Rakas, hyvä ja pyhä ihminen.

Välittäjänä, mutta ei uuden luojana, muinaisuuteen uskovana ja sitä rakastavana minä uskallan verrata itseäni vanhaan Pengiin.

Näin sanoi opettajamme keskusteluissa (Keskustelut/Välittäjä). Tämä lausahdus on oikeastaan koko kungfutselaisuuden perusta. Meidän tulee kunnioittaa menneisyyttä ja vanhempia sukupolvia. Meidän tulee vaalia perinteitä, jotka tähtäävät yhteiseen hyvään ja omaan puhdistumiseemme kohti hyvyyttä. Meidän kuitenkaan ei tule sortua palvomaan ihmisiä, jotka tähtäävät ajatuksissaan ja teoissaan pahuuteen ja itsekkyyteen. Ei alussa ollut niin – eivätkö siis kaikki itsekkäät ajatukset ole tulleet matkan varrella, kuin luotuina? Meidän tehtävämme on uskoa muinaisuuteen ja siellä vallinneeseen puhtauteen, eikä mihinkään, mikä on sitä sittemmin ihmisten toimesta muuttunut.

Kungfutse kertoo meille omaksi tehtäväkseen asettaa hyveen velvollisuuksien Tie jokaisen vaellettavaksi. Hän sanoo: ”Ei minun viisauteni ole syntyperäistä. Minä vain rakastan muinaisuutta ja innolla etsin sieltä viisautta.

Miten me sitten, opettajan jo poismentyä, voimme löytää takaisin puhtauteen? Hän jätti meille suoran ohjeen: ”Tuntemalla luonnon me tunnemme Taivaan. Jos haluamme tuntea Taivaan, meidän on tunnettava sydämemme luonnon ominaisuudet.” Tämä tarkoittaa, että sydämemme on luonnostaan luontoon taipuva. Tämä taas tarkoittaa, että sydämemme on itsekkyyteen, taikauskoon ja eläimellisyyteen taipuva. Eläimelliset arvot ja rahan perässä juokseminen on johtanut Taivaan unohtumiseen. Vain Taivas yksin on puhdas ja viaton. Siksi meidän tulee tehdä kaikkemme, kun pyrimme sitä kohti. Taivas on kuin Isämme, joka lakkaamatta etsii meitä ja haluaa meidän palaavan kotiin hänen luokseen.

On varmasti selvää, että meidän on luovuttava eläimellisistä haluistamme ja vieteistämme. Mutta onko myös se selvää, että meidän on jätettävä taaksemme myös oma itsemme eli identiteettimme ja egomme, jotka ovat kummunneet sydämemme eläinluonnon ominaisuuksista. On todella tärkeää ymmärtää ero ihmisen eläimellisen syntyperän ja ihmisluonnon hengellisen syntyperän välillä. Vain hengellisestä syntyperästä käytetään nimeä Ren.

Opettajamme käskee, että meidän on tultava muuhunkin kuin yhteen asiaan soveltuviksi käyttöastioiksi. Tämän takia on olemassa Ikuinen Tie (Tao, Dao). Muista opettajan sanat: ”Esineillä on juuret ja latvat; asioilla on alku ja loppu. Joka käsittää johtolangan, hän on tielle tulemassa.” Alussa ja lopussa kaikki on yksi ja sama.

 

Vain yksi minut tuntee

Opettajamme sanoi tuskansa keskellä, että vain yksi hänet tuntee, ja että tuo yksi on Taivas. Vain sillä on merkitystä. Ikuisen Tien voi ajatella sisältävän kolme vaihetta. Käytän ensimmäisestä vaiheesta symbolia Vesi, jota voit verrata jäljittelyn tiehen eli helpoimpaan vaiheeseen. Jäljittelyn tiessä vain esimerkin seuraaminen on tärkeää. Tällä tiellä sinua koetellaan luottamuksen ja uskon kautta. Seuraamalla jo menneitä pyhiä ja heidän esimerkkiään pääsemme kuitenkin takaisin Taivaan ensimmäiseen todelliseen lahjaan, Armoon. Olivatpa pahat tekomme ja ajatuksemme mitä tahansa, Taivas ottaa meidät takaisin kotiin luokseen. Taivaasta saamme myös uuden sydämen, joka tulee myöhemmin nousemaan feenikslintuna tulesta, mutta nyt aluksi se on vain pieni kultainen muna. Tien toisesta osasta kerron sinulle Tulen symbolin avulla. Tulivaihe on sama kuin kokemuksen tie, ja sen katkeruudesta voit olla varma. Vedessä tulet armosta saamaan osaksesi toivon, jota tulet tällä tulisella koettelemusten polulla tarvitsemaan. Tulen vaiheessa sinun on päästävä yli omista ajatuksistasi sekä kaikista huonoista tavoistasi.

Samalla, kun sydämesi jatkaa puhdistumistaan, huomaat, miten käyttäytymisesi muuttuu ja miten ymmärryksesi pyhistä teksteistä ja opettajien sanoista kasvaa. Alat puhua heidän kanssaan samaa kieltä. Sinun kenkäsi heidän seuraajanaan kuluvat puhki, ja saat pian tilalle uudet vaatteet. Kiitos pyhille, uusi pukusi on jalon puhtauden puku, joka kestää kaiken. Tien kolmannessa osassa, josta voi käyttää nimeä pyhittymisen ja voiman tie tai harkinnan tie, sinä tulet lopullisesti muuttumaan siksi ihmiseksi, joksi olit syntynytkin, ja joksi sinun tässä elämässä kuului tulla. Sinulla on siis mahdollisuus kasvaa aina siihen asti, että olet elävä Sheng. Sinun ymmärtäväisyyden korvasi ovat auenneet ja sinun suusi on puhdistunut ja kielesi tuottaa vain totuuden sanoja. Tällöin me tunnemme toisemme täydellisesti, Taivaan Poika.

Mikäli et vielä saanut täysin selkoa sanoistani, selitän sinulle saman ”kultaisen keskitien” ja kolmen Kungfutsen antaman käsitteen mukaan.

 

Epäjärjestyksestä Pieneen Rauhaan

Sitä mitä Taivas on meille antanut, sanotaan ihmisen luonnoksi (Hsing, Sheng jne.).

Tämä viittaa Vesivaiheeseen, jossa tehtävämme on puhdistua mentaalisen vedenpaisumuksen läpi näkemään meitä kaikkia ihmisiä yhdistävä sama totuus. Totuus on olemassa, ja se selittää kaiken luonnon epäjärjestyksen ja sattumanvaraisuuden.

 

Pienestä Rauhasta Suureen Rauhaan

Mukautumista tähän luontoon sanotaan oikeaksi opiksi (Tao, Tie).

Mukautumisvaihe on kuin tulikaste, jossa juuri löytämämme totuus asetetaan testiin muiden ihmisten silmien edessä. Kaikkien on helppo toimia oikein ollessaan yksin, mutta tässä vaiheessa sinun täytyy mukautua toimimaan oikein myös muiden seurassa. Tässä vaiheessa sinua koetellaan niin kauan, että viimeisetkin epäjalot ajatukset on poltettu pois ajatuspuusi juurista. Vasta sitten feenikslintu on valmis syntymään.

Oikean opin kehittelemistä sanotaan opetukseksi (Dziao, opetus, oppi).

Kolmannessa pyhyyden vaiheessa sinä tulet opettamaan muita ihmisiä. Tätä vaihetta sinun ei tarvitse enää tehdä omaa älyäsi seuraamalla, vaan koska tulivaiheen jälkeen elät jo Taossa, kaikki asiat tapahtuvat hyvin pitkälle itsestään. Järki ja tunne ovat kuin renkikaksikko, jotka tästä eteenpäin työskentelevät sinun ja maailman hyväksi. Tässä vaiheessa sinä sydämessäsi tiedät taivaan tahdon ja Shengin nojalla toimit, kuten Sheng toimii.

Joka aamulla on kuullut sanoman Taosta, Totuuden Tiestä, saattaa illalla kuolla rauhassa.” (Kungfutse, Keskustelut/Naapurirakkaus)

Ikuisen tien tavoite on hyvin yksinkertainen – se on rakkaus. Vertaa tätä sanomaa juuri lukemaasi kolmeen Tien vaiheeseen:

Rakkaus on siinä, että voittaa itsensä ja seuraa hyvien tapojen säädöksiä. Jos ihminen päivänkin voittaisi itsensä ja seuraisi hyvien tapojen säädöksiä, niin koko maailma liittyisi rakkauteen.

Kuten opettaja sen itse symbolien kieltä käyttäen sanoo, meidän tulee ensin saavuttaa voitto luonnon epäjärjestyksestä, sitten pienessä rauhassa lopettaa Taivaan tahdon vastainen toiminta, sekä vielä suuressa rauhassa lopettaa Taivaan vastaiset ajatukset. Näiden kolmen vaiheen jälkeen koittaa kulta-aika.

Jospa joku minua käyttäisi, niin jo 12 kuukaudessa saisin jotakin aikaan ja kolmen vuoden kuluttua olisi kaikki kunnossa.”(Keskustelut/Tse-Lu)

Myös omakohtainen kokemukseni tulisesta polttavasta ajasta vahvistaa nämä aikamääreet.

 

Taon rakenne: Alkulaki ja Alkuhenkäys

Sinulle on nyt annettu perusymmärrys Taosta ja tien kolmesta osasta. Jos kolmatta osaa nimittää rakkaudeksi, on kaksi edeltävää armo ja ankaruus, jotka ovat rakkauden kaksi ääripäätä. Kutsun sinut kulkemaan Tietä. Kulkemisen voit tehdä opiskellen ikuista tietoa ja viisautta. Pyri hyvään ja oikeaan, vältä pahaa ja vääryyttä. Älä tavoittele keppiä tai porkkanaa, vaan toimi oikein vain oikeintoimimisen tähden. Jos tarvitset apua ja vastauksia kysymyksiisi, pyydä ja etsi niitä.

Kun vertaat Taoa tieteeseen, voit ajatella sen ensisijaisesti tarkoittavan evoluutiota. Evoluutiota mukaillen ihmisen sielussaan kulkema henkinen matka on henkinen evoluutioprosessi. Jos haluat verrata Tao myös muihin uskontoihin, voit tehdä sen täysin vapaasti. Sama tie on nimittäin piilotettuna kaikkialle, minne ihmiset ikinä ovatkaan levittäytyneet.

Tao on siis se voima, joka saa alkulaki Lin kulkemaan suuren matkan. Lin herättää henkiin Tsi, eli alkuhenkäys. Yhdessä nämä kaksi osaa, olematon Li ja olevainen Tsi, ovat Taon kaksi ääripäätä – sen alku ja loppu. Omakohtaisen kokemukseni kautta kutsun sinua kulkemaan Taoa ensin kohti kaiken alkua. Opettele tuntemaan Li ja sen ominaisuudet, kuten syvyys, mittaamattomuus, pimeys, lepo sekä aistimattomuus, kuvaamattomuus ja muodottomuus. Anna näin Taon tulla esiin itsestään. Jos etsit sitä, se vain menee parempaan piiloon. Jos koitat väkisin paljastaa sen, se tekee sinut hulluksi ja saa sinut vain jahtaamaan omaa häntääsi.

Lopuksi haluan kertoa sinulle, ettei yksikään ihminen ole tullut Taivaan lapseksi, eläväksi Shengiksi ilman, että hän olisi ensin kuollut, kahdesti. Vasta kun maallinen ja epätäydellinen taivaallinen tahto meissä kuolee, tulemme valmiiksi Taivasta varten. Näin se, mikä me olemme aina olleet, pääsee tulemaan esiin. Se on Taivas maan päällä. Minä kutsun sinua tuntemaan Taivaan.

Kiitos sinulle rakas, hyvä ja pyhä ihminen.

KET ja kungfutselaisuuden konteksti

FacebookTwitterGoogle BookmarksLinkedinPinterest
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account

Sivustolla on käytössä muutama eväste (vain kävijämäärien analysointiin ja käyttökokemuksen parantamiseen, ei myyntiin tai markkinointiin liittyen).