Kaikki asiat kosmoksessa voidaan jakaa sen fyysiseen ja mentaaliseen puoleen – niin myös käyttäytyminen. Fyysinen käyttäytyminen on kaikille näkyvää, mutta siitä tulee ymmärtää jotain todella merkittävää: käyttäytyminen ei ole syy, vaan se on seuraus jostakin. On olemassa ikuinen laki, jonka mukaan jokaista Sanaa ja Tekoa edeltää Ajatus. Tämän saman lain nojalla ihmisen käyttäytyminen on seurausta syvemmillä mielen tasoilla tapahtuneista asioista. Tutkitaan tätä lakia esimerkin kautta.

 

Esimerkki 1. (ihottuma)

Mietitään, että sinulla olisi ihottuma jalassasi. Jalassasi oleva ihottuma on todellisuudessa sinun ihosi huonoa käyttäytymistä. Sinussa on jotain epätasapainossa, mikä on toiminut syynä ihosi käyttäytymiselle, joka on siis vain seuraus. Syy voi tulla käyttäytymistason alapuolella sijaitsevasta ympäristöstä (vitamiinien puutokset, sokerin yliannostus) tai se voi tulla käyttäytymistason yläpuolelta sijaitsevilta alitajuisilta tasoilta. Syvempiin tasoihin kuuluvat uskomukset, arvot ja identiteetti. Ihmisen käyttäytymiseen kuuluvat henkilökohtaiset toimintamallit erilaisissa tilanteissa ja ympäristöissä. Myös tavat ja tottumukset sekä yleiset puhe- ja viestintätaitomme kuuluvat juuri tälle tasolle. Jos sinulla on käytössäsi itsetutkiskelupäiväkirja, voit aivan hyvin kirjata siihen rutiinejasi, tapojasi sekä kaikkia mitä ikinä itsestäsi löydätkään liittyen käyttäytymiseesi.

 

Käyttäytymisen muuttaminen

Maailma on pullollaan psykologeja, konsultteja ja elämäntaitovalmentajia, jotka vakuuttavat meitä heidän upeilla käytöksenmuutostekniikoilla. Onko näissä sitten oikeasti perää, no se jääköön jokaisen omaan harkintaan. Jos mietitään vaikka taas tupakoitsijaa. Hän voi olla niin syvällä roolissaan tupakoitsijana, että hän ei edes halua lopettaa polttamista, vaikka tämä selvästi kaikkien todisteiden mukaan vahingoittaa hänen terveydentilaansa. Olisi jopa helpompaa olla menemättä kauppaa ostamaan tupakkaa ja olisi vieläkin helpompaa olla sytyttämättä sitä savuketta, mutta silti joku epäonnistuu tupakkalakossaan? Miksi näin käy?

 

Jos yritämme pakottamalla muuttaa omaa käyttäytymistä, se olisi sama kuin yrittäisimme lopettaa vuodenaikojen vaihtelun. Suomessa talvella maahan satava lumi on kuin näkyvät tekomme – vain seurausta jostain muusta. Tässä tapauksessa vesi kaasumuodossaan on kohonnut taivaaseen ja siellä kylmässä sitten jähmettynyt aina kiinteään muotoon saakka. Näin ollen ihmisen ajatukset ovat kuin Taivas Ylhäällä ja tekomme kuin Maa täällä Alhaalla. Nämä kaksi ääripäätä eivät koskaan ilmene ilman toisiansa ja siksi ne molemmat pitää tuntea.

 

Eli miten ihminen saa muutettua omaa käyttäytymistään: tulemalla tietoiseksi omasta käyttäytymismallista ja muuttamalla ajatuksensa käyttäytymismallin taustalla.

 

”Ole se muutos, jonka haluat maailmassa nähdä.” (Mahatma Gandhi)

 

Nämä mielentasot, joita juuri parhaillaan opiskelet, on sinun työkalusi muuttamaan käyttäytymismallejasi, uskomuksiasi ja jopa ajatuksia omasta itsestäsi. Ketään ihmistä ei voi opettaa toimimaan tai ajattelemaan jollain tietyllä tavalla, mutta jokainen voi oppia tuntemaan ne oikeat pelisäännöt, joiden kanssa omaa mieltä voi jalostaa kohti totuutta. Tuntemalla itsensä voi siis saada ihmeitä aikaan.

 

Huomioita ja kysymyksiä

 

Analysoi omaa käyttäytymistä

Tarkastele miten toimit eri tilanteissa, niin opit nopeasti tuntemaan itsesi. Eräässä käytännönläheisessä psykologisessa suuntauksessa (neuro-lingvistic-programming) pidetään ohjenuorana ajatusta ”se mitä ihmisen sisällä on, on mahdotonta piilottaa, sillä se tulee käyttäytymisen muodossa ulos vaikka väkisin”. Myös Thomas Jeffersson ilmeisesti allekirjoittaa tämän ajatuksen:"Do you want to know who you are? Don't ask. Act! Action will delineate and define you."

 

Määritteleekö käyttäytyminen ihmisen?

Voit huviksesi pohtia filosofista kysymystä: mikä määrittelee ihmisen? Tämä on oikeastaan hyvin pitkälle muna-kana-tilanne, mutta mihin vastaukseen sinä päädyt?

 

Alitajunnan rooli

Joidenkin tutkimusten mukaan 95 % käyttäytymisestämme on alitajuista. Oletko samaa mieltä? Teetkö muuten paljon tietoisesti sen eteen töitä, että hengität? Entä sääteletkö itse verenpaineesi tai pulssisi ja vitamiinien imeytymisen? Entä saatko silmäsi vaihtamaan hämäränäölle päivänvalossa? Entä sitten juoksutyylisi, miten se on syntynyt? Miksi pystyt kävelemään kahdella jalalla? Oletko oikea- tai vasenkätinen? Luotko itsellesi ihottumia, allergioita tai jotain muita elimistön käyttäytymismalleja? Ei liene kummaa, kun symbolien kielessä ihminen nähdään alitajuntansa vankina.

 

Kultainen sääntö

Entä mitä mieltä olet lähes kaikissa uskonnoissa ilmenevästä käyttäytymisen kultaisesta säännöstä?

 

"Kaikki, minkä tahdotte ihmisten tekevän teille, tehkää te heille". (ks. esim. Kungfutse: Kesksutelut, Jeesus: Matteus 7:12, Muhammad: Väärintekijöiden eli 83. Suuran alku)

 

Kultaisessa säännössä pitää silti huomioida, että arvottomaksi itsensä tuntevan ihmisen tulee kohdella itseänsä, kuten hän kohtelee muita ihmisiä. Tietenkin tästä voi myös vääntää erilaisia sovelluksia ja ristiriitoja, mutta pääidea lienee kaikille selvä.

 

Käyttäytymisen suhde aivojen osa-alueisiin

Käyttäytymisen voi laukaista monet eri tekijät. Pääsääntönä voidaan kuitenkin pitää sitä, että käyttäytyminen on Seuraus jollekin Syylle. Jotakin pitää siis tapahtua ennen kuin ihminen käyttäytyy kuten hän käyttäytyy. Tarkastellaan käyttäytymistä neljän aivojen osa-alueen kautta:

 

1) Käyttäytyminen voi olla lähtöisin Tunne-tasolta, jolloin ihminen voi säikähtää kovaa ääntä tai pelätä putoamista tikapuilta. Hän voi myös tuntea himoa ja ihastumista jotain toista ihmistä kohtaan. Tunne-tason käyttäytyminen, eli Temperamentti nähdään tieteellisesti ihmisen yksilöllisenä osana, joka tekee ihmisestä syvimmillään sellaisen kuin hän haluamattaan on (Keltikangas-Järvinen, 2010). Tunne-tason käyttäytymistä on monesti vaikea muuttaa, sillä se saa voimansa niin syvältä. Tunteita voi kuitenkin oppia hallitsemaan ja ennen kaikkea ymmärtämään: tämä on avain kesyttää ihmisen perimmäinen luonto.

 

2) Ihmisen teot voivat olla lähtöisin myös Järjen, eli Yliminän tasolta. Tällöin ihminen on oppinut vanhemmiltaan ja muilta hänelle tärkeiltä ihmisiltä toimintamalleja, jotka koituvat hänelle enemmän eduksi kuin esimerkiksi pelkkään alkukantaisempaan Tunteeseen luottaminen. Järkeen kuuluvat myös yhteiskunnalliset säännöt ja käytännöt, jotka ohjaavat ihmisen alitajuista käyttäytymistä. Esimerkiksi jos ihminen ajaa nopeusrajoituksen mukaisesti, hänellä on oltava aiheesta jokin uskomus, joka ohjaa ihmisen noudattamaan tätä lakipykälää. Uskomus voi olla lähtöisin lainrikkomisen ja rangaistuksen pelosta tai korkeammasta moraalista ja yleisestä turvallisuudesta huolehtimisesta.

 

3) Ihmisen käyttäytymistä Luovuuden suhteen rajoittaa hänen uskomuksensa ja oma käsityksensä hänestä itsestään. Ihmisellä on kaksi identiteettiä. Toisen hän on itse rakentanut omien uskomustensa päälle ja vaikka tämä identiteetti onkin vallassa ihmisen mielessä, ei se useinkaan ole edes lähellä todellisuutta. Sitä voisi kutsua Varjoksi. Toinen identiteetti on todenmukainen kuva ihmisestä, joka on kuin tieteellisesti varmistettu identiteetti. Vaikka ihminen itse luulisi osaavansa soittaa pianoa tai rakentaa talon, ei se välttämättä ole totta. Tälläisissa Luovuuden tason vääristymissä Järki ei ole tasapainottamassa tilannetta ja siksi käyttäytyminen on monesti hyvin vaarallista henkisesti tai fyysisesti.

 

4) Muisti liittyy käyttäytymiseen siten, että kun ihminen on oppinut jonkin tietyn käyttäytymismallin, hän voi muistin kautta palauttaa tämän mallin mieleensä ja vastaavassa tilanteessa käyttäytyä uudestaan samalla tavalla. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että kyseinen malli olisi hyvä tai edes toimiva, mutta kerran opittu malli juurtuu hyvin nopeasti mieleen kiinni. Kerran väärin opittu tennislyöntitekniikka voi olla hyvin vaikea poisoppia ennen kuin uuden sulavamman tekniikan saa ajattua sisään mieleen.

 

Mielen syvimmillä tasoilla ovat myös parhaimmat ja pahimmat asiat. Pahimmista asioista nousee esimerkiksi jokaisen ihmisen taipumus narsismiin. Narsistiseen käyttäytymiseen kuuluu sellainen piirre, ettei ihminen kykene ottamaan mitään kritiikkiä vastaan omasta käyttäytymisestään. Narsistinen käytös kääntää käsiteltävän asian aina pois itsestä ja syyttää muita samasta asiasta. Narsistin kanssa on todella vaikea toimia ja neuvotella, sillä hän hyökkää, manipuloi ja syyllistää muita ihmisiä jäädäkseen itse rauhaan. Narsisti ei pelaa samoilla säännöillä kuin normaalit Järjen kautta tiettyjä normeja noudattavat ihmiset.

 

Myös pyhissä kirjoissa painotetaan käyttäytymisen merkitystä ja käsketään tutkia ihmisiä heidän tekojensa kautta. Varsinkin tapauksissa, joissa ei voi olla varma, että onko kyseinen ihminen luotettava, kannattaa tutkia hänen tekojansa hänen puheidensa sijaan.

 

"15. Kavahtakaa vääriä profeettoja, jotka tulevat teidän luoksenne lammastenvaatteissa, mutta sisältä ovat raatelevaisia susia. 16. Heidän hedelmistään te tunnette heidät. Eihän orjantappuroista koota viinirypäleitä eikä ohdakkeista viikunoita? 17. Näin jokainen hyvä puu tekee hyviä hedelmiä, mutta huono puu tekee pahoja hedelmiä. 18. Ei saata hyvä puu kasvaa pahoja hedelmiä eikä huono puu kasvaa hyviä hedelmiä. 19. Jokainen puu, joka ei tee hyvää hedelmää, hakataan pois ja heitetään tuleen. 20. Niin te siis tunnette heidät heidän hedelmistään." (Matteus 7:15-20)

 

"Katsele mitä joku tekee. Tarkkaa hänen tekojensa vaikuttimia. Tutki mistä hän ilonsa löytää. Kun näitä tarkkaat, niin kuinka voisi ihminen silloin salata jotain?" (Kungfutse, Keskustelut)

 

Muista kuitenkin lopuksi vielä Benjamin Franklinin sanat: "Etsi muista ihmisistä heidän hyveitään, ja vain itsestäsi paheita." Jos ihminen keskittyy etsimään vikoja ja virheitä muista ihmisistä, on Sisäinen Narsisti hänen Sydämensä valtiaana. Tällainen valtias on sokea itselleen ja siksi myös kaikki muut mielen tasot ovat hämärän peitossa. Tämän seuraus on, ettei omaa tai muiden käyttäytymistä pysty ymmärtämään - eikä tällainen ihminen usein edes halua ymmärtää näitä asioita. Ymmärrys on nimittäin Tietoisuuden alku ja paha valtias ei halua koskaan paljastua. Ei hyvyyden ja totuuden eteen tarvitse valehdella tai keksiä tekosyitä. Aloita käyttäytymisen tutkiminen siis itsestäsi: mieti mitkä käyttäytymisesi alueet ovat Väärän Profeetan vallassa (eli tuottaa huonoa hedelmää), ja toisaalta katsele mitä itse teet. Tarkkaa omia vaikuttimiasi. Tutki mistä löydät ilosi, niin et voi salata itseltäsi mitään.

 

FacebookTwitterGoogle BookmarksLinkedinPinterest
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account

Sivustolla on käytössä muutama eväste (vain kävijämäärien analysointiin ja käyttökokemuksen parantamiseen, ei myyntiin tai markkinointiin liittyen).