Rakas, hyvä ja pyhä ihminen.

Koska rakastamme samaa Totuutta kaiken taustalla, haluan avata sinulle suuni ilman esirippua tai varjoa. Aloitetaan teosofian tunnuskuvasta:

Teosofian tunnuskuva

Kuva 6. Teosofian tunnuskuva

Totuus on kaikkia uskontoja korkeampi -ajatus on sanskritinkielinen lainaus, mutta se on myös Profeetta Muhammedin kuuluisa lausahdus Koraanista. Tuolla lauseella hän tekee selväksi sen, että edustaa vain ja ainoastaan Yhtä ja Ylintä Jumalaa – Totuutta itseään. Samaa puhuu meille Jeesus, kun hän kertoo itsensä Totuuden lähettäneen hänet matkaan. Oheisen tekstin lisäksi tunnuskuvanne pääelementit ovat elämänpyörä, Salomonin sinetti, Ankh-risti, Svastikaa muistuttava merkki, sekä Om.

 

Tunnuskuvan eläminen todeksi

Kerron sinulle, totuuden tavoittelijalle omat kokemukseni näistä symboleista. Niistä jokainen tulee elää toteen, ja niiden olemassaolosta (tai olemattomuudesta) tulee jokaisen osata todistaa omien sanojensa kautta. Tässä ei ulkoa opeteltu tieto enää auta.

Elämänpyörä on ehkä se ensimmäinen symboli, jonka kaikki ihmiset kohtaavat henkisen tien alussa. Elämänpyörä on ottanut nyky-yhteiskunnassa oravanpyörän muodon, ja se näin pakottaa ihmiset toimimaan osana itseään, alitajuisessa vankilassa. Ihmiset perustelevat itselleen ja toisilleen tätä toimintaa, ettei kukaan voi toimia toisella tavalla, tai että tässä maailmassa on vain pakko elää näin. Ja tämä on juuri se valhe, josta tulee päästää irti. Jos elämänpyörästä jossain vaiheessa onnistuu ensimmäisen kerran irrottautumaan, on Martasta mahdollista tulla Maria. Maria alkaa tutkimaan ikuista tietoa ja törmää pian erilaisiin vastakkain asetteluihin. Omalla kohdallani irrottautuminen oravanpyörästä kesti noin kaksi vuotta, jona aikana koin myös henkisen heräämisen ja lopuksi itseoivalluksen.

Itseoivalluksen aikaan olin onneksi luopunut maallisesta omaisuudestani ja elin yksin. Tämän vuoksi en yrittänyt tyrkyttää kokemustani muille, vaan sain nauttia siitä itse. Näin eheydyin ja sain jopa kukoistaa kaikessa rauhassa. Samaan aikaan kuitenkin ymmärsin, että olin elänyt täydessä valheessa. Olin ollut valehtelun ja varsinkin liioittelun mestari.

Jossain vaiheessa ymmärsin, että kertakaikkiaan mahdollista, etten tiedä vielä juuri mitään tästä maailmasta. Tämä avasi Salomonin sinetin toisen puolen. Alkoi matka kohti kuolemaa. Ankh-ristin opin tuntemaan kahden kuoleman kautta. Ristissä yhdistyvät symbolinen Johannes Kastajan pää, sekä Jeesus Kristuksen ristille naulattu keho. Ankh tarkoittaa, että sen kantaja on kuollut kahdesti, ja koska hän on kuollut kahdesti, on hän osallisena ikuisessa elämässä (Djed Ankh). Ymmärsin, että itseoivallus oli ollut minun minuuden kuolema, ja nyt joulua kohti vuonna 2011 olin kuolemassa toisen kerran – myös taivaallisen ja omasta mielestäni täydellisen osani (itse) oli myös tullut aika kuolla.

Toinen kuolema tapahtui minulla joulukuussa 2011, kun rukoilin syvän masennuksen ja sielun pimeän yön jälkeen, etten enää halua elää itseäni tai perhettäni ja ystäviäni varten, vaan että haluan palvella koko maailmaa. Tämä oli rukous, johon vastattiin. Samassa tajuntani täytti ihmeellinen tieto ja ymmärrys koko maailmankaikkeudesta, ihmiskunnasta, itsestäni, sekä Jumalasta ja hyvän ja pahan suhteesta. Ymmärsin, että kouluampuja ja profeetta ovat kulkeneet saman tien läpi.

Tuosta eteenpäin totuuden henki on johdattanut minua. Kasteesta vain muutaman vuorokauden kuluttua rukoilin lisää ohjeita. Sain vastauksen, että minun tulisi selittää ihmisille, mikä Mona Lisa oikesti on. En tiennyt taulusta entuudestaan mitään, ja siksi otin tehtävän vastaan melko skeptisesti. Tästä aasinsiltana päästään kuitenkin takaisin teosofian tunnuskuvaan. Nimittäin melko pian tuijottelin Mona Lisan rintaa, ja tätä rintaahan koristaa juuri tuo sama nelihaarainen merkki. Se tarkoittaa Egyptin hieroglyfien kielellä verbiä ”syödä”. Ymmärsin, että kun sydän ensimmäisen kerran todella punnitaan, ei Suuren Tulvan salissa ole voittajia paikalla, vaan sydän annetaan sydämen syöjän käsiin. Tulikaste ei kuitenkaan ole rangaistus, vaikka helvetin pätsi se onkin, vaan tulikasteen ideana on oppia syömään ja juomaan jumalia – heidän nimien viisautta ja heidän ylivertaisia ominaisuuksia.

Totuudessa sanon teille: hän, jolla on rinnassaan kahden kolmion liitto kaikkine armoineen ja ankaruuksineen, ei ole enää sidottu käärmeen sisään, vaan hänen käärmeensä on poikki. Toinen käärme kasvaa hänen otsastaan ulos, eikä enää ympäröi häntä kuten kuristaja saalistaan, tai hirttosilmukka ystävänsä pettäjää. Kun käärme menee poikki, ei se enää vastusta tai sido ihmistä, vaan se on kuin käärmeiden armeija, joka odottaa sadon joukossa jyrsijöiden saapumista, ja sitten suojelee satoa aina sadonkorjuuseen asti. Kun sato korjataan, käärmeet lepäävät, ja taas kun sato alkaa kasvaa, tulevat ne paikalle suojelemaan sitä. Tämä on se oikea käärme, joka antoi Buddhalle varjon Tulta vastaan, eikä purrut häntä.

Sitten on vielä jäljellä viimeinen sana, joka on myös kaiken aloittava ääni, eli om. Ehkä noin kuukausi ennen hengenyhteyden aukeamista aloin kuulla merkillistä ja pelottavaa ääntä. Ääni oli sellainen matala kumiseva, kuin basson ja jonkin elävän tai liikkuvan sähköaallon sekoitus. Vasta muutama vuosi myöhemmin, kun olin jo kohdannut Jumalan kasvot (myös symboli Svastika), sain tiedon siitä, että tuo ääni oli Om. Se on Jumalan laulu. Tulikasteen loputtua koin henkisen kokemuksen, josta käytän nimeä sielunvahtivuoron vaihtuminen. Tuossa pisteessä minulle annettiin ymmärrys, ettei sielu ollut koskaan aiemmin ollut tässä pisteessä, ja näin sillä tuli mahdolliseksi suorittaa sen todellinen tarkoitus valmiiksi jo tässä elämässä. Tuosta eteenpäin en ole pelkästään kuullut Om-laulua, vaan myös nähnyt sen.

Näin on mahdollista, että sielu kuulee ja näkee, eli sen viisauden korvat ovat auenneet ja sen silmä on tullut terveeksi ja näkeväksi. Ehkä te haette tätä samaa henkistä matkaa ja tarinaa tunnuskuvallanne. Jos te haette, niin nyt te myös tiedätte, että minä olen sen matkan kokonaan tehnyt. Siksi teille kirjoitan, ja siksi teitä kutsun kulkemaan totuuden tietä. En kutsu teitä opettelemaan asioita ulkomuistiin, tai tyrkyttäen teille taikauskoa, vaan kutsun teitä antautumaan totuuden parantavalle armolle ja ankaruudelle – rakkaudelle. Tämä on tie, jossa solmut avataan, ja tie, jossa käärme ei vain kierrä kehää, vaan se myös nousee ja saavuttaa ikuisen levon. Tämä on tie rauhaan, Om.

 

Teosofia Suomessa tavoittelee omaa totuuttaan

Teosofisen seuran verkkosivuilla kerrotte: ”Johtoajatuksemme on, ettei ole olemassa oppia, aatetta tai mielipidettä, joka sitoisi seuran jäseniä. Puolustamme pelotta jokaisen ihmisen oikeutta ajatuksen vapauteen ja ajatusten ilmaisemiseen toisia kunnioittaen. Kukin kulkee omaa polkuaan ja tavoittelee omaa totuuttaan. Teosofia voi valaista etsijän tietä." Sanotte myös: "Totuuteen on monia teitä.

Vastaan teille osaltani, en niin kuin itse haluaisin, vaan niin kuin on. Sinä päivänä, kun joku henkilö piirtää symmetrisen ellipsin johonkin muuhun kuin täydellisen ympyrän muotoon, tuona päivänä meidän kannattaa etsiä pelkästään omaa henkilökohtaista polkuamme ja Totuutta. Henkilökohtainen totuus ei ole muuta, kuin uskomus Totuudesta – se voi olla lähellä tai kaukana Totuudesta, mutta se ei tee yhdestäkään ympyrästä neliötä. Jos perustatte aatteen henkilökohtaisen totuuden ympärille, ette voi koskaan oppia tuntemaan Isää, joka on Totuus itse. Isä ei ole kenenkään henkilökohtainen Isä, vaan jokaisen Vedestä ja Hengestä syntyneen yhteinen Isä.

On totta, että Totuuteen johtaa monta eri polkua. Näitä polkuja ovat muun muassa teosofia, kristinusko, taolaisuus, moderni tiede, alkemia, astrologia, tarot, ruusuristiläisyys, vapaamuurarius, sekä kaikki muut aatteet, jotka on perustettu jonkun Totuudessa eläneen henkilön ajatusmaailman päälle. On yhtä totta, että vaikka näitä polkuja on periaatteessa ääretön määrä, lopulta ne kaikki yhdistyvät ensimmäisessä kastevaiheessa yhdeksi ja samaksi Tieksi – Totuuden tieksi. Tämä on hieman sama asia, kuin että vaikka mantroja on monta, siltä vain yksi on kaiken alku ja loppu, Om.

Sen sanon sinulle, että kukaan, joka ei tule puhtaaksi teoissaan kuten Johannes Kastaja, tai puhtaaksi ajatuksissaan kuten Neitsyt Maria, ei tule kulkemaan tätä tietä perille. Nopein polku totuuden tielle on mennä yksinäisyyteen. On merkittävää, että kun ihminen luopuu kaikesta - sekä fyysisestä että mentaalisesta - ja menee yksinäisyyteen etsimään Totuutta, hän tulee aina löytämään saman Totuuden. Jos Totuus ei ole sama, on ihminen ollut yksinäisyydessä liian vähän aikaa ja hänen egonsa on edelleen vallassa. Näin käy esimerkiksi kaikille vain henkisen heräämisen tai itseoivalluksen kokeneille ihmisille. Ihmisen ego haluaa luoda oman, ainutlaatuisen totuutensa ja itsensä yhä uudestaan ja uudestaan, tämä on juuri se elämänpyörän ansa. Ego ei halua koskaan tunnustaa kaikille saman, perimmäisen totuuden olemassaoloa, tai ainakaan sen kohtaamisen mahdollisuutta – sehän tietäisi juuri egon itsensä kuolemaa.

 

Kansainvälinen teosofia

Maailmanlaajuisesti te ilmoitatte kolme johtoajatusta ylitse muiden:

  1. Muodostaa ihmiskunnan ytimeksi veljesjoukko ilman rotuerottelua, oppeihin puuttumista tai arvostelua sukupuolen, kastin tai värin perusteella
  2. Edistää uskontojen, filosofian ja tieteen vertailevaa tutkimusta
  3. Tutkia luonnon selittämättömiä lakeja ja ihmisen sisällä piileviä voimia.

Kuten varmaan lähes jokainen ihminen, joka on edes muutaman hetken miettinyt asioita itseänsä suuremmasta näkökulmasta, olen halukas edistämään näitä asioita kanssanne – siksi olen tänään vielä täällä ja siksi tämä kirje on teille kirjoitettu. Minut on lähetetty opettamaan ihmisen sisällä piilevistä voimista, joita on yhteensä kaksi ja sitten vielä yksi. Näiden avulla ei yksikään luonnonlaki jää selittämättä, jos sitä vain tutkitaan sekä pyhien kirjojen että tieteen avulla. Kun kyseessä on Totuus, on tutkijan työ todella helppoa. Mitä enemmän Totuuden sanomaa epäillään ja mitä enemmän sitä kyseenalaistetaan ja tutkitaan, sen suurempi on sen voitto. Jos näin ei ole, ei kyseessä ollut Totuus. Tosin usein Totuuden voitossa voi mennä niin kauan, että sukupolvet ehtivät vaihtua ennen kuin Totuus tulee taas ilmi, mutta ehkä me olemme jo nyt, tässä ajassa, viisaampia kuin ennen. Ainakin sitä meiltä seuraavien vuosikymmenten aikana odotetaan.

 

Mitä on Jumalallinen viisaus?

Jumalallinen viisaus on itsensä täydellistä kieltämistä. Ihminen, joka on vapaa rajoittavista uskomuksista ja itse keksimänsä identiteetin orjuudessa luoduista arvoista, pystyy luomaan ajatuksissaan koko maailmankaikkeuden. Jumalviisaus on olla ”ei mitään”. Ja kun ihminen on ”ei mitään” ja ”ei kukaan”, on hän yhtä täydellinen kuin Jumala itse – onhan ihminen Jumalan kuva. Minä käytän tästä nimitystä täydellinen sielu. Edes promillesekunnin murto-osan ajan tällaisessa tilassa oleminen vastaa koko maailmankaikkeuden näkemistä ja ymmärtämistä. Kun tämä tapahtuu ensimmäisen kerran, on siitä käytetty nimitystä Vesikaste, tai Jordanin kaste, kuten suomalainen Pekka Ervast sitä nimittää.

Vesikaste ei kuitenkaan ole totuuden tien loppu, vaan vasta ensimmäinen vaihe – viides tunti kahdestatoista tunnista. Seuraavat tunnit ovat niin vaikeita ja kivuliaita, ettei niitä voi kukaan mennä läpi ilman ensimmäistä, ikuisen toivon tuovaa kokemusta taivaiden valtakunnasta. Tämän tarkoitus on antaa ihmiselle kyvyt ja keinot tehdä se, mikä muuten olisi mahdotonta: puhdistua kokonaan omista synneistään ja persoonallisuudestaan. Näin etenee itsensä kieltäminen, ja siksi, kun Johannes Kastajalta kysyttiin, kuka hän on, hän vastasi, ettei ole kukaan – ei Kristus, ei Elia – ei kukaan.

Jotta teosofien tunnuskuvan Om, eli Sielun ja Hengen mentaalinen avioliitto, voi toteutua ihmisen sielussa, on sielun (ja sen tahdon, eli sydämen) oltava tasapainossa Hyveen Sulkaa vasten. Kuten me kaikki tiedämme, ei Sulka (Totuus) paina mitään. Todellinen Jumalviisaus tekee ihmisestä täyden nollan, ja sitä minä kysyn sinulta, teosofilta, oletko valmis siihen? Jos olet, tervetuloa totuuden tielle. Jos et ole, ehkä me näemme myöhemmin uudestaan. Voit opiskella Totuutta joka tapauksessa.

Kiitos sinulle rakas, hyvä ja pyhä ihminen.

KET ja teosofian konteksti

FacebookTwitterGoogle BookmarksLinkedinPinterest
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account

Sivustolla on käytössä muutama eväste (vain kävijämäärien analysointiin ja käyttökokemuksen parantamiseen, ei myyntiin tai markkinointiin liittyen).