Kaiken ja ei minkään teorian (KET) syvimmän ymmärryksen voi saavuttaa symbolien kautta. Uskontoihin liittyen teorian jokaisessa kontekstissa myös termi ”kaiken ja ei minkään teoria” on korvattu kullekin kontekstille ominaisimmalla yläkäsitteellä, yleisemmin puhutaan ”Jumalasta”. Kaiken ja ei minkään teorian omassa kontekstissa tämä rivi on teoria itse.

Kaiken ja ei minkään teoria

Teorian toisella rivillä kuvataan kunkin kontekstin alku- ja loppupiste. Käytännössä uskontojen yhteydessä tämä piste on yleensä henkilö tai termi, josta kyseinen konteksti on alkanut, ja johon se lopulta huipentuu. Jos ihmiset ryhtyvät ajattelemaan ensimmäistä ja toista riviä samana asiana, syntyy uusia jumalkäsityksiä, joihin liittyy persoonallisia ja kulttuurillisia vivahteita. Tämän kirjan kontekstissa on päädytty sielunkehityksen huipentumaa kuvaavaan termiin ”täydellinen sielu”. Tämä ei missään nimessä ole ainoa tai paras tapa, vaan pelkkä esimerkki. Jokaisella kontekstilla on sama mahdollisuus saavuttaa ykseys teorian kanssa, jolloin konteksti symbolisesti kirkastuu teorian kuvaksi.

KET:n seuraavat rivit kuvaavat teorian jakaantumista ykseydestä dualismiin. Teorian yhteydessä puhutaan ei-olevaisesta ja olevaisesta puolesta, joiden tunnettuja symboleja ovat esimerkiksi tiedonpuu ja elämänpuu sekä yin ja yang. Alemmat rivit kuvaavat sielun asteittaista tietoisuusastetta, jota symboloivat ihmiskunnan vanhimmat symbolit, vesi, tuli ja voima. KET:n alimmainen rivi on varattu symboliselle sydämelle, eli kontekstin tahdolle saavuttaa yhteys ja ykseys ylimmän rivin kanssa.

Kaiken ja ei minkään teoria auttaa jäsentämään maailman eri asioiden rakennetta ja keskinäisiä suhteita, yhteneväisyyksiä. Uskontojen syvintä hengen sanomaa on aina pyritty säilyttämään symbolien muodossa, sillä symbolit ovat totuuden suoja ihmistä vastaan. Ihmisellä on nimittäin luontainen taipumus kehittyä ja siksi uusia kieliä ja numerojärjestelmiä syntyy aika ajoin. Symbolien kieli on kuitenkin tästä kehityksestä riippumatonta, siksi se on nähty ikuisuuden kielenä. Vaikka jonkin kielen slangista tulisi kuinka kehittynyttä ja uusinta uutta, veteen voi edelleen hukkua ja silti aurinko nousee uuden aamun merkiksi taivaalle. Kun symbolit kuvaavat todellisuutta, toteutunutta luomistyötä ja evoluutiota, ne ovat voimassaan ikuisia.

FacebookTwitterGoogle BookmarksLinkedinPinterest

Sivustolla on käytössä muutama eväste (vain kävijämäärien analysointiin ja käyttökokemuksen parantamiseen, ei myyntiin tai markkinointiin liittyen).