.سَلَام عَلَيكُم

Rakas, hyvä ja pyhä ihminen.

Kutsun sinut kulkemaan ikuista totuuden tietä kohti Allahin Kuulevaa ja Näkevää Valoa. Tätä valoa minä kutsun luokseni, itseeni. Tämän valon minä tunnen ja tiedän, että se on Annuur Muhammed.

Nostan ensin esiin kaksi miestä historiasta, jotka molemmat todistivat samasta Allahista. Kuunnellaan ensin Jeesusta: ”Silloin Pietari meni hänen tykönsä ja sanoi hänelle: "Herra, kuinka monta kertaa minun on annettava anteeksi veljelleni, joka rikkoo minua vastaan? Ihanko seitsemän kertaa?" Jeesus vastasi hänelle: "Minä sanon sinulle: ei seitsemän kertaa, vaan seitsemänkymmentä kertaa seitsemän.” (Matteus 18:21-22)

Seuraavaksi kuunnellaan Muhammedin sanoja Koraanista: ”Pyydä heille anteeksiantoa tai ole pyytämättä; vaikka sinä seitsemänkymmentä kertaa pyytäisit heille anteeksiantoa, ei Jumala heille anteeksi anna. Sillä he eivät uskoneet Jumalaan ja Hänen lähettilääseensä, ja Jumala ei ohjaa uskottomia.” (Katumuksen Suura 9:80)

On paljon ihmetelty, miksi Muhammed ja Jeesus puhuvat samasta Allahista eri asioita, ja siten antoivat keskenään ristiriitaisen todistuksen Hänestä. Tähän on kuitenkin olemassa helppo ja lyhyt vastaus: kyseiset asiayhteydet todistavat kyllä samasta Jumalasta, Allah, mutta todistukset on otettu eri kastevaiheista totuuden tieltä.

Totuuden tie voidaan jakaa useampaan osaan, jossa eri vastakohdat korostuvat. Esimerkiksi symbolisen vesikasteen aikana ihminen oppii rakkaudesta Allahin suuren armon kautta, ja ihmisen voimavarana tämän vaiheen aikana on usko. Vastaavasti symbolisen tulikasteen vaiheessa opitaan Allahin suurin ankaruus, ja tämän vaiheen voimavarana on toivo. Ja mikä onkaan merkittävämpää kuin lopettaa riitely siitä, kumpi vaihe on oikeassa, sillä jokaisen ihmisen pyhä velvollisuus on itse ottaa asioista selvää ja siten henkilökohtaisesti kulkea totuuden tien kastevaiheet läpi. Jos ihminen on itse kulkenut molempien vaiheiden läpi, eli omassa elämässään todistanut molemmat sanomat todeksi, niin miten hän enää voisi väitellä kummankaan niiden puolesta? Onhan kaksi todistusta parempi kuin vain yksi todistus.

 

Totuuden tie ja totuuden uskonto

Kutsun sinut siis kulkemaan totuuden tietä. Juuri tätä samaa tietä, josta kerrotaan Koraanissakin: ”Totisesti ihminen tekee syntiä, koska hän kuvittelee elävänsä omista ansioistaan, mutta totisesti, tie johtaa hänet jälleen Herransa luo.” (Hyytyneen Veren Suura 96:6-8) Tässä yhteydessä sana ”Herra” viittaa ylimpään jumalaan, Allah. Mikä sitten on Allahin uskonto? Etsitään siihenkin vastaus Koraanista.

Juuri Hän on lähettänyt sanansa julistajan ja tämän mukana johdatuksensa sekä totuuden uskonnon, asettaakseen sen jok'ainoan muun uskonnon yli, vaikka se Jumalattomia närkästyttää.” (Katumuksen Suura 9:33)

Oheisen tekstin yksiselitteinen vastaus on, että totuus on ylin uskonnoista, ja siten sen täytyy olla lähtöisin ylimmästä Jumalasta, Allah. Ja mikä voisikaan olla tärkeämpää kuin totuus, totuuden omaksuminen omaksi ainoaksi uskonnokseen, sekä vielä itsensä täydellinen kieltäminen ja alistuminen osaksi totuutta ja totuuden käytettäväksi tässä elämässä.

 

Vesikaste – Tietävän Jumalan tunteminen

Totuuden tien alussa ihminen saa armonlahjana Allahilta uskon. Uskon tehtävä on innoittaa ihmistä kilvoittelemaan hyvyydessä. Tässä vaiheessa ei koskaan tule kilvoitella muiden ihmisten tai itsensä ulkopuolisten asioiden kanssa, vaan vain ja ainoastaan itsensä kanssa. Jos jokin mittari ja kumppani halutaan välttämättä ottaa mukaan kilvoitteluun, on ainoa oikea mittari totuus itse.

Vesikasteen aika voi kestää muutamasta kuukaudesta läpi loppuelämän. Tämä aika riippuu täysin siitä, kuinka omistautunut ja kuinka tosissaan Jumalan yhteyteen haluava ihminen on. Kun aika on vihdoin täysi, eli ihminen on itsetutkiskelussaan löytänyt oman syntisyytensä, katunut ja pyytänyt sitä vilpittömästi anteeksi, tulee myös aika, jolloin, yksin armosta, Allah puhuttelee ihmistä ensimmäisen kerran. Tämä puhuttelu tarkoittaa tapahtumaa, jossa ihminen saa osakseen ymmärryksen ikuisesta maailmankaikkeuden hengellisestä rakenteesta. Tätä voidaan yksinkertaisesti kuvata termillä tiedon (kashf tai ma’rifa) saaminen tai alkuoivallus. Tässä yhteydessä käytän symbolista termiä vesikaste. Kyse on siis syntien anteeksisaamisesta ja Allahin ilmoituksesta, eli tiedon saamisesta. Ma’rifa palaa, tai paremminkin muistuu ihmisen mieleen. Otetaan muutama Koraanin kohta, jotka nimenomaan viittaavat vain tähän vaiheeseen:

Emmekö ole sinulta ottanut pois kuormasi, joka raskaana painoi hartioillasi, ja korottanut sinun arvoasi?” (Avartamisen Suura 94:2-4)

Jumala todistaa, ettei ole muuta jumalaa kuin Hän. Samoin enkelitkin ja ihmiset, joilla on tieto ja jotka pysyvät totuudessa, todistavat: »Ei ole muuta jumalaa kuin Hän, mahtava, viisas».” (Imranin perheen Suura 3:18)

Jos joku tästä kiistelee kanssasi, sen jälkeen kuin (tämä täydellinen) tieto on osaksesi tullut, niin sano: »Tulkaa, kutsukaamme meidän poikamme ja teidän poikanne, meidän vaimomme ja teidän vaimonne, kokoontukaamme me itse ja te itse; ja sitten kukin velvoittakaamme itsemme Jumalan edessä ja huutakaamme Jumalan kirousta niiden yli, jotka valehtelevat!»” (Imranin perheen Suura 3:61)

Symbolien kielessä vesikasteeseen on liitetty erityisesti yksi symboli, joka on varmasti jokaiselle muslimille tuttu. Kyseessä on Rub Al Hizb. Aikakaudella ennen islaminuskoa ja kristittyjä tämä symboli merkitsi egyptiläisittäin tulkittuna Isä-Jumalan eri ominaisuuksia. Ominaisuuksia oli yhteensä neljä paria. Koska Allahia ei voida kuvata, ovat nämä neljä ominaisuutta neljä kuvausta, jotka eivät kuvaa mitään (Al-Lah). Ne ovat: kaiken alkuvesi eli äärettömän pieni ei-olevainen piste, äärettömyys ja ajattomuus, pimeys ja lepo, sekä aistimattomuus, kuvaamattomuus ja muodottomuus. Ja juuri näitä ominaisuuksia koskeva täydellinen tieto (ma’rifa) tulee ihmisen osaksi vesikasteessa. Täydellinen tieto on kuin Allahin salattu olemus (dhat).

 

Tulikasteen horna on polttava tuli

Vesikastetta seuraa paljon raaempi ja julmempi aikakausi, jota voidaan nimittää tulikasteen ajaksi. Muhammed opettaa tästä ajasta muun muassa Parjaajan suurassa (Koraani 104). Kun ihminen on puhdistunut mentaalisen vedenpaisumuksen läpi vesikasteessa, on hän kuin automaattisesti lopettanut pahojen tekojen toteuttamisen. Tekojen loppuminen ei kuitenkaan riitä. Ihmisen sydän nimittäin punnitaan ikuisessa vaa’assa hyveiden sulkaa vastaan jokainen päivä. Ja vaikka sydän olisi jo punnittu vedessä, se ei vielä ole riittävän puhdas. Ma’rifa ei vielä riitä Annur Muhammediin samaistumiseksi, tarvitaan vielä tajalli.mutta toisin käy sen, jonka hyvät teot vaa'assa keveiksi havaitaan, hänen asumuksensa on oleva horna. Tiedätkö, mikä horna on? Se on polttava tuli.” (Vyöryvän Tuhon Suura 101:8-11)

Polttava tuli iskee jokaiseen, jonka nimi ei lue pyhien ihmisten kirjassa. Jotkut tuntevat kirjan myös nimellä elämänkirja, joka sijaitsee Illijunissa. Ma’rifan kautta saamani ymmärrys tosin kertoo tämän lausuntaohjeen ontuvan.

Totisesti on Meistä lähtöisin ohjaus oikealle tielle, Meidän on varmasti sekä tulevaisuus että menneisyys, sentähden olen varoittanut teitä leimuavasta tulesta, johon joutuvat vain pahat, jotka vääristelevät totuutta ja kääntävät sille selkänsä. Mutta Jumalaa pelkäävä pelastuu siitä, hän, joka antaa pois rikkautensa puhdistuakseen, eikä tee hyvää palkkion toivossa, vaan etsiäkseen Herransa, korkeimman, mielisuosiota. Totisesti, hän on aikanaan saava palkintonsa.” (Yön Suura 92:12-21)

Raamatussa Jeesuksen opetuslapsi Johannes kirjoitti tästä samasta totuuden tiestä Ilmestyskirjassaan, jossa hän kuvasi vesikasteen vastustajan nimeksi Pedon ja tulikasteen vastustajan nimeksi Väärän Profeetan, joka vääristelee totuutta. Tässäkin kastevaiheessa kyse on ennen kaikkea mentaalisesta sodasta. Nämä pahan kaksi ilmentymää nimittäin voidaan myös psykologisesti löytää ihmisen mielen syvimmiltä tasoilta ja ne tunnetaan modernissa psykologiassa nimillä id ja temperamentti sekä yliminä ja uskomukset. On olemassa vain yksi heitä pahempi, ja se on kolmannessa kastevaiheessa kukistuva Saatana (Asshaitan) itse.

 

Mitä jihad oikeasti tarkoittaa?

Tässä vaiheessa meidän on nostettava kasteet koskettamaan myös termiä pyhä sota eli jihad. Totuuden tien kastevaiheisiin, jos Jumala niin suo, jihad liittyy seuraavalla tavalla:

  • Vesikaste = Pienempi jihad, jonka lopussa odottaa pieni rauha, ja
  • Tulikaste = Suuri jihad, jonka lopussa odottaa suuri rauha.

Tutkitaan seuraavaksi tämän Tiedon valossa lisää Koraanin kohtia:

Teidät on määrätty sotimaan, vaikka se on teille vastenmielistä. Mutta voi sattua, että teillä on vastenmielisyys jotakin asiaa kohtaan, vaikka se on teille hyödyllinen, ja voipa sattua, että teillä on halu johonkin, vaikka se on vahingollista teille. Jumala tietää, mutta te ette tiedä.” (Lehmän suura 2:216)

Oheinen kohta viittaa nimenomaan mentaaliseen puhdistumiseen esimerkiksi jo lapsena opituista toimintamalleista ja sellaisista omien sukulaisten ja vanhempien vääryyttä tukevista opeista, jotka ihmisen mielestä tuntuvat hyvin oikeilta ja järkeviltä, mutta joilla ei ole mitään yhteistä Allahin totuuden kanssa. Tämä on äärimmäisen vaikeaa ja tuskallista taistelua, jossa ihmisen mieli haluaa syyttää kaikkia muita osapuolia kuin itseänsä. Siksi on erittäin vaarallista jäädä osaksi yhteiskuntaa kokemaan tätä taistelua. Juuri tämän vuoksi Muhammed ja Jeesus poistuivat yhteiskunnasta pitkäksi aikaa, kun he halusivat selvittää, mitkä ajatukset ovat oikeasti totta, eli mitkä ajatukset ovat lähtöisin Jumalasta ja mitkä heistä itsestään.

Kysy Israelin lapsilta, kuinka monta selvää tunnusmerkkiä olemme antanut heille. Mutta jos joku vaihtaa pois Jumalan armon, senjälkeen kuin se on tullut hänen osakseen, on Jumala totisesti ankara rankaisemaan.” (Lehmän suura 2:211)

Ylläolevat kohdat kiistatta osoittavat sen Allahin totuudeksi, että tässä pyhässä sodassa on kyse vain ja ainoastaan tiedon (ma’rifa) tuntevista ihmisistä. Pienessä taistelussa saadaan voitto yksin armosta ja vasta suuressa taistelussa saadaan voitto ankaruuden kautta. Ei kukaan ihminen voi vaihtaa pois Allahin armoa, jos hän ei ole sitä ensin saanut alkuoivalluksessa omakseen. Ei kukaan ihminen voi astua suureen taisteluun ennen, kuin pieni taistelu on takanapäin. Ei kukaan voi edes tietää vastustajiaan suuressa taistelussa, ennen kuin Allah ne hänelle ilmoittaa. Allahin olemus (dhat) on tunnettava ennen kuin Häntä voi ominaisuuksien (sifa) ja nimien (ism) kautta yrittää kuvata ja ymmärtää. Näinollen, jos ihminen ei ole saanut tietoa siitä, mikä on hyödyllistä ja mikä on vahingollista, hänen ei tule ryhtyä taisteluun. Tämän saman opetuksen antaa Jeesus opetuslapsilleen, kun hän ohjeistaa heitä pysymään kaupungissaan aina siihen asti, että suuri voima Pyhä Henki on laskeutunut heidän ylleen. Pyhän Hengen ensimmäinen puolikas on nimeltään totuuden henki, eli juuri tämä ma’rifa.

On olemassa myös toinen islamilainen, ja erityisesti sufilainen tapa kuvata tätä samaa totuuden tien henkistä prosessia. Tässä ajattelutavassa totuuden tien voi jakaa kolmeen osaan siten, että ensin on tunnettava sanat (aqwal), jotta omat teot (a’mal) voivat olla oikeita ja hyviä. Ja vasta sanojen ja tekojen jälkeen ihminen voi saavuttaa oikeita tiloja (ahwal) Allahin henkilökohtaiseen kokemiseen.

Oi, profeetta, taistele uskottomia ja ulkokullattuja vastaan, ole ankara heitä kohtaan. Heidän viimeinen asuntonsa on oleva helvetti, onneton määränpää. He vannovat Jumalan nimeen, etteivät ole mitään väärää puhuneet. Kuitenkin he todella puhuivat epäuskon sanoja ja olivat uskottomia omaksuttuaan Islaamin. He suunnittelivat hankkivansa sellaista, mitä eivät kyenneet saavuttamaan; eivätkä he muuta tavoitetta löytäneet, paitsi että Jumala sekä Hänen lähettiläänsä heitä armostaan rikastuttaisivat. Parempi heille olisi, jos he kääntyisivät, mutta jos he luopuvat, niin Jumala langettaa heille tuskallisen tuomion tässä maailmassa ja tulevassa, eikä heillä ole suojelijaa eikä auttajaa tämän maan päällä.” (Katumuksen Suura 9:73-74)

Tämä Koraanin kohta vihdoin pakottaa meidät kysymään ääneen: mitä ja mikä on islam?

 

Mikä on islam?

Islam on täydellinen alistuminen Jumalan tahtoon. Jotkut itämaiset uskonnot nimittävät tätä samaa tahtoa nimellä Tao. Jeesus käytti tästä nimeä Tie tai vain yksinkertaisesti Pyhä Henki. Muhammed antoi sitten meille termin Islam. Nämä kaikki nimet (ism) tarkoittavat samaa asiaa: ihmisen kulkemista totuuden tien läpi Annuur Muhammedin kaltaiseksi Allahin kuulevaksi ja näkeväksi sieluksi.

Ensin ihminen siis löytää totuuden tien törmäämällä siihen elämässään joko sattumalta tai totuutta etsien. Tästä alkaa uskon aika, joka johtaa vesikasteeseen. Sitä seuraa toivon aika, joka johtaa tulikasteeseen. Tätä taas seuraa rakkauden ja rauhan aika, joka johtaa kirkastumiseen (annuur Muhammed). Kirkastuminen, eli viimeinen tuomio, on väärintekijöille helvetti ja hyveellisille paratiisi. Näin totuuden tien kautta ihminen tuo mieleensä ja jokaisen kanssakulkijan ulottuville Allahin perimmäisen totuuden, oikeudenmukaisuuden ja rauhan. Nämä kolme Mahdiin liitettyä sanaa ovat totuuden tien kolme kastetta.

Islam on siis antautuminen Jumalan johdatukseen ja tahtoon. Sielun antautuminen ei kuitenkaan missään nimessä vaadi sokeaa uskoa tai toivoa mahdottomuuteen, sillä Muhammedin opettama ja kuvaama Allah on se oikea, ylin Jumala. Hän on tieto (ma’rifa) ja elämä yhdessä. Hän on elävä tieto, sillä Allah on ensin kuuleva ja sitten vielä näkevä. Jumala on ikuinen Annuur Muhammedin pää, joka laskeutuu Allahiin rakastuneen sielun ylle. Tämä uusi, kirkas pää avaa ihmisen mielen symbolien kielelle (lisan al-hal). Sen avulla sielu tuntee todellisuuden (haqiqa) sekä oppii erottamaan toisistaan sisäisen lain (batin/tariqa) ja ulkoisen lain (zahir/shari’a). Molempia tarvitaan, mutta eri vaiheissa – eikä kumpaakaan niistä tule pakottaa muille ihmisille, vain itselleen. Totisesti, Allah pelastaa vain henkilökohtaisesti.

Palautetaan sitten vielä islamin ydinsanoma ja sen keskeiset henkilöt totuuden tiehen: "Muhammad on sanonut: Kansakunta, jonka alussa olen minä, jonka lopussa on Jeesus, Marian poika, ja jonka keskellä on Mahdi, ei voi tuhoutua." (Alkuperäiset lähteet: 1) as-Sulami, 'Iqd ad-durar fi akhbar al-muntazar. Al-Qahira 1979, ja 2) ath-Tha'labi, Qisas al-Anbiya. Bairut 1994) Jaetaan tämä vertauskuvallinen sanoma kolmeen kasteeseen:

  1. Ihminen on vesikastevaiheessa Profeetta uskonlahjoineen,
  2. Ihminen on tulikastevaiheessa Mahdi toivon ja johdatuksen lahjoineen, sekä vielä
  3. Ihminen on Pyhän Hengen pyhittymisen ja kirkastumisen vaiheessa rakkauden lahjoineen Jeesus Kristus, neitseellisen sielun, eli Marian, poika.

Nämä kolme kastetta ovat koko islam lyhyesti kuvattuna. Tästä voidaan siis vetää johtopäätös: islam on sama asia kuin totuuden tie. Jumalalle kunnia ja ylistys siitä! Ja vielä ylistys myös jokaiselle profeetalle, joka on pystynyt tästä tiestä meille jotain ymmärrettävästi kertomaan. Se on mahtava tie. Ja se on ainoa tie pois ikuisesta elämänpyörästä ja alitajunnan vankilasta. Totuuden tie johtaa suoraan kotiin, eli Allahin totuuteen ja ykseyteen.

 

Jumalan kolminaisuus Isä, Poika ja Pyhä Henki

Kerron sinulle seuraavaksi, miten useammat kuin yksi Jumala on syntynyt ihmisten mieleen. Muinaisissa uskonnoissa, kuten Egyptissä ja hindulaisuudessa, esiintyy satoja tai jopa tuhansia jumalia. Useiden jumalien palvonta erikseen ei ole kuitenkaan lähtöisin ylimmästä Jumalasta, vaan ihmisestä itsestään. Alussa papit ovat antaneet ilmoitukset Jumalasta, ja koska tieto (ma’rifa) on haluttu antaa ihmisille ymmärrettävällä tavalla, on se opetustarkoituksessa jaettu pienempiin osasiin. Näitä tiedon osasia on sitten opetettu Jumalan eri nimien (ism) ja ominaisuuksia (sifa) avulla.

Tästä pienenä esimerkkinä voit verrata Muhammedin käyttämään sanontaan ”Jumala on Tietävä, Viisas” siten, että Jumalalla olisi tässä yhteydessä kolme persoonallista nimeä "Jumala", "Tietävä" ja "Viisas". Kuten varmasti kaikki sen ymmärrämme, kyseessä on juuri yksi ja sama Jumala, jota vain kuvataan eri termein. Aivan kuten matematiikassa ei ole olemassa lukua 5, vaan se saadaan mittaamalla luku 1 viidesti peräjälkeen. Ja vasta tämän jälkeen on mahdollista antaa tälle mittaustulokselle nimi, joka on 5.

Tällä samalla tavalla esimerkiksi Jeesus toimi ennen Muhammedia. Jeesus kuvasi Jumalan eri puolia (jotkut puhuvat eri kasvoista tai nimistä) termein tie, totuus ja elämä, missä tie = ihmisen henkinen ja hengellinen prosessi aina Annuur Muhammediksi asti, totuus = tieto (ma’rifa) ja Allahin olemus (dhat), ja elämä = toteutunut tieto, eli Allahin nimet (ism) ja ominaisuudet (sifa). Tämäkään ei siis tarkoita sitä, että Jeesus olisi uskonut tai opettanut muusta kuin yhdestä, ylimmästä Jumalasta.

Kun vastaanne tulee väitöksiä muista uskonnoista ja islamista, älkää kuunnelko näitä ihmisten tekemiä virheellisiä tulkintoja, vaan etsikää itse Tietoa. Etsikää Jumalaa ja sitä kautta ymmärrystä. Te valmistelette itsenne Häntä varten täydellisen antautumisen kautta. Kukaan, jolle Jumala ei ole itseään ilmoittanut, ei ole kelvollinen tuomitsemaan. Jos hän kuitenkin tuomitsee, on pyhä tasapainon laki, että hänet tuomitaan samasta tuomiosta. Kaikki minkä tahdotte ihmisten tekevän teille, tehkää se heille.

Sano: Hän, Jumala on yksi, ainoa Jumala, kaikkivaltias. Hän ei ole (toista) synnyttänyt eikä ole (toisesta) syntynyt. Ketään ei ole Hänen vertaistaan.” (Ykseyden Suura Koraani)

Tämä ikuinen (ilman alkua ja loppua, ilman syntymistä ja synnyttämistä oleva) ykseys on islamin Allah. Hän on myös minun Jumalani. Tämä sama Jumala on ollut Muhammedin, Jeesuksen, Mooseksen, Aabrahamin, Nooan ja Aatamin Jumala. Kutsun sinut totuuden tielle etsimään ja löytämään tämän saman ykseyden. Ykseyttä ei voi kukaan ihminen toiselle antaa tai opettaa, sillä suhde Jumalaan on henkilökohtainen - ei kansakunta - tai uskontokohtainen.

Kiitos sinulle rakas, hyvä ja pyhä ihminen.

.شكرا لكم كثيرا وَ الحمد الله

KET Islamin konteksti

FacebookTwitterGoogle BookmarksLinkedinPinterest
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account

Sivustolla on käytössä muutama eväste (vain kävijämäärien analysointiin ja käyttökokemuksen parantamiseen, ei myyntiin tai markkinointiin liittyen).