan netissä, ja se löytyy tästä linkistä: Mormonin kirja

Toinen mormonien pyhä teksti on lähinnä kirkon alulle panneen profeetan, Joseph Smithin ilmoituksista koottu teos Oppi ja Liitot, joka myös löytyy kokonaisuudessaan tästä linkistä: Oppi ja Liitot

Kolmas mormonien pyhä kirja on Kallisarvoinen Helmi, joka koostuu profeetta Joseph Smithin kirjoituksista ja käännöksistä. Kallisarvoinen Helmi sisältää myös muutaman ihmiskunnan historian kannalta merkittävän kuvan, joissa esiityväksi henkilöksi Joseph Smith on aikoinaan päätellyt Raamatustakin tutun miehen, Abrahamin. Kirja löytyy tästä linkistä: Kallisarvoinen Helmi Kirjan merkittävät kuvat puolestaan löytyvät esimerkiksi tästä linkistä: Kallisarvoinen Helmi, Kuvajäljennökset 1, 2 ja 3.

Totuudentalon julkaisut 166

Totuuden talon verkkosivuilla julkaistaan aika ajoin talossa syntyneitä uusia verkkokirjoja, kirjoja, tutkimuksia sekä muuta materiaalia. Voit lukea materiaalia suoraan verkkosivujen kautta, tai voit tallentaa tekstejä omalle koneellesi. Totuuden talon teksteihin voit viitata netissä ja kirjallisessa muodossa käyttäen aivan normaaleja hyvien tapojen mukaisia viittauskäytänteitä (ks. esim. APA viittausohjeet).

Esseet ja katsaukset 11

Esseet ja katsaukset -osio sisältää paljon julkaisematonta tutkimus- ja taustatietomateriaalia. Usein tutkimukset, sattumat ja johdatus johtavat uusiin kysymyksiin ja pohdintoihin, joista sitten on voinut syntyä erilaisia esseitä tai katsauksia.

Maailmanrauha - Kirjeitä maailman ihmisille 15

Jos ihminen etsii koko maailmankaikkeuden taustalla vaikuttavaa perimmäistä totuutta ja Jumalaa, on hänen jonkin aikaa toimittava ja ajateltava kuin rikostutkimusta tekevä poliisi. Poliisi ratkaisee rikoksia keskittymällä etsimään jutussaan ilmeneviä samankaltaisuuksia. Poliisit eivät usko sattumiin. Poliisin kanssa vastakohtaisesti toimii tiedemies, joka puolestaan ratkaisee ongelmia keskittymällä etsimään virheitä pienimmistäkin yksityiskohdista. Tiedemiehet voivat kyllä auttaa poliiseja erilaisilla pikkutarkoilla tutkimuksillaan, mutta mysteerejä he eivät ratkaise, ainakaan yhtä nopeasti ja tehokkaasti.

Virheiden etsiminen sekä asioiden ja ihmisten lajittelu, minkä tahansa mallin mukaan, johtaa erilaisuuden korostumiseen, ei universaaliin ykseyteen ja rauhaan. Jos ihminen keskittyy ajatuksissaan erilaisuuteen, hän tekee yhdestä monta – näin symbolinen ykseys sirpaloituu osiin. Tätä kirjaa lukiessasi pyydän sinua hetkellisesti heittämään egosi sisäisen lajittelujärjestelmän roskakoriin. Samalla näytän sinulle, mitä siitä voisi seurata, jos emme enää lajittelisi asioita ja kiinnittyisi vain yhteen ja samaan kieleen ja kulttuuriin. Näytän sinulle todellisen rauhan työkalun – se on avain jopa maailman rauhaan.

Olen aiemmin kirjoittanut kirjan Kaiken ja ei minkään teoriasta. Tässä kirjassa pyrin tuomaan nykypäivän kielelle ja kulttuurille ominaisella tavalla esille saman jumalallisen järjestyksen ja perimmäisen totuuden, josta kaikki uskonnoista tutut hengelliset opettajat ovat meitä ihmisiä vuosituhansien saatossa opettaneet. Totuuden johdattamana luonnehdin Kaiken ja ei minkään teoriaa jumalan lajittelujärjestelmäksi. Tämä on universaali tapa lajitella asioita - tapa kaikkien muiden tapojen tuolla puolen.

Eräs syvä rukouskokemus johti minut merkilliseen ilmestykseen, jossa kohtasin uuden ajan maailman. Tuossa maailmassa kaksi ihmistä kohtasivat toisensa - ihmisinä. He eivät enää olleet miehiä tai naisia, nuoria tai vanhoja. He eivät enää olleet ateisteja tai uskovaisia, tai kristittyjä tai hindulaisia – he olivat yksinkertaisesti ihmisiä. Virheisiin keskittyvä, lajitteleva ajattelutapamme on johtanut meidät erilleen toisistamme, harva enää ajattelee yhtenäistä ihmiskuntaa.

Välillä tuntuu kuin ihmisillä olisi jatkuvasti oman uskomus- ja arvomaailmansa, uskontonsa tai jonkin muun todellisuutta muuttavan järjestelmän aurinkolasit päässään. Ihmiskunta vaikuttaa kaipaavan muistutusta: vaikka lasit olisivatkin persoonalliset ja omat, aurinko ja valo ovat kuitenkin kaikille samat, niin ne ovat aina olleet.

Kaiken ja ei minkään teorian siivittämänä näytän sinulle, miten jokaisen maailman valtauskonnon voi yhdessä tieteen kanssa sijoittaa tähän yhteen ja samaan karttaan. Tästä eteenpäin kaksi ihmistä voi todella kohdata toisensa ihmisinä. Jos vaikkapa buddhalainen kohtaisi islaminuskoisen henkilön, he voivat nyt vaihtaa karttoja keskenänsä ja huomata, miten he ovat nimenneet samat asiat vain eri kirjoitusasua käyttäen. Tällainen yhteys kahden ihmisenlapsen välillä johtaa universaaliin rauhaan, jossa yhtään uskontoa tai tieteellistä ajattelutapaa ei todisteta vääräksi. Kuvittele sitä tilannetta, jossa käykin selväksi, että kaikki ihmiset ovat oikeassa. Eikö tämä tee meistä jokaisesta tasavertaisia – yhden ja saman totuuden lähettelijäitä. Kaiken ja ei minkään teorian mukaan on olemassa yksi perimmäinen totuus, jolla on ääretön määrä erilaisia konteksteja. Tässä kirjassa sekä tiede että maailman suuret uskonnot osoitetaan kuuluvan tähän, itsensä luonnon kanssa yhtä monimuotoisten kontekstien joukkoon.

Jos me ihmiset kykenemme ymmärtämään syvimmällä aatteentasolla olevamme yhtä ja samaa, me aivan varmasti kykenemme rakentamaan ajatuksissamme pohjan uudenlaiselle mentaliteetille. Tässä ajattelutavassa perimmäinen totuus johtaa meidät taas yhtenäiseksi ihmiskunnaksi, syvään rauhan ja rakkauden aikaan. Toivotan sinulle rauhaa rakas, hyvä ja pyhä ihminen!

Mona Lisa - Jumalan kuva 5

 

Mitä Mona Lisa voi opettaa sinulle?

Kuten mikä tahansa asia, myös Mona Lisa voi opettaa sinulle ”ei mitään”, ”kaiken”, tai jotain siltä väliltä. Leonardon itsensä lisäksi ainakin yhdelle toiselle ihmiselle Mona Lisa opetti ”kaiken ja ei mitään”, mutta se ei tarkoita automaattisesti sitä, että näin olisi myös sinun kohdallasi – jokainen kutsutaan omalla persoonallisella tavallaan, vaikka lopulta kaikki kohtaavat yhden ja saman totuuden. Tässä osiossa on tarkoitus avata joitakin Mona Lisaan liittyviä pääteemoja, jotka ovat muutenkin enemmän tai vähemmän tuttuja jokaiselle perimmäistä totuutta etsivälle ihmiselle.

Mona Lisan luonnehdinta symbolien kielellä

Mona Lisa liittyy Ylhäälle sen astrologisten ja astronomisten mittojen vuoksi. Mona Lisa liittyy Alhaalle sen alkemian symboleiden vuoksi. Mona Lisa on Viisasten kivi, jonka rakentajat hylkäsivät, sekä ikuisen elämän antava Graalin Malja. Se on myös luvut 5, 6, 56 ja 72, sekä se on 440, 666, 772, 792 ja 794. Mona Lisa on myös numero yksi (1), sillä se on Jumalan Kuva. Se on numero kaksi (2) johtuen sen dualismista. Se on numero kolme (3), sillä Elämän kolminaisuus (Isä-Äiti-Lapsi) on siinä läsnä. Se heijastaa myös numeroa neljä (4) – Jumalan Kasvoja – rintaansa kirjaillun neliympyrän vuoksi. Mutta numeroiden lisäksi Mona Lisa on myös kokoelma elementtien ja lukujen välisiä suhteita. Sen mitat heijastavat Aurinkoa, Kuuta ja Maata. Se pitää sisällään yhtälön, jonka vuoksi Maapallolla on elämää. Se on sen vuoksi myös luoja-jumala/jumalatar (Re, Ra). Mona Lisalla on tusinoittain syitä hymyyn – ja ainakin yksi syy on se, ettei hänen nenässään ole enää hiekkaa. 

Mona Lisaan on tallennettu se koko tietämys, jonka Leonardo elämänsä aikana omaksui. Kirjassa kerrotaan Mona Lisan symboleista, matematiikasta ja geometriasta. Ne kätkevät sisäänsä henkisen salaisuuden: Leonardo maalasi Mona Lisan Jumalan kuvaksi. Leonardo rakensi Mona Lisan niillä mittasuhteilla ja symboleilla, jotka löytyvät esimerkiksi muinaisen Egyptin monumenteista, Stonehengestä ja Raamatun temppeleistä. Ne sisältävät tiedon ja muiston maailmankaikkeuden luomisesta – pyhistä elementeistä ja luomisen laeista. Tämän ikuisen tiedon tarkoitus on ohjata ihmisiä, läpi vuosituhansien, kulkemaan henkisen valaistumisen tietä.

Missä ikinä hän kulkikin, Leonardo da Vinci piti aina Mona Lisaa mukanaan. Hän katseli ja tutki sitä säännöllisesti, kuin olisi yhä uudestaan ammentanut siitä voimaa ja virkistystä. Mona Lisa – Jumalan kuva on opas niille, jotka haluavat astua sille ikuiselle Totuuden tielle, josta useat henkiset opettajat ihmiskunnan historiassa ovat todistaneet.

Mona Lisaan liittyvät esimerkiksi seuraavat asiat:

  • Mona Lisan mitat ovat samat kuin Gizan suuren pyramidin,
  • Mona Lisassa on täsmällinen kultainen leikkaus,
  • Leonardo kuului Pythagoralaiseen salaseuraan,
  • Mona Lisan mittasuhteet ovat luoneet maapallolle elämän edellytykset,
  • Mona Lisa on geometrinen Jumalan kuva (joka selittää Stonehengen ja kirjan Sefer Yetzirah salaisuudet),
  • Mona Lisasta voidaan taitella esiin sen geometrinen ulottuvuus, sekä
  • Leonardo da Vincin suuri konjektuuri: ” Johannes Kastaja ja Jeesus Kristus olivat sama ihminen.

 

Kirjan tiedot:

Mona Lisa - Jumalan Kuva

e-Kirja

Isa-Av'ain Totuuden talosta, 2016

Ensimmäinen painos

ISBN 978-1-329-82742-4 (PDF)

amazon stamp

 

Lue tässä tai lataa e-kirja (pdf) itsellesi ilmaiseksi:

 

Rakkauden ritarikunta 46

Valkoinen ratsu ja lohikäärme

Rakkauden ritarikunta on Totuuden talossa julkaistu allegoria Jumalan valtakunnasta. Rakkauden ritarikuntaa etsiviä kutsutaan noviiseiksi, jotka henkisellä tiellä edettyään voivat muuttua ritareiksi. Ne ritareista, jotka kestävät loppuu asti koko henkisen evoluution, saavat yhteisen nimen rakkauden ritari. Teksti sisältää lyhyitä kirjoituksia, opetuksia, joista voi ammentaa mietiskeltävää koko henkisen evoluution ajan.

Rakkauden ritarikunta löytyy totuuden talon kirjastosta myös e-kirjana.

Avaa ja lataa kirja tästä linkistä

 

SISÄLLYS:

Satuja Lastenkaltaisille 62

Satuja Lastenkaltaisille on totuuden talossa julkaistu ja kaikille vapaasti ladattavissa oleva e-kirja. Voit lukea kirjaa myös verkossa.

Lataa e-kirja 

 

Kun ihminen jättää taakseen lapsuusajan viattomuuden, hän lähtee Paratiisista ja astuu maailmaan. Maailma opettaa hänet kiinnittymään tavaroihin, ihmisiin ajatusmalleihin ja unelmiin. Uteliaan ja vastaanottavaisen mielen tilalle kasvaa tunne vastuusta, kiireestä, tavoitteista ja odotuksista.

Eräänä päivänä, elämän seitteihin takertuneena, ihminen kohtaa joko kärsimyksen tai oman vapaan tahtonsa kautta itseään suuremman totuuden – ja muistaa: hänen täytyy tulla jälleen lapseksi löytääkseen tien takaisin kotiin. Satuja Lastenkaltaisille johdattelee Tiellä kohti yksinkertaista ja tuttua, mutta unohdettua alkupistettä. Kuulevat korvat erottavat saduissa Totuuden siemenen.

 

Satuja Lastenkaltaisille

Alaston mies

Kun seison tässä tänään, edessänne ja ilman vaatteita, en enää tunne häpeää, syyllisyyttä tai alemmuutta. Minä olen se, joka minä olen – en koskaan ollutkaan mitään muuta – minä vain luulin niin. Ihmisessä on koko maailmankaikkeus, ja liikkuva sormi pystyy luomaan kaikki muodot. Suun avaamalla pystyy lausumaan kaikki sanat ja numerot.

Puhun teille tänään vertauksin, sillä muuten ette uskoisi minua. Teidän totuuteenne on niin paljon monimutkaisempi kuin minun, joka vain on TAI se ei ole. Te sanotte minua tyhmäksi ja sivistymättömäksi, mutta minä kutsun itseäni yksinkertaiseksi ja vapaaksi. Te kutsutte minua lapselliseksi, mutta minä kutsun itseäni lapsenkaltaiseksi.

Antakaa kun kerron teille muutaman sadun:

Totuuden ulottuvuudet 23

Totuuden ulottuvuudet on totuuden talossa julkaistu ja kaikille vapaasti ladattavissa oleva e-kirja. Voit lukea kirjaa myös verkossa. Alta löydät kirjan otsikot.

Lataa e-kirja

 

TOTUUDEN ULOTTUVUUDET

Vaikka kirjan on kirjoittanut ihminen,

ei se olisi onnistunut ilman Kaikki ei mistään tietoisuutta.

Siksi kunnia kirjasta kuuluu Jumalalle,

ja sen käyttöoikeus koko ihmiskunnalle.

Joka on löytänyt hiljaisuuden, kuulee Jumalan totuuden.

Joka uskoo perimmäiseen totuuteen, näkee imaginäärisyyteen.

Kiitos KE.

TOTUUDEN ULOTTUVUUDET © IHMISKUNTA, ∞.

 

SISÄLLYS:

Opetusmateriaali 4

Tästä kirjaston osiosta löytyvät kaikki Totuuden talon opetustyössä käytössä olevat materiaalit.

Tutkimukset 2

Totuudentalon kirjastoon kerätään sekä tieteellisiä että enemmän intuitiivisia tutkimuksia, jotka käsittelevät Totuudentalossa opetettavia ja tutkittavia aiheita, tai muuten ihmiskunnan ja sen henkisen kehityksen kannalta olennaisia asioita.

Muut kirjat, kuvat ja kirjailijat 1

Totuuden talon kirjastoon kerätään myös muita kirjoja, kuvia ja kirjailijoiden esittelyjä, jotka jollain tavalla ovat merkittäviä ihmiskunnan henkisen kehityksen kannalta.

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account

Sivustolla on käytössä muutama eväste (vain kävijämäärien analysointiin ja käyttökokemuksen parantamiseen, ei myyntiin tai markkinointiin liittyen).