Totuuden talon kirjasto

Totuuden talon nettikirjasto sisältää esimerkiksi henkistä kirjallisuutta ja pyhiä tekstejä. Tekstimateriaalin lisäksi kirjastossa on hyödyllisiä linkkejä muihin tietolähteisiin. Ensimmäiset Totuuden talon fyysiset pienkirjastot toimivat Tampereella ja Oulussa. Kirjastoon liittyvät tiedustelut voi osoittaa kirjastonhoitajalle.

Ohjeet ja yhteistyö

Löydät kirjastosta kirjoja, kuvia ja linkkejä useisiin eri tietolähteisiin. Jos etsit tietoa jostain tietystä aiheesta tai jotain tiettyä tekstiä, voit ottaa meihin yhteyttä ja autamme sinua löytämään etsimäsi tai ohjaamme sinut oikeaan paikkaan. Onko sinulla pääsy jonkin kirjan, tekstin, kuvan, taulun, hieroglyfikäärön tai jopa kokonaisen kirjaston luo ja haluaisit jakaa tietoa muillekin? Ota yhteyttä

Tervetuloa Totuuden talon kirjastoon

Totuuden talon pienkirjastot 1

Totuuden talon kirjastoja tulee sitä mukaan, kun Totuuden talon opiskelijat haluavat alkaa jakamaan omia kirjavarantojaan kaikkien halukkaiden käyttöön. Kirjastot ovat avoinna vain sovitusti, ellei sitten kirjaston sivuilla erikseen ole mainintaa "päivystysajoista". Kirjaston käyntiajan ja tarkan osoitteen (tai vaihtoehtoisesti jonkin muun tapaamispaikan) voi sopia suoraan kirjastonhoitajan kanssa. Todennäköisesti useat kirjastot sijaitsevat ainakin ensi alkuun kirjastonhoitajan kotona tai muissa omissa tiloissa, joten kunnioitetaan tätä asiaa kirjastossa asioidessa. Kirjastoissa toimiminen on aina maksutonta, mutta lainaamisen edellytyksenä on aina tietää kunkin kirjan "haltija", sekä hänen "yhtyestiedot". Kirjojen laina-aika on sovittavissa, mutta yleinen käytäntö on neljä (4) viikkoa. Tästä löytyvät Totuuden talon fyysiset kirjastot, ja niiden sisältämät kirjat.

Pyhät kirjat 11

Niin kauan kuin historiaa on kirjoitettu muistiin, on ihmisillä ollut kohtaamisia Jumalan ja Pyhän Hengen kanssa. Näistä kohtaamisista kuuluisimmat on tallennettu niin sanotuiksi pyhiksi kirjoiksi, jotka kullekin kirjalle ominaisessa kulttuurissa on yleisesti hyväksytty pyhäksi tekstiksi ja profeetalliseksi ilmoitukseksi. Niille ihmisille, joista pyhät kirjat ovat kirjoitettu, ei kyse ole ollut kuitenkaan suoraan pyhästä tekstistä, vaan pikemminkin henkilökohtaisesta havahtumisesta ja heräämisestä sekä tämän jälkeen sielun kokonaisvaltaisesta puhdistuksesta ja lopulta pyhittymisestä. Kun pyhien kirjojen päähenkilöt ovat kulkeneet koko henkisen tien läpi aina valaistumiseen ja kirkastumiseen asti, on heidän opetustensa pohjalle sitten rakennettu uskonnollisia laitoksia, jotka ovat auliisti pyhiä tekstejä suojelleet ja säilyttäneet.

Vaikka monet ihmiset eivät kykene kokonaan ymmärtämään pyhien kirjojen ajatonta viisautta, ei se silti tarkoita, etteivätkö ne olisi totta. Pyhiä kirjoja tulee lukea, ei vain yhtä kerrallaan, vaan kaikkia yhdessä, yhtä aikaa. Näin Jumalasta ja kirjojen päähenkilöistä saa paljon todellisemman kuvan ja samalla lukija oppii oivaltamaan samankaltaisuuksia kaikkien pyhien kirjojen kesken. Lopulta pyhät kirjat kertovat vain yhden ja saman tarinan - totuuden maailmankaikkeuden hengellisestä rakenteesta, ihmisen ja Jumalan suhteesta sekä ymmärryksen hyvästä ja pahasta.

Pyhät kirjat on kirjoitettu, osa enemmän ja osa vähemmän, symbolien kielellä. Symbolien kieli on kaikkien muiden kielten yhteinen isä ja äiti, ja sitä voivat vaivattomasti lukea vain perimmäisen totuuden kohdanneet ja tuntemaan oppineet ihmiset. Tähän viitataan esimerkiksi symboleilla "Totuuden hengen tuleminen ihmiseen", "täydellisen tiedon saaminen", "suun avaamisen riitti" sekä "suun ja pään avaaminen vertauskuviin". Kun tavallinen kieli koostuu vain yksitellen i) kirjaimista, ii) numeroista ja iii) lausunnasta, käyttää symbolien kieli näitä kaikkia kolmea tietoisuuden rakennusosaa yhtä aikaa ja vielä sen lisäksi lukijan tulee kuin johdatettuna osata tulkita sanomaa oikeassa kontekstissa. Tämän vuoksi vain harvat ihmiset ovat kyenneet symbolien kieltä tähän mennessä lukemaan ja pyhiä kirjoja tulkitsemaan, saati sitten kirjoittamaan. Kun ihmisen sielu puhdistuu, hän oppii lukemaan symbolien kieltä automaattisesti.

Kuolleenmeren kääröt 3

Kuolleenmeren kirjakääröt löydettiin Qumranin läheisyydestä, muinaisista luolista vuosina 1946-1956. Kääröt ovat ihmiskunnan pyhiä kirjoja, eivätkä ne ole vielä saaneet osakseen niille kuuluvaa julkisuutta. Kääröissä opetetaan vastauksia moniin mysteereihin ja varsinkin Raamatusta tuttuihin vaikeisiin kysymyksiin. Tässä on muutama esimerkki:

Viisaudella tarkoitetaan eettistä käyttäytymistä, jonka lähtökohtana on ymmärrys koko maailmankaikkeudesta.

 

Todelliset saagat ovat kärsivällisiä ja keskittyvät ikuisiin salaisuuksiin ja viisauden juuriin. Tämä on vastakohta taikureille ja ennustajille, jotka vain puhuvat vertauskuvia ilman todellista ymmärrystä. Opetuslapsille kerrotaan, että suuri mysteeri on suljettu näky, joka on saavuttamaton/mittaamaton. Vihjeet tämän viisauden löytämiseen sijaitsevat Jumalan luomistyössä ja luonnon toteuttamassa tapahtumaketjussa.

 

Tässä puhutaan tarkkaavaisuudesta, eli korvilla kuulemisesta, Jumalan luomistyön ymmärtämisestä, oman tehtävänsä oivaltamisesta ja sääntöjen noudattamisesta, jotka johtavat hyveelliseen elämään ja rukoilun kautta ymmärrykseen koko maailmankaikkeuden kaikista aikakausista.

Lähteet: (4Q303-05; 4Q299-300, Cave 4, ‘Mysteries’; Davies, Brooke, & Callaway, 2002, p. 140-142)

Kuolleenmeren kääröjä netissä englanniksi:

Study authentic scrolls: The Leon Levy Dead Sea Scrolls Digital Library

Study scrolls in English: The Gnostic Society Library

Tutustu alla Totuuden talossa julkaistuihin kääröihin sekä niiden selityksiin.

Kabbala 0

Kabbalan perinteen seuraajat ovat Juutalaisen mystiikan haara, jossa tutkitaan esimerksi Tooraan sisällytettyjä salaisia viestejä. Tutkimuksen tavoitteena on saada luotua Jumalan kanssa syvä henkinen yhteys, jota kutsutaan termillä Daat, ”Salattu Tieto”. Kabbala on ollut ennen 1200-lukua suullista perimätietoa ja tuolloin sen oppilaita ovat olleet Jeesuksen lisäksi hänen kaikki opetuslapsensa sekä muut kristillisen alkuseurakunnan jäsenet. 1200-luvun jälkeen Kabbalan oppeja on saatettu myös kirjalliseen muotoon. Kabbalan pyhiä kirjoja ovat Zohar ja Sefer Yetzirah, eli Luomisen kirja.

Zohar

Lue tai lataa Totuuden talon englanninkieliselta sivulta: Zohar Or: Book of Splendor

Sefer Yetzirah

Lue verkossa: Sepher Yezirah (also Sefer Yetzirah.Hebrew, Sēpher Yəṣîrâh = "Book of Formation," or "Book of Creation," ספר יצירה) (translated by Isidor Kalisch, 1877), or Sepher Yetzirah (translated by Wescott, W.W. (1887).

Sefer Yetzirah löytyy suomennettuna ainakin Jukka Niemisen kirjan Luomiskoodi liitteistä, ja tämän kirjan voi ostaa kirjakaupoista tai pyytää ilmaiseksi lainaan meiltä Totuuden talosta. Sefer Yetzirah -kirjaa käsitellään myös Totuuden talon opetuskirjassa Mona Lisa - Jumalan Kuva, jossa paljastetaan kirjaan kätketty salainen koodi, sekä näin ollen todistetaan, että kyseessä on pyhä kirja.

Kuudes ja seitsemäs Mooseksen kirja

Opiskele verkossa englanniksi: Sixth Book of Moses | Seventh Book of Moses

Mooseksen kuudes ja seitsemäs kirja löytyvät suomeksi julkaistusta kirjasta Musta Raamattu, jonka voi ostaa kirjakaupoista tai pyytää ilmaiseksi lainaan meiltä Totuuden talosta.

Nag Hammadi kirjasto 2

Muutama sata vuotta Jeesuksen kuoleman jälkeen kristillisen yhteisön johtajat äänestivät ja päättivät, mitkä kirjat kuuluvat Raamattuun ja mitkä kirjat tulee hävittää kokonaan pois. Valtaosa gnostilaisesta kirjallisuudesta ja opeista päätettiin tuhota. Tuhottaviin kirjoihin kuuluivat muun muassa Tuomaan Evankeliumi, Filippuksen Evankeliumi, Maria Magdaleenan Evankeliumi, Juudaksen Evankeliumi, Pietarin Ilmestys jne. jne. Kirjoituksia on monia kymmeniä ja ne kaikki selittävät ja täydentävät Raamattua ja varsinkin Jeesuksen opetuksia. Myöskään nämä ihmiskunnan pyhät kirjoitukset eivät ole saaneet niille kuuluvaa huomiota osakseen. Gnostilaisia evankeliumeja sekä muita kirjoja on jo jonkin verran käännetty myös suomeksi.

Nag Hammadin kirjaston teokset löytyvät varsin kattavasti englanniksi ainakin gnostilaisen yhteisön kirjastosta: The Gnostic Society Library

Myös Totuuden talossa pyritään julkaisemaan mahdollisimman paljon Nag Hammadin kirjastoon kuuluvia ihmiskunnan pyhiä kirjoituksia.

Mormonit 0

Mormonismi, eli Myöhempien aikojen pyhien liike on kristityn kirkon ulkopuolinen, toinen todistus Jeesuksesta Kristuksesta. Mormoneilla on muutama pyhä kirja, joista tunnetuin lienee kirjan kirjoittaneen profeetan mukaan nimetty Mormonin kirja. Mormonin kirja on julkaistu suomeksi ja sen saa varmasti omakseen ottamalla yhteyttä mihin tahansa mormonien seurakuntaan. Kirja on myös julkaistu kokonaisuudessaan netissä, ja se löytyy tästä linkistä: Mormonin kirja

Toinen mormonien pyhä teksti on lähinnä kirkon alulle panneen profeetan, Joseph Smithin ilmoituksista koottu teos Oppi ja Liitot, joka myös löytyy kokonaisuudessaan tästä linkistä: Oppi ja Liitot

Kolmas mormonien pyhä kirja on Kallisarvoinen Helmi, joka koostuu profeetta Joseph Smithin kirjoituksista ja käännöksistä. Kallisarvoinen Helmi sisältää myös muutaman ihmiskunnan historian kannalta merkittävän kuvan, joissa esiityväksi henkilöksi Joseph Smith on aikoinaan päätellyt Raamatustakin tutun miehen, Abrahamin. Kirja löytyy tästä linkistä: Kallisarvoinen Helmi Kirjan merkittävät kuvat puolestaan löytyvät esimerkiksi tästä linkistä: Kallisarvoinen Helmi, Kuvajäljennökset 1, 2 ja 3.

Totuuden talon julkaisut 4

Totuuden talon verkkosivuilla julkaistaan aika ajoin uusia kirjoja, tutkimuksia sekä muuta materiaalia. Tässä kategoriassa sinulla on mahdollisuus lukea, tutkia ja ladata tiedostoja itsellesi.

Opetusmateriaali 4

Tästä kirjaston osiosta löytyvät kaikki Totuuden talon opetustyössä käytössä olevat materiaalit.

Tutkimukset 3

Totuuden talon kirjastoon kerätään sekä tieteellisiä että enemmän intuitiivisia tutkimuksia, jotka käsittelevät Totuuden talossa opetettavia ja tutkittavia aiheita, tai muuten ihmiskunnan ja sen henkisen kehityksen kannalta olennaisia asioita.

Muut kirjat, kuvat ja kirjailijat 1

Totuuden talon kirjastoon kerätään myös muita kirjoja, kuvia ja kirjailijoiden esittelyjä, jotka jollain tavalla ovat merkittäviä ihmiskunnan henkisen kehityksen kannalta.

Sivustolla on käytössä muutama eväste (vain kävijämäärien analysointiin ja käyttökokemuksen parantamiseen, ei myyntiin tai markkinointiin liittyen).