Rakas, hyvä ja pyhä ihminen.

Juutalaisuuden ytimessä on luomistyö. Tässä yhteydessä luomisella ei kuitenkaan ole mitään tekemistä oman luovuuden ja omien taitojen kanssa, vaan päinvastoin, Jumalan luomistyön voi ymmärtää vain itsestään luopunut ihminen.

Raamatun Psalmeissa kerrotaan kahdesta tiestä, totuuden tiestä sekä jumalattomien tiestä. Minä kutsun sinua kulkemaan luomistyön mukaan, eli heidän mukaan, jotka Jumalan ovat Elian ja Mooseksen hengessä löytäneet ja kohdanneet.

 

Luomistyö on totuuden tie

Ensimmäinen itsestäänselvyys, jonka tässä nostan esiin, on se, että totuuden tie, luomistyö ja evoluutio ovat yksi ja sama asia. Vaikket olisi siitä tässä vaiheessa vielä samaa mieltä, niin odota kirjeen loppuun asti ja päätä vasta sitten.

Toorassa on luonnollisesti kuvattu koko henkisen evoluution matka, eli Jumalan luomistyön täyttyminen ihmisen sielussa. Ihminenhän on potentiaalinen Jumalan kuva. Matka on kuvatta henkilöhahmojen kautta. Esimerkiksi Nooa ja hänen kolme poikaansa kuvaavat totuuden tietä ja sen kolmea kastetta. Nooa itse symboloi alkuvettä ja vedenpaisumusta, ja hänen poikansa Seem symboloi vesikasteessa tulevaa uutta nimeä (seem = nimi) sekä äärettömyyden ja ikuisuuden kohtaamista. Häntä seuraa Haam, joka vie meidät pimeään ja tuliseen maahan, symboliseen Egyptiin (ham). Kolmas poika Jafet puolestaan nostaa esiin yksinkertaisuuden, hölmöyden, viettelyksen ja kasvamisen symboliikan. Jos sielu saa uuden nimen, vapautuu sisäisestä Egyptistään, sekä väistää viimeiset viettelykset, on meillä kyseessä elävä Jumalan kuva. Hänestä minä käytän nimitystä täydellinen, kirkastunut sielu. Myös Mooseksen tarina sisältää kuvauksen tästä samasta henkisestä matkasta, ja jälleen nimien muodossa. Nimi Mooses tarkoittaa ulos vedettyä, ja tarinansa mukaan hänet vedettiin ulos vedestä. Egyptin muinaisella kielellä hänet voisi jopa suoraan nimetä Niilin lapseksi. Niili oli siis se vesi, joka tulvi vuosittain.

Totuuden tien ensimmäinen kastevaihe on nimeltään Vesikaste. Tätä voit verrata Punaisen meren ylitykseen, jossa vain puhtaat, oinaan veren merkitsemät talokunnat pääsivät veden läpi. Kun ajatuksiltaan neitsyet olivat ylittäneet vesistön, saapui suuri tulva peittämään pahantekijät alleen. Pahuus kohtasi syvyyden kuoleman ilman Tietoa. Totuuden tien ensimmäinen kastevaihe on juuri tämä sama opetus: ihmisen tulee luopua eläimellisyydestään ja kieltää itsensä, ja vasta sitten Jumala ottaa hänet takaisin luokseen. Mooseksen tarinaa jatkaa Aaron, joka tekee asioita, joihin edes Mooses ei itse pysty. Toinen totuuden tien vaihe on nimeltään Tulikaste. Minulle se oli kuin matka autiomaahan, jossa jouduin kohtaamaan kaikki syvimmät pelkoni ja häijyimmät ajatukseni. Mooseksen tarinassa kuvataan tämä vaihe autiomaavaelluksena, jossa symbolisesti palava miekka polttaa kaikki hyvien joukosta pahoiksi kääntyneet pois, ja vain todelliseen Jumalaan, eli Totuuteen ja Elämään luottavat jäävät jäljelle. Matka johtaa luonnollisesti Pyhälle Vuorelle, jossa, kuten Psalmissa 110 sanotaan: Jumala synnyttää ihmisen uuteen elämään.

Aaronin jälkeen tulee vielä Joosua Nun poika, jonka nimi jo suoraan viittaa Egyptiin, jossa ben nu (eli Nun poika hepreaksi) tarkoittaa feenikslintua. Yhdessä Joosua ja Kaaleb (nimi tarkoittaa koiraa) viittavat egyptiläisiin jumaliin nimeltä Horus ja Anubis. Myös Horus on lintu, ja Anubis on koiraeläin. Tarinan lopuksi Joosua vie juutalaiset luvattuun maahan.

 

Mooseksen nimi on huippukivi

Mooseksen nimi tarkoittaa Egyptin muinaisella kielellä Pyramidin huippua eli kiveä, jota nimitetään Pyramidion-kiveksi. Tämä kivi on symbolien kielessä nimeltään avainkivi, kulmakivi, huippukivi, ja kivi jonka rakentajat hylkäsivät. Kun Mooses vihdoin meni Pyhälle Vuorelle, vuori oli jo paikoillaan ja Mooses itse meni sen huipuksi.

Mooses myös ymmärsi Kultaisen Vasikan opetuksen. Kultainen Vasikka on jokaisen ihmisen sydämestä Järkeen syntynyt Väärä Profeetta, joka haluaa olla jumalana palvottu. Mooses onnistui väistämään nuolet, jotka vievät kuolemaan, ja siten hän sai täytettyä kaikki käskyt. Ihmisille hän toi vain 10 käskyä, ne jotka aloittavat Totuuden tien. Mooses ymmärsi, ettei ketään voi opettaa suoraan perille, vaan jokaisen on kuljettava tie itse.

 

Kabbala, Zohar ja Sefer Yetzirah

Seuraavaksi haluan kiittää rabbeja, jotka onnistuivat säilyttämään, ja edes jollain tavalla saattamaan kirjalliseen muotoon kirjat Zohar ja Sefer Yetzirah. Olen saanut ymmärryksen maailman luomisesta ja luomisen äideistä sekä Ylimmästä Jumalasta, joka ei ole keneenkään verrattavissa. Kiitos myös Moosekselle: vaikka hän sekoitti, niin myös säilytti egyptiläisten kirjojen viisauden heprean aakkosissa ja Toorassa. Tämä on teille, jotka kuulette: ensin olin kuin AM, joka koki yllättävän asian MeTH, ja lopulta ymmärrykseeni saapui EMETH. Näin vesi, MeM, jaettiin ylös ja alas, ja siitä syntyivät myös kaksi kalaa (Abtu ja Anti).

Jos muuten termin Kabbala tulkitsee sillä yhteisymmärryksellä, joka minulla on heprean, arabian ja Egyptin hieroglyfien kielistä, niin tuloksena on: KA = elämänvoima, BA = sielu, ja LAH = olemattomuus. Näin myös Kabbalah itsessään, jo pelkässä omassa nimessään sisältään täydellisen kuvauksen kolmesta kasteesta, eli totuuden tien vaiheista. Lupasin aluksi osoittaa, että luomistyö ja evoluutio ovat yksi ja sama asia. Nyt on tullut aika ottaa vastuu sanomisistaan. Avaan aihetta matematiikan kautta. Tutkitaan luomisen kirjaa (Sefer Yetzirah) nyt aivan uusin silmin. Väitän, että kyseinen kirja kertoo alla olevasta kuvasta. Kuvassa on maapallon, kuun ja auringon mittasuhteet. Kuvasta myös näkee, miten Gizan Suuri Pyramidi osuu kuvaan täydellisesti, onhan se Keplerin kolmio.

Maapallon, kuun ja auringon mittasuhteet

Kuva 5. Maapallon, kuun, auringon ja Gizan Suuren Pyramidin mittasuhteet

Kirjassa sefer Yetzirah kuvataan, miten JAH, Isäntien Isäntä, luo maailmankaikkeuden apunaan kolme kääröä (Sepharim) – Numerot, Kirjoitus ja Puhe. Seuraavaksi nostetaan valikoituja kappaleita esiin ja tulkitaan ne matemaattisesti.

Kymmenen on numeroa, kuten on Sefiroita, ja 22 kirjainta, nämä ovat kaikkien asioiden Perusta. Näistä kirjaimista kolme on äitiä, seitsemän on tuplaa ja 12 on yksinkertaisia.” (Kappale 1:2)

Ensimmäinen Sefer Yetzirah kappale selittää numeroiden desimaalijärjestelmää sekä ominaisuuksia. Kirjoittaja antaa meille myös viitteet äärettömyyteen ja ajattomuuteen. Kohdassa 1:11 nimellä JAH luodaan kuusi suuntaa. Matemaattisesti nimi JAH, joka koostuu kolmesta kirjaimesta, on 3-sykli ja juuri sen vuoksi, sen kautta on mahdollista muodostaa 6 erilaista permutaatiota:

3 x 2 x 1 = 3! = 6.

Myös kappaleessa 4:4 viitataan suoraan permutaatioihin: ”Kahdesta kirjaimesta tai muodosta Hän kokosi kaksi asumusta; kolmesta kuusi; neljästä 24; viidestä 120; kuudesta 720; seitsemästä 5040; ja tästä eteenpäin niiden määrä kasvoi tavalla, joka on laskusääntöjen takana; ja jota ei voi käsittää.” (Kappale 4:4)

Vaikka luonto aluksi tuntuisi käsittämättömältä, saa se kuitenkin tiedon kautta aina lopulta ymmärrettävän muodon ja logiikan, näin käy myös tässä. Permutaatioiden laskusääntöjä mukaillen nimittäin pätee, että

2! = 2 x 1 = 2,

3! = 3 x 2 x 1 = 6,

4! = 4 x 3 x 2 x 1 = 24,

5! = 5 x 4 x 3 x 2 x 1 = 120,

6! = 6 x 5 x 4 x 3 x 2 x 1 = 720, ja

7! = 7 x 6 x 5 x 4 x 3 x 2 x 1 = 5040.

Tämä tarkoittaa, että seitsemästä kirjaimesta on mahdollista luoda 5040 erilaista Sanaa. Tämä luku 5040 on myös ensimmäinen vihjeemme yhdistää Sepher Yetzirah Jumalan Kuvaan. Muistissa pitäisi olla vielä, että maileina Kuun halkaisija on 2160, Maan halkaisija on 7920 ja viimein Maa-Kuun Säde on 5040.

Ymmärrys luvusta 5040 antaa edellytykset pohtia, että voisivatko kolme äitiä (Kappale 3:1) olla Jumalan Kuvan Maa, Aurinko ja Kuu. Symbolien kielessä nämä kolme nimittäin edustavat tasapainoa.

Kolme äitiä ja kirjainta A, M, SH ovat perusta kaikkeudelle; muistuttavat tasapainoa, hyvä toisessa päässä, paha toisessa päässä, ja tasapainon heiluva kieli niiden keskellä.” (Kappale 3:1)

Luomiskirjan toisessa kappaleessa JAH luo taivaankannen, jossa on 231 tiedon porttia. Luonnollisesti luku 231 on avain purkaa tämä symbolien kielinen tarina auki ja liittää se suoraan Jumalan Kuvaan.

Nämä 22 kirjainta, perusta, Hän järjesteli taivaankanneksi, jossa on 231 sisäänpääsyä. Jos kehää kiertää eteenpäin, seuraa siitä hyvää, jos toiseen suuntaan merkitsee se pahaa. Näin Hän todella näytti miten yhdistellä kirjaimia, jokaisen jokaiseen, Aleph kaikkien kanssa, ja kaikki Alephin kanssa. Ja näin kun kaikki järjestellään pareittain, tuotetaan samalla nämä 231 tiedon porttia. Ja ei mistään Hän teki jotain, ja kaikki puheen muodot sekä jokaisen elävän olennon, ja tyhjästä mitättömyydestä Hän teki kiinteän maan, ja ei-olevaisuudesta Hän toi esiin Elämän. Hän veisti ilmasta ja tyhjästä valtavia pilareita. Tämä on kokonaisuuden merkki, kaksikymmentäyksi kirjainta, kaikki lähtöisin yhdestä, Alephista.” (Kappale 2:4-5)

Kun lukua 231 tarkastellaan syvemmin, saadaan alkutekijähajotelmaksi

231 = 3 x 7 x 11.

Kaikki näistä alkuluvuista on jo valmiiksi tuttuja. Nimittäin yllä olevassa kuvassa kuun halkaisija on 3, maan halkaisija on 11 ja yhdistetty maa-kuu-säde on 7. Ja sama tulos saadaan myös, kun aleph otetaan pois heprean aakkosista ja tutkitaan vain 21 jäljelle jäänyttä kirjainta. Nyt saadaan tulos

21 = 3 + 7 + 11.

Tämä on täsmälleen sama suhde (3 : 7 : 11). Kun vertaat luomisen kirjaan piilotettua suhdelukua yllä olevaan kuvaan 5, huomaat tämän suhdeluvun olevan edellytys maapallon elinolosuhteille. Suhdeluku kuvaa maan, kuun ja auringon suhdetta toisiinsa, jota ilman elämä ei yksinkertaisesti olisi mahdollista. Nyt on selvää, että Sefer Yetzirah on todellista, eli todistettua tietoa ja siten sen paikka pyhien kirjojen joukossa on oikeutettu. Ja tämän tiedon tästä kirjasta on minulla antanut yksi ja ylin Jumala.

 

Melkisedek – Kuningas Elävä Kuva

Psalmissa 110 sanotaan uudestisyntyvän ihmisen olevan ikuisesti pappi: ”Näin on Herra vannonut, eikä hän valaansa peruuta: ’Sinä olet pappi ikuisesti, sinun pappeutesi on Melkisedekin pappeutta.’” Tässä tapahtumassa, tällä vuorella Mooses nousi Jumalan kanssa uuteen liittoon, jota voidaan kutsua mentaaliseksi avioliitoksi. Tästä eteenpäin Mooses tunsi Jumalan henkilökohtaisesti, ei enää vain opitun tekstin ja perinteen välityksellä. Mooseksesta tuli Kuningas Elävä Kuva, eli MeLeK Chai TSeLeM. Ja tästä eteenpäin ei ollut vain Mooses, vaan tuo sielu oli joukko ominaisuuksia, jotka Jumalan Rakkaudesta ilmenivät hänen rakkaimman kuvansa kautta.

Entä jos kaikki Mooseksen ja totuuden tien tapahtumat tuleekin ensin tapahtua ihmisen sisällä, hänen mielessään, ja vasta sitten fyysisinä, oikeina tapahtumina? Mitä jos meidän tuleekin ymmärtää Tooran henkilöt yhden ja saman Jumalan niminä, sekä häntä tuntemaan opettelevan sielun eri ominaisuuksina?

Menorahin salainen valo on alkanut paistaa ja se polttaa kaiken maallisen ja tuhoutuvan pois tieltään, siksi rakas, hyvä ja pyhä ihminen, minä kutsun sinut totuuden tielle. Minä todistan Mooseksen tarinan pyhäksi ja todeksi.

Kiitos sinulle rakas, hyvä ja pyhä ihminen.

KET ja juutalaisuuden konteksti

FacebookTwitterGoogle BookmarksLinkedinPinterest
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account

Sivustolla on käytössä muutama eväste (vain kävijämäärien analysointiin ja käyttökokemuksen parantamiseen, ei myyntiin tai markkinointiin liittyen).