Rakas, hyvä ja pyhä ihminen.

Humoristisesti ajateltuna tämä kutsukirjeesi on minun ovikellonsoittoni sinun kotiovellasi. Mukanani on kaksi vartiotornia - Isä ja Poika - sekä yksi herää! -ajatus.

Jehovan todistajat sanovat olevansa Jumalan valittu kansa, ja että Jumalan nimi on Jahve (YHWH eli neljä heprealaista kirjainta: jod + he + waw + he). Näillä kirjaimilla on heprean kielen mukaiset numeroarvot: 10 + 5 + 6 + 5, eli yhteensä 26. Te sanotte tuntevanne Jumalan nimen, ja siksi haluan antaa teille pienen arvoituksen. Mitä oheisessa kuvassa tapahtuu?

Kirjaimet YHWH uudelleenjärjestettynä ihmisen muotoon

Kuva 1. Kirjaimet YHWH uudelleenjärjestettynä

 

Arvoitus ihmisestä ja Jumalasta

Kuka on siis Jahve ja kenen kuva Hänen kirjaimistaan muodostuu? Jos ihminen on jumalankaltainen, hänen nimensä on K-Elohim, joka siis hepreaksi tarkoittaa Jumalan eli Elohimin kaltainen. Tällöin muodostunut numeroarvo on:

20 + 1 + 30 + 5 + 10 + 600 = 666.

Miksi jumalankaltainen ihminen saa numeroarvokseen pedonluvun 666? Samalla, kun pohdit tätä arvoitusta, kerron jotain teidän historiastanne. Jehovan todistajien alku lepää 1900-luvun vaihteessa, jolloin te sanotte Ilmestyskirjan tapahtumien toteutuneen käytännössä. Vartiotorni-lehdessä on lisäksi julkaistu artikkeli, jossa viitataan Ilmestyskirjassa mainittujen kahden todistajan ottaneen fyysisen muodon keskuudessanne. Samassa artikkelissa väitätte, että kyseinen kohta Ilmestyskirjasta viittaa Jehovan todistajiin, ja ajallisesti juuri tuohon 1900-luvun alkuosaan. Näinollen, kun joukossanne on Ilmestyskirjan kaksi todistajaa, te varmaan helposti ratkaisette antamani Johanneksen arvoituksen pedon luvusta ja Jumalan kaltaisesta ihmisestä?

 

Kaksi todistajaa

Annan teille vielä uuden vihjeen. Minun kaksi todistajaani ovat numerot 56 ja 722. Minä en todista luvun 666 puolesta, mutta tunnen luvut (666 + 56 = 722). Tunnen myös Jumalan valitun kansan, joka on iSRaeL (tai SaaRa(k)eL). Se, joka väittää tämän valitun kansan sijaitsevan vain fyysisessä maailmassa fyysisenä sukulinjana, eikä mentaalisessa maailmassa hyvien ja oikeudenmukaisten ihmisten sukulinjana, johtaa ihmiskuntaa harhaan. Jos peto ja väärä profeetta on mustana sikana alistettu keihäällä uhaten puhtaiden jalkojen alle, te olette valmiita viemään sanomaa Jehovasta kaikille maailman kansoille. Jos tulinen miekka ei enää leikkaa teistä itsestänne mitään irti, te olette valmiita ja te tunnette kaksi todistajaa. Jos näin ei ole, te ette ole vielä valmiita todistamaan totuudesta. Te voitte kyllä todistaa uskosta, mutta ette todistetusta totuudesta.

 

Jumalan valtakunta

Kutsun teidät totuuden tielle. Sen mitta on 150 päivää ja vielä sen jälkeen 1260 päivää, ja sen jälkeen tuhat vuotta. Näiden aikojen jälkeen jokainen tuntee luvut 5 ja 42. Mutta jos näitä lukuja ei tunne, ei voi tuntea totuuttakaan. Ja jos nämä luvut tuntee, niin missä sitten on loput? Jos tässä on teidän kaksi todistajaanne, on todistus puutteellinen – ei tule kahta ilman kolmatta.

Te sanotte, että Jumalan valtakunta on todellinen hallitus taivaassa, ei vain jokin tila kristittyjen sydämessä. Haluan viedä tämän ajatuksen vielä pidemmälle, aina totuuteen asti. Sanon teille, että Jumalan valtakunta ei ole vain todellinen hallitus taivaassa, vaan se on ikuinen järjestys sekä taivaissa että maan päällä. Se on ensimmäinen laki, jota kukaan ei pakene. Viimeiset päivät, jotka tuovat taivaiden valtakunnan ensin sydämeen, sitten sieluun ja lopulta ykseyteen, ovat ne kolme vertauskuvallista päivää, joiden aikana ihmisen sielun temppeli rakennetaan kokonaan uusiksi. Nämä ovat juuri mainitsemani aikarajat, jotka etsivä kyllä löytää myös Raamatusta.

Jotta ihminen voi päästä sisälle Jumalan valtakuntaan, tulee hänen antaa niin sanottu pitävä todistus. Siksi kutsun teidät todistamaan loppuun asti. Loppu on uusi alku. Ei mieskään osta maata, rakenna sille peltoa ja sitten kylvötöitten jälkeen odota sadonkorjuuta vain jättääkseen sadon haaskoille. Ei kukaan tee niin, vaan mies odottaa sirppinsä kanssa oikeaa hetkeä, ja kun sato on kypsä, hän leikkaa talteen kaiken hyvän. Tämän jälkeen pelto on taas vapaa kesannolle tai kulotukseen.

Vaikka Ilmestyskirjan peto olisi jo poltettu, pitää väärä profeettakin polttaa pois. Siksi tarinassa tarvitaan tulisen miekan poikaa. Kukaan ei pärjää tulessa ilman häntä. Vaikka minä kiertäisin satojen ja tuhansien tietämättömien ihmisten ovilla viemässä tarinaa Jehovasta ja ikuisesta elämästä, en minä olisi mitään ilman Poikaa. En mitään ilman hänen työtänsä minun puolestani, enkä mitään ilman hänen toteutustansa Isän tiedosta. En olisi myöskään mitään ilman Isän armoa ja Pojan ankaruutta, en voisi tuntea todellista rakkautta ilman jompaakumpaa. Isä ja Poika ovat Ilmestyskirjan kaksi todistajaa. Ennen kuin Isä ja Poika kirkastuvat ihmisen sielun tietoisuuteen, on heitä edeltävä ihmisen sisäiset todistajat – taivaallinen itse ja maallinen minä. Jos joku väittää Ilmestyskirjan todistajien olevan vain yksittäisiä ihmisiä, saa hän Johanneksen lupaamat vitsaukset ajatuksiinsa ja täten väärä profeetta ottaa hänet omakseen. Tämä on ensimmäisen syntymän jälkeinen kuolema ja se on pahempi kuin tavallinen kuolema. Se ei kestä kolmea päivää, vaan kolme tuhatta vuotta.

Kutsun sinut totuuden tielle todistamaan Pyhästä Hengestä ja rakkaudesta, Pojasta ja ikuisesta elämästä, sekä Isästä ja hänen äärettömyydestään, ajattomuudestaan, pimeydestään ja salatuista muodoistaan. Jos ihmisen sydän aukeaa ja hän kykenee itsensä kieltämään, kuin hukkaamaan oman elämänsä, saa tämä alistuva sielu osakseen totuuden hengen. Hengen tuoma Tieto on kaikkien adjektiivien vastakohta ja siten se on myös jokaisen kirjaimen ja numeron vastakohta. Ylimmällä Jumalalla ei ole nimeä, joten jokainen hänen nimensä tunteva ei tunne häntä oikeasti, vaan jonkin sovelluksen hänestä. On vain yksi tie, joka johtaa Jehovan ja Jahven luokse, ja se ei ole sokea toiminnan tie, vaan se on terveen silmän ja harkitsevan viisauden tie.

 

Totuus Jahven nimestä

Kerron sinulle totuuden Jahven nimestä. Myöskään tätä nimeä ei tule lausua, sillä se on Pyhä. Suomeksi nimen voi ajatella olevan aeiouyäö. Nimi aeiouyäö nimittäin sisältää kaikki suomen kielen vokaalit, aivan kuten nimi YHWH sisältää kaikki hepreankielen vokaalit. Vokaalit sisältävä nimi tarkoittaa lukemisen äitejä (latinaksi mater lectionis), eikä siitä saa unohtaa hiljaista aleph-kirjainta edestä, kuten siinä on mukana hiljainen he-kirjain lopussa. Katsotaan seuraavaksi mitä tapahtuu, kun verrataan Alephia, eli ensimmäistä kirjainta, sanaan Jahve.

Huomataan, että numeroarvoltaan Aleph rakentuu samanarvoisesta kokoonpanosta kuin Jahve. Aleph on siis kaksi jod-kirjainta, joiden välissä on yksi waw ja tämä on yhteensä 26. Jahve ei ole koko Jumala, vaan yksi hänen seitsemästä osastaan. Jos todistaa vain yhden osan puolesta, on sama kuin eläisi ikuista torstaipäivää ilman mahdollisuutta päästä perjantaihin - saati sitten lauantaihin. Jahve on metsästäjä ja jos hänen lähelleen menee liian aikaisin, hän ei ammukaan rakkauden nuolia, vaan polttavia salamoja. Totisesti, ennen kuin peilistä katselee ihmisen poika, on Jehova kastanut ensin vedellä, sitten tulella ja vielä lopuksi puhtaalla voimallaan.

Alef ja nimi Jahve

Kuva 2. Aleph ja Jahve yhdessä

Ylimmän Jumalan nimen tutkiminen ja todellinen tunteminen on sinun kutsusi totuuden tielle.

Kiitos sinulle rakas, hyvä ja pyhä ihminen.

KET Jehovan todistajien kontekstissa

FacebookTwitterGoogle BookmarksLinkedinPinterest
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account

Sivustolla on käytössä muutama eväste (vain kävijämäärien analysointiin ja käyttökokemuksen parantamiseen, ei myyntiin tai markkinointiin liittyen).