Avaa tai lataa pdf

 

Salaisuuksien kirja

Kuolleenmeren Kääröt, 1Q27, 4Q299-301.

 

4Q301 F1

(...) Puhun kaiken vapaasti, ja ilmaisen moninaiset sanani keskuudessanne (...) (.. heille, jotka ymmärtäisivät vertauskuvia ja arvoituksia, ja heille, jotka pääsevät perille tiedon alkuperästä, sekä heille, jotka pitävät lujasti kiinni mahtavista mysteereistä ...) (...) heille, jotka kulkevat yksinkertaisuuden tietä kuin myös heille, jotka ovat ovelia1 kaikissa toimissaan ihmiskunnan teoissa.2 ...) heille, joilla on jäykkä niska, kova päälaki, sekä kaikille heimolaisille3, joilla (...)

 

4Q301 F2

hölmöjen tavat ja viisaitten perintö (...) Mitä hyvää on nyt arvoituksessa sinulle, joka etsit tiedon alkuperää? Miksi sydäntä kunnioitetaan, koska sillä on herruus (...) vertauskuvalle? Mikä se on sinulle loistava, koska se on (...) Miksi prinssi on (...) hallitsija? (...) ilman voimaa, ja hän hallitsee häntä ilmaisella ruoskallaan4. Kuka voisi sanoa (...) joka teidän joukossanne etsii valon ja valaistumisen läsnäoloa (...) muistin suunnitelma ilman (...) (...) enkeleiden (...) (...) jotka ylistävät (...)

 

4Q300 F3

jotta he tietäisivät hyvän ja pahan eron .....)

 

1Q27 col 1

synnin salaisuudet (...) mutta he eivät tienneet sen salaisuutta, miten asiat ovat, eivätkä he ymmärtäneet muinaisia asioita ja he eivät tienneet, mikä heitä odotti, joten he eivät pelastaneet itseänsä ilman asioiden olemisen salaisuutta.5 Tämä tulee olemaan merkkinä siitä, että näin tulee käymään: kun pahan alkujuuri on vaiennettu ja syntisyys on karkotettu hurskauden läsnäolosta, aivan kuten pimeys on hävinnyt valon läsnäolosta,6 tai kuten savu katoaa ja ei enää ole olemassa, samaan tapaan syntisyys vain katoaa iäksi ja hurskaus tulee esiin kuin aurinko. Maailma luodaan näin kestäväksi ja enää ei ole mitään synnin edes salaisia juuria. Totuudenmukainen tieto täyttää maailman ja tietämättömyyttä ei enää tule olemaan. Ja tämän aika on jo nyt, se on totuuden oraakkeli, ja näin sinun tietoosi tulee se, ettei tältä voi välttyä.

On totta, että kaikki ihmiset hyljeksivät pahuutta, mutta silti se kehittyy heidän jokaisen sisällä. On totta, että totuus on arvostettua kaikkien kansojen julkilausumana – mutta onko silti olemassa yhtäkään kieltä tai kieltä7, joka siihen on todella tarttunut? Mikä kansa haluaa olla voimakkaamman kansan alistamana? Tai kuka haluaa menettää rahansa tulemalla syntisen miehen ryöstämäksi? Ja vielä, onko olemassa kansaa, joka ei olisi alistanut naapuriaan? Missä ovat ne ihmiset, jotka eivät ryöstä rikkauksia toisilta...

 

4Q299 F2 (+ 4Q300 F5) Col 2

miksi kutsuisimme miestä, joka... hänen) teot (...) mutta jokainen hurskaan teko on tuomittu epäpuhtaaksi. Ja miksi kutsuisimme miestä, joka (... ei kutsu ketään maan päällä) viisaaksi tai hurskaaksi, sillä se ei ole ihmiselle ominaista (...) eikä (...) (...tieto on piilossa) paitsi juonikkaan pahuuden viisaus, ja Belialin8 juonittelut...) asia, jota ei tule enää koskaan tehdä uudestaan, paitsi (...) hänen Luojansa käskystä; ja mitä tulee mies tekemään ja miten elämään? ...hän, joka on rikkonut Luojansa käskyä,9 hänen nimensä tullaan poistamaan kaikkien suusta (...) (...) Joten kuuntele sinä, joka pidät lujasti kiinni mahtavista salaisuuksista... ikuisuuden, ja jokaisen teon juonesta, ja tarkoituksesta.... Hän tietää jokaisen salaisuuden ja seisoo totuuden ajatuksen takana. Hän tekee jokaisen (...Kaiken Herra) on Hän, kauan sitten Hän perusti sen, ja iänkaikkisesti (...) (...) alkuperän tarkoituksen hän avasi (...) (...) sillä hän koettelee Hänen poikaansa, ja antaa perintöosansa (...) (...) jokaisen salaisuuden, ja hän rajoittaa kaikkia tekoja; ja mitä (...) (...) heimolaiset10, heidätkin Hän loi ja heidän tekonsa11 (...)

 

4Q300 F1 Col 2

Ajattelepas ennustajia12, niitä synnin opettajia. Puhutaanpas vertauskuvin, julistetaan arvoituksia puheissamme; vasta sitten sinä tiedät, oletko ymmärtänyt. (...) sinun tietämättömyytesi, sillä ilmestykset ovat sinulta suljettuja, ja sinä et ole vielä kunnolla ymmärtänyt ikuisia mysteerejä ja sinä et ole tullut viisaaksi ymmärryksessä (...) (...) sillä sinä et ole kunnolla ymmärtänyt Tiedon alkuperää; mutta jos sinä avaisit ilmestykset (...) (...) kaikki sinun tietosi, sillä sinulle (...) Kuule nyt, mitä tieto on.

 

4Q299 F5

(...valo) tähtien Hänen nimensä muistoksi... (...piilotetut) asiat Valon ja Pimeyden teiden mysteereistä13 (...) (...) tulisuuden aikakaudet14 sekä aikakaudet (kylmyyden....) (... päivän päättyminen) ja yön tuleminen15 (...) (...) kaikkien asioiden alkuperät (...).

 

4Q299 F8

(...) Miten voi mies ymmärtää ilman tietoa ja kuulemista? (...) (...) Hän loi syvän oivaltamisen ihmeen16 Hänen lapsilleen, suurella tiedolla Hän paljasti korvamme, jotta voisimme (kuulla…) (...) Hän loi syvän oivaltamisen ihmeen heille kaikille, jotka seuraavat totuuden tietoa ja (...) (...) kaikki tieto on lähtöisin ikuisuudesta; sitä ei voi muuttaa (...) (...) Hän lukittui sisään taakse vesien17, jotta ei (...) (...) taivas taivaan päälle (...)

 

4Q301 F3

(...) ja Hän on hyvin tunnettu Hänen kärsivällisyydestään, ja voimastaan Hänen suuressa vihassaan, ja loistava (...) Hän Hänen lukuisissa armon teoissaan, ja kauhea Hänen vihansa tarkoituksissaan, ja kunnioitettu (...) (...) ja yli maan Hän teki hänestä hallitsijan, ja Jumala on kunnioitettu Hänen Pyhän kansansa keskuudessa, ja suurenmoinen Hänen valittujen keskuudessa, kyllä, mahtava (...) pyhä, suuri siunauksissaan (...) (...) heidän loistossa ja (...) kun Syntisyyden Aika18 on loppumassa, ja pahan tekeminen (...)

 

Alaviitteet:

Kääntyy myös sanoiksi ”katala”, ”kiero”. Voi ymmärtää samalla tavalla kuin Jaakob oli ”ovela ja kiero”, kun laittoi eläimentaljat käsiinsä ja näin huijasi itselleen esikoisoikeuden veljeltään Esaulta.

Tässä ”ihmiskunnan teot” ovat Totuuden tien läpi kulkeneen ihmisen ennalta määrättyjä tekoja, eli Jumalan tahdon toteuttamista.

Jos termille haetaan vastaavuuksia Raamatusta, tulee tämä ymmärtää ”ei-israelilaisina ihmisinä”.

Symbolina ”ruoska” on paimensauvan vastakohta, eli kun paimensauva symboloi ”armoa”, vastaavasti ”ruoska” symboloi ”ankaruutta”. Sekä ”ruoska” että ”paimensauva” kuvattiin usein muinaisten faraoiden käsivarsille, ja ne ovatkin Totuuden tien vesikasteen (armon paimensauva) ja tulikasteen (ankaruuden ruoska) symbolit.

”Asioiden olemisen salaisuus” on esitetty Totuuden talossa ”Kaiken ja Ei-minkään Teoriana”.

Tällä havainnollistetaan Raamatussa mainittuja ”Kainin ja Abelin selkkausta” sekä ”paratiisista karkottamista”.

Ensimmäinen sana ”kieli” viittaa fyysiseen kieleen ja toinen ”kieli” viittaa puhuttuihin kieliin, eli tässä korostetaan, että ei ole yksilöä tai ryhmää.

Belial nimellä on kuvattu Raamatun ”Saatanaa” Kuolleenmeren kääröissä. Itse sana ”belial” tarkoittaa pahuutta.

Hän, joka rikkoi Luojansa käskyä on tietysti Aatami ja Eeva.

10 Taas huom. ”ei-israelilaiset ihmiset”.

11 Viittaa ihmisten tasa-arvoiseen asemaan ja lähtökohtaan, eli tämä opetus toimii muistutuksena sille, ettei kukaan ihminen synny oikeutetumpana kuin joku toinen Jumalan silmissä. Kaikilla on sama mahdollisuus tuntea, kieltää ja pyhittää itsensä.

12 Voidaan kääntää myös ”tietäjiä”.

13 Valon tie on sama kuin Totuuden tie, ja Pimeyden tie on sama kuin esim. Ihmisten tie ja Turmion tie.

14 Tarkoittaa Totuuden tien toisen vaiheen, eli Tulikasteen ja siihen liittyvien aikarajojen ymmärrystä.

15 Totuuden tien symbolisen ”ensimmäisen päivän” päättyminen ja yön tuleminen, eli ”manalaan astuminen” Tulikasteeseen.

16 Kuvaa Totuuden tien ensimmäisen vaiheen, eli Vesikasteen päätöspisteessä ihmisen armosta saaman ”tiedon” olemusta.

17 Viitataan ns. alkuveteen, eli egyptiläiseen termiin ”Nun”. Nun alkuvesi on Isä-jumala Nu:n koti, jossa asuvat ikuiset ja muuttumattomat jumalat. Nu ja hänen kolme poikaansa, sekä heidän vaimot, joilla ei ole omia nimiä, voidaan samaistaa Raamatun Nooaan ja hänen kolmeen poikaansa, sekä heidän vaimoihin, joiden nimiä ei tunneta. Koko alkuveden konsepti on esitetty Kaiken ja Ei-minkään Teorian vasempana puolena Totuuden talossa.

18 Syntisyyden Aika viittaa tässä puhdistumattomaan sieluun, joka Totuuden tien kolmen kasteen läpi kuljettuaan nyt vapautuu koko ihmisen perussyntisestä olemuksestaan.

 

Käännöksen lähteet:

Alkuperäinen lähde: Kuolleenmeren Kääröt, kääröt 1Q27, 4Q299-301. URL: http://www.deadseascrolls.org.il/explore-the-archive/manuscript/1Q27-1 sekä URL: http://www.deadseascrolls.org.il/explore-the-archive/manuscript/4Q299-1, URL: http://www.deadseascrolls.org.il/explore-the-archive/manuscript/4Q300-1, ja URL: http://www.deadseascrolls.org.il/explore-the-archive/manuscript/4Q301-1.

The Dead Sea Scroll Collection at The Gnostic Society Library (2016). The Book of Secrets. Haettu 19.3.2016. URL: http://www.gnosis.org/library/bks.htm

Pyhä Raamattu. Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kirkolliskokouksen vuonna 1992 käyttöön ottama suomennos. Helsinki: Suomen kirkon sisälähetysseura, 2002. ISBN 952-449-075-7.

 

Loppukommentti:

Salaisuuksien kirja sisältää täysin identtisiä kuvauksia Tiedon ja Totuuden perusolemuksesta kuin esim. Nag Hammadin kirjastosta löytävät kirjat, sekä Totuuden talon opetukset. Jokainen ihminen, joka on armosta saanut Totuuden ymmärryksen omakseen, kuten se tässäkin tekstissä on kuvailtu, ymmärtää varmasti oikein hyvin tuon termin ”syvä oivaltamisen ihme”. Se on maailman ihmeistä suurin, ja sitä on mahdoton kenenkään ymmärtää ilman, että se on jo ensin tapahtunut itselle. Näin on sanonut jokainen sen puolesta todistanut ihminen.

 

FacebookTwitterGoogle BookmarksLinkedinPinterest
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account

Sivustolla on käytössä muutama eväste (vain kävijämäärien analysointiin ja käyttökokemuksen parantamiseen, ei myyntiin tai markkinointiin liittyen).