Ihmisen sanallinen kommunikointi poisjättää, vääristää ja yleistää syvimmällä mielen tasoilla koettua tietoa. Metamalli on joukko kielellisiä kaavoja ja kysymyksiä, joiden avulla voidaan tutkia, selittää ja löytää poisjättämisen, vääristyksen ja yleistämisen taustalla olevia kokemuksia. Metamallin kysymysten avulla siis päästään käsiksi ihmisen viestinnän niin sanotusta pintarakenteesta syvälle alitajuiseen mieleen, eli mielen syvärakenteeseen.

Metamalli oli ensimmäinen NLP malli, jonka Richard Bandler ja John Grinder kehittivät mallintaen terapeuttien, kuten Virginia Satir ja Fritz Perls, lingvististä osaamista. Kerätty tieto yhdistettiin John Grinderin aiempaan tutkimukseen muutokseen tähtäävästä sanaopista ja lopullinen tulos julkaistiin kirjassa The Structure of Magic Volume 1 (Science and Behaviour Books, 1975).

Metamallin nimen kerrotaan tulevan sanasta "meta", joka viittaa sanoihin "above" tai "beyond", eli ylhäällä, yli tai takana. Metamalli sisältää yhteensä 13 kaavaa, jotka muodostavat kolme pääkategoriaa. Pääkategoriat ovat poisjättäminen, yleistäminen ja vääristäminen. (O'Connor, 2001)

 

Avaa tai lataa pdf

 

FacebookTwitterGoogle BookmarksLinkedinPinterest
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account

Sivustolla on käytössä muutama eväste (vain kävijämäärien analysointiin ja käyttökokemuksen parantamiseen, ei myyntiin tai markkinointiin liittyen).