Niin kauan kuin historiaa on kirjoitettu muistiin, on ihmisillä ollut kohtaamisia Jumalan ja Pyhän Hengen kanssa. Näistä kohtaamisista kuuluisimmat on tallennettu niin sanotuiksi pyhiksi kirjoiksi, jotka kullekin kirjalle ominaisessa kulttuurissa on yleisesti hyväksytty pyhäksi tekstiksi ja profeetalliseksi ilmoitukseksi. Niille ihmisille, joista pyhät kirjat ovat kirjoitettu, ei kyse ole ollut kuitenkaan suoraan pyhästä tekstistä, vaan pikemminkin henkilökohtaisesta havahtumisesta ja heräämisestä sekä tämän jälkeen sielun kokonaisvaltaisesta puhdistuksesta ja lopulta pyhittymisestä. Kun pyhien kirjojen päähenkilöt ovat kulkeneet koko henkisen tien läpi aina valaistumiseen ja kirkastumiseen asti, on heidän opetustensa pohjalle sitten rakennettu uskonnollisia laitoksia, jotka ovat auliisti pyhiä tekstejä suojelleet ja säilyttäneet.

Vaikka monet ihmiset eivät kykene kokonaan ymmärtämään pyhien kirjojen ajatonta viisautta, ei se silti tarkoita, etteivätkö ne olisi totta. Pyhiä kirjoja tulee lukea, ei vain yhtä kerrallaan, vaan kaikkia yhdessä, yhtä aikaa. Näin Jumalasta ja kirjojen päähenkilöistä saa paljon todellisemman kuvan ja samalla lukija oppii oivaltamaan samankaltaisuuksia kaikkien pyhien kirjojen kesken. Lopulta pyhät kirjat kertovat vain yhden ja saman tarinan - totuuden maailmankaikkeuden hengellisestä rakenteesta, ihmisen ja Jumalan suhteesta sekä ymmärryksen hyvästä ja pahasta.

Pyhät kirjat on kirjoitettu, osa enemmän ja osa vähemmän, symbolien kielellä. Symbolien kieli on kaikkien muiden kielten yhteinen isä ja äiti, ja sitä voivat vaivattomasti lukea vain perimmäisen totuuden kohdanneet ja tuntemaan oppineet ihmiset. Tähän viitataan esimerkiksi symboleilla "Totuuden hengen tuleminen ihmiseen", "täydellisen tiedon saaminen", "suun avaamisen riitti" sekä "suun ja pään avaaminen vertauskuviin". Kun tavallinen kieli koostuu vain yksitellen i) kirjaimista, ii) numeroista ja iii) lausunnasta, käyttää symbolien kieli näitä kaikkia kolmea tietoisuuden rakennusosaa yhtä aikaa ja vielä sen lisäksi lukijan tulee kuin johdatettuna osata tulkita sanomaa oikeassa kontekstissa. Tämän vuoksi vain harvat ihmiset ovat kyenneet symbolien kieltä tähän mennessä lukemaan ja pyhiä kirjoja tulkitsemaan, saati sitten kirjoittamaan. Kun ihmisen sielu puhdistuu, hän oppii lukemaan symbolien kieltä automaattisesti.

FacebookTwitterGoogle BookmarksLinkedinPinterest
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account

Sivustolla on käytössä muutama eväste (vain kävijämäärien analysointiin ja käyttökokemuksen parantamiseen, ei myyntiin tai markkinointiin liittyen).