Rakkauden ritarikunnan perustana on jumalallinen tautologia. Näin ollen rakkauden ritarikunta, ja itsessään Jumala, on aina ja ikuisesti totta, kaikilla eri tavoilla ja tulkinnoilla.

”Jumala on, tai Jumala ei ole.” (Jumalan tautologia)

Rakkauden ritari muistaa, miten hän aiemmin pohti omaa uskoaan Jumalaan. Jossain vaiheessa hänellä oli kiivas vastakkainasettelu tieteen ja uskonnon kesken. Lopulta rakkauden ritari kysyi itseltään, voiko olla niin, että vaikka tiede onkin hyvin usein oikeassa, niin Jumala silti on olemassa. Miksi asioita tulisi asettaa aina vastakkain? Miksi aina tulisi keskittyä vain virheisiin? Eivätkö yhtäläisyydet ole yhtä tärkeitä kuin virheet?

Rakkauden ritari muistaa erään pimeimmistä hetkistään. Tuolloin hänen takaraivossaan kummitteli ajatus olevaisuudesta ja ei-olevaisuudesta. Hamletin ikivihreä lause tuli enemmän kuin tutuksi. Ja tässä on avain jumalalliseen tautologiaan: tosi Jumala nimittäin on ja ei ole totta ja olemassa yhtä aikaa. Kun rakkauden ritarin sisäinen lamppu syttyi, hän ymmärsi Jumalan kaksi horisonttia, ja sen, miten Jumala porskuttaa niiden välissä.

Jos Jumala on olemassa, Häntä kuvaavat uskonnot ovat oikeassa ja ateistit väärässä. Vastaavasti jos Jumala ei ole olemassa, ovat ateistit niskan päällä. Jumala on kuitenkin väittelyitä suurempi, ja siksi syvyydessään Hän ei ole, ja korkeudessaan Hän on. Näin syntyy myös Jumalan lapsi ja kuva – rakkauden ritari.

Rakkauden ritari tuntee Jumalan tautologian, ja siksi hän osaa loogista päättelyään käyttäen osoittaa kuuluvansa rakkauden ritarikuntaan. Looginen päättely on kaksiosainen: i) Rakkauden ritari kuuluu korkeuksissa olevaan Jumalaan, johon kuuluvat kaikki olevaiset asiat, ja toiseksi ii) Jumala kuuluu rakkauden ritariin, sillä löytyyhän Jumala rakkauden ritarin sydämen syvyydestä. Tällöin jumalallinen tautologia ilmenee rakkauden ritarin kautta, ja erityisesti tämä tarkoittaa rakkauden ritarin ja Jumalan olevan toistensa aitoja osajoukkoja. Näin ollen rakkauden ritari ja jumalallinen rakkauden ritarikunta ovat loogisesti yksi, yhtä ja samaa. MOT

FacebookTwitterGoogle BookmarksLinkedinPinterest
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account

Sivustolla on käytössä muutama eväste (vain kävijämäärien analysointiin ja käyttökokemuksen parantamiseen, ei myyntiin tai markkinointiin liittyen).