Kesto: 7 kotkaa eli 7 x 6 kk = 42 kk = 1260 pv

Armolahja: Toivo

Perimmäinen opetus: Ankaruus

 

Tulikasteen tavoitteena on, että ihmisestä tulee Jumalan Lapsi.

 


Määritelmä (Jumalan Lapsi)

Jumalan Lapsessa toteutuu kaksi ehtoa: 1) Henkilö on saanut Jumalalta ilmoituksen, ja 2) Henkilö toteuttaa Isän, eli Totuuden tahtoa.

(Jeesus Kristus: Johannes 10:34-38)


 

1) Vesikasteen Tiedon yhteydessä saatu kutsu Totuuden tielle tulee täytetyksi. Kutsun täyttäminen on yleensä kirjan tai muun todistuksen tekeminen valmiiksi ja sopusointuun pyhien kirjojen ja tieteellisen faktan kanssa.

 

2) Vesikasteessa Sydämeen syttynyt liekki roihuaa ja polttaa kaikki Sydämen osat jumalalliseen järjestykseen. Tällöin ihmisestä tulee Lamppu, joka valaisee Totuuden esiin pimeimmistäkin paikoista. Ihmisestä tulee ”ei mitään”, eli "ei-olevainen", kuten Johannes Kastaja. Tällöin ihminen on Jumalan Tahto, eli Vapaa Tahto. Hän ei enää tee omia tekoja, vaan Isän/Tiedon/Totuuden tekoja.

 

Kohdista 1) ja 2) seuraa Jeesuksen antaman määritelmän mukaan, että Ihmisestä tulee Jumalan Lapsi. Huomautus: kukaan ei voi antaa todistustaan omalla fyysisellä syntymänimellään, vaan todistus voi olla pitävä vain, kun sen antajan nimikin on ikuinen.

 

Tulikaste alkaa

Tulikasteen aluksi kannattaa heti huomioida, että kyseessä on periaatteessa aivan sama kaste kuin se oli ensimmäisessäkin vaiheessa. Nyt sama tapahtuu vain seitsemän kertaa peräjälkeen ja jokainen vaihe kohdistuu erikseen johonkin sielun seitsemästä osasta. Jokaisen Sielun seitsemän osan läpikäymiselle tulee varata aikaa minimissään 6 kuukautta, jolloin koko Tulikasteen kestoksi tulee 42 kuukautta, eli 1260 päivää.

 

Lyhyesti sanottuna Tulikasteessa ihmisestä poltetaan pois kaikki mikä on hänen itsensä rakentamaa ja luomaa ja joka sotii vastoin Luomisen Lakeja sekä siten Isää ja Poikaa. Tätä ajanjaksoa ei voi kukaan ihminen päästä sattumalta läpi, vaan se on totinen Tulimeri ja helvetti. Tulikasteen läpikäynyt henkilö on Manalan eli Haadeksen Herra ja siksi hän voittaa Elämän. Se ensimmäinen paha, joka kukistui Vesikasteen ajassa, on Ilmestyskirjasta tuttu Peto. Nyt Tulikasteen aikaan sen haava on kuitenkin parantunut ja pahan kolminaisuus Päänä Saatana ja hänen käsinään Väärä Profeetta ja Peto ovat ottaneet ihmisen seitsemän kriittistä pistettä hallintaansa.

 

Koska Tulikasteessa aukeaa vastakohtien maailma (Vesikasteen ykseyden jälkeen), eräs tärkeimmistä ohjeista tähän liittyen voisi kuulua: mieti tarkkaan mikä on minkäkin asian vastakohta. Koskaan ei voi olla toista ilman toista. Jos ihminen vaikkapa etsisi Kristusta, ei hän koskaan voisi sitä löytää ilman, että myös sen vastakohta – saatana – löytyisi. Myöskään esimerkiksi pelkoa ei voi löytää ilman, että myös viha löytyy (ks. Tunteen teoria ja sovellukset). Vastakohdat voivat siis olla varsin yllätyksellisiä, mutta silti aina paljastuttuaan, ne paljastavat myös sen, mitä oli alun perin etsimässä.

 

Tulikaste on myös ensisijaisesti Vesikasteessa saadun Tiedonmukaisen moraalin, eli universaalin etiikan koettelemista. Sinua tullaan siis koettelemaan:

 

 • sinut voidaan haastaa oikeuteen tai mihin tahansa riitoihin mukaan,
 • sinua inhotaan ilman syytä,
 • joudut todella vaikeisiin moraalisiin pulmiin,
 • joudut pohtimaan kenelle ja missä tilanteissa annat tukesi ja hyväksyntäsi,
 • sinulle tarjotaan vääriä elinkeinoja ja ansaintatapoja,
 • kohtaat satoja vääriä profeettoja ja mitä aiemmassa vaiheessa heitä kohtaat, sen vaikeampaa on erottaa mitkä asiat ovat vääristyneitä ja mitkä totta,
 • kohtaat epäonnistumisen kaikessa, joka ei ole sopusoinnussa perimmäisen tarkoituksesi kanssa,
 • kohtaat pettäjiä, varkaita, valehtelijoita ja he kaikki koittavat saada sinua sidottua omiin tekoihinsa.

 

Nämä kaikki asiat ovat kyllä jo sinulle entuudestaankin tuttuja, mutta ilman Vesikasteen Tietoa sinä olet ollut sokea näille tapahtumille ja ihmisille (varsinkin läheisille). Ihmiset eivät ole muuttuneet, mutta sinä olet muuttunut ja siksi tehtäväsi on pysyä puhtaana. Tulikaste on rankka ja sen määräaika voi tuntua pitkältä, mutta silti sillä on alku ja loppu. Onkin sanottu, että se, joka kestää loppuun saakka, pelastuu.

 

Seuraavaksi on annettu vain lyhyt kuvaus otsikoiden muodossa jokaisesta vaiheesta, joita Tulikasteen aikana Totuuden tiellä tulee eteen. Kuvaukset on kirjoitettu auki Totuuden talon Tunne Itsesi -osiossa, joka pitää sisällään myös lähes kaikki seuraavat asiat.

 

Henkilökohtaisen luovuuden kehittyminen luomistyöksi

 • Ihmisen mitan hahmottaminen (Tiedossa ja Elämässä). Huom. ”mitattu” = ”voideltu” (symboli messias)
 • Irrottautuminen "omasta" henkilökohtaisesta luovuudesta
 • Luovuuden yhtyminen Järkeen (kyky luoda koko maailmankaikkeus ajatuksissaan) Huom. tieteet eivät yllä tässä vielä kovinkaan pitkälle, sillä pääsääntöisesti ne eivät tunne ”totuutta”, vaan toimivat vain ”elämän” pohjalta.

 

Muistin laajentuminen

 • Kaikkien Vesikasteessa käymättä jätettyjen omien asioiden oivaltaminen ja muuttaminen, hyväksyminen tai anteeksiantaminen
 • Elävien Henkien kaikkien inkarnaatioiden ymmärtäminen (Vain yksi ainoa "Poika")
 • Riittävä ymmärrys omasta Elämänpyörän kierrosta, mutta ennen kaikkea sen merkityksettömyydestä ja tietoisen kieltämisen kautta sen päättymisestä (symbolit Elämänpuu, Elämänpyörä, Dharmanpyörä)
 • Muistin yhtyminen Tunteeseen (kyky rakentaa muistipalatsi ja sen avulla muistaa ja oppia periaatteessa mitä tahansa) (symbolit palatsi ja peto)

 

Järjen eli yliminän uudelleenohjelmointi (symbolit Armo ja Väärä Profeetta)

 • Kaikkitietävyyden harha
  • Vesikasteessa kasvaneesta profetian päästä irti pääseminen (symboli profetian pää poikki)
  • Ymmärrys siitä, mitä Tiedossa tietää ja uskallus tunnustaa se, mitä ei tiedä (esim. osaatko luoda maailman geometrisesti tai osaatko erottaa ympyrän (liike) neliöstä (lepo)?)
  • Pyhien kirjojen ”löytäminen” (symboli Viini) ja taas lukemisen ja opiskelun aloittaminen
 • Irti taikauskosta, uskomuksista, arvoista ja identiteetistä
 • Irti perheestä ja ystävistä (heidän moraalikäsityksistä ja vääristä opeista)

 

Tunteen eli idin uudelleenohjelmointi (symbolit Ankaruus ja Peto)

 • seksuaalivietin hallitseminen
 • ravintotottumusten hallitseminen
 • kodin ja turvan käsitteet Suureen Rauhaan
 • Fyysisestä kehosta huolehtiminen

 

Sydämen aukeaminen (symbolit Kristus ja Saatana)

 • ”Tuomarin kirjanpito” eli Elämän kirjan kirjoittaminen (vain omaan käyttöön)
 • Todellisen rakkauden ymmärtäminen (lopulta, Rakkaus = Pyhän Hengen määritelmä mentaalisesti)
 • Työn tuloksista irrottautuminen, ns. Judas-vaikutuksesta vapautuminen
  • Juudas koitti myydä Kristusta eli Elävää Tietoa ihmisille
  • Oikea elinkeino ja almuilla eläminen
  • ”Lahjaksi olette saaneet, lahjaksi antakaa”

 

Tietoisuuden puhkeaminen kukkaan

 • 3 kirjaa eli kirjaimet, numerot ja lausunta
 • 7 vapaata tiedettä ja taidetta aktivoivat konkreettisesti aivot uuteen malliin
 • Aistien hallitseminen reaaliajassa ja ajatuksissa
 • Tiedon ja symbolien kielen kautta ymmärrys ja kyky selittää kaikki pyhät kirjat, sekä nähdä mitkä tieteelliset tulokset ovat sopusoinnussa tai ristiriidassa hengellisen rakenteen kanssa
 • Tietoisuus on uusi kaikkitietävyys, joka viimein tulee profetian pään irtoamisen jälkeen

 

Tiedostamattomuuden tiedostaminen

 • Alitajunnan kesyttäminen ja hallitseminen (symbolit musta sika, peto, väärä profeetta, maa, keihäs jne.)
 • Kehonkielen ymmärtäminen ja kommunikointi (seurausten eli tuotettujen hedelmien kautta)
 • Ymmärrys siitä, mitä voi ja tarvitsee muuttaa, kehittää tai kieltää, sekä ymmärrys siitä, mitä ei tarvitse
 • "Vain Huora voi olla Neitsyt"

 

Viimeinen uudelleensyntyminen Vedestä, Tulesta ja Pyhästä Hengestä

 • Pyhään ja Hyvään Rakkaiden sukuun liittyminen
 • Sydämen punnitseminen ”Kahden Totuuden Salissa”
 • Viimeisen nimen saaminen (Last name)

 

Vastakohtien ja tulikasteen symboleita: Egyptissä: 7 Ka(u); 7 Hathors; 7 skorpionia ja 7 pyhää lehmää/härkää; Tulimeri. Raamatussa: 7 kaunista ja lihavaa sekä 7 rumaa ja laihaa lehmää; 7 hyvää ja huonoa vuotta; Maria Magdaleenan 7 pahaa henkeä; 7 silmää; Tulinen Järvi; Kastaa Tulella ja Pyhällä Hengellä; Jumalan Kasvot; 7 vitsausta. Danten Jumalaisen näytelmän Kiirastuli. Bhagavad Gitan Suuri sota. Muhammedin Suuri Pyhä Sota ja Suuri Rauha. Kuolleen Meren Kirjakääröt: Totuuden ja Eksytyksen Henki; Kolme verkkoa; Kaivo; 7 taistelua. Yleismaailmallisia symboleita: 7 viikonpäivää; antiikin astrologian 7 taivaankappaletta; alkemian 7 ainetta; Haades, Manala, Helvetti, numero 7, luku 7, seitsenkulmio, heptagoni, seitsemän sakarainen tähti, jne. jne.

 

Tulikasteen päätöspistettä kutsutaan nimellä Suuri Rauha ja se lopettaa ihmisen sisäisen Pyhä Sodan. Jos sota on jossain vaiheessa Totuuden tietä lähtenyt pois ihmisestä ja kohdistunut muihin ihmisiin ja heidän tekoihinsa, ei tuo kyseinen ihminen voi koskaan päästä Tulikastetta läpi. Tulikaste voi kyllä loppua, mutta se ei tarkoita, että ihminen olisi välttämättä päässyt sen läpi. Herran pelko ja ymmärrys siitä, että oikeasti tulee nukahtamaan takaisin ikiuneen, jos ei toimi kuten tulee toimia, toimivat varsin hyvänä motivaattorina tässä vaiheessa. Vasta Tulikasteen jälkeen ihmisen tulee opettaa muita. Ja vastaavasti ennen tätä ihmisen tulee opettaa ensisijaisesti vain itseänsä. Jos toisten opettamisen aloittaa liian aikaisin, monet hyvätkin opetukset ja tarkoitukset kääntyvät sekä opettajaa että oppilasta vastaan, kun he kohtaavat Totuuden myöhemmin jossain muodossa. Tämä taas voi aiheuttaa häpeää ja jos esimerkiksi annettu todistus on täysin virheellinen tai muuten puutteellinen, ihminen saattaa alkaa itse sokeasti uskoa siihen ja siten ajautua erilleen totuudesta kokonaan. Tämä on valitettavaa, mutta aiheellista kertoa, sillä maailmassa on satojatuhansia todistuksia, joista vain muutama on pitävä. Ja kuten arvata saattaa, pitävät todistukset ovat kiven alla ja puutteelliset todistukset ovat esillä joka paikassa.

 

Tulikasteessa sinun ainoa todellinen vertaistuki on Pyhät Kirjat (symboli Viisasten Viini). Jos egosi on ne halunnut tuomita, ja näin on tapana käydä Vesikasteen yhteydessä, niin nyt on kuitenkin aika palata niiden pariin. Jos sinut on vedessä ja hengessä kastettu jo kerran, sinun suusi ja pääsi on avattu symbolien kieleen, jolloin voit vasta ensimmäistä kertaa oikeasti lukea pyhiä kirjoja. Tulikasteessa antamasi todistus on ihmeteko - se on Veden muuttamista Viiniksi, eli Tiedon muuttamista Pyhäksi kirjaksi. Jos tämä maailma ei ole sinulle kokonaan vielä auennut, on sinne mentävä mahdollisimman pian, sillä antamasi todistus ei voi olla pitävä, jos se ei pidä salatulla symbolien kielellä.

 

Tulkoon sinulle Rauha Taivaisiin ja Maan päälle.

 

Kuva 1. From Fetish to God in Ancient Egypt, p. 365. E. A. Wallis Budge

FacebookTwitterGoogle BookmarksLinkedinPinterest
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account

Sivustolla on käytössä muutama eväste (vain kävijämäärien analysointiin ja käyttökokemuksen parantamiseen, ei myyntiin tai markkinointiin liittyen).