Ohessa on muutamia pyhien kirjojen viittauksia, joissa käy enemmän tai vähemmän selvästi ilmi mihin kastevaiheeseen ja mihin termiin ne viittaavat. Pyhiä kirjoja ei tule tutkia liian tarkasti vielä Vesikasteen aikana, sillä niihin ikuistettu Tieto on tarkoitettu ensisijaisesti Tulikasteessa pyristeleville Sieluille. Heille pyhät kirjat ovat Viisasten Viiniä.

 

Esimerkkejä Koraanista

Ja kun Herrasi puhui enkeleille: »Katso, Minä aion totisesti asettaa sijaisen maan päälle», he kysyivät: »Aiotko asettaa sinne jonkun, joka siellä aiheuttaa vääryyttä ja vuodattaa verta, meidän ylistäessämme Sinua ja julistaessamme Sinun pyhyyttäsi?» Hän vastasi: »Minä tiedän totisesti, mitä te ette tiedä.» Ja Hän opetti ihmiselle (Aadamille) kaikki nimet ja nimitettävät; sitten näytti Hän kaikki enkeleille ja sanoi: »Lausukaa näiden nimet Minulle, jos olette todellisuudesta selvillä.» He vastasivat: »Sinulle yksin kunnia! Meillä ei ole muuta tietoa, kuin minkä olet opettanut meille, Sinä ainoa olet totisesti Tietäjä, Viisas.» Silloin Hän sanoi: »Ihminen (Aadam), lausu niiden nimet heille!» ja kun hän lausui niiden nimet heille, sanoi Hän: »Enkö ole teille sanonut, että Minä tunnen totisesti salat taivaassa ja maan päällä, ja Minä tiedän, mitä te ilmaisette ja mitä salaatte?» (Lehmän suura, 2:30-33)

 

Hän on taivaan ja maan Luoja; kun Hän päättää jonkun asian, sanoo Hän ainoastaan »Tapahdu!» ja niin tapahtuu. Mutta ne jotka eivät mitään tiedä, sanovat: »Miksi ei Jumala puhu meille, tai miksi emme saa tunnusmerkkiä?» Niin puhuivat nekin, jotka ennen heitä elivät; heidän sydämensä ovat samankaltaiset. Me olemme osoittanut merkit ihmisille, jotka pysyvät varmoissa tiedoissa. (Lehmän suura, 2:118)

 

Ja heidän profeettansa sanoi heille: »Katso, Jumala on asettanut Saulin teidän kuninkaaksenne». He kysyivät: »Kuinka hän voi tulla kuninkaaksi meitä hallitsemaan, kun meillä on suuremmat oikeudet kuninkaan arvoon kuin hänellä, eikä hänellä ole edes rikkauttakaan?» Hän vastasi: »Katso, Jumala on valinnut hänet teidän hallitsijaksenne ja runsaasti varustanut hänet tiedolla ja ruumiinvoimilla, sillä Jumala antaa hallitusvallan kenelle tahtoo». Niin, Jumala sulkee kaikki olemukseensa ja tietoonsa. (Lehmän suura, 2:247)

 

Hän on sinulle, Muhammed, antanut Pyhän kirjan; se sisältää selviä ilmoituksia, joilla on vain yksi merkitys - ne muodostavat Kirjan perustan - ja toisia, jotka ovat vertauskuvallisia. Ne, jotka sydämessänsä pyrkivät harhaan, kiinnittävät huomionsa kaikkeen vertauskuvalliseen aiheuttaakseen erimielisyyksiä ja sepittääkseen selityksiä. Mutta selityksen tuntee ainoastaan Jumala. Ja ne, joilla on varma tieto, sanovat: »Me uskomme siihen, kaikki on tullut Herraltamme», sillä todella sen tajuavat vain ymmärtäväiset. (Imranin perheen suura, 3:7)

 

Jumala todistaa, ettei ole muuta jumalaa kuin Hän. Samoin enkelitkin ja ihmiset, joilla on tieto ja jotka pysyvät totuudessa, todistavat: »Ei ole muuta jumalaa kuin Hän, mahtava, viisas». (Imranin perheen suura, 3:18)

 

Jos joku tästä kiistelee kanssasi, sen jälkeen kuin (tämä täydellinen) tieto on osaksesi tullut, niin sano: »Tulkaa, kutsukaamme meidän poikamme ja teidän poikanne, meidän vaimomme ja teidän vaimonne, kokoontukaamme me itse ja te itse; ja sitten kukin velvoittakaamme itsemme Jumalan edessä ja huutakaamme Jumalan kirousta niiden yli, jotka valehtelevat!» (Imranin perheen suura, 3:61)

 

Älkää noudattako sellaista, mistä teillä ei ole tietoa. Totisesti, korva, silmä ja sydän, kaikki ne joutuvat kerran tilinteolle. (Israelin lasten suura, 17:36)

 

Oi isäni, totisesti minulle on suotu tietoa, jota sinä et ole saanut, sentähden seuraa minua, minä olen johdattava sinut oikealle tielle. (Marian suura, 19:43)

 

Onko hän siis saanut tietoa näkymättömistä asioista, tai onko hän hankkinut sitoumuksen kaikkein Laupeimmalta? (Marian suura, 19:78)

 

Ja Lootille Me annoimme viisautta ja tietoa ja pelastimme hänet kaupungista, jonka asukkaat harjoittivat iljettäviä tekoja. Totisesti, he olivat paha ja hillitön kansa. (Profeettojen suura, 21:74)

 

Niin saatoimme Salomon ymmärtämään tapauksen ja kummallekin annoimme viisautta ja tietoa. Me alistimme lakeihimme vuoret ja linnut, jotka yhdessä Daavidin kanssa julistivat kunniaamme. Juuri Me saimme tämän aikaan. (Profeettojen suura, 21:79)

 

Hän sanoi: »Minulle on annettu tämä kaikki sen tiedon vuoksi, joka minulla on.» Eikö hän tiedä, että jo ennen häntä Jumala on tuhonnut sukupolvia, jotka olivat häntä voimassaan väkevämpiä ja määrältään lukuisampia. Mutta syntisiltä ei tarvitse kysellä heidän syntejään. (Kertomuksen suura, 28:78)

 

Koraanissa on lisäksi satoja muitakin kohtia, mutta tässä oli niistä muutama.

 

 

Esimerkkejä Raamatusta

Jumala sanoi Moosekselle: "Minä olen se joka olen." Hän sanoi vielä: "Näin sinun tulee sanoa israelilaisille: 'Minä-olen on lähettänyt minut teidän luoksenne.'" Jumala sanoi vielä Moosekselle: "Sinun tulee sanoa israelilaisille: 'Jahve, Herra, teidän isienne Jumala, Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumala, on lähettänyt minut teidän luoksenne.' Se on oleva minun nimeni ikuisesti, ja sillä nimellä minua kutsuttakoon sukupolvesta sukupolveen. (2. Moos. 3:14-15)

 

Sydämeni oli kuin tulessa, huokaukseni olivat kuumat kuin liekki. Minun täytyi avata suuni ja puhua. (Psalmi 39:4)

 

Suuni puhuu tiedon sanoja, sydämeni pohtii viisautta. (Psalmi 49:4)

 

Sinä olet antanut vihollisten ajaa ylitsemme, me olemme joutuneet tuleen ja veteen, mutta sinä olet avannut meille jälleen tien. (Psalmi 66:12)

 

Jumala, Sebaot, katso jälleen meihin taivaastasi, katso meitä! Ota hoitoosi tämä viiniköynnös, taimi, jonka oikealla kädelläsi olet istuttanut itseäsi varten, lapsi, jolle sinä olet antanut voiman. Menehtykööt uhkaavan katseesi alla ne, jotka ovat sen polttaneet ja pirstoneet! Mutta suojatkoon sinun kätesi palvelijaasi, joka on oikealla puolellasi, ihmislasta, jolle sinä olet antanut voiman. Me emme käänny sinun luotasi pois. Anna meidän elää, me huudamme sinun nimeäsi. Jumala, Herra Sebaot, auta meidät ennallemme, anna meidän nähdä kasvojesi valo, niin me pelastumme. (Psalmi 80:15-20)

 

Herran edellä kulkee oikeus, se valmistaa Herralle tien. (Psalmi 85:14)

 

Herra, neuvo minulle tiesi, että noudattaisin sinun totuuttasi. Paina sydämeeni syvälle pyhä pelko nimeäsi kohtaan. (Psalmi 86:11)

 

Minä tahdon vaeltaa viisaasti, noudattaa totuuden tietä. Tulethan tuekseni! Minä tahdon toimia vilpittömästi kaikessa, mikä valtaani kuuluu. (Psalmi 101:2)

 

Minä olen valinnut totuuden tien, sinun päätöksesi ovat aina silmieni edessä. (Psalmi 119:30)

 

Minä kastan teidät vedellä parannukseen, mutta se, joka minun jäljessäni tulee, on minua väkevämpi, jonka kenkiäkään minä en ole kelvollinen kantamaan (alkuper. sandaalien remmejäkään en ole kelvollinen avaamaan); hän kastaa teidät Pyhällä Hengellä ja tulella. (Matteus 3:11)

 

"Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni: kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti." (Matteus 28:18–20) Huom. Isä = Vesi, Poika = Tuli, PH = PH.

 

Minä kastan teidät vedellä, mutta hän kastaa teidät Pyhällä Hengellä. (Markus 1:8)

 

Jeesus sanoi heille: "Te ette tiedä mitä pyydätte. Onko teistä juomaan sitä maljaa, jonka minä juon? Voitteko te ottaa sen kasteen, jolla minut kastetaan? "Voimme", he vastasivat. Silloin Jeesus sanoi heille: "Sen maljan, jonka minä juon, te vielä juottekin, ja sillä kasteella, jolla minut kastetaan, kastetaan myös teidät. (Markus 10:38-39)

 

Paljon kansaa oli kastettu. Kun myös Jeesus oli kastettu, niin taivas aukeni hänen rukoillessaan ja Pyhä Henki laskeutui hänen ylleen näkyvässä muodossa, kyyhkysen kaltaisena. Ja taivaasta kuului ääni: "Sinä olet minun rakas Poikani, sinuun minä olen mieltynyt." (Luukas 3:21-22)

 

”Tulta minä olen tullut tuomaan maan päälle -- ja kuinka toivonkaan, että se jo olisi syttynyt! Mutta minut on kasteella kastettava -- ja missä ahdistuksessa olenkaan, ennen kuin olen sen läpi käynyt! (Luukas 12:49-50)

 

Opettaessaan temppelissä Jeesus huusi kovalla äänellä: "Te siis tiedätte, kuka minä olen ja mistä tulen. En minä ole tulostani itse päättänyt - minut lähetti hän, joka on totuus itse. (Johannes 7:28)

 

Jeesus sanoi heille: "Te olette lähtöisin alhaalta, minä ylhäältä. Te kuulutte tähän maailmaan, mutta minä en tähän maailmaan kuulu. Siksi sanoin teille, että te kuolette synteihinne. Ellette usko, että minä olen se joka olen (Jumalan nimi), te kuolette synteihinne." "Kuka sitten olet?" he kysyivät. Jeesus vastasi: "Miksi minä ollenkaan puhun teille? Minulla on teistä paljon sanottavaa, ja paljosta minun on teidät tuomittava. Mutta minun lähettäjäni puhuu totta, ja minä vain ilmoitan maailmalle sen, minkä olen häneltä kuullut." He eivät ymmärtäneet, että Jeesus puhui Isästä. (Johannes 8:23-27)

 

Paljon enemmänkin minulla olisi teille puhuttavaa, mutta te ette vielä kykene ottamaan sitä vastaan. Kun Totuuden Henki tulee, hän johtaa teidät tuntemaan koko totuuden. Hän ei näet puhu omissa nimissään, vaan puhuu sen, minkä kuulee, ja ilmoittaa teille, mitä on tuleva. (Johannes 16:12-13)

 

Te taas olette Pyhältä saaneet Hengen voitelun, ja kaikilla teillä on Tieto. (1 Johanneksen kirje 2:20)

 

Sillä jos me tahallamme teemme syntiä, päästyämme totuuden tuntoon, niin ei ole enää uhria meidän syntiemme edestä, vaan hirmuinen tuomion odotus ja tulen kiivaus, joka on kuluttava vastustajat. (Kirje heprealaisille 10:26-27)

 

Kärsihän Kristuskin ainutkertaisen kuoleman syntien tähden, syytön syyllisten puolesta, johdattaakseen teidät Jumalan luo. Hänen ruumiinsa surmattiin, mutta hengessä hänet tehtiin eläväksi. Ja niin hän myös meni ja saarnasi vankeudessa oleville hengille, jotka muinoin eivät totelleet Jumalaa, kun hän Nooan päivinä kärsivällisesti odotti sen ajan, kun arkkia rakennettiin. Vain muutama ihminen, kaikkiaan kahdeksan, pelastui arkissa veden kantamana. Tuon esikuvan mukaisesti teidät pelastaa nyt kaste, ei siksi että te siinä luovuitte saastaisesta elämästä, vaan koska Jumala teki kanssanne hyvän omantunnon liiton. Sen perustuksena on Jeesuksen Kristuksen ylösnousemus, hänen, joka on mennyt taivaaseen ja istuu Jumalan oikealla puolella ja jolle on alistettu enkelit, vallat ja voimat. (1. Pietarin kirje 3:18-22)

 

Ja viimeinen Raamatun viite on omistettu epäileville, jotka pohtivat kasteiden merkitystä, tai että kuuluuko kaikkien ihmisten kokea nämä samat asiat kuin esimerkiksi Jeesus koki:

 

”Sen, joka sanoo pysyvänsä hänessä, tulee myös elää samalla tavoin kuin hän eli.” (1 Johanneksen kirje 2:6)

 

 

Esimerkkejä Kungfutselta

Esineillä on juuret ja latvat; asioilla on alku ja loppu. Joka käsittää johtolangan, hän on Tielle astumassa. (Suuri Oppi)

 

Tuntemalla luonnon me tunnemme Taivaan. Jos haluamme tuntea Taivaan, meidän on tunnettava Sydämemme luonnon ominaisuudet. (Kung-Tsen filosofia, keskustelut)

 

Joka aamulla on kuullut sanoman Taosta, Totuuden Tiestä, saattaa illalla kuolla rauhassa. (Naapurinrakkaus, Keskustelut)

 

He, jotka tietävät Totuuden, eivät ole samanveroisia heidän kanssa, jotka rakastavat Totuutta, ja he, jotka rakastavat Totuutta, eivät ole samanveroisia heidän kanssa, jotka nauttivat Totuudesta. (Keskustelut, kappale 6.)

 

En avaa Totuutta kenellekään, joka ei ole innoissaan Tiedosta, enkä auta ketään, joka ei malttamattomasti tutki itseään. Kun olen esittänyt yhden kulman aiheesta ja jos hän ei siitä kykene päättelemään muita kolmea, en koskaan toista opetustani. (Keskustelut, kappale 7.)

 

Ei minun viisauteni ole syntyperäistä. Minä vain rakastan muinaisuutta ja innolla etsin sieltä viisautta. (Välittäjä, Keskustelut)

 

Sitä mitä Taivas on meille antanut, sanotaan ihmisen luonnoksi (huom. todelliseksi luonnoksi). Mukautumista tähän luontoon sanotaan oikeaksi opiksi (Tao). Oikean opin kehittelemistä sanotaan opetukseksi. (Kultainen keskitie)

 

 

Muita esimerkkejä

”Hänen syntynsä ei ollut äidin kautta; … tuli Jumalan itsensä kautta, eikä syntynyt maailmaan millään tavallisella lailla… Hän oli kaikinpuolin puhdas Henki… Aadamin alkuperäinen puku oli pyhä ja yksinkertainen, vahingoittumaton ja katoamaton.” (Musta Raamattu, Israelilaisten Taikavoima)

 

”Kristus on luvannut sellaista vahingoittumatonta olemusta apostoleilleen ja kaikille hänen seuraajilleen, ihmisen uudesta syntymisen kautta.” (Musta Raamattu, Israelilaisten Taikavoima)

 

”Sillä Miekalla tulee meidän ymmärtää, että se on Elävä Sana, joka alusta oli ihmisen sisässä ja hänen omaansa, ja jonka hän voi jälleen saada omakseen palattuaan puhdistettuun tilaansa, erotettuaan itsestään aistilliset intohimot.” (Musta Raamattu, Israelilaisten Taikavoima)

 

”Hänen pyhä vaatteensa muuttui eläinten nahan näköiseksi ja se maallinen, katoava suoja ei turvannut häntä elementeiltä.” (Musta Raamattu, Israelilaisten Taikavoima)

 

”Ken kaiken näki - … kätketyn Tiedon kaikesta taisi … Hän Tiedon toi tapahtumista ennen paisumista vetten…” (Gilgames, Taulu 1)

 

”Sinulle avatkoon suljetun polun, aukaiskoon Tien askeleesi edestä.” (Gilgames, Taulu 3)

 

”On yksi Jumala, hän on lopullinen Totuus. Hän, Luoja, on vailla pelkoa ja vailla vihaa. Hän, kaikkialla läsnä oleva, täyttää maailmankaikkeuden. Hän ei ole syntynyt, eikä hän myöskään kuole syntyäkseen uudelleen. Ennen aikaa oli jo Totuus. Kun aika alkoi kulua, Hän oli Totuus. Hän on yhä Totuus. Ikuisuudessa totuus pysyy.” (Sikhiläinen kirjoitus: Adi Granth, Mool mantra)

 

”Totuus on yksi, vaikka viisaat kutsuvat sitä useilla eri nimillä.” (Rigveda)

 

”Oma minämme on sekä ystävämme että vihollisemme.” (Mahabharata n. 200 eKr.)

 

”Viisas ja viaton mies, joka on syventynyt palvelemaan epäitsekkäästi ihmiskuntaa, on aina Rakas Jumalalle. Hän saavuttaa Ykseyden Jumalan kanssa.” (RIG.6.2.2 / Vedas)

 

”Kun keskittynyt mieleni oli näin puhdistunut, kirkastunut, tahraton ja vailla epätäydellisyyksiä, kun se oli tullut joustavaksi, hallituksi, lujaksi ja järkähtämättömäksi, kohdistin mieleni tietoon mielen epäpuhtauksien lakkaamisesta. Tajusin välittömästi, todellisuuden mukaisesti kärsimyksen yleismaailmallisuuden, kärsimyksen syyn, kärsimyksen lakkaamisen sekä tien kärsimyksen lakkaamiseen. Tiesin välittömästi, todellisuuden mukaisesti mielen epäpuhtaudet, mielen epäpuhtauksien syyn, mielen epäpuhtauksien lakkaamisen sekä tien mielen epäpuhtauksien lakkaamiseen. Tämän tietäen ja tämän oivaltaen mieleni vapautui aistihalujen epäpuhtaudesta, joksikin tulemisen halun epäpuhtaudesta sekä tiedostamattomuuden epäpuhtaudesta. Vapauduttuani tiesin olevani vapaa ja tajusin, että syntyminen on lakannut, pyhä vaellus käyty loppuun, velvollisuus täytetty. Ei ollut enää sidonnaisuutta.” (Tipitaka, Majjhima-nikaya, I, 247-249)

 

”Tämä, oi munkit, on jalo totuus kärsimyksestä: syntyminen on kärsimystä, vanheneminen on kärsimystä, sairaus on kärsimystä, kuolema on kärsimystä, yhdessäolo epämieluisan kanssa on kärsimystä, erossaolo rakkaasta on kärsimystä; lyhyesti sanottuna, viisi olemassaolon tekijää (ruumiillisuus, tunteet, havainto, tahtomukset ja tajunta) ovat kärsimystä. Tämä, oi munkit, on jalo totuus kärsimyksen syystä: se on se jano, joka saa aikaan jälleensyntymisen, jota mielihyvä ja intohimo seuraavat ja joka saa tyydytyksensä milloin mistäkin. Se on aistinautintojen jano, olemassaolon jano ja tyhjäksitulemisen jano. Tämä, oi munkit, on jalo totuus kärsimyksen lakkaamisesta: se on tämän janon sammuttaminen hävittämällä halu täysin, luopumalla siitä, hylkäämällä se, vapautumalla siitä ja irrottautumalla siitä. Tämä, oi munkit, on jalo totuus tiestä, joka johtaa kärsimyksen lakkaamiseen: se on jalo kahdeksanosainen tie -- oikea näkemys, oikea pyrkimys, oikea puhe, oikea toiminta, oikea elinkeino, oikea ponnistelu, oikea tarkkaavaisuus, oikea mietiskely.” (Tipitaka, Samyutta-nikaya, 420-422)

 

”Voi oppia tuntemaan koko maailman lähtemättä koskaan kotoaan. Taivaan Taon voi nähdä katsomatta ulos ikkunasta. Mitä kauemmaksi kulkee, sen vähemmän tietää. Siksi Viisas saa tietoa kulkematta (maailmalla), on selvillä asioista näkemättä niitä, saa kaiken aikaan tekemättä mitään.” (Tao Te King, Dao De Jing, 47)

 

”Tietää tietämättömyytensä on parasta. Mutta luulla tietävänsä, vaikkei tiedäkään, on sairautta. Olemalla tietoinen tästä sairaudesta sen voi välttää. Viisailla ei tätä sairautta ole. Hän on tietoinen sairaudesta ja on silloin siitä vapaa.” (Tao Te King, Dao De Jing, 71)

 

"Niin kauan kuin aivomme ovat arvoitus, maailmankaikkeus, joka on aivojen rakenteen heijastuma, on myös arvoitus." (Santiago Ramon y Cajal, espanjalainen lääkäri ja nobelisti)

 

"Tämä on yksinkertainen uskontoni. Temppeleitä ei tarvita, ei tarvita monimutkaista filosofiaa. Omat aivomme, oma sydämemme on temppelimme ja filosofia on laupeus." (Tenzin Gyatso, neljästoista dalai lama)

 

Mistä löytyy lisää Tietoa?

Totuuden Tiestä löytyy Tietoa myös egyptiläisestä kirjallisuudesta kuten Egyptiläinen Kuolleiden Kirja, Porttien Kirja, Kirja siitä mitä on Du’ATissa, Kirja siitä miten aPeP voitetaan jne. Egyptiläiseen kirjallisuuteen liittyy kuitenkin eräs haaste: tutkijat eivät ole hahmottaneet tai itse kulkeneet Totuuden Tietä, eivätkä he siksi ole osanneet kääntää kaikkia symboleja, sanoja, kirjaimia, nimiä, numeroita tai titteleitä oikein. On kuitenkin hyvä, että useimmiten he ovat tunnustaneet omat puutteensa ja kertovat avoimesti, ettei tästä asiasta ole mitään tietoa. Jokaiselle Totuuden Tien kulkijalle on suositeltavaa opiskella ainakin hepreaa, arabiaa ja hieroglyfien kieltä. Nämä kielet ovat hyvin lähellä toisiaan ja siksi niistä kaikista on hyötyä ja tukea myös toisilleen.

 

Niin sanottujen yleisten pyhien kirjojen ja egyptiläisen kirjallisuuden lisäksi hyvä paikka etsiä Tietoa on Nag Hammadin Kirjasto ja Kuolleen Meren Kääröt jossain määrin. Nag Hammadin kirjoja voi kutsua sensuroimattomaksi Raamatuksi ja siksi sieltä löytyy todella paljon vastauksia ja tietysti uusia kysymyksiä. Myös Nag Hammadin teksteissä on tosin sellainen haaste, että niissä on käytetty syvällistä symboliikkaa ja monista Järjelle vaikeista asioista puhutaan niin suoraan, että Äly ei millään meinaa aluksi hyväksyä sitä miten yksinkertaista Totuus aina lopulta paljastuttuaan on.

 

Vielä kolmas hyvä paikka löytää lisätietoja Totuuden Tiestä on juuri tämä paikka, jossa tällä hetkellä olet - Totuuden Talo.

FacebookTwitterGoogle BookmarksLinkedinPinterest
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account

Sivustolla on käytössä muutama eväste (vain kävijämäärien analysointiin ja käyttökokemuksen parantamiseen, ei myyntiin tai markkinointiin liittyen).