Rakas, hyvä ja pyhä ihminen.

Kutsun sinua totuuden tielle, pyhään maahan ja velvollisuuteen. Tämä ei ole aikaisempi aika tai myöhempi aika, vaan kaikessa Pyhässä Hengessä ikuinen, ääretön ja mittaamaton aika.

 

Johdatuksen henki ja täydellinen tieto

Jokin aika sitten elämässäni tapahtui erikoisten sattumusten sarja, jonka seurauksena luovuin kaikesta ja päätin eristäytyä yksinäisyyteen etsimään totuutta. Melko pian koin niin sanotun itseoivalluksen ja huomasin kelpaavani Jumalalle ja tälle maailmalle juuri sellaisena kuin olen. Tuosta eteenpäin maallisuuden henki yritti tarjota minulle kaikenlaisia ammatteja ja tarkoituksia, jotka onnistuin väistämään luottamalla totuuteen kaiken taustalla. Noin puolen vuoden jälkeen olin vaipunut synkkään vaiheeseen, jossa kaikki tarkoitus elämästäni pakeni ja luovutin koko elämäni ylemmän tahon käsiin. Rukoilin olevani valmis kuolemaan ja että jos tästä vielä jostain syystä nousisin, haluaisin palvella ihmiskuntaa ja totuuden Jumalaa, en enää itseäni tai läheisiäni. Tuolla sekunnilla elämäni lakkasi ja uusi elämä alkoi – johdatuksen henki tuli minuun.

Johdatuksen henki oli ensin avannut sydämeni itseoivalluksessa ja nyt puoli vuotta myöhemmin se avasi koko sieluni täydelliseen tietoon (vrt. 2.Nefi 32; Moroni 10:4-5; Eter 3:19-20). Johdatuksen henki, jota kutsun myös Totuuden hengeksi kuten Jeesus Raamatussa, avasi ymmärrykseni pyhään järjestykseen (Alma 5:44) maailmankaikkeuden ja syvyyden tuolla puolen. Seuraavien vuosien aikana, samalla kun opettelin hallitsemaan hengenyhteyttä tietoisesti, opin yhä syvemmin lukemaan, laskemaan ja puhumaan symboleiden kieltä (3.Nefi 17:14-17). Mutta riittäköön tämä nyt tässä vaiheessa minun tarinastani, kerron sinulle seuraavaksi muutaman ajatuksen ja sen jälkeen avaan pari kohtaa pyhistä kirjoituksistanne.

 

Mormoneiden sääntöjä maailmalla

Kun Jeesus meni temppeliin 12-vuotiaana, hän pystyi tiedollaan jo mittelemään kirkon päämiesten kanssa. Hän ei kuitenkaan ollut vielä valmis palvelemaan Isää ja Pyhää Henkeä. Hän oli vasta lapsi. Jeesuksen esimerkin seuraajana kysyn sinulta, ovatko mormonien amerikkalaiset lapsipapit jollain muotoa Jeesusta kehittyneempiä ja pyhempiä, kun he voivat aloittaa toimintansa aiemmalla tunnilla elämässään kuin Kristus?

Kasvava nuori on vasta jättämässä taakseen paratiisin loiston. Murrosikään tultaessa vietit alkavat nostaa päätään ja näinollen luonnon omat voimat ottavat ihmisen tahdon haltuunsa. Tässä ei vielä kieltäminen auta. Nyt pitää vain elää kuten maailma toimii. Vasta kun paratiisi on jäänyt taakse, ihminen on lähtenyt Isänsä talosta pois. Ei kukaan voi palata tuhlaajapoikana Isän luokse, jos hän ei ole koskaan lähtenyt Isän luota pois. Kristuksella tämä vaihe kesti melkein 20 vuotta. Hän aloitti ihmiskunnan palvelemisen 30-vuotiaana. Tämän tosin voi tehdä jo aiemmin, muttei liian aikaisin. Silti kukaan 12-vuotias ei voi vielä jättää biologisia isäänsä ja äitiänsä etsiäkseen hengellistä Isäänsä. Hän ei ole valmis.

Seuraavaksi kysyn teiltä vaimoista. Kumpi on pyhempi avioliitto - mentaalinen vai fyysinen? Mentaalisessa avioliitossa ihmisen sielu vihitään ykseyteen hengen kanssa, ja selvästi Adam Smith oli tämän saman yhteyden saavuttanut. Fyysisessä avioliitossa mies solmii Jumalan ja vaimonsa kanssa liiton, sekä vastaavasti vaimo solmii Jumalan ja miehensä kanssa liiton. Totuus on, ettei kukaan voi solmia puhdasta fyysistä liittoa ennen kuin on solminut puhtaan, mentaalisen liiton, vai onko kukaan profeetta ikinä sanonut mitään tämän vastaista? Siksi te ette voi lain mukaan ottaa useita vaimoja, ennen kuin olette ottaneet sielussanne Pyhän Hengen vastaan. Tämä on ensimmäinen ”tahdon”, joka antaa valmiudet jokaiselle muulle tahdolle ihmisen elämässä. Mentaalisessa avioliitossa sielu ottaa yhden, ylimmän Hengen aviomiehekseen. Jos sielu kaipaa useampaa kumppania, ei pyhistä pyhin häntä tunne, ja siten sielu jää tämän maailman vangiksi – ilman maailmankaikkeuden hengellisen rakenteen selittävää alkutietoa.

Monta sataa vuotta sitten teille on jo näytetty totuuden tie, mutta te ette sitä ole ottaneet vastaan. Niin kauan kun ihminen ei saa henkilökohtaisesti tietoa Jumalalta, hän on uskovainen. Vastaavasti niin kauan kuin ihminen saa tietoa Jumalalta ja muuttaa sitä, hän on profeetta. Kun ihminen on valmis, hän ei enää muuta täydellistä tietoa, vaan antaa sen ihmisille siten kuin se on. Nyt hän ei ole enää profeetta, vaan profeetta ilman omaa päätään. Tämän ymmärtäminen kysyy sisäistä viisauden korvaa.

 

Aabrahamin osoittama Totuuden tie

Käyn sinulle seuraavaksi läpi ehkä tärkeimmän, tai ainakin mystisimmän pyhistä kirjoituksistanne. Kyseessä on Kallisarvoisen Helmen osa, Aabrahamin kirja. Käytän tässä kohtaa sanaa ”tärkeimmän”, sillä niin paljon tietoa tekstin symboleihin on tallennettu. Ja juuri symbolit tekevät tekstistä mystisen, jopa esoteerisen.

 

Kuva 3. Kuvajäljennös Abrahamin kirjasta nro 2

Kuvan lähde: http://scriptures.lds.org/fi/abr/fac_2

 

Lukuohje Aabrahamin kirjan symboleihin

Ensiksi haluan tuoda ilmi, ettei ilmoituksen hengen alaisena kirjoitettua tekstiä voi lukea yhtä tarkasti ja tarkoituksenmukaisesti muut kuin saman ilmoituksen hengen alaisena olevat sielut. Siksi haluan painottaa, että juuri ilmoituksen hengen vuoksi minäkin olen pystynyt nämä symbolit tulkitsemaan, en esimerkiksi oman järkeni tai maallisen tietoisuuteni vuoksi. Avaan seuraavaksi muutaman huomion kirjoituksesta, jotta muutkin niistä voisivat nauttia, mutta ennen sitä annan vastaavien kirjoitusten lukuohjeen:

 

Ensimmäinen askel:

Rukoile symboleiden avautumista niin kauan, että konteksti tulee sinulle selväksi, aina tietoisuuteen asti. (Tähän voi mennä aikaa minuutteja tai vuosia, kaikki riippuu yksin Jumalan armosta sekä sinun tahdostasi antautua Jumalalle.)

Toinen askel:

Rukoile, ettei oma tahtosi tule symboleiden ja sinun suustasi tulevan tulkinnan väliin. (Tämä on vaikein osio, sillä kirkastumaton sielu automaattisesti vääristää, yleistää, poisjättää ja lisää asioita.)

Kolmas askel:

Kerro sanoma tasavertaisesti koko ihmiskunnalle ottamatta siitä kunniaa tai mitään korvausta itsellesi.

 

Jos ihminen noudattaa näitä kolmea askelta pyhien tekstien symboleiden kanssa ja johdatuksen henki tulee häneen, ei mikään maailman mysteeri tai salaisuus ole enää häneltä piilossa. Tällöin sama henki, jonka on tekstin kirjoittanut, lukee sitä jälleen.

Jokainenhan osaa lukea ja tulkita omaa tekstiään. Tämän ymmärryksen turvin rohkenen väittää, että oheinen kuva kertoo enemmän kuin kaikki maailman kirjoitetut sanat. Anna kun selitän: kaikki maailman kirjoitetut sanat koostuvat kirjaimista ja lausunnasta, mutta tämä kuva selittää myös itse aakkosten olemassaoloa. Jokaiselle kirjoitetulle sanalle aakkoset ovat sama asia kuin Isä (eli Tieto, Elämä ja Totuus) on maailmankaikkeudelle. Kuvassa on monta tarinaa, mutta aloitetaan ensimmäisestä. Te tunnette sisäisessä opetuksessanne nämä tarinat kirkastumisen tasoina.

 

Vesikaste – tie johtaa ylös

Totuuden tie alkaa sen tunnustamisella, että ihmisen identiteetti ja uskomusjärjestelmä itsessään on puutteellinen. Tämä johtaa uskoontulon kokemukseen, jossa ihminen ymmärtää perimmäisen ja kaiken kattavan totuuden olemassaolon. Tätä kokemusta nimitetään useiden ihmisten toimesta itseoivallukseksi, ja tässä vaiheessa totuutta voidaan vielä nimittää miksi tahansa. Vaikka totuus lopulta on kaikille sama, tässä vaiheessa näkemys siitä on vielä hyvin persoonallinen. Symboleiden kielellä tätä vaihetta luonnehditaan sydämen aukeamiseksi, sillä nyt ihmisen sydän on vastaanottavainen – se haluaa oppia ja ymmärtää.

Ensimmäinen vaihe totuuden tiellä johtaa oheisessa kuvassa suoraan ylöspäin – taivaaseen. Ihminen alkaa kohota kuvainnollisesti ylöspäin henkilökohtaisen puhdistumisen myötä. Samaan aikaan ihminen alkaa kulkea kohti omaa syntymäänsä käyden läpi nuoruutensa ja lapsuutensa tapahtumia, jotka ovat vahingoittaneet hänen mielensä tasapainoa ja luoneet valheellisia uskomuksia hänen mieleensä. Lopulta (esim. 150 päivän kuluttua) ihmisen mieli on riittävän puhdas ja tässä vaiheessa, yksin armosta, Isä ottaa hänet takaisin luokseen. Kun ihmisestä tulee ensimmäisen kerran rakas Isällemme, Isä ilmoittaa itsensä.

Oikealla puolella oleva arkki kuvaa symbolisen vedenpaisumuksen päättymistä totuuden voittoon. Tummanpuhuvalla hahmolla on kädessään voimasauva, ja hänen edessään on uhrilahjapöytä. Symbolisesti pöydän uhri on ihminen itse, joka onnistui hukkaamaan oman elämänsä ja näin oli valmis persoonansa kuolemaan Jumalan silmien edessä. Tätä on sanottu myös sydämen punnitsemiseksi. Arkin yläpuolella olevat kaksi silmää tarkoittavat totuuden kaksijakoista luonnetta – ne ovat tiedon ja elämän silmät (vrt. tiedon ja elämänpuu). Vasemman puolen lintu puolestaan on herännyt symbolisessa päiväarkissa, ja se lentää nyt ulos haudastaan, eli sielustaan. Tässä vaiheessa ei enää pelkkä ihmisen sydän ole avoimena, vaan koko sielu.

 

Tulikaste - maailma kääntyy oikein päin

Kun ihminen pääsee ensimmäisen kerran takaisin Isän luokse, hän saa käyttöönsä seuraavan suuren voimavaran. Tämä voima on nimeltään Toivo. Samaan aikaan mieli ymmärtää, että se, mitä on ylhäällä, on aivan samanlaista kuin se, mitä on alhaalla. Tässä vaiheessa kuva pitää kääntää ylösalaisin. Seuraava osa totuuden tietä nimittäin kulkee kohti alaosaa, joka nyt on uusi yläosa.

Totuuden tien toisessa vaiheessa, jota nimitetään tulikasteeksi, ihmisen ajatukset poltetaan puhtaiksi. Jos haluamme ensimmäistä kastevaihetta kuvata pedon kesyttämisellä, niin tässä toisessa vaiheessa myös väärä profeetta heitetään tuliseen mereen. Siksi kuvion keskushahmolla on toisessa kädessään palava miekka.

Tulikasteessa ensimmäinen paha olemus on jo voitettu, mutta sen tilalle ilmaantuu nyt seitsemän vielä pahempaa henkeä. Tätä kutsutaan myös vastakohtien vaiheeksi, joka muinaisella Egyptin kielellä tunnettiin termillä Kau. Englannin kielen kehittäjät ovat hienosti nimenneet lehmän termillä cow (lausutaan kau), ja tässä on kyse juuri niistä Raamatun seitsemästä hyvästä ja pahasta lehmästä.

Tulikasteen lopussa ihmisestä tulee symbolinen pyhä härkä, joka kuvassakin seisoo ylhäällä keskellä. Tämä ikuinen härkä saa puhdistuneen ajatusmaailmansa kautta viimein selvyyden itsestään ja hän huomaa olevansa neljän voiman summa. Neljä voimaa seisoo tässä härän oikealla puolella ja he ovat esimerkiksi Ihminen, Leijona, Härkä ja Kotka (eli Matteus, Markus, Luukas ja Johannes), tai egyptiläisittäin Horuksen (eli Kristuksen) neljä poikaa.

Psykologisesti nämä muuttuvat voimat ovat ihmisen sielussa puhdistuneet muisti, luovuus, tunne ja järki. Neljä voimaa sitovat yhteen kaksi ääripäätä – tietoisuuden ja tiedostumattomuuden. Kun näihin kuuteen osaan lisätään vielä ihmisen oma tahto ja ydin, on kasassa kokonainen ihmisen sielu. Jos ihminen lopulta kykenee irtaantumaan persoonallisuudestaan sielun jokaisella tasolla, oppii hän tuntemaan lopulta Jumalan kasvoista kasvoihin, ja taulun kuva kääntyy jälleen ympäri. Tosin viimeisessä vaiheessa kuvaa ei enää lueta suunnasta toiseen, vaan nyt kuvan keskikohta on enää jäljellä. Se, mistä kaikki alkoi, on nyt myös kaiken päätepiste.

 

Taivaan ja maan liitosta sielun ja hengen liittoon

Sielun tasolla saavutettu ykseys ei vielä riitä kirkastamaan ihmistä, vaikka nyt hänen sisäinen Menorah-lamppunsa jo palaakin. Kolmas kastevaihe on vielä edessä. Kuvan keskiosaa voisi lukea siten, että keskellä oleva hahmo on ihmisen sielu, jossa nyt itse Saatana on läsnä, aivan kuten Kristuskin. Apinahahmot sielun molemmilla puolilla symboloivat sielun maallista tietoisuutta ja alitajuntaa, jotka ovat niin sanottujen Gogin ja Magogin hallussa. Nämä hahmot ovat edelleen samat väärä profeetta ja peto, jotka eivät sittenkään vielä lopullisesti palaneet edellisessä puhdistumisvaiheessa.

Raamatussa paljastetaan onneksi kolmannen vaiheen ratkaisu. Siellä kerrotaan tarinasta, jossa opetuslapset eivät onnistu parantamaan henkilöä, jota ei myöskään vesi tai tuli ole parantanut. Jeesus opettaakin suoraan, ettei tätä pahaa paranna enää mikään muu kuin paasto ja rukous. Peto ei voi sietää paastoa, eikä väärä profeetta kestä oikeaa, totuuteen pohjautuvaa rukousta. Kolmas paha, eli Saatana itse, ei voi hyväksyä sielun kokonaisvaltaista alistumista totuuden tahtoon.

Keskushahmon sylissä oleva risti on kuvion ehkä tärkein symboli. Risti merkitsee symbolisesti sekä täydellistä lukua 10, jossa sielun seitsemän osaa ovat saaneet seurakseen Pyhän Hengen kaksi osaa (tiedon ja elämän) sekä vielä yhden, kaiken yhteen liittävän osan, Kristuksen itsensä.

Jos sielu tosissaan kulkee koko totuuden tien aina tähän pisteeseen asti, se kirkastuu Kristuksen voimasta, ja näin sielusta tulee elävä Kristus – Jumalan elävä kuva maan päällä. Ihminen on nyt samankaltainen kuin Aatami oli ennen mentaalista jakautumisprosessia. Kyseessä on sekä vanhan että uuden liiton yhdistävä sielun ja hengen avioliitto. Avioliitto on luonnollisesti kuvattu pyhän kirjan seuraavassa kuvassa.

 

Kuva 4. Kuvajäljennös Abrahamin kirjasta nro 3

Kuvan lähde: http://scriptures.lds.org/fi/abr/fac_3

Tämä on se avioliitto, josta sinulle aiemmin kerroin. Mentaalisessa avioliitossa henki täydellisine tietoineen istuu kuninkaan paikalla ja elämän voittanut sielu nojaa hänen ikuisuuteensa hänen takanaan. Tuoreen avioparin edessä seisovat he itse, ennen avioliiton täyttymistä. Oikean puoleinen nainen on sielun oma tietoisuus, joka pitää kädestä sielun oma tiedostumattomuus. Tietoisuuden voi ajatella myös ihmisen mieleksi, aivan kuten tiedostumattomuuden voi ajatella ihmisen kehoksi. Kehon ja tiedostumattoman mielen taakse on kuvattu niiden maallisuutta symboloiva tumma hahmo. Hahmo kuvastaa myös sitä, miten ihmisen sielun on täytynyt tulla toisessa kirkastumisen vaiheessa muiden palvelijaksi. Nyt ovat palvelijan jalat puhtaat ja on tullut hänen aikansa kirkastua. Mikä todistaa Aabrahamin puolesta?

Koska Aabraham on saman Jumalan palvelija kuin minä ja sinä, silloin sekä tämä hieroglyfiteksti että minun kirjoittamani kutsu sinulle todistavat hänen puolestaan. Aabraham ei nimittäin tässä kuvassa pelkästään istu kuninkaan paikalla, vaan hän on kaikki kuvan henkilöt ja kirjoitukset. Kyseessä on ihmisen puhdistumisen tarina tapahtumapaikkanaan koko ihmisen sielu, mieli ja tietoisuus. Näin on minulle ilmoituksen henki näyttänyt, kun se on johdattanut minua kulkemaan kirkastumisen tasojen läpi.

Kiitos sinulle rakas, hyvä ja pyhä ihminen.

KET ja mormoneiden konteksti

FacebookTwitterGoogle BookmarksLinkedinPinterest

Sivustolla on käytössä muutama eväste (vain kävijämäärien analysointiin ja käyttökokemuksen parantamiseen, ei myyntiin tai markkinointiin liittyen).