Herran siunaus on tuttu hokema ainakin jokaiselle kristitylle, joka on edes muutaman kerran kirkon toimituksissa käynyt. Yleensä siunauksen antaa kirkon alttarilla seisova pappi, ja siunauksen kohteena on koko kirkkokansa. Näin Herran siunaus kuuluu Raamatussa (4.Moos.6:22-27):

 

22 Herra sanoi Moosekselle:

23 "Sano Aaronille ja hänen pojilleen: Kun siunaatte Israelin, lausukaa sille näin:

24 -- Herra siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua,

25 Herra kirkastakoon sinulle kasvonsa ja olkoon sinulle armollinen.

26 Herra kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan.

27 "Kun he näin siunaavat Israelin minun nimeeni, minä annan sille siunaukseni."

 

Raamatun lisäksi sama siunaus löytyy myös Qumranin yhteiskunnan jättämistä pyhistä kirjoista, eli Kuolleenmeren kääröistä. Näissä sama Herran siunaus kuuluu seuraavasti:

 

Herran siunaus Kuolleenmeren kääröissä

Siunatkoon Hän sinua kaikella hyvyydellä ja varjelkoon sinua kaikesta pahasta. Valaiskoon Hän sinun sydämesi elämän ymmärryksellä ja olkoon sinulle armollinen antamalla sinulle ikuista tietoa. Kääntäköön Hän uskolliset kasvonsa sinun puoleesi iänkaikkiseksi rauhaksi. (Yhdyskuntasääntö, 1QS; Kuolleenmeren kadonnut kansa, s. 34)

 

Kuolleenmeren kirjakääröjen Yhdyskuntasäännössä siunauksen toimittaa yhteisön uskottu viisauden opettaja tai häntä avustava papisto. Siunaus kohdistetaan uusille Totuuden tien kulkijoille, jotka ovat päässeet vesikastevaiheeseen asti. Jotta siunaus korostuisi entisestään, käytetään sen yhteydessä myös sen vastakohtaa eli kirousta. Sama idea löytyy esimerkiksi Buddhan opetuksista tekstikokoelmasta Dhammapada (suom. Totuuden tie), joka alkaa kaksoissäkeillä. Kuolleenmeren kääröissä kirous kuuluu seuraavasti:

 

Herran kirous Kuolleenmeren kääröissä

Kirottu ole sinä kaikkien väärien ja syyllisten tekojesi tähden. Antakoon Jumala sinun kokea kauhua kaikkien kostajien käsissä ja lähettäköön hän perääsi tuhon niiden kautta, jotka hankkivat hyvityksen pahoista teoista. Ole kirottu, vailla armoa, pimeiden töittesi mukaisesti. Ole kirottu ikuisen tulen pimeyteen. Älköön Jumala armahtako sinua, kun huudat Häntä avuksesi. Älköön Hän antako sinulle anteeksi, niin että pyyhkisi pois sinun syntisi. Kääntäköön Hän vihansa kasvot sinun puoleesi ja kostakoon sinulle. Älköön sinulla olko rauhaa niiden puheissa, jotka noudattavat isien säännöksiä.

 

Siunauksen ja kirouksen jälkeen Yhdyskuntasääntö opettaa: ”Kaikki liittoon astuvat sanokoot siunaajien ja kiroajien jäljessä: ’Aamen, aamen!’” Tässä yhteydessä ”aamen, aamen” tarkoittaa samaa kuin Raamatussa Jeesuksen useasti käyttämät sanat ”totisesti, totisesti”, jotka alkukielelle kääntyvät ”aamen, aamen”. Tämä tarkoittaa, että jokin asia todistetaan ja vannotaan kahdesti, henkilökohtaisesti. Toisaalta ihminen voi vannoa todistuksen kahdesti vain, jos hänessä on herännyt niin sanottu ”taivaallinen minä”. Tällöin ihmisessä on kaksi todistajaamaallinen ja taivaallinen minä, eli ihminen ja jumalallinen olento. (vrt. myös esim. Ilmestyskirja 11:3)

 

Edellämainitun todistaa myös Yhdyskuntasääntö, joka opettaa Herran siunauksen ja kirouksen jälkeen opin kahdesta hengestä – totuuden hengestä ja eksytyksen hengestä. Näistä totuuden henki ohjaa taivaallista minää ja eksytyksen henki ohjaa maallista minää. Tekstissä kerrotaan:

 

Viisauden opettajalle, jotta hän selittäisi ja opettaisi kaikille Valon lapsille ihmisten syntyhistorian – sen, minkälaiset heidän henkensä ovat ja minkälaiset tunnusmerkit ovat ominaisia heidän teoilleen kussakin sukupolvessa, sen, millainen tuomio heitä kohtaa ja millainen rauhanaika heillä on.

Tiedon Jumalalta tulee kaikki, mikä on ja mitä tapahtuu. Ennen kuin mikään on olemassa, Hän asettaa suunnitelmansa sitä varten. Kun se tulee olevaksi aikansa mukaan, se täyttää tehtävänsä Hänen suurenmoisessa suunnitelmassaan, mitään muuttamatta. Hänen kädessään ovat luonnonlait, ja Hän itse pitää ne yllä kaikissa niiden toimissa.

 

Jumalan suunnitelma (eli tahto), joka on jo olemassa ennen luomista, on kuvattu Totuuden talon verkkosivuilla termillä Kaiken ja Ei-minkään Teoria. Käydään vielä lopuksi läpi koko Herran siunaus lause kerrallaan.

 

Herran siunauksen tulkinta ja selitys

"Siunatkoon Hän sinua kaikella hyvyydellä ja varjelkoon sinua kaikesta pahasta."

Hyvyyden siunaus tarkoittaa ensisijaisesti perimmäisen totuuden ja armon siunausta, sekä kaikki paha tarkoittaa ihmisen maallisen minän itsekkyyttä, eläimenkaltaisuutta ja taikauskoa.

 

"Valaiskoon Hän sinun sydämesi elämän ymmärryksellä ja olkoon sinulle armollinen antamalla sinulle ikuista tietoa."

Mentaalinen sydän on aluksi ihmisen oma tahto ja lopulta koko sielu. Kun ihmisen tahto haluaa totuutta, Jumala valaisee sielun tietoisuuden osan elämän, eli ”olevaisuuden” ymmärtämisellä. Täydellisen ihmisen jako totuuteen ja elämään on nimittäin kaiken kärsimyksen lähde (vrt. myös Buddhan neljä jaloa totuutta). Kun ihmisen tahto on ensimmäistä kertaa elämässä sama kuin Jumalan tahto, saa ihminen osakseen Jumalan ikuisen armon, eli symbolisen vesikasteen. Tässä kasteessa ihmisen mieleen vyöryy suuren tulvan lailla ikuista tietoa ja ymmärrystä maailmankaikkeuden hengellisestä rakenteesta.

 

"Kääntäköön Hän uskolliset kasvonsa sinun puoleesi iänkaikkiseksi rauhaksi."

Jumalan kasvojen kääntäminen ja paljastaminen on seuraavan kastevaiheen, eli tulikasteen symboli. Tässä tuskallisessa kolmen neljän vuoden aikajaksossa ihmisen tuntemus Jumalasta syvenee, kun se vesikasteessa oli silmästä silmään ja nyt se on kasvoista kasvoihin. Jumalan kasvojen tunteminen tarkoittaa ihmisen, joka on Jumalan kuva, kasvojen tuntemista. Ihmisen kasvoista näkee mm. mitä sielunosaa hän milloinkin käyttää, eli onko kyseessä muisti, luovuus, järki vai tunne. Lisäksi kasvojen mikroilmeistä näkee mitä perustunnetta ihminen parhaillaan kokee jne. Lopulta Jumalan kasvot on kirkkaat kuin aurinko, ja ihminen lähenee valaistumisen pistettä. Valaistumisen synonyyminä voidaan käyttää termiä iänkaikkinen rauha, johon muun muassa Jeesus viittasi tervehtiessään ihmisiä ”rauha teille”.

 

Herran siunauksessa on kuvattu lyhyesti ja ytimekkäästi koko Totuuden tie, eli ihmisen sielun mahdollisuus saavuttaa valaistuminen. Siunaus on tarkoitettu ensisijaisesti ihmisille, jotka ovat jo kulkemassa Totuuden tiellä ja saavuttaneet sen ensimmäisen kastevaiheen. Jos ihminen ei ole valmis pyhittämään koko elämäänsä perimmäisen totuuden tavoitteluun, ei Herran siunaus tuolloin kosketa häntä lainkaan.

 

Lähteet:

Yhdyskuntasäännön alkuperäinen lähde: Kuolleenmeren kääröt: Yhdyskuntasääntö, 1QS.

Suomennokset: Kuolleenmeren kadonnut kansa. Qumranin kirjoituksia, s. 34. Toimittaneet Raija Sollamo ja Mika S. Pajunen. Gaudeamus Helsinki University Press. Tallinna, 2015.

Tulkinnat ja selitykset: Totuuden talo, 2016.

 

FacebookTwitterGoogle BookmarksLinkedinPinterest
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account

Sivustolla on käytössä muutama eväste (vain kävijämäärien analysointiin ja käyttökokemuksen parantamiseen, ei myyntiin tai markkinointiin liittyen).