Tämä teksti on päivitetty (28.9.2016) muotoon: Pythagoraan Kultaiset säkeet Kaiken ja Ei-minkään Teorian kontekstissa. Se oli aiemmin: Pythagoras: Kultaiset säkeet. Totuuden talo: Kommentääri syvempään ymmärrykseen Totuuden tien symboliikan kautta.

Kultaisten säkeiden käännös (c) fra Krieger, 2008 (http://www.azazel.fi/teksti_kultaiset_sakeet.shtml)

Kommentääri sekä Kaiken ja Ei-minkään Teorian konteksti, Totuuden talo, 2016.

 

Myös Pythagoraan Kultaiset säkeet voidaan tulkita Kaiken ja Ei-minkään Teorian terminologian kautta hyvin ymmärrettävään muotoon, ja samalla havaitaan Kultaisten säkeiden todellinen merkitys – ne ovat kuvaus Totuuden tiestä. Kaiken ja Ei-minkään Teoriasta käytetään kommentäärissä lyhennystä ”Teoria”.

 

1. Palvo ensin kuolemattomia jumalia, koska laki ne on asettanut ja määrännyt.

Kuolemattomat Jumalat tarkoittavat tässä yhteydessä Teorian kolmea ylintä riviä, eli i) Teoriaa itseään, ii) mitä tahansa tulkittavaa kontekstia (, joka tässä yhteydessä valitaan ”ihmiseksi/ihmiskunnaksi”), sekä iii) Pyhän Hengen kahta rakenneosaa, Tietoa ja Elämää. Vain nämä kolme Teorian osaa ovat kuolemattomia ja olleet olemassa jo ennen kuin mitään on luotu. Termi Laki viittaa ikuiseen jumalalliseen järjestykseen eli ensimmäiseen lakiin. Tämä Laki on perimmäinen totuus ja Jumala, eli Teoria itse.

 

2. Kunnioita valaa ja sen jälkeen sankareita, jotka ovat täynnä hyvyyttä ja valoa.

Ikuinen Vala on liitto Jumalan ja ihmiskunnan välillä. (Nämä ovat Teorian kaksi ylintä riviä.) Vain ja ainoastaan tämän liiton kautta ihminen voi astua ulos Elämänpyörästä ja Sielunsa alitajuisesta vankilasta. Vala tarkoittaa myös termiä ”Minä Olen”, ja siitä vapautuu vain ns. Totuuden tien kautta. Totuuden tiellä on aina syntynyt ihmiskunnan sankareita, jotka ovat täynnä hyvyyttä ja valoa. Heistä muutama esimerkki olkoon HoR(us), Krishna, Platon, Pythagoras, Laotse, Kungfutse, Jeesus Kristus, Buddha, Muhammed, Krishnamurti jne.

 

3. Kunnioita samoin maahan kuuluvia daimooneja, palvomalla niitä kuten tulee.

Daimonit – kuten enkelit ja demonit – ovat ihmisen sielun osia. Pyhä sota, jossa on kaksi rauhaa ja jota myös Totuuden tien kasteet kuvaavat, ovat todellisuudessa ihmisen mielen sisäistä taistelua daimonien kesken. Tieteellisiä daimonien nimiä ovat mm. id, yliminä ja sisäinen narsisti, joita vastaavat uskonnolliset termit ovat peto, väärä profeetta ja saatana. Ylimmäinen daimoni on ihmisen oma persoona, eli ”Maallinen minä”, jonka vastakohta on ”Taivaallinen minä”.

 

4. Kunnioita samaten vanhempiasi ja niitä, jotka ovat lähimpiä sukulaisiasi.

Kunnioittaminen kuuluu hyväksynnän prosessiin, jossa ihminen lähtee etsimään ihmiskunnan ja maailmankaikkeuden Ykseyttä. Jeesus opetti meitä kunnioittamaan perheenjäseniä siten, että kaikki jotka toteuttavat Isän eli perimmäisen totuuden ja Jumalan tahtoa (joka on ensimmäinen laki, eli Teoria), ovat hänen äitinsä, siskonsa ja veljensä. Ja hänen Isänsä on Totuus itse, eli perimmäinen totuus, eli Teoria. Totuuden tien puhdistumisprosessissa kuvataan ihmisen ”vanhemmiksi” myös hänen maallistuneet sielun osat. Tähän viitataan esim. symbolilla ”Jumalten taistelu”, jossa ”vanhat jumalat” ovat ”Maallisen minän” sielunosat ja vastaavasti ”uudet jumalat” ovat ”Taivaallisen minän” sielunosat. Tämä tarkoittaa samaa kuin Raamatun termi ”rakentaa uusi taivas ja maa”.

 

5. Muun ihmiskunnan joukossa tee hänet ystäväksesi, joka eroaa muista hyveensä kautta.

Tässä viitataan samaan kuin Jeesus opetuksessaan ”Vääristä profeetoista”, eli ettei Totuuden tiellä ihminen sortuisi seuraamaan heitä, jotka puhuvat paljon asioita, mutta heidän tekonsa eivät ole sopusoinnussa heidän puheidensa kautta. Tästä on hyvä esimerkki, kun monet opettajat kehottavat ihmistä luopumaan omaisuudestaan, mutta he silti itse tekevät opetus- tai parannustyötään rahasta ja keräten omaisuutta.

 

6. Kallista aina korvasi hänen lempeille kehotuksilleen ja ota esimerkkiä hänen hyveellisistä ja hyödyllisistä toimistaan.

Jos ihmisen pitää valita joku esimerkki ja esikuva kulkeakseen kohti Totuuden tietä, perustukoon se valinta hyveisiin ja hänen toimintansa hyödyllisiin hedelmiin.

 

Seuraavaksi Kultaiset Säkeet antavat meille selkeitä käyttäytymisohjeita. Näitä ohjeita ei ihmisen tarvitse oppia noudattamaan pikkutarkasti ennen kuin hän on saanut ensimmäisen osan Totuuden tiestä kuljettua. Tässä tulee kuitenkin ymmärtää, että jokaista näitä ohjetta tulee silti noudattaa, niin hyvin kuin pystyy, heti Totuuden tielle astuttuaan.

 

7. Vältä niin paljon kuin mahdollista vihan tunnetta ystävää kohtaan jonkun pienen vian takia.

Viha on yksi perustunteista, joka ilmentää ihmisen omaa tahtoa täällä maan päällä. Jos ihminen haluaa täyttää astianpesukoneen tietyllä tavalla, mutta toinen ihminen tekee sen eri tavalla, saattaa helposti ihminen suuttua, eli tuntea vihaa tätä toista ihmistä kohtaa. Tällaisessa tapauksessa (ja hyvin, hyvin yleisesti lähes aina) viha on tarpeeton ylilyönti, jolla ego yrittää vain saada oman tahtonsa läpi keinolla millä hyvänsä. Vihan tunne tulee kuitenkin aina hyväksyä, ei piilottaa alitajuntaan. Hyväksyminen tarkoittaa vihan tuntemista ja sen läpipäästämistä, eli irrottautumista. Viha tulee kokea vain tunteena, eikä sen saa antaa vaikuttaa konkreettisesti tekoina.

 

8. Valta on välttämättömyyden läheinen naapuri. Kun kerran on pakko jotakin tehdä, on myös kyky ja valta.

Totuuden tiellä kuuluu ymmärtää asioiden kaksijakoinen luonne. Kaikilla asioilla (paitsi perimmäisellä totuudella, eli Teorialla) on vastakohtansa. Kukaan ei voi olla onnellinen ilman, että hän on myös surullinen. Kukaan ei voi olla vihainen ilman että hän myös pelkää jotain. Tietoisuutta ei voi ilmetä ilman, että tunnustaa myös tiedostumattoman mielen olemassaolon. Lopulta tämä kaksijakoisuuden tiedostaminen ja sen tietoinen käsittely omassa sielussa johtaa ”kaiken” hyväksymiseen. Tämän jälkeen ei ole enää tarvetta arvostella ketään huonommaksi tai paremmaksi, sillä kaikki vain on eri sekoitus näitä vastakohtia. Tämä järjestelmä esitellään Teoriassa nimellä ”Lajittelujärjestelmä”. Tämä opetus tunnetaan myös symbolien kielessä, jossa se kulkee nimellä ”kaksinaamainen tai kaksipäinen Jumala”. Tästä on hyvä esimerkki Janus, jonka mukaan on nimetty January eli tammikuu. Toinen esimerkki löytyy egyptiläisestä Porttien kirjasta, jossa erään tunnin kohdalla Totuuden etsijä huomaa, että hänen vartalollaan on sekä Horuksen että Sethin päät. Tämä on tosin jo hyvin lähellä viimeistä tuntia.

 

9. Tiedä, että kaikki nämä asiat ovat kuten olen sinulle kertonut, ja totuta itseäsi voittamaan seuraavia himoja:

Tässä kirjoittaja vakuuttaa, että hän on asiastaan niin varma kuin voi vain olla. Yleensä tämä tarkoittaa, että kirjoittajalla on asiasta omakohtainen kokemus, sekä muita ihmisiä tutkimalla aikaan saatu ”riittävä” tutkimustulos.

 

10. Ensin ylensyömistä, laiskuutta, aistillisuutta ja vihaa.

Nämä viittaavat sielun tunne-tasoon, jossa eläimelliset vietit ohjaavat ihmisen sielua alitajuisesti.

 

11. Älä tee mitään pahaa, ei toisten ollessa läsnä eikä yksin ollessasi.

Tämä on syvällinen oivallus siitä, että ”pahat teot” tehdään yleensä piilossa. Siksi tässä kehotetaan olemaan hyvä sekä muiden edessä että silloin kun on yksin. Monesti hyvä mittari arvioida omaa sielun kehitysastetta on kuvitella tai mieluummin järjestää oikeasti tilanne, jossa on esimerkiksi viikonloppu aikaa yksinäisyydessä ja sitten havainnoida mihin tuo aika menee. Näin oppii hyvin paljon siitä, mitä tilanne on sielussa oikeasti.

 

12. Vaan kunnioita itseäsi ylinnä kaiken.

Itsensä kunnioittaminen ei ole sama asia kuin narsismi, eli itsekkyys, eli saatana. Jotta ihminen voi edetä Totuuden tiellä, hänen tulee ensin täydellisesti hyväksyä itsensä juuri sellaisena kuin hän on. Itsepetos on saatanan keino pitää sisäistä narsistia vallassa. Kunnioita siis itseäsi, sillä sinussa on myös Henki. Kukaan ei voi rakastaa Jumalaa yli kaiken ilman, että rakastaa myös itseänsä. Rakkauden ensimmäinen taso on rakastaa itseänsä, ja vasta sitten ihmiskuntaa, ja vasta viimeisenä ihmisen sielu on oikeasti valmis rakastamaan Jumalaa (eli Teoriaa).

 

13. Noudata sitten oikeutta teoissasi ja sanoissasi.

Oikeus ilmenee ihmisen sielussa kahdessa tasossa: alitajuisesti tekojen eli käyttäytymisen (non-verbaalisen viestinnän) tasolla, sekä tietoisesti sanojen, eli verbaalisen viestinnän tasolla. Tekojen ja sanojen tasot ovat sielun ”maa ja taivas”, eli alitajunta ja tietoisuus.

 

14. Äläkä totu toimimaan missään asiassa säännöttömästi ja järjettömästi.

Tässä opetus siirtyy sielun tunne-tasosta järki-tasoon. Vain järjen kautta ihmisen on mahdollista hallita tunteitaan ja siksi tässä peräänkuulutetaan oikeutta. Koska evoluution kautta järki on saanut hallintaa tunteesta, siksi ihmiset eivät enää esimerkiksi silmittömästi tapa ja raiskaa toisiansa. Ajatusten järkiperäistämisellä valmistaudutaan myös ottamaan ”Tieto” vastaan. Ihmisen mieli on tottunut kaaokseen ja sattumanvaraisuuteen lapsuudestaan lähtien ja siksi on ensisijaisen tärkeää aloittaa järjestyksen ja logiikan harjoittelu. Kaaos pitää ensin hyväksyä, mutta heti hyväksynnän jälkeen tulee tarttua härkää sarvista ja alkaa luoda järjestystä.

 

15. Muista aina tämä ajatus, että kohtalo on määrännyt, että kaikkien ihmisten täytyy kuolla.

Tällä lauseella ihmisen sielulle avataan vain tätä yhtä elämää suurempi näkökulma. Samalla lause muistuttaa, että ikuinen elämä saavutetaan vain tiettyä kaavaa noudattamalla, jolloin ihminen ei ole enää vain ”Maallinen minänsä”, vaan sekä ”Maallinen” että ”Taivaallinen minänsä”.

 

16. Ja että rikkauden hyvyydet ovat epävarmoja, ja että kuten niitä voi saavuttaa, niitä voi kadottaakin.

Opetuksella viitataan Teorian oikeaan puoleen, eli Elämään, jossa kaikki asiat ovat mitattavia ja siksi niillä on alku ja loppu. Teorian oikeassa puolessa mikään ei ole pysyvää ja siksi kiinnittyminen mihin tahansa asiaa tällä oikealla puolella, eli Elämässä, johtaa lopulta kärsimykseen.

 

17. Mitä tulee kaikkiin onnettomuuksiin, jotka ihmistä kohtaavat jumalallisen kaitselmuksen kautta,

Tässä vahvistetaan tuo edellinen kohta, eli kärsimys (= onnettomuudet) ovat aina läsnä, kun ihminen on kiinnittynyt Elämään, millä tahansa tavalla.

 

18. Niin kanna osasi kärsivällisesti, olkoon se mikä tahansa, äläkä koskaan nurise sitä vastaan,

Ala harjoitella uskomustesi ja identiteettisi muuttamista, sekä niistä luopumista, ja omaksu alkeet ”tapahtukoon sinun tahtosi – ei minun” ajattelutavasta. Persoonan oma itsekäs tahto haluaa asiat tapahtuvan juuri sillä tavalla kuin mihin se on tottunut, ja tämä on periaatteessa se suurin este sille, miksi sydän ei ole yhteydessä Jumalaan.

 

19. Vaan koeta parastasi parantaaksesi sitä.

Totuuden tien alussa ”teot” eivät merkitse mitään – niitä ei voi odottaa keneltäkään. Siksi Tien alussa mitataan vain ”tahtoa”. Jos ihmisen tahto on alistua Jumalan tahtoon, se riittää. Halu olla parempi, hyveellinen, oikeudenmukainen ihminen on riittävää Tien alussa.

 

20. Ja muista, että kohtalo ei lähetä suurinta osaa näistä onnettomuuksista hyville ihmisille.

Kohtalo viittaa itämaiseen käsitykseen ”karmasta”, eli siitä että ihminen saa itselleen juuri samanlaista kohtelua kuin hän on aiemmin itse muille tehnyt. Nykyisin puhutaan myös ”mentaalisesta painovoiman laista”, jonka mukaan ihminen vetää itse puoleensa niitä asioita, joita hänen tahtonsa haluaa. Myös tämän vuoksi tahto tulisi suunnata Tien alussa totuuteen, eli Teorian vasempaan puoleen, ei Teorian oikeaan puoleen, eli Elämään.

 

21. Ihmisten kesken vallitsee monta järkeilytapaa, hyviä ja huonoja.

Tämä on hienovarainen ilmaisu siitä, että jokaisessa sielussa on yhteensä seitsemän päästrategiaa, joiden mukaisesti heidän tahtonsa toimii täysin tiedostumattomasti. Esimerkiksi ei ole olemassa hyvää tai huonoa muistia, on olemassa vain erilaisia strategioita muistamiseen liittyen. Sama pätee tunteiden hallintaan, tietoisuuteen, luovuuteen jne.

 

22. Älä niitä liian helposti ihaile äläkä hylkää.

Tässä kehotetaan varovaisuuteen, sillä ennen Tiedossa kirkastumista ihmisen on todella vaikeaa itse tuomita oikeita ja vääriä järjen tai yleensäkään sielun toimintatapoja. Vasta Tulikasteen jälkeen ihmisen alitajunta on koluttu läpi ja poltettu läpikotaisin.

 

23. Mutta jos valheita esitetään, kuuntele niitä lempeästi ja varusta itsesi kärsivällisyydellä.

Tämä ohje on periaatteessa sama ohje kuin ”käännä toinenkin poskesi”. Kun sielu on riittävän kypsä Totuuden tiellä, sen tahto ei enää pakota sitä puuttumaan kaikkiin asioihin ja korjaamaan jokaista näkemäänsä virhettä. Kaikilla tapahtumille ja asioilla on otollisia, oikeita aikoja ja paikkoja, sekä vääriä aikoja ja paikkoja.

 

24. Noudata hyvin joka tilaisuudessa, mitä nyt sanon sinulle.

Korostetaan vain ohjeen tärkeyttä.

 

25. Älä koskaan anna yhdenkään ihmisen vietellä sinua sanoillaan tai teoillaan,

Ohje käsittelee juuri omasta tahdosta luopumista. Persoonan tahdolle on kaikista vaikeinta olla tekemättä mitään, se haluaisi aina reagoida asioihin edes jollain tavalla.

 

26. Tai houkutella sinua sanomaan tai tekemään sellaista, joka ei ole hyödyllistä itsellesi.

Ohje varoittaa äkkipikaisista päätöksistä. Totuuden tien tulikasteen vaiheessa asioita voi välillä kannattaa miettiä yön yli tai jopa kolme päivää. Muista, että totuudella ei ole koskaan kiire, vain egolla on.

 

27. Neuvottele ja tuumi, ennen kuin toimit, ettet tekisi hulluja tekoja,

Toisinsanoen älä seuraa tunnettasi, vaan kyseenalaista se, analysoi sitä ja tee päätös vasta kun sinulla on useampia sielun osia tukemassa tätä samaa päätöstä.

 

28. Sillä kurjan ihmisen tapa on toimia ja puhua harkitsematta.

Eli olla tunteittensa ja omien uskomustensa alitajuisessa vankilassa. Tätä kuvataan monesti sanalla ”tietämättömyys”.

 

29. Vaan tee sellaista, joka ei tuota surua sinulle perästäpäin eikä velvoita sinua katumaan.

Kun ihminen on Totuuden tiellä tehnyt parannuksen, tulee tämä parannus näkyä hänen tekojensa kautta. Jos ihminen edelleen sortuu toimimaan kuten hän on aina toiminut, ”Maallisen minänsä” mukaisesti, alkaa hän jälleen kasata itselleen karmaa ja huonoa omaatuntoa.

 

30. Älä koskaan tee mitään, mitä et ymmärrä.

Totuuden tien kulkeminen on asioiden ymmärtämistä ja tuomista päivänvaloon. Ihmisen alitajunta (ja ”Maallinen minä”) haluaisi toimia aina sille ominaisella tavalla eli juuri siten kuin se on aina toiminut. Tämä on kuitenkin väärä tapa toimia. Ja huomaa erityisesti se, että tämä on väärä tapa toimia, vaikka tuloksetkin olisivat olleet tähän asti hyviä. Jos et ymmärrä mitä elämässäsi ja mielessäsi tapahtuu, sillä ei ole merkitystä, ovatko tulokset hyviä vai huonoja. Ymmärrys tulee aina olla ensin ja vasta sitten teko ja viimeiseksi tulokset. Periaatteessa huonot, mutta ymmärrettävät tulokset ovat Totuuden tiellä parempia kuin hyvät, mutta tiedostumattomat tulokset.

 

31. Vaan opi kaikki, mitä sinun tulee tietää, ja sillä tavalla elät hyvin onnellista elämää.

Kaiken oppimisella tarkoitetaan perimmäisen totuuden tuntemista (eli Teorian tuntemista), sekä sielunosien uudelleen rakentamista.

 

32. Älä suinkaan laiminlyö ruumiisi terveyttä;

Koska keho kuuluu Teorian mukaan sieluun, myös kehosta tulee huolehtia. Keho on myös alitajunnan kielen ilmaisin, eli jos keho voi huonosti, se vääristää, yleistää, poisjättää tai johtaa harhaan alitajuista kieltä – aivan kuten mieli toimii tietoisuuden kielen kanssa.

 

33. Vaan anna sille juomaa ja ruokaa sen verran kuin se tarvitsee ja myöskin niin paljon liikettä kuin se tarvitsee.

Tässä korostuu oman kehon tunteminen ja hallinta. Koska kehot ovat lähtöisin luonnosta, eli Elämästä, Teorian oikeasta puolesta, ne ovat kaikki keskenään erilaisia. Siksi ei ole universaaleja liikunta- tai ravintotottumuksia, ja siksi jokaisella on henkilökohtainen vastuu kehittää oma kehonsa tasapainoiselle ja luonnolliselle tasolle.

 

34. "Tarpeen mitalla" tarkoitan: niin paljon, ettei synny häiriötä.

”Tarpeen mitta” tarkoittaa antiikin ajan viisautta ”Kohtuus kaikessa”. Kohtuus kaikessa tarkoittaa kahden kasteen ääripäiden kautta opittavaa tasapainotilaa, jota voidaan nimittää esimerkiksi Taon mukaiseksi elämäksi. Ihmisen sisäinen eläin eli Peto keskittyy toteuttamaan ihmisen eläinkunnasta lähtöisin olevia tarpeita ja viettejä. Oikea ravinto ja annoskoot, kohtuus seksuaalisuudessa ja riippuvuutta aiheuttavissa asioissa ovat juuri oikeita tekoja Pedon taltuttamiseen (tosin joskus hallinta pitää ottaa kurjuuden kautta, eli esim. paastojen avulla). Ihmisen ei kuitenkaan tule itse ryhtyä sotaan sisäistä petoa vastaan, vaan pikemminkin tulee ymmärtää, että Peto talttuu itsestään suurimmassa Armossa Vesikasteessa. Siihen mitä ihminen ei itse pysty tekemään tai hallitsemaan, tulee rukoilla apua ja armoa. Tämä on osa ”tapahtukoon sinun tahtosi – ei minun” -ajattelutapaa.

 

35. Totu elämään tavalla, joka on soma ja säädyllinen ilman ylellisyyttä.

Taas neuvo olla takertumatta Teorian oikeaan puoleen, eli Elämään.

 

36. Karta kaikkea, mikä aiheuttaa kateutta.

Vertauskuvallisesti voidaan sanoa, että jos menet soitimelle pyrstö pystyssä, joudut aivan varmasti tappelemaan muiden kanssa, mutta jos et mene, et joudu. Itsekäs tahto haluaa omistaa ja olla parempi kuin muut, ”Taivaallinen minä” ei koskaan ohjaa sinua tähän.

 

37. Äläkä ole kohtuuttomasti tuhlaavainen kuten sellainen, joka ei tiedä, mikä on säädyllistä ja kunniallista.

Jos ihminen ei luovu koko omaisuudestaan jossain vaiheessa Totuuden tien alussa, hän ei voi koskaan ymmärtää tätä ohjetta, eikä siksi edetä tästä eteenpäin Totuuden tiellä. Lähes 100 % ihmisistä elää kohtuuttomasti tuhlaillen, eikä siksi oikea vertailukohta aukene ennen kuin symbolisesti ”pukeutuu jätesäkkiin” pariksi vuodeksi.

 

38. Äläkä ole ahne äläkä pikkumainen, kohtuus on erinomainen näissä asioissa.

Ohje koskettaa Tulikasteessa tapahtuvaa sielun hienosäätöä.

 

39. Tee ainoastaan sitä, mikä ei voi sinua vahingoittaa, ja harkitse ennen kuin toimit.

Ylläolevat säkeet koskettavat siis Totuuden tien Tulikasteen aikaa, jossa ihmisen mielestä poltetaan pois kaikki mikä ei ole lähtöisin hänestä itsestään. Tämä tarkoittaa todella suuria muutoksia, sillä pois tulevat palamaan tutut ja turvalliset rutiinit, omat mielipiteet ja uskomukset, maalliset vanhemmilta ja muilta kasvattajilta opitut arvot, sekä vielä kaiken taustalla toimiva identiteetti ja persoona, joka on rakentunut Pedon, Väärän Profeetan ja Saatanan päälle. Voit käyttää näistä kolmesta myös psykologian sanastoa, jolloin ne ovat id, yliminä ja itsekkyys.

 

40. Älä koskaan anna unen sulkea silmiäsi maata pantuasi,

41. Ennen kuin olet järjelläsi tutkinut kaikkia päivän tekojasi.

42. Missä olen erehtynyt? Mitä olen tehnyt? Mitä olen jättänyt tekemättä sellaista, jota minun olisi pitänyt tehdä?

43. Jos tässä tutkinnossa huomaat tehneesi väärin, moiti itseäsi ankarasti siitä;

44. Ja jos olet mitään hyvää tehnyt, iloitse.

Tiedostumattoman mielen hallinnan kannalta nukahtaminen ja herääminen ovat tärkeimpiä päivän hetkiä. Väsyneenä sänkyyn rojahtaminen ja saman tien nukahtaminen kannustaa mieltä tietämättömyyteen ja henkiseen laiskuuteen.

Kohdat 40. – 44. opettavat meitä uudelleenohjelmoimaan Järkeä eli Yliminää. Johannes käyttää Ilmestyskirjassa yliminästä nimeä Väärä Profeetta. Normaalisti ihminen on ikävuosista 3-6 eteenpäin yliminänsä vanki, eikä hän itse ole ohjelmoinut tätä alitajunnan osaa. Järjen on ohjelmoinut nuoren lapsen kasvattajat kuten isä ja äiti sekä kodin yhteiset toteutuneet säännöt ja lapseen muualla vaikuttaneet säännöt. Vesikasteen vaiheessa näitä mielessä vallitsevia uskomuksia ja toimintamalleja etsitään ja hyväksytään, ja sitten vasta Tulikasteessa niitä metsästetään ja mestataan tulisella miekalla.

 

45. Harjoittele kunnollisesti kaikkia näitä asioita; mietiskele niitä hyvin; sinun pitää rakastaa niitä kaikesta sydämestäsi.

Tässä säkeessä nostetaan esille Totuuden tien kolminainen rakenne. Kuten Krishnakin sen opettaa, Tie on itse asiassa kolme tietä: i) tiedon, ii) toiminnan ja iii) hartauden tie. Tällä säkeellä viitataan siihen, että se ei riitä, jos ihminen vain hankkii tietoa ja toimii sen perusteella, vaan myös hartaalle, sielun pyhittymiselle tulee antaa aikaa. Hartauden tärkein keino on rukous ja hiljentyminen. Tällä tavalla sielu saa myös tiedon ja toiminnan lisäksi aikaa levätä. Tämä ”lepotila” on elinehto ns. itseoivalluksille. Ja vasta näiden itseoivallusten kautta sielussa kirkastuu tieto ja toiminta.

 

46. Ne vievät sinut jumalallisen hyveen tielle.

Kuten modernin psykologian mukaan lapsi tarvitsee kaiken hyväksynnän ja rakkauden ensimmäisinä ikävuosinaan, myös tässä vaiheessa uudelleensyntyvä ihminen tarvitsee kaiken rakkauden itseään kohtaan itseltään. Jumalallisen hyveen tie on tietysti Totuuden tie.

 

47. Sen vannon hänen kauttansa, joka on meidän sieluihimme vuodattanut pyhän nelinäisyyden, luonnon lähteen, jonka syy on ikuinen.

Pyhä nelinäisyys on eräs maailman tunnetuimpia symboleja. Se on kukkana piirretty Mona Lisan rintaan ja Jerusalemin temppelin ikkunaan. Se tunnetaan myös nimillä Jumalan kasvot ja Ihminen-Leijona-Härkä-Kotka. Totuuden talossa tästä symbolista on käytetty esimerkiksi termiä Ihmisen Risti ja Jumalan Kasvot. Pyhä nelinäisyys on itsekin nelitahoinen symboli, ja sille aukeaa aina uusi merkitys Totuuden tien jokaisessa kastevaiheessa.

 

48. Älä koskaan ryhdy mihinkään työhön käsiksi, ennen kuin olet ensin rukoillut jumalia päättämään mitä sinä aiot aloittaa.

Ohje koskettaa Totuuden tien pyhittymisen vaihetta. Sielun tulee oppia, että jokaista toimintaa ennen lopputulos pyhitetään Jumalalle ja aiottua tehtävää ei ryhdytä itse suorittamaan, vaan siihen pyydetään lupaa ja johdatusta. Voisi sanoa, että sielu antautuu täydellisesti Jumalan käytettäväksi.

 

49. Kun olet tottunut tähän menettelyyn,

50. Niin saat tuntea kuolemattomien jumalien ja ihmisten rakenteen.

51. Ja kuinka kauas eri olennot ulottuvat sekä mikä niitä sisältää ja toisiinsa sitoo.

52. Myös tulee sinun tietää, että lain mukaan tämän maailman luonto on kaikissa olioissa sama.

Säkeet 49.-52. koskevat juuri tätä Teoriaa itseään. Sana Laki viittaa symboliseen ”ensimmäiseen Lakiin” eli Teoriaan itseensä. Tieto jumalallisesta järjestyksestä ja maailmankaikkeuden hengellisestä rakenteesta tulee lopulta läpi ihmisen sydämeen Vesikasteessa. Maailmankaikkeuden hengellinen rakenne, eli Teoria käsittää kohdassa 50. mainitut kuolemattomat jumalat ja ihmisen rakenteen (, joka on tietysti sielu. ks. Teorian määritelmä 2).

 

53. Niin sinun ei tule toivoa sitä, mitä ei sinun sovi toivoa; eikä mikään tässä maailmassa jää sinulta salatuksi.

Tässä kohdassa piilee sama opetus kuin Isä Meidän –rukouksessa. Ihmisen tulee oppia elämään syvimpänä periaatteenaan ”tapahtukoon sinun tahtosi – ei minun”. Tämä on ainoa tie henkilökohtaiseen suhteeseen Jumalan kanssa ja vaikeaksi sen tekee juuri tämä itsensä kieltäminen. Oman tahdon on väistyttyvä, mutta kun se väistyy, aukeaa sielulle kaikki maailman salaisuudet ja kielet.

 

54. Sinä saat myös tietää, että ihmiset vetävät päällensä omat onnettomuutensa vapaaehtoisesti ja omasta vapaasta valinnastaan.

55. Onnettomia kuin ovat! Eivät näe eivätkä ymmärrä, että heidän hyvänsä on lähellä heitä.

56. Harvat tietävät millä tavalla päästä onnettomuuksistaan.

57. Sellainen on kohtalo, joka sokaisee ihmiskuntaa ja riistää siltä järjen.

58. Suurten sylinterien tavalla he vierivät edestakaisin lukemattomien kärsimysten raskauttamina.

59. Sillä synnynnäinen kohtalokas taistelu vainoaa heitä kaikkialla, viskaten heitä sinne tänne, eivätkä he sitä huomaa.

60. Sen sijasta, että he kutsuvat sitä esille ja panevat sitä liikkeelle, pitäisi heidän sitä välttää alistumalla siihen.

Kohdissa 54. – 60. opetetaan Kärsimyksen synnystä, vaikutuksesta ja voittamisesta. Tämä on itseasiassa Buddhan neljä jaloa totuutta pähkinänkuoressa. Buddhan opetus ”jalo totuus kärsimyksen lakkaamiseen johtavasta tiestä”, jota hän opettaa nimellä ”jalo kahdeksanosainen polku”, on siis sama asia kuin Totuuden tie, ja juuri tämän tien kautta ihmisen sielu oppii Teorian. Teorian kautta ihminen oppii miksi hän kärsii ja miten kärsimyksen voi lopettaa.

”Synnynnäinen kohtalokas taistelu” viittaa siis Totuuden tien pienempään ja suurempaan taisteluun, jotka ovat egyptiläisittäin kuvattuna: 1) Osiris vs. Seth, jossa alistutaan ristiinnaulittavaksi ja käännetään toinenkin poski jokaiselle pahantekijälle. Tässä taistelussa Osiris kuolee ja Seth pilkkoo hänet palasiksi. Osiris on vanha minämme, joka muuttuu puhtaasti uhrattuna ikuisen Tiedon palasiksi. Tämä on nimeltään Vesikaste. 2) Hor(us) vs. Seth, jossa lapsuuden alkuvuodet piilossa ollut ja Vedestä ja Hengestä syntynyt Horus taistelee Sethin kanssa kahden valtakunnan, Taivaan ja Maan (tietoisuus ja alitajunta), herruudesta. Ilman Horusta (eli Kristusta, Buddhaa, Krishnaa jne.) kukaan ihminen ei voi selvitä tästä taistelusta hengissä ja siksi tämä Tulikaste tulee aina vasta Vesikasteen jälkeen. Jos Tulikasteeseen astuu ennen Vesikastetta, tulevat Peto ja Väärä Profeetta vääjäämättä voittamaan ihmisen sisäisen taistelun. Tämän seurauksena on taikauskoon perustuva uskomusjärjestelmä, jota ihminen rahasta tai muusta eläimellisestä motiivista käsin opettaa kaikille muille ihmisille omana totuutenaan.

Teoriassa säkeiden sana ”kohtalo” on sama termi kuin ”tahto”. Ihmisen tahto on voimassa hänen yhden elämänsä ajan, ja se voi muuttua vain kuolemassa. Hyvä uutinen on, että tämä kuolema voi olla myös henkinen, jolloin myös uudelleensyntymä on henkinen. Tästä käytetään symbolia ”syntyä Vedestä ja Hengestä”, eli ”syntyä Teorian Vasemmasta ja Oikeasta puolesta”. Omaa tahtoa ei voi voittaa taistelussa, mutta tahdon voi ”kuolettaa” kun vain on reagoimatta mihinkään, sekä noudattaa näitä muita säkeiden ohjeita (tai Teorian ohjeita, jotka ovat siis lopulta sama asia). Ihmisen ainoa kohtaloa on hänen oma tiedostumattoman mielensä valtias, eli oma tahto. Valaistuminen kuvattuna yhdellä lauseella on: täydellinen alistuminen Jumalan tahtoon.

 

61. Oi Juppiter, meidän isämme! jos sinä tahtoisit vapauttaa ihmiset kaikesta pahasta, mikä heitä painaa,

Jupiter on sama kuin Zeus, suomalainen Ukko Yli-Jumala, Raamatun Nooan poika Jafet ja Uuden testamentin Johannes Kastaja, sekä egyptiläinen Nun poika Amon/Amen ja Anubis. Tämä kuvaa ihmisen paluuta symboliseksi Jumalan lapseksi, eli Teoriassa kuvattuun kahden ylimmän rivin suhteeksi: Teoria ja sen mikä tahansa konteksti, eli Jumala ja sitä mallintava Kuva. Valaistumisen yhteydessä "Juppiter" ottaa uudelleen rakennettujen Taivaan ja Maan, eli koko sielun herruuden. Hän on symbolisesti kolmas poika sekä ns. Totuuden tien kolmas päivä. Myös Jeesuksen tarina vahvistaa, että kolmantena päivänä "noustaan kuolleista". Nämä tunnetut kreikkalaiset ja roomalaiset jumalveljekset vastaavat Nooan poikia Raamatusta ja Nun poikia Egyptistä - he kaikki ovat ensisijaisesti Totuuden tien eri vaiheiden symboleita.

 

62. Niin näytä heille, mitä daimonaa (jumalallista olentoa) he käyttävät.

Kun ihminen lopulta Totuuden tien kolmen kasteen jälkeen kirkastuu ja valaistuu, hän näkee Jumalan itsessään ja näin ollen hän on saavuttanut ikuisen yhteyden Jumalaan (myös Teoriaan).

 

63. Mutta ole rohkea; ihmisrotu on jumalallinen.

Tarkoittaa sama kuin, että Raamatussa ”Aatamin” nimi tarkoittaa ”Ihmistä/Ihmiskuntaa”. Kun ihminen puhdistuu Totuuden tien kautta Aatamin kaltaiseksi, puhtaaksi sieluksi, hän palaa Jumalan Kuvaksi, eli symboliseen ”Isä-Poika”-suhteeseen Jumalan (Teorian) kanssa.

 

64. Pyhä luonto paljastaa meille salatuimmat salaisuudet.

65. Jos luonto sinulle salaisuutensa ilmaisee, suoritat sinä helposti kaikki, mitä olen sinulle käskenyt.

Säkeissä 64.-65. tarkoitetaan, että luonto ja kosmos ilmaisevat salaisuutensa Vesikasteessa, jossa ihminen käsittää maailmankaikkeuden hengellisen rakenteen (eli saa tiedostumattomaan mieleen tiedon ja ymmärryksen Teorian olemassaolosta). Koska ikuinen Henki on kaiken väliaikaisen taustalla ja josta ja jonka mukaan kaikki on luotu, tulee ihminen tutkimuksissaan saamaan selville kaikki maailman asiat, jotka perustuvat totuuteen. Kun ihminen antaa tälle tehtävälleen kaikkensa, tulee hän kirjoittamaan omassa mielessään Teorian kokonaisuudessaan auki.

 

66. Ja kun teet sielusi terveeksi, vapautat sen kaikesta pahasta, kaikesta kärsimyksestä.

Sielu on terve, kun sen sisällä palaa jumalainen valo (ks. Vuorisaarna) eli Dharman valo (ks. Buddha opetukset). Valo syttyy jo Vesikasteessa, mutta se ryhtyy roihuamaan vasta Tulikasteessa. Ja lopulta tämä roihu saadaan hallintaan vasta Pyhän Hengen kasteessa, lopullisen pyhittymisen kautta.

 

67. Mutta luovu ruoista, joita me olemme kieltäneet puhdistuksissa ja sielun vapautuksessa.

68. Tee tarkka ero niiden välillä ja tutki kaikkia asioita hyvin.

Säkeissä 67.-68. viittataan Totuuden tien pyhittymisen vaiheeseen, jossa sielu oppii oikeat tavat rukoilla ja paastota. Fyysisten ruokien lisäksi tällä tarkoitetaan kaikkia hengellisiä ruokia. Vesikasteen jälkeen ihmisen hengellistäravintoa ovat pääasiassa Leipä ja Viini, joilla ei ole mitään tekemistä fyysisen leivän ja viinin kanssa, vaikka niillä voidaan symboloida riiteissä hengellisiä ominaisuuksia.

 

69. Anna aina sen ymmärryksen, joka tulee ylhäältä ja jonka kädessä ohjasten tulee olla, johdattaa ja ohjata sinua.

Ymmärrys on kuvattu Jeesuksen toimesta termillä Totuuden Henki, joka työskentelee Tiedonsaaneen ihmisen kanssa ja auttaa ja patistaa häntä aina kun on tarvetta. Teorissa käytetään myös termiä ”Taivaallinen minä”. Vaikka lopulta sekä tiede että uskontojen pyhät kirjat tukevat perimmäistä totuutta, on ihmiselämä liian lyhyt aika siihen, että kaikki tämä tieto olisi mahdollista oppia kirjaviisauden kautta. Siksi johdatus täytyy tulla ”ylhäältä”, muutoin Totuuden tietä ei ole mahdollista kulkea läpi yhden elämän aikana.

 

70. Ja kun olet riisunut päältäsi kuolevaisen ruumiisi, saavut sinä puhtaimpaan aitheriin.

Kuolevainen ruumis on vanha, ”Maallinen minämme”, joka on syntynyt fyysisestä äidistämme ja isästämme. Ruumiin riisuminen tarkoittaa Sielun ja Hengen avioliittoa, jossa ihminen jättää maallisen isänsä ja äitinsä taakseen ja hyväksyy Totuuden tien omaksi tiekseen, käy läpi kaikki kasteet ja täyttää oman velvollisuutensa. Puhtain Eetteri on maailmankaikkeuden ainoa ikuisesti levossa oleva paikka. Jeesus käytti hänestä nimeä tieto, totuus itse ja Isä. Tiede käyttää hänestä esimerkiksi nimeä musta aukko, tai mustan aukon tapahtumahorisontti.

 

71. Ja tulet jumalaksi, kuolemattomaksi, häviämättömäksi, ja kuolemalla ei enää ole valtaa sinun ylitsesi.

Ja näin se tulee täytetyksi. Tämä on Totuuden tien viimeinen tunti ja kolmannen kastevaiheen päätös, josta käytetään nimityksiä Kirkastuminen, Valaistuminen, Mentaalinen Avioliitto, Kotiinpaluu, Kultainen Horus, Kristus, Buddha, Krishna jne. Tämä sama tie ja tarina on kuvattu kaikissa pyhissä kirjoituksissa ja tiedekin alkaa jo lähestyä sitä jokaisella alalla. Tämä on ainoa tie ulos Elämän Pyörästä ja Sielun alitajuisesta vankilasta. Tämä on myös Teorian viimeinen kappale, eli Kirkastuminen ja valaistuminen.

 

Loppukommentti

Pythagoraan Kultaiset säkeet vaikuttavat hyvin tarkasti Kaiken ja Ei-minkään Teoria kanssa yhtäpitäviltä kuvauksilta ikuisesta Totuuden tiestä. Jos Pythagoraan tieto ja ymmärrys totuudesta oli tällä tasolla jo useampi tuhat vuotta sitten, ei ole oikeastaan mikään ihme, miten heidän koulunsa porukka kykeni viemään matematiikkaa valovuosia eteenpäin. Pythagoras noudatti myös tutkimustyössään opettamiaan periaatteita, eikä hän koskaan nimennyt saavutettuja tuloksia itsensä tai kollegoidensa mukaan. Pythagoralaiset mm. määrittelivät parittomat ja parilliset luvut. Jos tällainen löydös olisi tehty nykypäivän tutkijoiden mukaan, me puhuisimme ”Pikkaraisen ja Tuppuraisen luvuista”, emme parittomista ja parillisista luvuista. Perimmäisen totuuden mukainen tiede ei koskaan tavoittele itsekästä sormenjälkeä, vaan se luo ja nimeää asiat aina vain juuri kuten ne ovat, eli totuudenmukaisesti ja oikein.

Pythagoralaiset oivalsivat myös irrationaalilukujen, eli tässä yhteydessä neliöjuurilukujen ”olemassaolon”. Kaiken ja Ei-minkään teoria kuitenkin korjaa tätä löydöstä ja osoittaa juuri näiden lukujen olevan ”olemattomia” lukuja, joita voidaan tietoisuuden kautta vain nimittää joksikin (Teorian liite 4). Edes Pythagoraan lausetta ei nimetty hänen itsensä tai kollegojensa toimesta, vaan kyseinen lause nimettiin vasta paljon Pythagoraan aikakauden jälkeen. Ehkä on Jumalan huumorintajua, että Teorian liitteessä 4 osoitetaan, miten kaikki luvut tuodaan olemattomuudesta esiin olevaisiksi juuri Pythagoraan kolmiota käyttämällä – se on ainoa tapa luoda koko matemaattinen tyhjyys ja maailmankaikkeus. Luomisprosessin erikoistapauksina saadaan tuotettua myös ns. luonnolliset luvut, eli numerot 1, 2, 3 jne.

Kultaisten säkeiden tulkinta Kaiken ja Ei-minkään Teorian valossa antoi meille kuin varkain vastauksen myös ikivanhaan kysymykseen: ”Mitä ovat daimonit?” Vastaus kuuluu: ”Ne ovat yhden ja saman Jumalan (eli Teorian) eri osia. Daimoneihin kuuluvat mm. kaikki sielun seitsemän eri osaa sekä hengen kaksoset Tieto ja Elämä.” Tämä johtopäätös todistaa myös itse asiassa hyvin monia eri antiikin ajan väittämiä. Esimerkiksi kelpaa vallan mainiosti Thales, joka sanoi: ”Daimoneita on kaikkialla.” Teorian valossa tämä pitää paikkansa, sillä juuri Kaikki ja Ei-mitään jakaantuu kahteen päädaimoniluokkaan, eli olevaiseen Elämään ja olemattomaan Tietoon (Teorian rivi 3). Thales itsekin liittyy Pythagorakseen, sillä tarinan mukaan juuri hänen kerrotaan kehottaneen Pythagorasta lähtemään opiskelemaan Egyptiläisiin kouluihin. No tuohon aikaanhan ne olivat mysteerikouluja, jotka opettivat juuri näitä samoja asioita, kuten Totuutta ja Elämää, perimmäistä Jumalaa (Ra-Horakhty) ja jumalan kuvaksi tulemista (Atem, eli Aatami Raamatussa) – jopa täsmälleen samoilla symboleilla kuin Kaiken ja Ei-minkään teorissa. Myös Kaiken ja Ei-minkään teorian runko noudattaa egyptiläistä jumalallista järjestystä, jonka termit on vain tuotu nykyaikaan soveltuviksi sanoiksi.

Kaiken ja Ei-minkään Teorian kautta saadaan myös toinen lyhyt ja ytimekäs vastaus filosofeja hyvin paljon vaivanneeseen kysymykseen: ”Mikä on Sokrateen daimon?” Sokrates kuvailee hänen oman daimoninsa ”joksikin ääneksi, joka ohjaa häntä oikeaan suuntaan mietiskelyssä ja ongelman ratkaisussa.” Vastaus kuuluu: ”Sokrateen daimon on hänen ’Taivaallinen minä’. Jokaisella Totuuden tien ensimmäisen kastevaiheen läpäisseellä sielulla on ’Taivaallinen minä’, joka ohjaa häntä kullekin sielulle ominaisella tavalla. Jotkut kuulevat sen äänenä, jotkut voivat nähdä jotain ja jotkut seuraavat tiettyä tunnetta.” Aiheeseen voi tutustua paremmin Kaiken ja Ei-minkään Teorian luvussa Taivaallisen minän herääminen. Myös esimerkiksi Kristus, Buddha, Krishna, Laotse tai kuka tahansa valaistunut henkilö voi olla yhden tai useamman ihmisen 'Taivaallinen minä'. Käytännössä myös 'Taivaallinen minä' on aina yksi ja sama, vaikka ihmiset nimittäisivät häntä mille tahansa kulttuurille tai yksilölle ominaisella tavalla. Kasvamalla 'Taivaalliseksi minäkseen' ihminen puhdistaa sielunsa ja kieltää itsensä, sekä näin ollen myös lopulta saavuttaa valaistumisen - mitään muuta tapaa ei ole saavuttaa valaistumista. Siksi Totuuden tien symbolinen tarina on aina sama, kaikkina aikakausina, kaikille ihmisille.

Kultaisten säkeiden lopuksi jokainen voi mielessään tehdä itsenäisiä johtopäätöksiä siitä, oliko Pythagoras valaistunut ja kirkastunut henkilö, eli kulkiko hän itse koko Totuuden tien läpi vai ei. Ainakin hänen antamansa todistus (Kultaiset säkeet) on pitävä Kaiken ja Ei-minkään teorian valossa. Kunnia yhdelle ja ylimmälle Jumalalle siitä.

FacebookTwitterGoogle BookmarksLinkedinPinterest
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account

Sivustolla on käytössä muutama eväste (vain kävijämäärien analysointiin ja käyttökokemuksen parantamiseen, ei myyntiin tai markkinointiin liittyen).