Rakkauden ritari on oppinut oman tahdon ja Jumalan tahdon eroavaisuuden. Noviisiaikanaan rakkauden ritari ihmetteli, miksi hän epäonnistui silloisen elämänsä työasioissa kerta toisensa jälkeen. Kun projektit kaatuivat, noviisi sortui useaan otteeseen syyttelemään muita ihmisiä ja vallitsevia olosuhteita omista virheistään. Toki joskus muilla ihmisillä ja jopa olosuhteilla olikin osuutensa asiaan. Noviisi ei tuolloin osannut kantaa vastuuta terveellä tavalla, vaan hän pakeni sitä tai otti sitä liikaa. Ritari ihmetteli valtavan suurta kontrastia sen suhteen, miten asiat ennen epäonnistuivat ja miten ne nykyään onnistuvat. Ja vasta rakkauden ritariksi tultuaan, hän ymmärsi oman tahdon ja Jumalan tahdon eroavaisuuden.

Itsekäs tahto miettii ensin itseään ja omia halujaan ja omaa työtään, ja toimii tahtonsa mukaan. Näin pahimmillaan hän itse, muut ihmiset ja luonto joutuvat kärsimään. Jumalan tahto puolestaan on jo valmiiksi täydellinen: se tietää mitä ihminen, ihmiskunta ja luonto tarvitsevat. Kun ihminen koko tahdollaan alistuu toimimaan Jumalan tahdon mukaisesti, kaikki voittavat. Ja tämä on ainoa mahdollinen tapa päästä tilanteeseen, jossa kaikki voittavat. Jos ihminen luulee omalla järjellään ja älyllään saavan aikaan tilanteen, jossa kaikki voittavat, on hän yksinkertaisesti ylimielinen houkka. Rakkauden ritari on oppinut, että houkka saa olla vain totuuden tähden.

Itämainen käsite wu wei tarkoittaa toimimista, kuten on. Se ei tarkoita toimimista oman tahtonsa mukaisesti oppimisen tai kehittymisen kautta, vaan tavalla, joka sillä hetkellä ja siinä paikassa on mahdollista ja suotavaa - optimia. Bruce Lee kehitti Jeet Kune Do taistelulajin tällä periaatteella, ja siksi hän oli hetken aikaa ylivertainen siinä, mitä hän teki. Toiminen äärimmäisesti tässä ja nyt tarkoittaa koko historian ja tulevaisuuden häviämistä. Tässä tilassa sielu toimii puhtaasti hermostostaan käsin ja on siksi paljon nopeampi kuin mielessään kiinni oleva. On kuitenkin tärkeää huomioida, että hermosto on tässä vaiheessa ritarin herra, ei Jumala, vaikka ritari niin aluksi erehtyykin luulemaan. Yllättävän moni henkinen opettaja palvoo omaa hermostoaan Jumalana.

We wei periaate tuo sielun lähelle henkeä, joka majailee sielun sisäisessä, olemattomassa keskipisteessä. Wu wei ei kuitenkaan koskaan ole henki, vaikka sielussa avautuukin ennenkokematon voima tämän periaatteen kautta. Wu wei esittelee meille lohikäärmeen, mutta ei sen vartioimaa salaisuutta. Lohikäärmeen salaisuuden tulevat tuntemaan vain ne ritarit, jotka ovat valmiita luopumaan ihan kaikesta, myös omaksi luulemastaan voimasta. Suurin soturi ei ole hän, joka parhaiten käsittelee miekkaansa, vaan hän, joka mestariksi tultuaan pystyy laskemaan miekkansa maahan – tai jopa lyö sen takaisin kiveen.

FacebookTwitterGoogle BookmarksLinkedinPinterest
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account

Sivustolla on käytössä muutama eväste (vain kävijämäärien analysointiin ja käyttökokemuksen parantamiseen, ei myyntiin tai markkinointiin liittyen).