Rakas, hyvä ja pyhä ihminen.

Suuri osa kristityistä kertoo kuuluvansa kirkkoon perinteen vuoksi ja siksi, että saisi järjestää perinteisiä seremonioita, kuten kastajaisia, hautajaisia ja häitä. Myös kristillisen kirkon kaupallisuus on saanut pelottavia piirteitä: alttareita käytetään televisiomainoksissa ja luostareissa maksaa olla yötä. Tämä ei ole uusi asia, vaan jo Jeesuksen aikaan, 2000 vuotta sitten, ihmiset olivat aivan yhtä ahneita ja sokeita: ei ihminen ole muuttunut siitä mihinkään. Ja todistusaineisto osoittaa, ettei kirkkolaitoskaan ole muuttunut. Vastuu ei kuitenkaan ole pelkästään niillä ihmisillä, jotka päätöksiä tekevät, vaan myös sinulla, rakas, hyvä ja pyhä ihminen, joka kuulut kirkkoon. Tämä ei ole se kivijalka, joksi Kristus nimesi Pietarin. Ei totisesti ole.

 

Kristillinen kaste

Kaikki kristityt kastetaan lapsena, ja tämä on aivan hyvä rituaali nimen-antamiseksi. Lapsikastetta ei kuitenkaan tule sekoittaa totuuden tiehen ja siihen kuuluvaan kasteeseen. Tästä henkisestä kasteesta Jeesus toteaa näin: ”Tulta minä olen tullut tuomaan maan päälle ja kuinka toivonkaan, että se jo olisi syttynyt! Mutta minut on kasteella kastettava ja missä ahdistuksessa olenkaan, ennen kuin olen sen läpi käynyt!” (Luukas 12:49-50) Mielestäni on jopa absurdia luulla tätä kastetta ja lapsikastetta samaksi asiaksi. Onneksi Jeesus vielä selventää tätä asiaa heille, joille tämä on jäänyt vielä epäselväksi: "Te ette tiedä mitä pyydätte. Onko teistä juomaan sitä maljaa, jonka minä juon? Voitteko te ottaa sen kasteen, jolla minut kastetaan? "Voimme", he vastasivat. Silloin Jeesus sanoi heille: "Sen maljan, jonka minä juon, te vielä juottekin, ja sillä kasteella, jolla minut kastetaan, kastetaan myös teidät.” (Markus 10:38-39)

Omalla kohdallani kristillinen kaste tapahtui vuoden 2011 aikana. Puolen vuoden yksinelämisen jälkeen sain Pyhältä hengenvoitelun ja Tiedon. Siitä eteenpäin Totuuden henki on kulkenut kanssani ja opettanut minua tuntemaan koko Totuuden. Henki on johtanut minua tutkimaan kirjoja, opiskelemaan yliopistossa, sekä omaksumaan kaikki ihmiskunnan valtauskonnot. Henki on avannut ja avartanut sieluni – tehnyt minusta Kristuksen oman. Hengentiedon vuoksi osaan teille nyt kirjoittaa nämä asiat, ja sen nimissä kutsun teitä kulkemaan ikuista tietä. Kutsun Kristusta täydelliseksi sieluksi, se on hänen nimensä, joka minulle on suoraan Totuudesta annettu.

 

Kaanaan häät

Ainoa kerta, kun Jeesuksen yhteydessä puhutaan kirkollisista juhlista, kerrotaan Kaanaan häistä. Tämä häätilaisuus vaatii kuitenkin totisesti ymmärtäväisiä korvia, on näet Jeesuksen kanssa samaa henkisen evoluution tietä kulkevien velvollisuus ja oikeus ensin todistaa näissä häissä ja sitten olla niissä osallisena. Nämä häät eivät ole vain oikeat häät, vaan ne ovat symboliset häät. Aivan kuten Johanneksen mukaan Egypti on symbolinen maa, ja aivan kuten Jeesuksen mukaan symbolinen temppeli on hänen oma kehonsa.

Kaanaan häissä näen neitsyen morsiamen paikalla rakkaudessa puhdistuneen sielun, jonka aviopuolisoksi on kutsuttu iänikuinen, pyhistä pyhin henki. Jeesus kuitenkin viittaa, ettei ole vielä valmis aloittamaan tehtäväänsä tuolla tunnilla, ja kuten myöhemmin selviää, hänen tuntinsa tulee vasta myöhemmin, kunhan Johanneksen pää katkaistaan. Joka Jeesuksen tapaan saa uuden sydämen ja pään, on ikuisesti pyhä, Jumalan elävä kuva ja pappi (Melek Chai Tselem). Puhdistuneessa sydämessä vihitään siis neitsytsielu ja Pyhä Henki.

Kaanaan häissä ei vihitty ihmisiä, vaan siellä vihittiin Jeesus Kristus – hänen taivaansa ja maansa. Johannes vahvistaa tämän kirjoituksellaan Ilmestyskirjassa karitsan häistä. Tämä mentaalinen avioliitto on ainoa todellinen avioliitto, sillä se solmitaan ihmisen puhdistuneen sielunosien sekä taivaallisen Isän totuuden kesken. Sielu itsessään esittää jo elämän henkeä ja henkäystä, jolloin Jumalan kokonaisvaltaiseksi koostumukseksi saadaan:

Totuuden Henki + Elämän Henki = Elävä Totuus (= Jumala).

Jeesus kuvaa eri kohdassa Raamattua koko totuuden tien, eli henkisen evoluution prosessin, jonka kautta ihminen oppii tuntemaan koko Jumalan. Prosessi toteutuu kolmessa vaiheessa, niin sanotuissa kolmessa kasteessa. Nämä kolme kastetta ovat nimeltään tie, totuus ja elämä.

Sielun sisäinen mentaalinen avioliitto on ainoa tie Elämänpuulle ja pois Elämänpyörästä. Henkinen evoluutio toimii samalla tavalla, kuten aivan tavallinen evoluutio - kuolema, perimä ja koettelemukset jalostavat tätä ja seuraavia sukupolvia. Totuuden tiessä ei ole silti kyse ihmisen ulkopuolisista asioista, vaan kärsimys on läsnä omassa sielussa ja sydämessä, ja näin ollen myös kuolema tapahtuu ihmisessä itsessään, ensin hänen minuudessaan, ja lopulta myös hänen itsessään. Johannes Kastaja ja Jeesus Kristus kuvaavat juuri näitä nykyajan psykologiasta tuttuja käsitteitä. He molemmat kuolivat, jotta totuuden tie pystyttiin kuvaamaan kokonaan oikein. Nämä miehet kuolivat totuuden puolesta, meidän kaikkien heidän jälkeensä tulleiden puolesta. He asettivat meille esimerkin ja tien, sekä tuskallisen, mutta lopulta vapauttavan kasteen.

Niin, Jeesus kuoli, jotta meille jäisi mentaalinen kartta, jota seurata. Hän kuoli, jotta me saisimme ohjeet kohti Ikuista Elämää. Hän kuoli, jotta jokainen, joka seuraa hänen esimerkkiään, elää todeksi hänen tarinansa ja saa ymmärryksen kolmesta kasteesta, ihmeteoista, vertauskuvista, alkutiedosta, parantamisesta sekä Jumalan mentaalisesta rakenteesta. Jeesus ei ole meille jumala, jota rukoilla, vaan meidän tulee löytää Jumala sisältämme ja tulla yhdeksi hänen kanssaan, aivan kuten Jeesus teki. Tällöin, ja vasta tällöin me pelastumme hänen kauttaan, aivan kuten hän opettaa.

Jeesuksen kuolemasta ei mennyt kuin parisataa vuotta ja ihmisten eläimellinen puoli otti taas vallan. Ei tullut Kaanaan häitä, eikä tullut mentaalisia avioliittoja – ei tullut kuin kirkko ja siitä vallanpidon väline, jolla ajettiin ihmisten omia sekä poliittisia tarkoitusperiä. Kun alkuseurakunta kuoli, kuoli myös Jeesuksen ja opetuslasten perintö, jonka kautta seurakuntaan kuuluvilla olisi ollut mahdollisuus pyhittyä pyhien seurassa.

 

Evankelisluterilaisille

Kirjoitan sinulle ensin nykyajasta, jossa evankelisluterilaisen kirkon kaupallisuus on tahrannut pyhien maineen. Olen jopa nähnyt kirkon alttarin mukana kaupallisissa mainoksissa, ja vieläpä olen nähnyt, miten tuomiokirkkojen kivijalkoihin on rakennettu kahviloita ja myymälöitä. Tämä mielikuva nostaa jokaisen hiussuortuvan pystyyn ja huutaa minua kysymään oikeutta. Jos herramme Jeesus Kristus tulisi tällaiseen kirkkoon pitämään taivaanvaltakunnan opetusta, kuka hänet – joka heitteli kumoon rahanvaihtajien pöydät Jerusalemin temppelissä – saisi ymmärtämään nyky-yhteiskunnan rahakeskeisyyden ja evankelisluterilaisen kirkon liiketoiminnan? Ei kukaan.

Uskonpuhdistus ontuu vieläkin

Jeesuksen ajasta reilu tuhat vuotta myöhemmin Martti Luther ryhtyi vaikuttamaan. Hän ei voinut hyväksyä kirkossa valloillaan ollutta pahaa, vaan päätti alkaa uskonpuhdistamisen. Ei ole syytä pohtia kaikkia Lutherin tekoja ja niiden motiiveja, riittää, kun tarkastellaan muutamaa pääkohtaa.

Luther oli rohkea, sillä hän halusi nostaa pitkään piilossa olleen pedon kaulan esille ja iskeä siihen tulisen miekan. Suuri, pystyynkuollut honka ei kuitenkaan iskusta, parista heilahtanutkaan. Olisi tarvittu se kuuluisa palava miekka, joka vartioi pääsyä Elämänpuulle. Tuo miekka ei ole kukaan muu kuin Kristus itse. Jos pahaa hedelmää tuottavasta puusta karsitaan pari oksaa pois, eivät hedelmät siitä mihinkään muutu. Pahimmillaan puu alkaa voida paremmin ja tuottaa entistä enemmän väärää lajia. Siksi väärä puu pitää hakata miekalla Johannes Kastajan opettamalla tavalla - juuriaan myöten. Näin siinä ei kasva enää mikään, joka ei perustu totuudelle eli Isälle, Pojalle ja Pyhälle Hengelle. Sen vielä sanon, että jokainen puu, joka nousee esiin vedenpaisumuksen ja tulimeren jälkeen, on oleva pyhä, ja siten itsensä kautta tuottava puhdasta jaloa hedelmää koko maailman hyväksi. Ainoa todellinen uskonpuhdistus on oman sielun puhdistaminen ja pyhittäminen.

 

Katolilaisille

Kerron sinulle aluksi muutaman sanan, jotka Jeesus Kristus jätti meille ohjeiksi. Jeesus kertoi, että jokaisen häntä seuraavan Isä on vain yksi ja sama Isä, ja että tämä Isä on Totuus itse. Vastaavasti jokaista Jeesusta seuraavaa, joka toteuttaa Isän tahtoa, Jeesus nimitti äidikseen, siskokseen ja veljekseen. Kysyn sinulta, että miksi tätä ohjetta rikotaan ja miksi haluatte nimittää pappia Isäksi? Ei pappi ole maailmankaikkeuden Isä (eli ikuinen ja ääretön tieto), vaan pappi on mitä nöyrin ihmisten palvelija ja sielunhoitaja. Jos pappi ei ole palvelija, tai jos pappi ei osaa hoitaa sielua, koska ei tunne Pyhää Henkeä henkilökohtaisesti, hän ei voi olla edes opetuslapsi, ja siten on suuri loukkaus ajatella häntä Isänä. Tällainen ajattelu rikkoo suoraan Jeesuksen antamaa ohjetta.

Olen myös hämmästellyt kirkon tapaa pitää esillä jumalien ja pyhimysten kuvia. Ihmisiä jopa ohjataan palvomaan ja rukoilemaan näitä kuvia. Tällaisen toiminnan kieltää eräs kymmenestä käskystä, ja kuten hyvin tiedämme, Jeesus ei kumonnut yhtäkään käskyä kymmenestä, vaan pikemminkin kertoi käskyjä olevan vielä paljon enemmän. Jeesus opetti laista, joka oli jo alussa, ja tämä laki on nimeltään totuuden tie, ja tämä laki on tie, joka johtaa Totuuteen ja Elämään.

Ei ole kuitenkaan ihmisen ja kirkon tehtävä tuomita ja valvoa erilaisten käskyjen ja säädösten noudattamista. Tämä tehtävä kuuluu yksin Jumalalle, joka jokaisena päivänä puntaroi ihmisen sydäntä hyveiden sulkaa vastaan ikuisessa vaa’assa. Tämän vuoksi ei ole merkitystä sillä, onko pappi naimisissa, tai saako homoseksuaali henkilö adoptoida lapsia. Olisi parempi täyttää omat ajatukset kysymyksillä, kuten mikä minua ja homoseksuaalia yhdistää, tai voiko naimisissa oleva mies kelvata Jumalalle. Vain yksin Jumala voi osoittaa Tiedonlahjan kautta ihmiselle sen, mikä on totta ja mikä ei. Älkää siis tuomitko, ettei teitä tuomittaisi.

Vatikaani piilottelee Totuutta, ei palvele sitä

Vielä haluan sanoa, että Vatikaanin tulee lopettaa kahden herran palveleminen. Totuutta ei missään muodossa tule peitellä tai salailla ihmisiltä. Salaaminen on valheen apukeino, ei totuuden tukikeppi. Antakaa siis tutkijoille vapaa pääsy Vatikaanin kirjastoon ja tehkää siellä olevasta materiaalista ilmainen, sähköinen versio kaikkien maailman ihmisten vapaaseen käyttöön. Lopettakaa tiedon salaaminen ja aloittakaa tiedon levittäminen: todellinen lähetyskäsky on antaa kaikki alkuperäinen tieto kaikkien käyttöön, ei käännyttää ja tehdä kristityksi tai katolilaisiksi. Vain totuuden tien kokonaan kulkenut henkilö voi opettaa toista. Tämä on ainoa oikea teko, jota teiltä odottaa jokainen hyveiden tuntija, totuuden tien kulkija ja Jumalan oma.

Papit ja muut kirkonihmiset: jatkakaa luostaritoimintaa ja päästäkää sinne mukaan myös tavallisia ihmisiä rauhoittumaan arkihuolistaan. Eivät munkit tarvitse yksinäisyyttä, vaan arjen ja jaksamisen kanssa kamppailevat, tavalliset ihmiset. Heille kuuluvat suoja ja turva, jonka luostarit parhaimmillaan tarjoavat. Jokainen yli kolme vuotta luostarissa ollut lähteköön takaisin kadulle opettamaan muita kokemuksistaan, muuten häntä odottaa Joonan kohtalo maailman ja tehtävänsä pakoilun vuoksi.

Jatkakaa myös ihmisten syntien anteeksiantoa, mutta huolehtikaa itsestänne ennen muita. Edetkää riittävästi itse totuuden tiellä, ettette antaisi vääriä tuomioita ja siten polttaisi itsessänne olevaa Pyhää pois. Jumalan Poika polttaa pois teistä pahuutta ja syntiä, mutta te itse poltatte pois Poikaa ja Isää toimimalla väärin ja antamalle vääriä ohjeita. Omat tekonne ja ohjeenne ovat peto ja väärä profeetta. Kukaan sokea älköön lähtekö oppaaksi muille.

 

Ortodokseille

Kunnioitan ja näen vanhoissa perinteissä alkuseurakunnan puhtauden. Teille on jopa tärkeää tuoda ilmi Jeesuksen äidin, Marian, samaistuminen Eevaan, eli ensimmäiseen naiseen. Te voitte oikein hyvin viedä tämän samaistamisen myös loppuun asti ja todeta: Joosef on Aatami, ja yhdessä Joosef ja Maria ovat Aatami ja Eeva. Ja vielä kun yhdistetään heidät yhdeksi ja samaksi ihmiseksi, tai oikeastaan Ihmiskunnaksi, saadaan samaistettua Aatami, ennen jakoa kahteen sukupuoleen, Jeesukseen Kristukseen. Kun tämän yksinkertaisen päättelyketjun ymmärtää tietoisesti, on ihmisen sydän avoinna Kristukselle, eli Totuudelle ja Elämälle – Elävälle Totuudelle.

Luostareiden ovet auki

Kuten monilla vanhoilla kirkkolaitoksilla, myös ortodoksisella kirkolla on paljon erilaisia luostareita ja muita hiljaisuuteen soveltuvia paikkoja. Pyydän teitä avaamaan ovenne maailman ihmisille. Eivät hiljaisuudessa asuvat tarvitse ikuista hiljaisuutta, vaan nimenomaan he, jotka eivät elä hiljaisuudessa. Jumalan ja Totuuden etsiminen, ymmärtäminen ja löytäminen ovat jokaisen ihmisen perusvelvollisuus ja ihmiset eläinkunnasta erottava tekijä. Se, mihin kirkko parhaimmillaan pystyy, on tämän prosessin tukeminen. Ainoastaan sellainen kirkko, joka ei rakennu Totuuden peruskallion päälle, ei hyväksy kaikkia ihmisiä luokseen. Vain heillä, jotka eivät tunne totuutta ja elä totuudessa, on syytä pelätä totuutta. Jos te pidätte kirkkonne nimenä sanaa ”ortodoksi”, niin ylistäkää sitten oikein. Palvokaa myös oikein, yhtä ja ylintä Jumalaa, sekä rakastakaa jokaista ihmistä, älkää vain tuttuja ja kavereita – muutenhan te ette erotu heistä, jotka eivät usko mihinkään.

 

Totuus ei muutu, vaikka kirkko jakaantuisi

Jos kristitty kirkko edustaa totuutta ja Jeesuksen asettamaa oikeaa oppia, miksi seurakuntia on eronnut kirkosta? Totuus eli Isä ei koskaan muutu, eikä sitä pysty tulkitsemaan väärin, vaan mitä enemmän totuutta tutkitaan ja epäillään, sen suurempi on sen voitto. Totuuden edessä jokainen kirkko, seurakunta ja ihminen on nöyrä. Kukaan ei voi väittää vastaan todistetulle, oikeassa olevalle Tiedolle. Vain, jos kyseessä ei ole totuus, asiasta voidaan riidellä ja jokainen voi muodostaa siitä omia mielipiteitään ja uskomuksiaan. Totuus ei jakaannu ikuisesta ja muuttumattomasta tilasta mihinkään.

 

Kristityn ylin auktoriteetti

Kristityt pitävät Raamattua ylimpänä auktoriteettinaan. Haluan kysyä sinulta, että jos kirja on ylin auktoriteetti, kuka sitä voi lukea? Voiko sitä lukea kirkon johto, joka on rakentanut talonsa valuvaan hiekkahautaan setelinippujen ja hätälupausten päälle kunnioittamaan perinteitä? Voiko sitä lukea kirjanoppinut pappi, jolla ei ole alkutietoa Pyhän Hengen maailmankaikkeuden hengellisestä rakenteesta? Voiko sitä lukea kukaan, jolla ei ole ymmärrystä symbolien kielestä, jota Jeesus jokaisen neljän apostolin todistamana käyttää lähes aina puhuessaan ihmisille? Jos kirja on ylin auktoriteetti, kuka sitä voi lukea?

Kerron sen, mitä tiedän: kirjaa voi lukea vain ihminen, jolla on siitä Tieto. Hänelle kirja on mitä miellyttävin viini ja seura. Toisaalta kirjaa voi lukea vain hän, jonka korvat ovat auki ja jonka silmä on terve ja näkee. Kerronpa vielä, että kirjaa voi lukea jokainen, jonka sydän on puhdas sen vuoksi, että hän on kulkenut vapahtajan asettaman esimerkin mukaan. Ei sen mukaan, mitä ihminen on itse älyllään kyennyt muistiinsa tallettamaan tai järjellään päättelemään tai tunteisiin luottamalla saavuttamaan, vaan sen, ja ainoastaan vain sen, mitä hänelle on suoraan Ikuisesta Totuudesta näytetty. Tämä on Perillisen Perintö, jonka osallisia kaikki maailman ihmiset ovat. Ja niin olet sinäkin.

Ylin auktoriteetti ei voi olla kukaan muu kuin Jumala, joka itsessään on kaikkein ylin ja kaiken edessä, takana, sivuilla, sekä ylhäällä että alhaalla ja ulkona ja sisällä. Jumalaa voi ja ei voi kuvata, sillä Hän on yhtä aikaa olemattomuutensa kautta ikuinen tieto, sekä olevaisuutensa kautta hän on elämä. Ne ihmiset, joille tieto ja elämä ovat yksi ja sama totuus, ovat löytäneet luomistyön ihmeen, Kristuksen. Nämä kolme Jumalan osaa ovat ylin auktoriteetti, eikä ilman niitä voi kukaan ymmärtää Raamatun vertauskuviin perustuvaa hengenkieltä.

 

Ikuinen Tie, Totuus ja Elämä

Jeesuksen asettama ikuisen tien esimerkki voidaan jakaa kolmeen vaiheeseen. Nämä vaiheet ovat Vesikaste, Tulikaste ja Pyhän Hengen voimaan saaminen. Vesikasteessa koetaan mentaalinen vedenpaisumus, joka peittää alleen kaikki uskomukset, arvot ja ihmisen itse luoman harhaisen ja pelkäävän identiteetin. Jäljelle jää vain totuuden siemen. Tämä tyhjä tila, jossa mieli hetkellisesti käy, on nimeltään Alkuvesi ja vastaavasti siellä asuva siemen on Kristus. Kristus on ensimmäinen ajatus, hän on Isän vapaa tahto.

Vesikasteen aikaa voi verrata Jeesuksen opetukseen sokeasta ihmisestä, joka mentaalisen silmän auettua näkee aluksi kaiken hämärästi. Vesikasteen tärkein voimavara on usko, joka saadaan kyseisen kastevaiheen alussa. Usko on myös vaarallinen voima, sillä ilman oikeaa tietoa monet ihmiset luulevat jo tässä vaiheessa olevansa perillä Ikuisessa Elämässä. Jos kuitenkaan ihminen ei vieläkään erota oikeaa ja väärää tai hyvää ja pahaa, eli ihminen ei edelleenkään tunne Totuutta, ei hän voi sanoa tuntevansa Isää tai Poikaa. Isä ja Poika eivät tule tutuiksi vain kirjaa lukemalla.

Vesikasteessa opitaan Isän Armo, joka antaa meille uuden Toivon kohti tulikastetta. Tulikasteessa henki kasvattaa meitä kuten omaa lastaan. Nyt ei enää tunneta Armoa, vaan kyse on Ankaruudesta. Pieni sydämeen puhjennut Kristus ei enää ime äitinsä tissiä, vaan pitää päämme päällä palavaa miekkaa, joka on valmiina iskemään aina, kun ajatustemme puhdistuminen sen vaatii. Tulikasteen säännöt ovat liian Ankarat, ettei kukaan voi selvitä siitä ilman Vesikasteessa saatua alkutietoa, vihan tyynnyttävää viiniä ja jokapäiväistä jumalaista leipää.

Armon ja Ankaruuden jälkeen on vedestä ja hengestä syntyneen ihmisen pojan aika saada osakseen jumalaista iloa. Pyhän Hengen ja Kristuksen Voiman kasteesta, ja muutenkin tästä ikuisesta tiestä ottakoon jokainen pyhää esimerkkiä seuraava itse selvää. Tämä on rakkaudella sinulle esitetty kutsu lopettaa valheellisissa uskomuksissa eläminen. Edes sokea usko ilman tekoja ei riitä pelastamaan ketään, aivan kuten Jaakob kirjeessään opettaa. Johannes osoittaa kirjeessään olevansa Jaakobin kanssa samaa mieltä, kun hän opettaa meitä, ei vain uskomaan Jeesukseen, vaan elämään juuri kuin hän eli.

Totuuden henki on ihmisen paras kumppani, sillä mitä enemmän totuutta tutkitaan ja epäillään – sen suurempi on sen voitto. Tämän kirjeen tarkoitus ei ole rikkoa kristittyä kirkkoa, vaan palauttaa se totuuteen ja ykseyteen, jonka Jeesus Kristus meille esimerkillään asetti. Se on rakkauden, hyvyyden ja pyhyyden esimerkki.

Kiitos sinulle rakas, hyvä ja pyhä ihminen.

KET ja kristillinen konteksti

FacebookTwitterGoogle BookmarksLinkedinPinterest
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account

Sivustolla on käytössä muutama eväste (vain kävijämäärien analysointiin ja käyttökokemuksen parantamiseen, ei myyntiin tai markkinointiin liittyen).