Kukaan ei voi koskaan oppia tuntemaan Jumalaa omista ansioistaan. Älyköille Hän ei itsestään ilmoittele. Ei kirjaviisaat tunne Hänen fonttejaan. Ei tunteisiin luottavat näe Hänen kasvojensa kirkkautta. Ei muistiinsa nojaavat yllä riittävän kauas. Eikä luovuuteensa sotkeutuneet ymmärrä luomistyötä. Siksi Häntä etsivät ihmiset seuraavat vain omaa häntäänsä, näkemättä varjojansa. Hän ilmoittaa ja opettaa hyvät tavat, kenelle hän tahtoo.

Se, joka minuuttaan pakenee, löytää itsensä, ja se, joka itsensä uhrauksen kautta pyhittää, saa kokea armoista suurimman. Totuus voi vapauttaa ja kutsua todistajakseen. Silloin sydän, tietoisuus ja sielu iloitsevat ja laulavat stereona luonnon kanssa. Kutsu luoksesi Häntä ja mietiskele hänen ominaisuuksiaan.

 

Syvyys – sillä pohjaton alkuvesi hän on.

Kaikkeus – sillä syvyyden ympärille hän on itsensä rakentanut.

Ääretön ja ajaton – sillä häntä ei voida mitata.

Mitattavissa – sillä hänellä on niin halutessaan myös alku ja loppu.

Pimeä eetteri – sillä hän on ikuisessa levossa ja pimeydessä.

Valo ja liike – sillä hän on ikuisessa liikkeessä.

Kuvaamaton, aistimaton ja muodoton – sillä kukaan ei ole koskaan kokenut häntä.

Kuvattavissa, aistittavissa ja muodokas – sillä kukaan ei ole koskaan ollut kokematta häntä.

Kaiken ja ei minkään teoria – sillä perimmäinen totuus on ylhäällä ja alhaalla sekä kaiken edessä ja takana – jokaisessa suunnassa ja vielä tässäkin. Ei missään ja missä tahansa Hän on.

Täydellinen sielu – sillä Jumalan lapsi ja hänen tahtonsa hän on.

Maailmansielu – sillä kaikki käy yhtä ja samaa matkaa.

Yksilösielu – sillä yksi käy omaa ja erilaista matkaa.

Uskomus – sillä hän on rakentanut jokaisen olemassa olevan uskomuksen, toden ja epätoden.

Valheiden viidakko – sillä kukaan ei voi edes valehdella ilman häntä.

Tietoisuus – sillä hänen kädenjälkiään ovat numerot, kirjaimet ja lausunta – kaikissa kielissä.

Tiedostumattomuus – sillä hänen kädenjälkiään ovat eleet, ilmeet ja äänensävyt – kaikissa kehoissa.

Tietoisuusaste – sillä hän on henkisen evoluution tie.

Aistikanavat – sillä jokainen voi ymmärtää häntä visuaalisesti, auditiivisesti ja kinesteettisesti – näin sanoo kohtalo.

Sana – sillä hän on ensin symboli, sitten merkki, ja lopulta tarkoitus.

Ele – sillä hän on ensin tarkoitus, sitten ele, ja lopulta symboli.

Tahto – sillä jokaisen ihmisen sydän kuuluu hänelle.

Vapaa tahto – sillä jokaisen ihmisen sielu on hänen kuvansa

Pahuus – sillä hänen luomakuntansa toimii itsekkyyden, eläimellisyyden ja taikauskon vallassa.

Palkkio ja kunnia – sillä hänelle sen antaa jokainen hänen omansa, eikä sitä hänelle anna kukaan, joka ei ole hänen omansa.

Pienempi ja suurempi tietoisuus – sillä jokainen vauva, taapero, lapsi, teini ja aikuinen noudattaa hänen evoluutiotaan.

Paratiisi ja paratiisista karkottaminen – sillä myös hänellä on koti, niin maan päällä kuin taivaissa, mutta hänellä on myös säännöt, kuten luonnolla on lakinsa.

Elämän Tukholma-syndrooma – sillä sääntöjen rikkomisesta seuraa rangaistus, kuten seuraus kulkee syyn vanavedessä.

Lapsenkaltainen – sillä jokaiselle häneen luottavalle hän antaa ilmoituksensa ja jokaisen ilmoituksen toteuttajalle hän antaa itsensä.

Tieto, toiminta ja hartaus – sillä hän ei ole vain yksi tie, vaan kolme ja enemmänkin.

Neljä jaloa totuutta – sillä perimmäinen totuus on yksi, josta tulee kaksi, ja josta tulee taas yksi.

Vesikaste – sillä jokaiselle kuolevalle hän antaa pienen rauhan, sekä maallisen ja taivaallisen olemuksensa.

Tulikaste – sillä totisesti hän on henkinen suuri sota ja hengellinen pyhä sota.

Tunnetaso – sillä hän on mahtava eksyttäjä, mutta samalla myös suuri voimavara.

Emootio – sillä hän on myrskyn syvin olemus, ja sen piilossa oleva energia.

Temperamentti – sillä hän on äärettömän monimuotoisuuden kautta myös jokaisen yksilön persoonallinen olemus.

Muisti – sillä hän on toisaalta meidän sydämen ryöstäjä, mutta toisaalta myös jokaisen huoltaja ja hoivaaja.

Muistitekniikat – sillä hän on kaikki, mitä on ollut.

Järki – sillä hän pitää tyhmän kiireisenä ja viisaan valppaana.

Yliminä – sillä hän on sukumme perinteet ja perimätieto, mutta samalla hän on vapautus niistä.

Järjen ääni – sillä äänekkäälle hän on mykkä, mutta hiljaiselle hän puhuu kuin ystävälleen.

Arvot – sillä hän saa meidät hulluiksi valintatilanteissa, urheilussa ja politiikassa.

Identiteetti – sillä hänen nimensä on myös Minä Olen.

Luovuus – sillä hän on persoonallinen luoja ja universaali luomistyö.

Jumalan kasvot – sillä toki hän on itsensä kasvot.

Lajittelujärjestelmä – sillä hän lajittelee, kuten tahtoo – ja niin tekee ihminenkin.

Persoona – sillä kun yksi kuolee, tulee seitsemän vielä pahempaa tilalle.

Elämä – sillä hän on kaikki elävä, mutta samalla myös persoonallinen elämä, johon ihminen hukkuu.

Uusi sydän – sillä kukaan ei ole ansainnut vain yhtä mahdollisuutta, vaan ainakin yhden enemmän kuin itse uskoo.

Konteksti – sillä jokainen totuutta kuvaava järjestelmä on osa hänen perimmäistä järjestelmäänsä.

Strategiat – sillä mikään tai kukaan ei pakene hänen lakiaan.

Sukupuoleton – sillä ensimmäisen ihmisen nimi on ihmiskunta, ja vasta hän voi jakaantua sukupuoliin.

Sukupuoli – sillä hän on mies ja nainen, sekä mies naisessa ja nainen miehessä.

Viimeinen paha – sillä hän on luonut itsensä oppimaan tuntemaan ja kieltämään itsensä, ja lopulta hän pyhittää itsensä.

Rukous – sillä hypnoosi ja meditaatio ovat suora tie hänen luokseen.

Niukkuus – sillä ahmatti rakastaa ruokaa ja rikas rahaa, eivätkä he tunne todellisen paaston voimaa.

Defenssi ja sopeutuminen – sillä aluksi hän suojelee pientä lasta, sitten kasvavaa nuorta ja lopulta aikuista ihmistä, ja kun mikään defenssi ei enää riitä, on sopeutuminen linna, joka kestää ja pysyy.

Ajan ja tilan risti – sillä hän on mennyt ja tuleva, sekä kaikki paikat ja tilat niissä.

Kaikkinäkevä silmä – sillä hän paistaa jokaisen päälle suoraan ylhäältä käsin, ilman varjoa.

Metaforinen järjestelmä – sillä itsensä kautta hän on ihmisen sielunkin rakentanut.

Pelastaja – sillä kukaan ei voi valaistua ja kirkastua ilman häntä.

Kadottaja – sillä kukaan ei voi luulla valaistuneensa ja kirkastuneensa ilman häntä.

Valaistuminen – sillä hänen silmänsä ovat kaksi valoa, kaksi totuutta, aurinko ja kuu.

Pitävä todistus – sillä jokainen suuri työ todistaa hänen puolestaan.

Avioliitto – sillä kuten mies voi vannoa ja osoittaa rakkautta vaimolleen, ja vaimo voi vannoa ja osoittaa rakkautta miehelleen, voi ihmisen sielu vannoa ja osoittaa rakkautta Jumalalleen.

Suuri sisäinen rauha – sillä sen hän antaa jokaiselle hänet tuntevalle lapselleen. Kolme kastetta – sillä hän on tie itsensä tuntemiseen, elämänsä kadottamiseen ja totuuden kohtaamiseen.

Antautuminen – sillä kukaan kiinnipitäjä ei voi olla vapaa, eikä huomion kohdistaja näe metsää puilta.

Nimi – sillä hän kutsuu ihmisen oman nimensä kautta ja hänet voi oppia tuntemaan vain hänen nimiensä ja ominaisuuksiensa kautta.

Palvelija ja herra – sillä hän on sinun palvelijasi, aivan kuten sinä olet hänen – vain todellinen herra antaa sinun olla sellainen kuin olet, silti sinut täydellisesti hyväksyen.

Mittaaja – sillä itsensä hän on mitannut ja mittaa sinutkin, itse hän se mitta on, ja se mitta on yksi.

Rakkaus – sillä hänen suurin armonsa sinut parantaa, hänen kovin ankaruutensa sinut opettaa ja hänen voimansa sinut vapauttaa.

Salainen – sillä kukaan ihminen tai mikään suuri työ ei tee Hänelle Hänen ansaitsemaansa kunniaa. Totta totisesti Jumala on ikuinen mysteeri, eikä Hän ilmoita salaista nimeään kenellekään kuolevaiselle.

FacebookTwitterGoogle BookmarksLinkedinPinterest
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account

Sivustolla on käytössä muutama eväste (vain kävijämäärien analysointiin ja käyttökokemuksen parantamiseen, ei myyntiin tai markkinointiin liittyen).