Jos ihminen etsii koko maailmankaikkeuden taustalla vaikuttavaa perimmäistä totuutta ja Jumalaa, on hänen jonkin aikaa toimittava ja ajateltava kuin rikostutkimusta tekevä poliisi. Poliisi ratkaisee rikoksia keskittymällä etsimään jutussaan ilmeneviä samankaltaisuuksia. Poliisit eivät usko sattumiin. Poliisin kanssa vastakohtaisesti toimii tiedemies, joka puolestaan ratkaisee ongelmia keskittymällä etsimään virheitä pienimmistäkin yksityiskohdista. Tiedemiehet voivat kyllä auttaa poliiseja erilaisilla pikkutarkoilla tutkimuksillaan, mutta mysteerejä he eivät ratkaise, ainakaan yhtä nopeasti ja tehokkaasti.

Virheiden etsiminen sekä asioiden ja ihmisten lajittelu, minkä tahansa mallin mukaan, johtaa erilaisuuden korostumiseen, ei universaaliin ykseyteen ja rauhaan. Jos ihminen keskittyy ajatuksissaan erilaisuuteen, hän tekee yhdestä monta – näin symbolinen ykseys sirpaloituu osiin. Tätä kirjaa lukiessasi pyydän sinua hetkellisesti heittämään egosi sisäisen lajittelujärjestelmän roskakoriin. Samalla näytän sinulle, mitä siitä voisi seurata, jos emme enää lajittelisi asioita ja kiinnittyisi vain yhteen ja samaan kieleen ja kulttuuriin. Näytän sinulle todellisen rauhan työkalun – se on avain jopa maailman rauhaan.

Olen aiemmin kirjoittanut kirjan Kaiken ja ei minkään teoriasta. Tässä kirjassa pyrin tuomaan nykypäivän kielelle ja kulttuurille ominaisella tavalla esille saman jumalallisen järjestyksen ja perimmäisen totuuden, josta kaikki uskonnoista tutut hengelliset opettajat ovat meitä ihmisiä vuosituhansien saatossa opettaneet. Totuuden johdattamana luonnehdin Kaiken ja ei minkään teoriaa jumalan lajittelujärjestelmäksi. Tämä on universaali tapa lajitella asioita - tapa kaikkien muiden tapojen tuolla puolen.

Eräs syvä rukouskokemus johti minut merkilliseen ilmestykseen, jossa kohtasin uuden ajan maailman. Tuossa maailmassa kaksi ihmistä kohtasivat toisensa - ihmisinä. He eivät enää olleet miehiä tai naisia, nuoria tai vanhoja. He eivät enää olleet ateisteja tai uskovaisia, tai kristittyjä tai hindulaisia – he olivat yksinkertaisesti ihmisiä. Virheisiin keskittyvä, lajitteleva ajattelutapamme on johtanut meidät erilleen toisistamme, harva enää ajattelee yhtenäistä ihmiskuntaa.

Välillä tuntuu kuin ihmisillä olisi jatkuvasti oman uskomus- ja arvomaailmansa, uskontonsa tai jonkin muun todellisuutta muuttavan järjestelmän aurinkolasit päässään. Ihmiskunta vaikuttaa kaipaavan muistutusta: vaikka lasit olisivatkin persoonalliset ja omat, aurinko ja valo ovat kuitenkin kaikille samat, niin ne ovat aina olleet.

Kaiken ja ei minkään teorian siivittämänä näytän sinulle, miten jokaisen maailman valtauskonnon voi yhdessä tieteen kanssa sijoittaa tähän yhteen ja samaan karttaan. Tästä eteenpäin kaksi ihmistä voi todella kohdata toisensa ihmisinä. Jos vaikkapa buddhalainen kohtaisi islaminuskoisen henkilön, he voivat nyt vaihtaa karttoja keskenänsä ja huomata, miten he ovat nimenneet samat asiat vain eri kirjoitusasua käyttäen. Tällainen yhteys kahden ihmisenlapsen välillä johtaa universaaliin rauhaan, jossa yhtään uskontoa tai tieteellistä ajattelutapaa ei todisteta vääräksi. Kuvittele sitä tilannetta, jossa käykin selväksi, että kaikki ihmiset ovat oikeassa. Eikö tämä tee meistä jokaisesta tasavertaisia – yhden ja saman totuuden lähettelijäitä. Kaiken ja ei minkään teorian mukaan on olemassa yksi perimmäinen totuus, jolla on ääretön määrä erilaisia konteksteja. Tässä kirjassa sekä tiede että maailman suuret uskonnot osoitetaan kuuluvan tähän, itsensä luonnon kanssa yhtä monimuotoisten kontekstien joukkoon.

Jos me ihmiset kykenemme ymmärtämään syvimmällä aatteentasolla olevamme yhtä ja samaa, me aivan varmasti kykenemme rakentamaan ajatuksissamme pohjan uudenlaiselle mentaliteetille. Tässä ajattelutavassa perimmäinen totuus johtaa meidät taas yhtenäiseksi ihmiskunnaksi, syvään rauhan ja rakkauden aikaan. Toivotan sinulle rauhaa rakas, hyvä ja pyhä ihminen!

FacebookTwitterGoogle BookmarksLinkedinPinterest
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account

Sivustolla on käytössä muutama eväste (vain kävijämäärien analysointiin ja käyttökokemuksen parantamiseen, ei myyntiin tai markkinointiin liittyen).