Kuka olet?

En kukaan, jota sanotaan iisakiksi.

 

Mikä on sinun työsi?

Minun työni on luomistyö. Yritän ymmärtää itsessäni, muissa ihmisissä ja ympäröivässä maailmassa parhaillaan tapahtuvaa luomistyötä ja elää jatkuvasti sen aallonharjalla. Tällöin sielu on sopusoinnussa itsensä, ihmiskunnan, maailmankaikkeuden ja hengen kanssa. Työhöni kuuluu jatkuva opiskelu ja uuden oppiminen, eihän luonnossa toimiva evoluutiokaan koskaan lepää. Mutta toisaalta työhöni kuuluu syvä hiljaisuus ja yksin vietetty aika, jolloin vain antaudun tiedolle ja Jumalan tahdolle. Olen myös palvelemassa ihmisiä, jotka haluavat oppia tuntemaan itsensä, muut ihmiset, maailmankaikkeuden ja hengen sen taustalla.

Kerrot usein, että Jumalan tahdolle tulee antautua, niin mikä on tämä Jumalan tahto? Jumalan tahto on luomistyö. Hänen alkuperäinen tahtonsa on täydellinen tieto, ja hänen jo toteutunut tahtonsa on olemassa oleva maailmankaikkeus ja syvyys. Luomistyö on näiden kahden ääripään välissä. Se on toteuttava voima. Se on tie totuuden ja elämän välissä.

 

Mistä sinä tiedät tämän?

Se on ollut Jumalan tahto. Jos ihminen alkaa täysin tietoisesti tavoitella Jumalan tahtoa, ja näin ollen samalla luopuu kokonaan omasta itsekkäästä tahdostaan, jossain vaiheessa hänen sielunsa yhdistyy automaattisesti tähän suurempaan, kaikille samaan tahtoon.

 

Miksi sitten kaikkien näin tahtovien sielut eivät ole yhdistyneet Jumalan tahtoon?

Kyllä ne ovat. Suurin syy, miksi jonkun ihmisen sielu ei ole liittynyt Jumalan tahtoon, johtuu siitä, ettei tuo ihminen oikeasti tunne omaa tahtoaan. Jos omaa tahtoaan ei tunne, ei siitä voi koskaan vapautua ja luopua, vaan sielu pysyy sen vankina. Vain tietoisuus vapauttaa sielun sen omasta tahdosta – ja tämäkin yleensä vain tuskien kautta.

 

Tuskasta ja kärsimyksestä puhutaan myös pyhissä kirjoissa - mitä ne oikein ovat?

Tuska ja kärsimys ovat elämä. Jotta elämää voi olla, on täydellisessä tiedossa ensin oltava epätasapainotila, kuin häiriö. Jos tämä häiriö on ihmisen sielussa, on häiriön nimi persoonallisuus. Eli jokainen persoonallisuus on häiriö täydellisessä sielussa.

 

Eli tarkoitatko, että jokainen ihminen on mieleltään häiriötilanteessa?

Kyllä, tämä häiriö on niin sanottu perisynti.

 

Hyvä on, perisynti. Mitä synti sitten oikein tarkoittaa?

Synti tarkoittaa Jumalan tahdon vastaista toimintaa. Tässä yhteydessä Jumalan tahto on tämä ei-persoonallinen ja omnipotentti tila. Ihmisen oma tahto poikkeaa tästä täydellisestä tilasta, sillä ihmisen oman tahdon on rakentanut ihminen itse – ei Jumala. Tai no, tässä yhteydessä ei voi edes puhua rakentamisesta tietoisessa mielessä: vaan elämän sattumusten seurauksena ihmisen persoonallisuus on rakentunut hänen itsensä tietämättä. Tämä on se kuuluisa tietämättömyyden harha.

 

Väitätkö siis, että jos ihminen pääsisi irti oman itsensä tietämättömyyden harhasta, hän samalla vapautuisi koko tietämättömyyden harhasta?

Ei ole edes olemassa mitään koko tietämättömyyden harhaa, on vain persoonallisen tietämättömyyden harha, johon sisältyy kollektiivisen tietämättömyyden harha, eli kollektiiviset uskomukset, ja yhdessä nämä aiheuttavat universaalimman tietämättömyyden harhan, eli oma tahto on eri kuin todellisuus. Kaikki johtuu silti yksilön tietämättömyyden harhasta.

Ihmisen sielun epätasapainotilasta johtuen, sielu poisjättää, keksii, yleistää ja vääristää vastaanottamaansa informaatiota, ja tästä syntyy tietämättömyys. Onhan tämä toki myös suuri siunaus, sillä kaavan hoksaamalla ihmisen on mahdollista oppia tuntemaan itsensä, jolloin tämä tietämättömyys katoaa. Ihmisen sielu on kuin peilattu kuva Jumalasta, ja tuo alkuperäinen kuva on kyllä täydellinen. Jos peilattu kuva ei ole täydellinen, on vika peilissä. Peili pitää ensin puhdistaa, ja jos sekään ei auta, niin sitten se tulee vain yksinkertaisesti rikkoa.

Lyhyesti sanottuna ihmisen tulisi ensin tunnustaa ja tunnistaa oma tietämättömyytensä, ja vasta tästä koko homma lähtee oikeasti käyntiin. Moni ihminen, vaikka olisikin ollut jo kymmeniä vuosia henkisellä tiellä, ei ole välttämättä kyennyt tätä tunnustusta tekemään, ja siksi ei ole oikeasti edennyt totuuden tiellä – tai ei edes ole vielä totuuden tiellä. Totuuden tie alkaa siitä, mihin henkinen tie ja henkinen kasvu päättyvät.

 

Nyt puhut totuuden tiestä, mikä se on?

Totuuden tie on sama asia kuin luomistyö. Myös evoluutio on sen synonyymi.

 

Ahaa. Miksi sitten puhut totuuden tiestä?

Se kuuluu totuuden talon kontekstiin. Vastaan itse tähän ennen kuin kysyt: ”Mitä ovat kontekstit?” Vastaus: ”Samalla tavalla kuin ihmisen oma tahto on hänen persoonallinen tapansa etukäteen lajitella kaikki maailman asiat, kontekstit ovat eri ihmisryhmien yhdessä sovittuja tapoja lajitella asioita.”

Esimerkiksi kaikki uskonnot ja tieteen alalajit ovat eri konteksteja. Totuuden talo on oma kontekstinsa, ja tässä kontekstissa käytän usein evoluutiosta, ja varsinkin ihmisen henkisestä evoluutiosta, sananpartta totuuden tie. Onhan se tie, joka johtaa perimmäiseen totuuteen. Ne kontekstit, joihin ihminen on sitoutunut mukaan, ovat automaattisesti osa hänen omaa tahtoaan, eli hänen omaa tapaansa lajitella asioita. Jotta ihminen voi saavuttaa sielun ja hengen yhteyden, tulee hänen hetkellisesti luopua myös kaikista konteksteistaan. Tämän vuoksi esimerkiksi mikään uskonto tai muu henkinen tai hengellinen liike ei ole koskaan tuottanut yhtään valaistunutta ihmistä. On toki monia, jotka sanovat olevansa valaistuneita, ja he voivat ollakin oman kontekstinsa huippuosaajia, mutta eivät he ole totuudessa ja armossa kirkastuneita. Jos he olisivat, heillä olisi myös oma kontekstinsa – ei toisten, jo edes menneiden konteksteja. Konteksteja on yhtä monta kuin on kirkastuneita sieluja, se on laki.

Hengelliset kontekstit ovat niin sanottuja pitäviä todisteita niistä ihmisistä, joista nuo kontekstit on kirjoitettu. Esimerkiksi vanha testamentti on Mooseksen konteksti, uusi testamentti on Jeesuksen konteksti, Koraani on Muhammedin konteksti, Bhagavad Gita on Krishnan konteksti jne. Nämä hengelliset kontekstit ovat aivan loistavia oppaita ja tukijoukkoja. Ne ovat hengellistä leipää ja viiniä henkisessä erämaassa vaeltavalle sielulle. Jokainen yksilösielu tulee kuitenkin luomaan ja rakentamaan oman kontekstinsa, jotta sielun ja hengen liitto voi astua lopullisesti ja tietoisesti voimaan. Sielun ja hengen yhteys on aina ensisijaisesti henkilökohtainen, ei koskaan kontekstikohtainen. Se, että joku ihminen on joskus kulkenut totuuden tien läpi asti, ei tarkoita, etteikö meidän jokaisen yksilön tulisi kulkea sen saman tien läpi asti, henkilökohtaisesti.

 

Mikä on yksilösielu?

Se on juuri tämä häiriötilanne täydellisessä sielussa, eli persoona ja yksilö, jolla on oma persoonallisuus.

 

Vapautuuko yksilö lopulta myös omasta persoonallisuudestaan?

Oman kokemukseni mukaan sielu hajotetaan ensin kokonaan osiin samalla, kun se kokee mentaalisen kuoleman. Jotta voi uudelleensyntyä jo tässä elämässä, tulee ensin kuolla. Tätä kokemusta tukevat myös niin sanotut kuolemanrajakokemukset, joiden kanssa koin täysin identtisiä tapahtumia vuoden 2011 lopulla kokemani henkisen kuoleman yhteydessä.

Kuoleman jälkeen sielu luodaan uusiksi niin monta kertaa kuin täytyy, ja aina kun sielu luodaan uusiksi, sen tulee ensin kuolla. Näin persoonallisuus poltetaan siitä pois. Tällöin monet asiat muuttuvat, myös aivan identiteetin, persoonan ja jopa nimen tasoilla, mutta osa persoonallisista ominaisuuksista voi silti säilyä samana kuin aiemmin. Vain itsekäs tahto janoaa joko-tai-tyyppisiä vastauksia, ja tässä ne eivät valitettavasti päde. Persoonallisuuden muuttuminen riippuu paljon myös siitä, mikä on ihmisen todellinen tehtävä ja kutsumus totuuden tiellä, ja kuinka lähellä tämä kyseinen ihminen on tietämättään ollut todellista itseään ennen totuuden tielle siirtymistä.

 

Ketä ihmisiä totuuden tie sitten oikein koskettaa?

Ketä ihmisiä evoluutio koskettaa? Kaikkia. Jokainen yksilösielu käy nämä samat asiat läpi, joko tässä elämässä ja nyt, tai sitten eri ajassa ja paikassa. Evoluutiota ei pakene kukaan. Evoluutiota voi mitata kolmella eri tavalla. Jokaisella yksilösielulla on oma evoluutionsa, sitten on ihmiskunnan eli yksilöiden kollektiivinen evoluutio, ja sitten on vielä kaikille sama, universaali evoluutio, joka toteutuu koko luonnossa – kaikkialla olevaisessa ja ei-olevaisessa kaikkeudessa. Yksilösielu voi kulkea henkisen evoluution läpi jo tämän yhden elämänsä aikana, jos se antaa sille kaikkensa – toisin sanoen, jos se antaa sille oman elämänsä, uhraten persoonallisuutensa.

Jokainen on kutsuttu, mutta vain harvat vastaavat kutsuun. Näin evoluutio toimii.

FacebookTwitterGoogle BookmarksLinkedinPinterest

Sivustolla on käytössä muutama eväste (vain kävijämäärien analysointiin ja käyttökokemuksen parantamiseen, ei myyntiin tai markkinointiin liittyen).