Rakas, hyvä ja pyhä ihminen.

Alussa menin sekaisin hindulaisten jumalien kanssa, sillä onhan niitä sadoittain. Nyt myöhemmin olen ymmärtänyt, että jumalia onkin oikeastaan vain kaksi, tai pikemminkin yksi. Häntä on vain pakko kuvata eri ominaisuuksilla ja nimillä, jotta voisimme ymmärtää hänen ylivertaista mahtavuuttaan. Ymmärsin, että meillä on sama Jumala ja hänellä on sama Poika, ja heitä ohjaa sama henki. Näin epäilykseni muuttuikin Tiedon kautta ymmärrykseksi ja ymmärrys sulatti kaiken ykseydeksi, ja siksi kerron sinulle ikuisesta Tiestä. Tämä tie johtaa meidät harmoniseen rauhaan.

Brahman tiessä on kyse Jumalalle rakkaasta ihmisestä – hänessä on sisäisesti täydellinen potentiaali. Potentiaalilla on nimi, sitä kutsutaan Atmaniksi teidän keskuudessanne, ja minä nimitän sitä täydelliseksi sieluksi. Jokainen ihminen syntyy tähän maailmaan häiriönä Atmanissa. Näin persoonallinen aika ja henkinen tila tulevat olevaiseksi – syntyy jîva.

Brahman tiessä on kyse yllä kuvatun prosessin kääntymisestä päälaelleen. Kun ihminen tunnustaa olevansa vain häiriö Atmanissa, on hänen mahdollista alkaa puhdistumaan omasta persoonallisuudestaan. Mitä puhtaammaksi sielu tulee, sen enemmän se muistuttaa Atmania, eikä niitä enää jossain vaiheessa erota toisistaan. Tämä on se hetki, kun samsara katkeaa ja mokshasta tulee tosiasia. Tie jîvasta Atmaniksi ja yhteyteen ja ykseyteen Brahmanin kanssa on kolmivaiheinen. Tiestä kertovat totta kai kaikki Vedakirjat, mutta myös erityisesti Bhagavad Gita – Herran laulu / jumalainen laulu.

Minun korvani aukenivat kuulemaan Herran laulun (, joka on om) joulukuussa 2011. Siitä lähtien Brahman on Atmanin kautta puhutellut minua ja kutsunut omakseen. Vuoden 2015 tiennoilla saavutin tietoisen yhteyden Atmanin kanssa, ja tuolloin nimesen hänet täydelliseksi sieluksi. Atmanin armosta ja Brahmanin totuudesta käsin minä kutsun sinua kohti kaiken alkua.

 

Bhagavad Gitan suuri sota

Jotta ymmärtäisit minua paremmin, kerron sinulle Totuuden tiestä Krishnan sanoin. Bhagavad Gita kertoo meille tarinan jalosta henkisestä taistelusta. Jokainen näistä taisteluista käydään ihmisen oman pään sisällä, tietoisissa ja tiedostumattomissa ajatuksissa. Gitan tarina ei siis sijoitu mihinkään maahan tai kansakuntaan, vaan sinuun ja minuun. Juuri tämä ihmisen sisäinen valtataistelu luonnollisesti sisältää myös kutsun ja ohjeet totuuden tielle. Kutsu on aina persoonallinen, eli jîvaan sidottu, mutta itse tie on aina kaikille sama. Krishna opettaa meitä totuuden tien kolmesta haarasta seuraavalla tavalla.

 

Tiedon, toiminnan ja hartauden tie

Ensimmäinen haara on nimeltään Tiedon tie, jnana-marga, jossa ihminen oppii hahmottamaan kosmoksen taustalla vaikuttavan ikuisen Tiedon eli Hengellisen Isämme. Tämä on tietysti Brahman, mutta erityisesti hänen Vishnu ominaisuutensa. Tie Vishnun (ja Varunan) luokse johtaa meidät äärettömyyteen, ajattomuuteen, pimeyteen, salattuun ja näkymättömään alkuveteen, josta kaikki maailman asiat ovat lähtöisin, ja jonka lakeja ne noudattavat ikuisesti. Kutsun tätä vaihetta symbolisesti vesikasteeksi.

Jos sielu on valmis antautumaan ja kuolemaan, hän kohtaa Vishnun ja hänen kanssaan yhtä aikaa Lakshmin. Lakshmi symboloi tähtensä kautta Brahmanin perimmäistä jumalallista järjestystä, jonka kahdeksan ominaisuutta täyttävät alkuvedessä uivan ihmisen sielun. Lakshmin rikkaudet eivät totisesti ole maallisia rikkauksia, vaan ne ovat taivaallisen tiedon ilmentymiä – uusi tietoisuuden ja tajunnan taso.

"Ymmärrän nyt kaikkivaltiaan Herran, universaalin ykseyden olemassaolon. Hän on luonut itsensä ja säteilee kuin aurinko, Hän on kaiken pimeyden takana; ja tämän ymmärryksen vuoksi, en enää pelkää edes kuolemaa. Väitän teille, tämä on Tie, ainoa Tie pelastukseen, jokaisen ihmisen elämäntavoitteeseen, ikuiseen iloon ja autuuteen." (Yaju 31.18)

Toinen totuuden tien haara on Toiminnan tie, karma-marga. Tässä vaiheessa, Brahmanin armosta, alkutiedon maailmankaikkeuden hengellisestä rakenteesta saanut henkilö palaa ihmisten pariin. Samalla, kun hän joutuu opettelemaan hyvyyttä myös muiden ihmisten silmien edessä, hänen omaa ajatusmaailmaansa poltetaan pois. Enää ei ole ystäviä ja sukulaisia, vaan pelkästään hyviä ja pahoja tekoja. Tämä on se kohta Bhagavad Gitassa, kun Arjuna ymmärtää taistelevansa sukulaisiaan ja tuttaviaan vastaan. Kyse on kuitenkin vain mentaalisesta sodasta, jossa sinun mielesi vapautuu tämän maailman kytköksistä ja hiljaisista sopimuksista.

Karma-margan aikaan sielu kohtaa Shivan. Hän on yhdessä puolisonsa Parvatin kanssa kuin kauniit Brahmanin kasvot, jotka antavat luomisessa elämän, mutta samalla tietämättömän ja röyhkeän ne polttavat Durgan ja jopa Kalin nimessä. Toiminnan tie on niin tuskallista aikaa, että kutsun sitä symbolisesti tulikasteeksi. Se tarkoitus on tuhota ihmisen vanha minä, ja rakentaa tilalle uusi elävä Atman.

Voi Pelastaja, tee minusta kuolematon, Vapauta minut elämän ja uudelleensyntymisen pyörästä.” (RIG.7.89.1/Vedas)

Kolmas haara on Hartauden tie, bhakti-marga. Hartauden tien idea on saada tulikasteessa kesytetyt alitajunnan tasot, järki ja tunne, työskentelemään tasapainossa ihmisen sielun muiden osien, eli muistin, luovuuden, tahdon ja tajunnan sekä vielä tietoisuuden ja alitajunnan kanssa. Tällöin myös Brahmanin osat, Vishnun tieto ja Shivan elämä, liittyvät sielunosiin ja näin ihminen ei enää pelkästään muista olevansa Atman, vaan Atman yhdistyy Brahmanin kanssa. Hartauden tie siis viimeistelee sielun ja hengen mentaalisen avioliiton ja synnyttää jokaisen ihmisen uudesti. Näin saavutettu Moksha ei kuitenkaan enää ole mikään tavallinen syntymä, vaan se nimenomaan vapautus siitä. Atman ei ole muuttuva, vaan se on täysi ja rajaton potentiaali. Se on ainoa keino sisäistää dharma ja vapautua samsaran kierrosta.

Totuuden mukaisesti voidaan sanoa myös, että: ”Brahmanin tiellä jokainen kuolevainen pelastuu Krishnassa ja kirkastuu hänen kauttaan osaksi pyhää jumalperheen kolminaisuutta.” Hindulaisen perinteen sanoston mukaisesti Krishna yksinään ei kuitenkaan riitä, vaan tien kolmannessa vaiheessa Krishnan lisäksi on saavutettava yhteys Buddhaan ja Kalkiin. Vasta sitten Atman ja Brahman vastaavat toisiansa.

 

Jooga – tapa kulkea tulen läpi

Nyky-yhteiskunta on yrittänyt omaksua joogien harjoituksia, ja omalla tietämättömällä vastaanottokapasiteetillään ihmiset ovat tyytyneet vain joogan fyysiseen puoleen. Asanat eivät kuitenkaan ole koko jooga, aivan kuten keho ei ole koko sielu.

Alun perin jooga on annettu ihmisille keinoksi selvitä Brahmanin tien toisesta vaiheesta, eli niin sanotusta tulikasteesta. Jooga ei tarkoita mitään yksittäistä joogasuuntaa, vaan hyvin kokonaisvaltaista sydämen ja sielun puhdistumista. Jos joogan kokee omaksi puhdistumistavakseen, kannattaa ainakin seuraaviin joogalajeihin luoda syvä henkilökohtainen suhde. Vain asanoja opettelemalla ei pääse edes tien ensimmäisen vaiheen läpi.

Hathajooga (tai siitä kehitetty vielä maallistuneempi ja fyysisempi versio Astangajooga) on keino huolehtia kehon liikkuvuudesta ja elastisuudesta. Fyysisen joogan tavoite on auttaa kehoa kestämään muissa joogalajeissa vaadittua kestävyyttä.

Bhaktijoogassa keskitytään Brahman ylistämiseen ja hartauden eri tapojen harjoittamiseen.

Dhyanajoogassa huomio kohdistetaan mietiskelyyn ja meditointiin.

Juanajoogassa harjoitellaan omaksumaan tietoa ja viisautta syventymällä pyhiin kirjoituksiin.

Karmajoogassa opetellaan tekemään hyviä tekoja sekä harjoitellaan omistautumista muille kuin itselle.

Kriyajooga opettaa ihmisten omaksumaan pyhiä juhlamenoja sekä haluttujen rituaalikaavojen pikkutarkkaa noudattamista.

Kundaliinijoogassa pyritään vapauttamaan juurichakran uinuva voima nimeltä ”nukkuva käärme”. Viisaat kuvaavat, ettei kundaliinin kanssa tule pelleillä, vaan se voi tietämättömälle aiheuttaa liikkuessaan jopa traumoja.

Layajoogassa mantrojen avulla pyritään keskittämään huomio ja energia johonkin tiettyyn chakraan.

Mantrajooga on henkistä äänioppia, jossa chakroja ja sielua pyritään virittämään eri tajunnantasoille. Mantroja on monenlaisia. Ne voivat olla suggestiivisia lauseita tai ihan vain kurkulla tuotettuja tietyn aallonpituuden ääniä.

Rajajooga on niin sanottu kuninkaallinen tie, jossa saavutetaan suora yhteys Brahman kanssa, ja näin saadaan Tietoa suoraan totuudesta. Rajajooga on se lopullinen jooga, johon kaikki joogat tähtäävät ja mitä varten ne ovat olemassa. Rajajoogaa ei voi harjoittaa kukaan sellainen ihminen, joka ei ole henkisesti kuollut ja uudelleensyntynyt jo tässä elämässä. Muutoin saadun tiedon lähde ei ole Brahman, vaan elämänenergia. Tämä kuuluisa energia, kundaliinivoima, voi vaikuttaa suurenmoiselta ja mahtavalta, mutta lopulta se on vain katala ansa, joka saa ihmisen takertumaan maallisuuteen. Näin sielusta tulee hänen vanha itsensä, vain eri paketissa, ei Atman. Rajajoogan salaisuus piilee siinä, että sen hallitsemiseksi tarvitaan kaikkia joogia, ei siksi että ne auttaisivat, vaan siksi että niistä osaa vapautua. Ja jotta niistä voi vapautua, tulee ne jossain määrin kaikki hallita.

Eri joogasuunnat voivat olla perushindulaiselle selvänä, mutta ainakin länsimaiselle hindulaiselle tämä toimii muistutuksena siitä, mitä todellinen jooga on. Fyysinen jooga on vain yksi kymmenestä sormesta, jotka joogissa tulee aktivoitua. Muuten hänestä ei voi tulla Atman.

 

Jumalan Rakas Ihminen

Viisas ja viaton ihminen, joka on pyhittänyt itsensä ihmiskunnan palvelukseen, on ikuisesti Jumalan Rakas. Hän saavuttaa ykseyden Jumalan kanssa.” (RIG.6.2.2)

Hindulaisen perinteen mukaan ihminen voi ensin kuulla jumalaisen laulun (, joka on om), ja tämän jälkeen hän voi vielä nähdä saman jumaluuden. Jumalan näkeminen valmistaa ihmisen Atmaniksi. Nyt hänen korvansa ja silmänsä ovat terveitä.

Herran laulun kuuleminen ja hänen näkeminen on yhtä aikaa maailman pelottavin ja ihanin asia. Jos siitä voisi toiselle raottaa edes pienen osan, ei ihmiselle tuottaisi enää mitään vaikeuksia luopua maallisuudestaan ja itsestään, vaan alkaisi kuin automaattisesti tehdä viimeistä matkaansa. Niin perustavanlaatuinen muutos seuraa Atmanin ja Brahmanin kohtaamisesta.

Kuule tämä kutsu: vesi on tie Vishnun luokse. Tuli puolestaan polttaa Shivan kaaoksen pois ja tekee tilaa ikuisen järjestyksen ymmärtävälle Jumalan rakkaalle ihmiselle. Rakas ihminen on Vishnu ja Shiva yhdessä, vaimoineen ja heidän ominaisuuksineen. Rakas ihminen on Atman, eli Brahman, ja siksi hän on yhteydessä ja ykseydessä (samadhi) ylimpään Jumalaan.

Tämä on sinun kutsusi totuuden tielle, todelliselle ja ainoalle. Joka tätä Brahmanin tietä kulkee puhtain sydämin, raivaa suurimmatkin esteet tieltään, kuin itsestään.

Kiitos sinulle rakas, hyvä ja pyhä ihminen.

KET ja hindulaisuuden konteksti

FacebookTwitterGoogle BookmarksLinkedinPinterest
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account

Sivustolla on käytössä muutama eväste (vain kävijämäärien analysointiin ja käyttökokemuksen parantamiseen, ei myyntiin tai markkinointiin liittyen).