Rakkauden ritarikunnan muinainen viisaus opettaa meitä maailmankaikkeuden peruslaista, jossa yläpuoli ja alapuoli vastaavat lopulta toisiansa. Opetuksella on kaksi syvyysastetta.

Ensiksi kyseessä on sielun tasolla makrokosmoksen ja mikrokosmoksen tasapainosta.

Tässä jaottelussa ihminen ja maailmankaikkeus eivät ole toistensa vastakohtia, kuten joskus on virheellisesti opetettu, vaan ne ovat toistensa metaforisia veljeksiä – ne molemmat ovat makrokosmos.

Maailmankaikkeuden mikrokosmos paljastuu aineessa, kuten ihmisen mikrokosmos paljastuu kehon kautta soluissa. Kosmoksen luonnonvalinta on henkinen ja fyysinen perimä ihmisessä. Tarpeiden löytyminen ja tyydyttäminen seuraa intuition hahmottamisen kautta. Kaaosta voi ymmärtää oman muutoksen ja muutosvastarinnan kautta. Ja kosmoksen järjestys hahmottuu opettelemalla tietokoneiden ja mielen algoritmien tuntemista. Evoluutio on kehitystä varten, ja luonnonlait oppimista. Näin ihminen lopulta saavuttaa saman potentiaalin kuin koko kosmos – mieli avartuu abstrakteille olioille, ja näin mytologisesta Sanasta voi tulla kaikki kosmoksen kielet.

Toiseksi kyse on hengen tasolla syvyyden ja korkeuden tasapainosta.

Jumalan ymmärtäminen voi tapahtua missä tahansa suunnassa, sillä korkeutta ja syvyyttä voidaan lähestyä mistä vain. Jumala ei ole itsekäs entiteetti, eikä sillä siksi ole identiteettiä, kuten ihmisellä on. Jumalan kaksi horisonttia, kaksi näkökulmaa kuitenkin dominoi kaikkeuden ja ei minkään taustalla. Jumalan voi löytää mikrokosmoksen äärettömästä syvyydestä, ja Jumalan voi löytää makrokosmoksen äärettömästä korkeudesta.

Syvyydestä korkeuteen toteutuvat tiet vievät tiedosta elämään, eetteristä muuttomattomaan vauhtiin, ei kuvattavissa olevasta ei-olevaisuudesta luomiseen, ja kutsumuksesta pelastukseen. Näin sielu lopulta lähestyy samaa potentiaalia kuin Jumala – sielu avartuu yksilön, ihmiskunnan ja kaikkeuden tasoilla Jumalan voimalle ja tahdolle, ja näin mytologisesta Jumalan kuvasta voi tulla elävä todistaja.

FacebookTwitterGoogle BookmarksLinkedinPinterest
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account

Sivustolla on käytössä muutama eväste (vain kävijämäärien analysointiin ja käyttökokemuksen parantamiseen, ei myyntiin tai markkinointiin liittyen).