Kuten Egyptiläinen Kuolleiden Kirja on toiminut esikuvana esimerkiksi Raamatulle ja Koraanille, voidaan 42 kielteistä tunnustusta ajatella toimineen esikuvana esimerkiksi Raamatun 10:lle käskylle. Tässä yhteydessä tulee muistaa Jeesuksen opetukset, jossa hän mainitsee Mooseksen antaneen ihmisille vain osan koko Laista. Ja tämä on totta, sillä 10 käskyä ovat osa tätä kokonaista Lakia, joka yhteensä koostuu 42 käskystä. 42 käskyä on laadittu suurella ymmärryksellä kieltomuotoon, jotta niiden lausuja ei voi ottaa kunniaa itselleen mistään omista teoistaan, vaan hän ainoastaan kertoo mitä ei ole tehnyt. Kielteinen rakenne on siis kunnianosoitus suurimmalle ja ylimmälle Jumalalle.

 

Kielteiset tunnustukset annetaan Kuolleiden Kirjan kappaleessa, jossa on kuvailtu ihmisen Sydämen punnitseminen. Kun ihmisen Sydän punnitaan, on sen vertailukohtana hieroglyfi 'sulka', joka voidaan lukea esim. Ma'AT. Tämän voisi kääntää vaikkapa 'leipään meneminen' tai 'leiväksi tuleminen'. Hieroglyfi 'T' on ilmaistu kuvana 'leipä', joka tarkoittaa myös sanaa 'isä' hieroglyfeissä. Tämä on hyvin luonnollinen selite sille, miksi Jeesus opetti ihmiskuntaa Totuudesta nimellä 'Isä' ja käytti hänestä usein symbolina 'leipää'. Aiheen puolesta puhuu myös se, että usein sama hieroglyfi 'sulka' luetaan vain 'Shu', joka on eräs vanhimpiä Isä-Jumalan nimiä. Heprealainen tulkinta hieroglyfille 'sulka' on lukea se vain 'B' kirjaimena, ja tälle kyllä on myös perusteena se, että latinalainen B-kirjain omaa juuret juurikin tuossa hieroglyfissä. Jos B-kirjainta jatkaisi edes hieman suoran laidan kohdalta alas päin, tulisi kirjaimesta täsmälleen sama 'sulka'. Heprealaiset lukevat kirjaimen 'B' [ʌv], eli he lausuvat B:n V:ksi käyttäen apuna etuvokaalia 'a'. Myös heprealainen sana 'av' tarkoittaa 'isää'. Ja sama toimii arabiaksi, jossa 'ab' tarkoittaa 'isää'. Eli, kun ihmisen Sydän punnitaan Kuolleiden Kirjassa kuvatussa Ma'at Salissa, se punnitaan itseään Isää vastaan.

 

42 kielteistä tunnustusta löytyy kahdesta eri lähteestä Kuolleiden Kirjasta. Nämä lähteet ovat nimeltään Anin Papyrus ja Nun Papyrus. Termi 'Ani' voidaan kääntää sanaksi 'minä' ja vastaavasti 'Nu' voidaan kääntää sanaksi 'Isä-Jumala Nu'. Nu on Raamatun Nooaa vastaava jumalhahmo, jolla on kolme poikaa ja jonka vaimoilla ei ole omaa nimeä. Kuten Nooa myös Nu matkustaa poikiensa ja vaimojensa kanssa Yö-Arkissa, joka symboloi Tietoa maailmankaikkeuden hengellisestä rakenteesta. Totuuden tiellä tästä käytetään nimeä Vesikaste.

 

Ohessa on esitetty ensin Budgen laatimat käännökset kyseisistä papyrus-kääröistä. Tämän jälkeen samat tekstit esitetään suomeksi Totuuden talon kommentäärien kanssa. Ja vielä lopuksi käydään muutamia yleisiä huomioita läpi, jotta kielteisten tunnustusten kontekstit tulisivat jokaiselle lukijalle selväksi.

 

 

The Negative Confessions from the Papyrus of Ani

From the Book of the Dead Translated by E.A. Wallis Budge (240 BCE)

 

Hail, Usekh-nemmt, who comest forth from Anu, I have not committed sin.

Hail, Hept-khet, who comest forth from Kher-aha, I have not committed robbery with violence.

Hail, Fenti, who comest forth from Khemenu, I have not stolen.

Hail, Am-khaibit, who comest forth from Qernet, I have not slain men and women.

Hail, Neha-her, who comest forth from Rasta, I have not stolen grain.

Hail, Ruruti, who comest forth from heaven, I have not purloined offerings.

Hail, Arfi-em-khet, who comest forth from Suat, I have not stolen the property of God.

Hail, Neba, who comest and goest, I have not uttered lies.

Hail, Set-qesu, who comest forth from Hensu, I have not carried away food.

Hail, Utu-nesert, who comest forth from Het-ka-Ptah, I have not uttered curses.

Hail, Qerrti, who comest forth from Amentet, I have not committed adultery, I have not lain with men.

Hail, Her-f-ha-f, who comest forth from thy cavern, I have made none to weep.

Hail, Basti, who comest forth from Bast, I have not eaten the heart.

Hail, Ta-retiu, who comest forth from the night, I have not attacked any man.

Hail, Unem-snef, who comest forth from the execution chamber, I am not a man of deceit.

Hail, Unem-besek, who comest forth from Mabit, I have not stolen cultivated land.

Hail, Neb-Maat, who comest forth from Maati, I have not been an eavesdropper.

Hail, Tenemiu, who comest forth from Bast, I have not slandered [no man].

Hail, Sertiu, who comest forth from Anu, I have not been angry without just cause.

Hail, Tutu, who comest forth from Ati, I have not debauched the wife of any man.

Hail, Uamenti, who comest forth from the Khebt chamber, I have not debauched the wife of [any] man.

Hail, Maa-antuf, who comest forth from Per-Menu, I have not polluted myself.

Hail, Her-uru, who comest forth from Nehatu, I have terrorized none.

Hail, Khemiu, who comest forth from Kaui, I have not transgressed [the law].

Hail, Shet-kheru, who comest forth from Urit, I have not been wroth.

Hail, Nekhenu, who comest forth from Heqat, I have not shut my ears to the words of truth.

Hail, Kenemti, who comest forth from Kenmet, I have not blasphemed.

Hail, An-hetep-f, who comest forth from Sau, I am not a man of violence.

Hail, Sera-kheru, who comest forth from Unaset, I have not been a stirrer up of strife.

Hail, Neb-heru, who comest forth from Netchfet, I have not acted with undue haste.

Hail, Sekhriu, who comest forth from Uten, I have not pried into matters.

Hail, Neb-abui, who comest forth from Sauti, I have not multiplied my words in speaking.

Hail, Nefer-Tem, who comest forth from Het-ka-Ptah, I have wronged none, I have done no evil.

Hail, Tem-Sepu, who comest forth from Tetu, I have not worked witchcraft against the king.

Hail, Ari-em-ab-f, who comest forth from Tebu, I have never stopped [the flow of] water.

Hail, Ahi, who comest forth from Nu, I have never raised my voice.

Hail, Uatch-rekhit, who comest forth from Sau, I have not cursed God.

Hail, Neheb-ka, who comest forth from thy cavern, I have not acted with arrogance.

Hail, Neheb-nefert, who comest forth from thy cavern, I have not stolen the bread of the gods.

Hail, Tcheser-tep, who comest forth from the shrine, I have not carried away the khenfu cakes from the Spirits of the dead.

Hail, An-af, who comest forth from Maati, I have not snatched away the bread of the child, nor treated with contempt the god of my city.

Hail, Hetch-abhu, who comest forth from Ta-she, I have not slain the cattle belonging to the god.

 

 

From the Papyrus of Nu

From the Book of the Dead Translated by E.A. Wallis Budge Brit. Mus. No. 10477, Sheet 22

 

[THE FOLLOWING] WORDS SHALL BE SAID BY THE STEWARD OF THE KEEPER OF THE SEAL, NU, WHOSE WORD IS TRUTH, WHEN HE COMETH FORTH TO THE HALL OF MAATI, SO THAT HE MAY BE SEPARATED FROM EVERY SIN WHICH HE HATH COMMITTED, AND MAY BEHOLD THE FACES OF THE GODS.

 

The Osiris Nu, whose word is truth, saith: Homage to thee, O great God, Lord of Maati! I have come unto thee, O my Lord, and I have brought myself hither that I may behold thy beauties. I know thee, I know thy name, I know the names of the Forty-two Gods who live with thee in this Hall of Maati, who live by keeping ward over sinners, and who feed upon their blood on the day when the consciences of men are reckoned up in the presence of the god Un-Nefer. In truth thy name is Rehti-Merti-Nebti-Maati. In truth I have come unto thee, I have brought Maati (Truth) to thee. I have done away sin for thee.

 

I have not committed sins against men.

I have not opposed my family and kinsfolk.

I have not acted fraudulently in the Seat of Truth.

I have not known men who were of no account.

I have not wrought evil.

I have not made it to be the first [consideration daily that unnecessary] work should be done for me.

I have not brought forward my name for dignities.

I have not [attempted] to direct servants. [I have not domineered over slaves.]

[I have not belittled God].

I have not defrauded the humble man of his property.

I have not done what the gods abominate.

I have not vilified a slave to his master.

I have not inflicted pain.

I have not caused anyone to go hungry.

I have not made any man to weep.

I have not committed murder.

I have not given the order for murder to be committed.

I have not caused calamities to befall men and women.

I have not plundered the offerings in the temples.

I have not defrauded the gods of their cake-offerings.

I have not carried off the fenkhu cakes [offered to] the Spirits.

I have not committed fornication.

I have not masturbated [in the sanctuaries of the god of my city].

I have not diminished from the bushel.

I have not filched [land from my neighbour's estate and] added it to my own acre.

I have not encroached upon the fields [of others].

I have not added to the weights of the scales.

I have not depressed the pointer of the balance.

I have not carried away the milk from the mouths of children.

I have not driven the cattle away from their pastures.

I have not snared the geese in the goose-pens of the gods.

I have not caught fish with bait made of the bodies of the same kind of fish.

I have not stopped water when it should flow.

I have not made a cutting in a canal of running water.

I have not extinguished a fire when it should burn.

I have not violated the times [of offering] the chosen meat offerings.

I have not driven away the cattle on the estates of the gods.

I have not turned back the god at his appearances.

 

I am pure. I am pure. I am pure. My pure offerings are the pure offerings of that great Benu which dwelleth in Hensu. For behold, I am the nose of Neb-nefu (the lord of the air), who giveth sustenance unto all mankind, on the day of the filling of the Utchat in Anu, in the second month of the season Pert, on the last of the month, [in the presence of the Lord of this earth]. I have seen the filling of the Utchat in Anu, therefore let not calamity befall me in this land, or in this Hall of Maati, because I know the names of the gods who are therein, [and who are the followers of the Great God].

 

 

Egyptiläinen Kuolleiden Kirja; 42 kielteistä tunnustusta; Anin Papyrus

Lähde: The Book of the Dead Translated by E.A. Wallis Budge (240 BCE)

Käännös ja kommentääri. Totuuden talo (2015)

 

En ole tehnyt syntiä. (Olen pyytänyt anteeksi ja katunut perisyntiäni.)

En ole tehnyt väkivaltaista ryöstöä. (En ole mentaalisesti hyökännyt toisen ihmisen päälle ja pakottanut hänet uskomaan minun mielipiteeni tai säikähdyksestä tai pelosta johtuen luopumaan omasta mielipiteestään.)

En ole varastanut.

En ole tappanut miehiä tai naisia. (huom. ’mies’ on myös ’keho’ ja ’nainen’ on ’sielu’)

En ole varastanut viljaa. (’vilja’ on lähes sama kuin ’raha’ on nykypäivänä)

En ole varastanut uhrilahjasta. (En ole koittanut itse hyötyä jonkun toisen minulle opettamasta Totuudesta.)

En ole varastanut mitään Jumalien omaa. (Koskee lähinnä Totuutta ja Tietoa)

En ole valehdellut.

En ole varastanut ruokaa.

En ole langettanut kirousta kenenkään päälle. (En ole käyttänyt niin sanottua ’pahaa silmää’, eli en ole kateudessa tai ylpeydessä toivonut muille mitään pahaa.)

En ole tehnyt aviorikosta, en ole maannut samaan sukupuolta olevien kanssa. (Jos olen solminut avioliiton, olen sitoutunut kunnioittamaan liittoa. Liitto pätee myös mentaalisesti, eli en ole himoiten etsinyt edes ajatuksissani muita kumppaneita – miehiä tai naisia.)

En ole saattanut ketään itkemään.

En ole syönyt sydäntä. (esim. surrut turhaan tai katunut turhaan)

En ole hyökännyt ketään vastaan.

En ole tehnyt petoksia.

En ole varastanut viljeltyä maata. (En ole pyrkinyt hyötymään toisen ihmisen valmiiksi tekemästä työstä.)

En ole salakuunnellut ketään.

En ole herjannut ketään.

En ole ollut vihainen ilman syytä. (Ja jos olen ollut vihainen, olen mietiskellyt ja tutkinut syyn vihalleni.)

En ole vietellyt kenenkään aviopuolisoa. (Fyysisessä mielessä)

En ole vietellyt kenenkään aviopuolisoa. (Rukous kohdistettu eri jumalalle. Voidaan ymmärtää mentaalisesti etten ole koittanut erottaa kenenkään ihmisen Sielua Hengestä.)

En ole saastuttanut itseäni.

En ole terrorisoinut ketään. (Eli en ole aiheuttanut kauhua.)

En ole rikkonut lakia. (Yhteiskunnan niin sanottua ’maallista lakia’)

En ole ollut täynnä vihaa. (En ole jäänyt lietsomaan sisäistä vihaa, vaan pyrkinyt aina mahdollisimman nopeasti käsittelemään kaikki negatiiviset tunteet ja ajatukset.)

En ole ollut kuuro Totuuden sanoille. (Vaan jos en ole joskus ymmärtänyt jotain, olen siitä aktiivisesti ottanut selvää ja vasta todellisen ymmärryksen jälkeen muodostanut uskomuksista vapaan käsityksen asiasta.)

En ole pilkannut Jumalaa. (vrt. Pyhän Hengen pilkka Raamatussa Matteus 12:31-32)

En ole väkivaltainen ihminen.

En ole lietsonut kiistoja (konflikteja). (En ole antanut ihmisille yhteisiä vihollisia manipuloidakseni heitä.)

En ole käyttäytynyt (ja tuominnut) kohtuuttoman kiireen vallassa. (Tärkeissä asioissa olen miettinyt aina 1-3 päivää ennen päätöstä.)

En ole urkkinut muiden asioita. (En ole antanut uteliaisuudelleni valtaa muiden ihmisten asioissa.)

En ole liioitellut puheissani. (En ole yleistänyt, vääristänyt, poisjättänyt tai lisännyt puheisiini ja kirjoituksiini mitään.)

En ole tehnyt vääryyttä kenellekään, en ole tehnyt mitään pahaa. (En ole myöskään todistanut pahoja tekoja ja siten antanut niille hyväksyntääni.)

En ole manannut Kuningasta vastaan. (En ole ollut katkera siitä vaiheesta, jossa olen itse valitsemallani Totuuden tiellä. En ole manannut kotimaani hallitsijoita/päätöksentekoelimiä vastaan.)

En ole koskaan pysäyttänyt veden virtaamista. (En ole tukkinut ikuista virtaa - esim. Tao:a – vaan olen antanut asioiden tapahtua kuten ne tapahtuvat. En ole ’pessyt’ Jumalan Kuvaa pois itsestäni.)

En ole korottanut ääntäni (ylimielisesti tai vihaisesti tai puhuakseni muiden päälle).

En ole kironnut tai manannut Jumalaa. (En ole suorittanut Pyhän Hengen kirousta.)

En ole käyttäytynyt pahuuden raivossa. (Olen aina ensin rauhoittunut ja vasta sitten toiminut.)

En ole varastanut Jumalten leipää. (Eli en ole ottanut kunniaa Tiedosta itselleni tai koittanut kaupallistaa sitä omaksi edukseni.)

En ole vienyt pois Khenfu-kakkuja kuolleilta sieluilta. (En ole varastanut kenenkään tietämättömän ihmisen aikaansaannoksia ja siksi en ole rikas kuin oman ’työni’ kautta.)

En ole napannut Lapselta Leipää, enkä halveksinut kaupunkini jumalaa. (En ole ottanut vasta Tiedon saaneelta tietoa pois esim. kateudesta. En ole halveksinut minkään seitsemän sydämen osan – kaupungin – vastuu-jumalaa.)

En ole teurastanut Jumalalle kuuluvaa karjaa. (En ole hyökännyt tai muuten toiminut ketään Tiedossa kehittynyttä - esim. tulikasteessa olevaa - ihmistä vastaan.)

 

 

Egyptiläinen Kuolleiden Kirja; 42 kielteistä tunnustusta; Nun Papyrus

Lähde: The Book of the Dead Translated by E.A. Wallis Budge Brit. Mus. No. 10477, Sheet 22

Käännös ja kommentääri. Totuuden talo (2015)

 

[SEURAAVAT] SANAT TULEE LAUSUA ISÄ-JUMALA NU:N – JONKA SANA ON TOTUUS - SINETIN VARTIJAN TOIMESTA, KUN HÄN TULEE MAAT(I) SALIIN, JOTTA HÄN VOI EROTTAUTUA JOKAISESTA TEKEMÄSTÄÄN SYNNISTÄ, JA JOTTA HÄN VOI KATSOA JUMALTEN KASVOJA.

 

Osiris Nu, jonka sana on totuus, sanoi: Kunnia sinulle, oi suuri Jumala, Maat(i):n Herra! Olen tullut sinun luoksesi, oi Herrani, ja olen tuonut itseni tänne, jotta voin katsella kauneuttasi. Minä tunnen sinut, minä tunnen sinun nimesi, minä tunnen 42:n jumalan nimet, jotka asuvat kanssasi Maat(i) Salissa, ja jotka elävät vartioidakseen synnintekijöitä, ja jotka nauttivat synnintekijöiden veren sinä päivänä, jona ihmisten omatunnoista tehdään tiliä Un-Nefer:n Jumalan edessä. Totuudessa sinun nimesi on Rehti-Merti-Nebti-Maati. Totuudessa olen tullut sinun luoksesi, olen tuonut Maat(i):n (kaksi totuutta) sinulle. Olen tehnyt tyhjäksi synnin sinun vuoksesi.

 

En ole tehnyt syntiä ihmisiä vastaan. (Tekoni ovat puhtaita, ovat ne sitten armollisia tai ankaria.)

En ole vastustanut perhettäni ja maskuliinisia sukulaisiani. (Pyhä Jumal-perheeni on kaiken lähtökohta. Myös esim. Buddhan Jalo Suku, tai Raamatun Daavidin Suku)

En ole toiminut petollisesti (tai tekopyhästi) Totuuden Istuimessa. (Koska olen Totuuden Istuin, eli minulla on Vesikasteessa saatu Tieto, en ole käyttänyt sitä omiin tarkoitusperiini, vaan olen kieltänyt itseni ja siten puhdistumiseni kautta toiminut yhä paremmin ja pyhemmin.)

En ole tavannut ketään, joka olisi arvoton. (Jokaisessa ihmisessä on, vaikkakin piilossa syvällä alitajunnassa, Tieto ja Elämä.)

En ole tehnyt pahaa.

En ole vaatinut että päivän tärkeimpänä asiana pidetään tarpeettoman työn tekemistä minua varten. (En ole valjastanut muita ihmisiä toimimaan puhdistumattoman osani hyväksi, vaan jos joku on halunnut uhrata, olen ohjannut uhrin Totuudelle.)

En ole tuonut nimeäni esiin kunnian saamiseksi. (En ole väittänyt itse keksineeni Tietoa. Se, joka vaatii kunniaa itselleen, ei ole lähtöisin Totuudesta ja Isästä.)

En ole yrittänyt ohjata palvelijoita (tai orjia). (Jos joku ’tietämätön’ ihminen toimissaan osoittaa olevansa kypsymätön kulkemaan Totuuden tietä, en ole puuttunut hänen käyttäytymiseen tai ajatuksiin.)

En ole väheksynyt Jumalaa. (Jolta Tieto tulee, sille kuuluu kunnia Tiedosta.)

En ole huijannut nöyrältä mieheltä hänen omaisuuttaan.

En ole tehnyt sellaista mitä jumalat kammoksuvat (tai inhoavat). (Jumalat kammoksuvat pahuutta ja tietämättömyyttä.)

En ole parjannut orjaa hänen isännälleen. (En ole parjannut Jumalalle rukouksissani ketään tietämätöntä ihmistä, vaan olen rukoillut heidän tietämättömyytensä puolesta ja vedoten siihen. Ks. Luukas 23:34)

En ole aiheuttanut tuskaa.

En ole aiheuttanut kenellekään nälkäiseksi tulemista.

En ole saattanut ketään suremaan.

En ole murhannut ketään. (Pitää huomioida myös mentaalinen murha, jossa ihminen poistetaan elämästä ilman todellista syytä tai itsekkäästä syystä, kuten hänet olisi murhattu.)

En ole antanut käskyä murhata ketään. (Myös tässä tulee huomioida mentaalinen murha, eli en ole käskenyt muiden poistaa jotain ihmistä elämästään ilman todellista syytä tai itsekkäästä syystä.)

En ole aiheuttanut kurjuutta kenellekään miehelle tai naiselle. (Huom. ’mies’ on ’keho’ ja ’nainen’ on ’sielu’)

En ole ryöstänyt uhrilahjoja temppelistä. (Olen pyhittänyt tekoni Totuudelle ja siksi kaikki mitä ’temppelini’ eli ’kehoni’ kanssa teen, on uhrilahjaa ylimmälle Jumalalle.)

En ole huijannut jumalilta heidän kakku-uhrilahjojaan. (Jokainen jumala on ’leipä’ tai ’kakku’. En ole jättänyt jumalallisen järjestyksen mukaan yhtään jumalan osaa tai nimeä väliin, vaan olen käynyt ne kaikki läpi.)

En ole vienyt pois fenkhu-kakkuja, joita on tarjottu hengille. (Kakuista on maininta alla.)

En ole tehnyt huorin (haureutta). (Vrt. myös huoraaminen Elämän kanssa. Ks. Ilmestyskirja 17:5)

En ole masturboinut (Jumalani kaupungin pyhätöissä). (Fyysisesti luostarisäännös, mutta henkisesti huomioitava se, että ’masturbointi’ liittyy jumalattareen nimeltä Neith, joka voidaan ajatella jossain määrin Luojana ja Elämänä itsenään. Tässä siis viitataan, että olen pitänyt eron kahden Pyhän Hengen puolikkaan – Tiedon ja Elämän – kesken.)

En ole pienentänyt mittoja (vakassa). (Olen geometrisesti opetellut luomaan oikeilla suhteilla ja oppinut ymmärtämään Totuuden mittayksiköiden takana.)

En ole pihistänyt naapurini maita ja lisännyt niitä omiin maihini. (Mentaalisesti tulee huomioida, että en laske naapurini/oppilaitteni/puolisoni hyveitä omiksi hyveikseni, vaan lasken pelkästään omat hyveeni.)

En ole tunkeutunut muiden maille. (Ajatustasolla en ole mennyt toisen ihmisen alitajuntaan, esim. muuttamaan hänen uskomuksiaan ja arvojaan ilman hänen lupaansa ja tahtoansa.)

En ole lisännyt painoja vaakaan. (Liittyy Sydämen punnitsemiseen ja omien tekojen Totuudelliseen näkemiseen. Tulikaste on ankaruuden aikaa ja on äärimmäisen kivuliasta olla pienentämättä Totuuden punnuksia omaksi edukseen.)

En ole painanut alaspäin vaa’an osoittajaa. (Kun olen oppinut itse olemaan vaaka, en ole ollut liian armollinen tai ankara.)

En ole vienyt pois maitoa lasten suusta. (En ole ottanut pois tai neuvonut pidättäytymään pyhistä kirjoituksista ketään Vesikasteen saanutta ihmistä.)

En ole ajanut pois karjaa niiden laidunmaalta. (Kuin yllä, mutta Tulikasteen saanutta ihmistä.)

En ole pyydystänyt hanhia jumalten hanhi-aitauksissa. (Kun jokin Sydämen osani on tullut puhtaaksi, en ole sen jälkeen puuttunut alitajuntani toimintaan siinä osassa.)

En ole pyydystänyt kalaa vieheillä, jotka ovat tehty saman kalalajin toisista yksilöistä. (En ole koittanut hallita Muistia Luovuudella, vaan olen hallinnut sitä Tunteella. En ole koittanut hallita Luovuutta Muistilla, vaan olen hallinnut sitä Järjellä. Samaa pätee päinvastoin.)

En ole pysäyttänyt vettä, kun sen on pitänyt virrata. (Kun saan yhteyden kautta Tietoa, otan sitä vastaan. Kun näen että joku toinen ihminen saa yhteyden kautta Tietoa, annan hänen ottaa sitä vastaan.)

En ole rikkonut virtaavan veden kanaalin seiniä. (Olen oppinut hallitsemaan Tietoa kuin kanaali hallitsee vettä.)

En ole tukahduttanut tulta, kun sen on pitänyt palaa. (Kun uskomukseni, arvoni ja identiteettini on palanut pois, en ole vastustanut sitä, vaan ottanut kaikki kärsimykset vastaan suurella kiitoksella ja antaumuksella. Sama pätee muihin ihmisiin.)

En ole rikkonut valittujen lihauhrien uhraamisen aikatauluja. (Olen kunnioittanut pyhiä säädöksiä ajan suhteen. Esim. 150 päivää ja 1260 päivää.)

En ole ajanut pois karjaa jumalten tiluksilta. (En ole antanut yhdenkään Sydämen osan joutua pois Totuudesta.)

En ole kääntänyt selkääni Jumalan ilmestyksille. (Kun huomaan Jumalan puhuvan itseni tai muiden ihmisten kautta, suhtaudun asiaan aina riittävällä vakavuudella ja saatan saamaamme Tietoa ihmiskunnan hyväksi.)

 

Minä olen puhdas. Minä olen puhdas. Minä olen puhdas. Minun puhtaat uhraukset ovat Hensussa majailevan Suuren Bennu:n puhtaita uhrauksia. Tietäkää tämä, Minä Olen Neb-Nefu:n (Ilman Herra) nenä, joka antoi ravinnon koko ihmiskunnalle sinä päivänä, jolloin Utchat täytettiin Anu:ssa, Pert-kauden toisena kuukautena, kuukauden viimeisenä (tämän Maan Herran läsnäollessa). Olen nähnyt Anu:ssa miten Utchat täytettiin, siksi älköön kurjuutta tulko minulle tässä maassa, tai Maat(i) Salissa, sillä minä tiedän siellä olevien jumalten nimet [, ja heidän jotka ovat Suuren Jumalan seuraajia].

 

 

Lyhyt kommentääri: 42 kielteistä tunnustusta

Totuuden talo (2015)

 

Heti aluksi näistä kahdesta versiosta – Anin papyrus ja Nun papyrus – tulee ymmärtää, että ne koskevat kahta eri Totuuden tien vaihetta. Anin papyruksen tunnustukset kuuluvat ensimmäiseen kastevaiheeseen eli Vesikasteeseen. Tähän myös viitataan sanalla Maat, kun puhutaan että Sydämen punnitseminen tapahtuu Maat Salissa. Vanhan perinteen aikaan tässä yhteydessä puhuttiin Mehet Weret Salista, eli Suuren Tulvan Salista, joka luonnollisesti myös viittaa mentaaliseen vedenpaisumukseen, eli Vesikasteeseen. Toisessa vaiheessa ollaan vastaavasta Salissa, jonka nimi on Maat(i). Sanan loppupääte ilmaisee kyseessä olevan ns. duaalisana. Duaalisana tarkoittaa, että käsiteltäviä asioita on lukumäärältään kaksi. Se siis ei ole yksikkö tai monikko, vaan duaali. Kun puhutaan Maat(i) Salista, tällä tarkoitetaan Salia, jossa on kaksi kertaa Maat.

 

Kaksinkertainen Maat tarkoittaa vastakohtien olemassaoloa. Tässä yhteydessä joskus puhutaan myös ’kahden totuuden’ salista. Kaksi totuutta viittaa kaikkien asioiden kaksinaiseen rakenteeseen, eli esimerkiksi siihen seikkaan, ettei voi olla olemassa köyhyyttä ilman että on myös rikkautta. Jos ei olisi rikkautta, ei köyhyydellä olisi vertailukohtaa ja siten sitä ei voisi olla olemassa. Näiden vastakohtien olemassaolo tunnetaan Egyptiläisissä kirjoituksissa nimellä Ka(u). Symbolisesti puhutaan seitsemästä Ka(u):sta, joihin (retoriikan lakeja mukaillen) viitataan myös Raamatussa, kun puhutaan seitsemästä lehmästä. Seitsemän Ka(u):ta ovat Totuuden tien Tulikasteen, eli toisen kastevaiheen, peruselementit. Ne ilmenevät esimerkiksi Totuuden talossa opetetuissa Sydämen seitsemässä palasessa, jotka Tulikasteen aikana puhdistuvat. Sama symboliikka on läsnä Raamatussa, kun puhutaan Maria Magdalenan seitsemästä pahasta hengestä, jotka Jeesus puhdistaa hänestä (esim. Markus 16:9; Luukas 8:2). Maria Magdaleena on ihmisen Sielun symboli ja häntä vastaava henkilö Kuolleiden Kirjassa on Hathor.

 

Nun Papyruksessa mainittu nimi ’Totuudessa sinun nimesi on Rehti-Merti-Nebti-Maati’ kääntyy seuraavalla tavalla (Termit löytyvät mm. Budgen kirjoista):

 

’Rehti’ = Two women (Kaksi naista) [Viitteenä esim. Isis ja Nephthys, sekä Maria ja Elisabeth]

’Merti’ = Two fighting sisters (Kaksi taistelevaa siskosta) [Viitteenä hieroglyfi Nebty-name, eli kaksi kuningatarta. Tämä on myös Tulikasteessa saatava nimi. Esim. Raamatussa Jaakobin nebty-nimi on Israel.]

’Nebti’ = Ylä- ja Ala-Egyptin Kaksi jumalatarta, Vulture and Cobra [Viitteenä Nekhebit ja Uatchit, joka tarkoittaa nimen haltijan olevan Ylä- ja Ala-Egyptin hallitsija, the lord of the two lands. Hänestä käytetään myös titteleitä Kuninkaitten Kuningas, Jumalten Jumala jne.]

’Maati’ = Kaksi jumalatarta, jotka ovat Ylä- ja Ala-Egyptin Tiedon, Lain ja Jumalallisen järjestyksen ilmentymiä.

Ohessa Ylä- ja Ala-Egypti kannattaa ajatella ’tietoisuutena’, johon kuuluvat ’muisti’ ja ’luovuus’ sekä ’alitajuntana’, johon kuuluvat ’järki’ ja ’tunne’.

 

Fenkhu ja Khenfu kakkujen muodossa annetaan eräs kieliopillinen muistutus/opetus tulikasteessa olevalle henkilölle. Tässä vaiheessa monet symbolien kielen sanat on nyt alettava lukea toisinpäin. Jos Vesikasteessa jokin symboli luettiin esim. vasemmalta oikealle, nyt se tulee lukea oikealta vasemmalle. Tähän viittaa myös sanat Fenkhu ja Khenfu. Sanat muodostuvat konsonanteista: F + N + KH, ja mukana on monikkopääte (u). Tästä on hyvä esimerkki sana NBw, joka tarkoittaa ’kultaa’. Kun NBw luetaan toisinpäin, saadaan muodostettua sana ’weben’, joka on verbi ’nousta’ tai ’olla’. Toinen käännös on sana ’BeNNu’, joka on tulesta syntynyt Phoenix-lintu. BeNNu tarkoittaa myös suoraan käännettynä ’Poika + Nu’, eli Isä-Jumala Nu ja Poika yhdessä.

 

Nun Papyruksen lopusta tulee ymmärtää, että siinä viitataan koko Totuuden tien, eli kolmen kasteen, läpikäymiseen sanoilla ’minä olen puhdas’ kolme kertaa. Ihmisestä on tullut Suuri Bennu, eli tulesta syntynyt Phoenix – Isä-Jumala Nu:n Poika. Symbolinen ilmaus ’Ilman Herran nenä’ viittaa Isä-Jumala Shu:hun ja siihen, että henkilö on saanut ’elämän henkäyksen’. Tämä on myös Tulikasteen eräs symbolinen nimi. Samalla kun ihminen on oppinut tuntemaan Suuren Jumalan eri nimet, hän on puhdistunut omista synneistä ja rajoittavista uskomuksista sekä tietämättömyyden varjossa rakennetuista arvoista ja identiteetistä. Nyt Tieto on ihmisessä puhdasta, hänen voidaan sanoa pukeneensa ylleen Aatamin tai Kristuksen ’saastumaton vaate’. Sielu on ’neitsyt’ ja keho on ’tiedolla eli vedellä kastettu’. Tästä alkaa kolmas kastevaihe.

 

Jos joku pohtii tässä vaiheessa, että koskeeko nämä kaikki lain pykälät nyt varmasti myös minua itseäni, on syytä kuulla Jeesuksen viisaita sanoja: "Älkää luulko, että minä olen tullut lakia tai profeettoja kumoamaan. En minä ole tullut kumoamaan, vaan toteuttamaan. Totisesti: laista ei häviä yksikään kirjain, ei pieninkään piirto, ennen kuin taivas ja maa katoavat, ennen kuin kaikki on tapahtunut. Sitä, joka jättää laista pois yhdenkin käskyn, vaikkapa kaikkein vähäisimmän, ja siten opettaa, kutsutaan taivasten valtakunnassa vähäisimmäksi. Mutta sitä, joka noudattaa lakia ja niin opettaa, kutsutaan taivasten valtakunnassa suureksi. Minä sanon teille: ellette te noudata Jumalan tahtoa paljon paremmin kuin lainopettajat ja fariseukset, te ette pääse taivasten valtakuntaan." (Matteus 5:17-20)

 

Anin ja Nun Papyrukset koskettavat jokaista Totuuden tien kulkijaa, eikä niistä saa jättää edes pienintä osaa pois. Yllä olevat Jeesuksen sanat sisältävät myös salaista opetusta, sillä hän käyttää lauseessa sanaa 'totisesti'. Sana on alkukielellä Amen, joka palautettuna Egyptin alkukielelle tarkoittaa 'piilotettua' ja samalla on yksi Isä-Jumala Nun poikien nimistä 'Amen/Amun/Amon'. Hänen vastineensa on Raamatussa Japheth. Tässä yhteydessä salainen opetus koskee Totuuden tietä. Totuuden tiessä on nimittääin kolme kastevaihetta, vaikka tässä yhteydessä onkin opetettu vain kahta ensimmäistä vaihetta. Se, että laista ei häviä yksikään kirjain tarkoittaa symbolien kielellä seuraavaa: 1) on olemassa pienin kirjain ja tämä kirjain on 'yod' eli Heprean aakkosten 10. kirjain, sekä 2) kirjaimella 'yod' itsellään on numeroarvo, joka on 14 (yod + dalet, eli 10 + 4). Kun Totuuden tiestä on kuljettu kaksi kolmasosaa, on siis kuljettu yhteensä kaksi 'yodia' eli (2 x 14) 28 askelta. Jokainen 'yod' symboloi ja merkitsee yhtä kastevaihetta. Ja jotta Totuuden tie veisi perille lopulliseen vapautukseen, tulee ymmärtää vielä 'piilossa oleva' kolmas kastevaihe. Vasta tällöin tulee kuljetuksi koko Tie, eli (14 + 14 + 14 = 42) kaikki kolme kastevaihetta ja kaikki 42 saman Jumalan eri nimeä ja olomuotoa.

 

Kolmen kasteen symboliikka on edelleen läsnä, kun Raamatussa opetetaan 42:sta Jeesuksen Isän nimestä. Myös he ovat jaettu kolmeen porukkaan, joista jokainen symboloi kerrallaan yhtä kastevaihetta. "Sukupolvia on siis Abrahamista Daavidiin kaikkiaan neljätoista, Daavidista pakkosiirron aikaan samoin neljätoista, ja siitä taas neljätoista Kristukseen." (Matteus 1:17) Tässä voidaan samaistaa ensimmäinen porukka Vesikasteeksi, seuraavaksi paakosiirto symboloi Tulikasteen ankaruutta ja vielä lopuksi Pyhän Hengen kasteaika, joka johtaa lopulta Totuuden tien kulkijan Kirkastumiseen. Kirkastumista on symboloitu Raamatussa Kristuksella ja Kuolleiden Kirjassa Horuksella.

FacebookTwitterGoogle BookmarksLinkedinPinterest
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account

Sivustolla on käytössä muutama eväste (vain kävijämäärien analysointiin ja käyttökokemuksen parantamiseen, ei myyntiin tai markkinointiin liittyen).