Leonardo da Vincin Suuri Konjektuuri kuuluu: "Johannes Kastaja ja Jeesus Kristus olivat sama ihminen."

Väite on sekä uskonnollisesti että tieteellisesti merkittävä. Toteutuessaan väite tarkoittaisi, että jokaisella ihmisellä on sama mahdollisuus tulla Jumalan kuvaksi. Näin ollen kukaan ihminen ei voisi olla lähtökohtaisesti parempi kuin toinen, eikä kukaan saavuttaisi ykseyttä Jumalan kanssa kuin vain tiettyä, kaikille ihmisille samaa kaavaa seuraamalla. Koska väite on rajojarikkova, on sen todistamiseksi otettava useita näkökulmia.

Varsinaisen väitteen todistus muotoillaan kirjassa kolmen eri perspektiivin kautta. Ensin aihetta lähestytään ikuisen symbolien kielen valossa tutkimalla Totuuden tien kolmea vaihetta (kastetta) ja niihin olennaisesti liittyvää symboliikkaa. Tässä yhteydessä määritellään esimerkiksi Johanneksen, eli vedellä kastajan vastakohdaksi Jeesus, eli tulella kastaja. Toisaalta Leonardon muistioista käy selvästi ilmi, että vastakkaiset tunteet ja ominaisuudet voivat ilmetä vain ja ainoastaan yhtä aikaa, yhdessä ja samassa ihmisessä.

Toiseksi todistuksessa käydään läpi nykytieteelle vielä toistaiseksi tuntemattomia muinaisen Egyptin nimeämisriittejä, joista myös Raamatun kautta on mahdollista oppia lisää, kunhan on ymmärrystä liittää oikeat asiat ja ihmiset toisiinsa. Egyptiläisten riittien ja symboleiden yhtäläisyyksien kautta tässä vaiheessa todetaan olleen äärimmäisen todennäköistä, että yhden ja saman ihmisen Valtaistuinnimi oli Johannes Kastaja ja että tuon saman henkilön Kultainen Horus -nimi oli Jeesus. Sama henkilö sai vielä seuraavankin nimen, niin sanotun suuremman Sa-Ra -nimen, eli Jumalan Pojan nimen. Tämä nimi on luonnollisesti Kristus.

Kirjan kuva 50. Kristus näyttää egyptiläistä Mano Pantea -merkkiä ja pitelee kristallipalloa (Leonardon maalaus "Salvator Mundi", joka on siis Kristus)

Kolmannen näkökulman antavat toinen toistansa tukevat pyhät kirjat, joista vanhin on Egyptiläinen Kuolleiden kirja. Sen ohella tutkittavissa sekä Raamatussa että Koraanissa on hyvin vahvat viitteet Kuolleiden kirjan alkuperäiseen viisauteen ja siksi ne kaikki muodostavat yhdessä kokonaisuuden. Todistuksen kolmas osa vaatii lukijalta eniten paneutumista asiaan, sillä todistuksen tukena on käytetty apuna matemaattista logiikkaa, eli joukko-oppia. Todistuksessa muodostetaan muutama faktoja sisältävä joukko, joita sitten verrataan keskenään toisiinsa ja näin ristiriidat ja harmoniat paljastuvat. Lopulta huomataan, että on vain yksi tapa saattaa kaikki asiat harmoniaan keskenään, näin käy vain jos "Johannes Kastaja ja Jeesus Kristus olivat sama ihminen."

Noihin aikoihin neljännesruhtinas Herodes kuuli Jeesuksesta. Hän sanoi hovimiehilleen: "Se on Johannes Kastaja. Hän on herännyt kuolleista, siksi hänessä vaikuttavat nuo voimat." (Matteus 14:1-2).

Kolmanteen todistuksen osaan liittyy olennaisesti myös muutamat Raamatun kohdat, jotka avataan uuden tiedon valossa nyt ensimmäistä kertaa. Samalla selitetään muinaisten egyptiläisten hautakuvien todelliset merkitykset ja huomataan kyseessä olevan yksi ja sama tarina. Tämä tarkoittaa, etteivät esimerkiksi Horus ja Jeesus olleet eri Jumalan poikia, vaan he nimenomaan olivat yhden ja saman Jumalan poikia. Ainoa ero heidän välillään on vain muutama tuhat vuotta aikaa.

Leonardon ehdotus siitä, että Johannes Kastaja on Jeesus, antaa jokaiselle miettimisen aihetta. Jos ihmisen on mahdollista muuttua jumalalliseksi olennoksi, minkä vuoksi tämä mahdollisuus olisi meille suotu? Ajatus murtaa ihmiskunnan historian muurit: vain Jumala ei ole absoluuttisen hyvä, vaan myös ihminen, seuraamalla Jumalan esimerkkiä, voi olla absoluuttisen hyvä. Tämä oivallus ei jätä yhtään tekosyytä: ihmisen tehtävä on seurata niitä suurenmoisia askeleita, jotka muutamat ennen häntä ovat kulkeneet ajatonta Totuuden tietä. ”Sen, joka sanoo pysyvänsä hänessä, tulee myös elää samalla tavoin kuin hän eli.” (1.Joh. 2:6) Leonardon Suuri Konjektuuri on vähintäänkin mielenkiintoinen aihe, ja periaatteessa juuri tämä on se oivallus, joka toimii myös tällä sivustolla opetettavan Totuuden tien lähtökohtana: kaikki ihmiset ovat tasa-arvoisessa asemassa.

FacebookTwitterGoogle BookmarksLinkedinPinterest

Sivustolla on käytössä muutama eväste (vain kävijämäärien analysointiin ja käyttökokemuksen parantamiseen, ei myyntiin tai markkinointiin liittyen).