1 Alussa Jumala loi taivaan ja maan. 2 Maa oli autio ja tyhjä, pimeys peitti syvyydet, ja Jumalan henki liikkui vetten yllä.

1 Alussa Jumala loi Sielua varten keskushermoston ääripäät - tietoisuuden ja tiedostumattoman mielen. 2 Tiedostumaton mieli oli autio ja tyhjä, tietämättömyys peitti mielen syvyydet, ja elävä tieto liikkui keskushermoston yllä.

 

3 Jumala sanoi: "Tulkoon valo!" Ja valo tuli. 4 Jumala näki, että valo oli hyvä. Jumala erotti valon pimeydestä, 5 ja hän nimitti valon päiväksi, ja pimeyden hän nimitti yöksi. Tuli ilta ja tuli aamu, näin meni ensimmäinen päivä.

3 Jumala sanoi: ”Tahto, ole!" Ja tahto oli. 4 Jumala näki, että tahto oli hyvä. Jumala erotti vapaan tahdon mielen tietämättömyydestä, 5 ja hän nimitti tahdon päiväksi, ja tietämättömyyden hän nimitti yöksi. Tuli ilta ja tuli aamu, näin meni ensimmäinen päivä.

 

6 Jumala sanoi: "Tulkoon kaartuva kansi vesien väliin, erottamaan vedet toisistaan." 7 Jumala teki kannen ja erotti toiset vedet sen alapuolelle ja toiset sen yläpuolelle. Niin tapahtui, 8 ja Jumala nimitti kannen taivaaksi. Tuli ilta ja tuli aamu, näin meni toinen päivä.

6 Jumala sanoi: "Tulkoot aivorunko erottamaan keskushermoston osaset toisistaan." 7 Jumala teki aivorungon ja erotti selkäytimen sen alapuolelle ja aivot sen yläpuolelle. Niin tapahtui, 8 ja Jumala nimitti selkärangan taivaaksi. Tuli ilta ja tuli aamu, näin meni toinen päivä.

 

9 Jumala sanoi: "Kokoontukoot taivaankannen alapuolella olevat vedet yhteen paikkaan, niin että maan kamara tulee näkyviin." Ja niin tapahtui. 10 Jumala nimitti kiinteän kamaran maaksi, ja sen paikan, mihin vedet olivat kokoontuneet, hän nimitti mereksi. Ja Jumala näki, että niin oli hyvä.

9 Jumala sanoi: "Kokoontukoot aivorungon alapuolella olevat keskushermoston osat yhteen paikkaan, niin että tiedostumaton mieli tulee näkyviin." Ja niin tapahtui. 10 Jumala nimitti mielen kiinteän osan egoksi ja temperamentiksi, ja sen paikan, mihin selkäytimen osat olivat kokoontuneet, hän nimitti idiksi. Ja Jumala näki, että niin oli hyvä.

 

11 Jumala sanoi: "Kasvakoon maa vihreyttä, siementä tekeviä kasveja ja hedelmäpuita, jotka maan päällä kantavat hedelmissään kukin lajinsa mukaista siementä." Ja niin tapahtui. 12 Maa versoi vihreyttä, siementä tekeviä kasveja ja hedelmäpuita, jotka kantoivat hedelmissään kukin oman lajinsa mukaista siementä. Jumala näki, että niin oli hyvä. 13 Tuli ilta ja tuli aamu, näin meni kolmas päivä.

11 Jumala sanoi: "Kasvakoon tiedostumattomasta mielestä myös yliminä, siis käyttäytymistä ja osaamista synnyttäviä uskomuksia, ja arvoja, jotka tiedostumattomasta mielestä ajatuksiksi ja teoiksi tullessaan toimivat syy-seuraus-suhteen mukaisesti." Ja niin tapahtui. 12 Tiedostumaton mieli versoi yliminästä persoonallisuuden, käyttäytymistä ja osaamista synnyttäviä uskomuksia ja arvoja, jotka heijastuivat selkeänä seurauksena kukin oman lajin mukaisesta syystä. Jumala näki, että niin oli hyvä. 13 Tuli ilta ja tuli aamu, näin meni kolmas päivä.

 

14 Jumala sanoi: "Tulkoon valoja taivaankanteen erottamaan päivän yöstä, ja olkoot ne merkkeinä osoittamassa määräaikoja, hetkiä ja vuosia. 15 Ne loistakoot taivaankannesta ja antakoot valoa maan päälle." Ja niin tapahtui. 16 Jumala teki kaksi suurta valoa, suuremman hallitsemaan päivää ja pienemmän hallitsemaan yötä, sekä tähdet. 17 Hän asetti ne taivaankanteen loistamaan maan päälle, 18 hallitsemaan päivää ja yötä ja erottamaan valon pimeydestä. Jumala näki, että niin oli hyvä. 19 Tuli ilta ja tuli aamu, näin meni neljäs päivä.

14 Jumala sanoi: "Tulkoot tietoisuuden lajit aivoihin erottamaan vapaan tahdon tietämättömyydestä, ja olkoot ne merkkeinä osoittamassa ajan ja paikan tajua. 15 Tietoisuuden lajit heijastukoot aivoista ja antakoot tietoisuutta tiedostumattoman mielen päälle." Ja niin tapahtui. 16 Jumala teki kaksi suurta tietoisuuden muotoa, ”luovuuden ja järjen” liiton hallitsemaan vapaata tahtoa ja ”muistin ja tunteen” liiton hallitsemaan tietämättömyyttä, sekä muut tietoisuuden lajit, kuten hienomotoriikka, sosiaalinen äly, moraalinen ajattelu, logiikka, suunnittelukyky, tilan hahmotus ja kokonaisvaltainen ajattelu. 17 Hän asetti ne ihmisaivoihin loistamaan tiedostumattoman mielen päälle, 18 hallitsemaan tietoisuutta ja tiedostumattomuutta, ja erottamaan ymmärryksen tietämättömyydestä. Jumala näki, että niin oli hyvä. 19 Tuli ilta ja tuli aamu, näin meni neljäs päivä.

 

20 Jumala sanoi: "Viliskööt vedet eläviä olentoja ja lennelkööt linnut ilmassa taivaankannen alla." 21 Niin Jumala loi suuret meripedot ja kaikki muut elävät olennot, joita vedet vilisevät, sekä kaikki siivekkäiden lajit. Jumala näki, että niin oli hyvä. 22 Hän siunasi ne sanoen: "Olkaa hedelmälliset ja lisääntykää ja täyttäkää meren vedet, ja linnut lisääntykööt maan päällä." 23 Tuli ilta ja tuli aamu, näin meni viides päivä.

20 Jumala sanoi: "Viliskööt id emootioita ja lennelkööt tiedostumattomat ajatukset yliminässä aivorungon alla." 21 Niin Jumala loi syvimmät mielen emootiot kuten ”vihan ja pelon” sekä ”onnellisuuden ja surullisuuden” ja kaikki muut emootiot, jotka idissä vilisevät, sekä kaikki ajatusten lajit, kuten uskomukset, arvot ja identiteetin. Jumala näki, että niin oli hyvä. 22 Hän siunasi ne sanoen: "Olkaa hedelmälliset ja lisääntykää ja täyttäkää alitajunnan syvin taso, id ja temperamentti, ja ajatukset lisääntykööt tiedostumattoman mielen päällä yliminässä." 23 Tuli ilta ja tuli aamu, näin meni viides päivä.

 

24 Jumala sanoi: "Tuottakoon maa kaikenlaisia eläviä olentoja, kaikki karjaeläinten, pikkueläinten ja villieläinten lajit." Ja niin tapahtui. 25 Jumala teki villieläimet, karjaeläimet ja erilaiset pikkueläimet, kaikki eläinten lajit. Ja Jumala näki, että niin oli hyvä.

24 Jumala sanoi: "Tuottakoon alitajunta kaikenlaisia identiteettimalleja, kuten työläiset, kauppiaat, papiston ja hallitsijat." Ja niin tapahtui. 25 Jumala teki ihmisten identiteettimallit, joiden pohjana olivat villieläimet, karjaeläimet ja erilaiset pikkueläimet, kaikki eläinten lajit. Ja Jumala näki, että niin oli hyvä.

 

26 Jumala sanoi: "Tehkäämme ihminen, tehkäämme hänet kuvaksemme, kaltaiseksemme, ja hallitkoon hän meren kaloja, taivaan lintuja, karjaeläimiä, maata ja kaikkia pikkueläimiä, joita maan päällä liikkuu."27 Ja Jumala loi ihmisen kuvakseen, Jumalan kuvaksi hän hänet loi, mieheksi ja naiseksi hän loi heidät. 28 Jumala siunasi heidät ja sanoi heille: "Olkaa hedelmälliset, lisääntykää ja täyttäkää maa ja ottakaa se valtaanne. Vallitkaa meren kaloja, taivaan lintuja ja kaikkea, mikä maan päällä elää ja liikkuu." 29 Jumala sanoi vielä: "Minä annan teille kaikki siementä tekevät kasvit, joita maan päällä on, ja kaikki puut, joissa on siementä kantavat hedelmät. Olkoot ne teidän ravintonanne. 30 Ja villieläimille ja taivaan linnuille ja kaikelle, mikä maan päällä elää ja liikkuu, minä annan ravinnoksi vihreät kasvit." Niin tapahtui. 31 Ja Jumala katsoi kaikkea tekemäänsä, ja kaikki oli hyvää. Tuli ilta ja tuli aamu, näin meni kuudes päivä.

26 Jumala sanoi: "Tehkäämme ihminen, tehkäämme hänet ajatukseksemme, annetaan hänelle mahdollisuus tulla Jumalan kaltaiseksi, ja hallitkoon hän tiedostumattomia viettejä ja vaistoja, tietoisia ajatuksia, ajatusmaailman kaksinaisuutta, kehoaan ja kaikkia bakteereja ja viruksia, joita kehon sisällä ja pinnalla liikkuu." 27 Ja Jumala loi ihmisen ajatuksekseen, Jumalan täydelliseksi ajatukseksi hän hänet loi, tiedoksi ja elämäksi hän loi ihmisen. 28 Jumala siunasi heidät ja sanoi tieto-elämälle: "Olkaa hedelmälliset, lisääntykää ja täyttäkää tiedostumaton mieli ja puhdistakaa se valtaanne. Vallitkaa idin emootioita, kuvailtavia ajatuksianne ja kaikkea, mikä yliminässä elää ja liikkuu." 29 Jumala sanoi vielä: "Minä annan teille kaikki uskomukset, joita yliminässä on, ja kaikki arvot ja identiteetin, joissa on käyttäytymistä aiheuttavat syyt. Olkoot ne teidän motivaationanne etsiä Tietoa. 30 Ja tunteelle ja järjelle sekä muistille ja luovuudelle ja kaikelle, mikä yliminässä elää ja liikkuu, minä annan mitattavuuden ja vertailukohdat." Niin tapahtui. 31 Ja Jumala katsoi kaikkea tekemäänsä, ja kaikki oli hyvää. Tuli ilta ja tuli aamu, näin meni kuudes päivä.

 

1 Näin tulivat valmiiksi taivas ja maa ja kaikki mitä niissä on. 2 Jumala oli saanut työnsä päätökseen, ja seitsemäntenä päivänä hän lepäsi kaikesta työstään. 3 Ja Jumala siunasi seitsemännen päivän ja pyhitti sen, koska hän sinä päivänä lepäsi kaikesta luomistyöstään. 4 Tämä on kertomus siitä, kuinka taivas ja maa saivat alkunsa silloin kun ne luotiin.

1 Näin tulivat valmiiksi tietoisuus ja tiedostamaton mieli ja kaikki, mitä niissä on. 2 Jumala oli saanut työnsä päätökseen, ja seitsemäntenä päivänä hän lepäsi kaikesta työstään. 3 Ja Jumala siunasi seitsemännen päivän ja pyhitti sen, koska hän sinä päivänä lepäsi kaikesta luomistyöstään. 4 Tämä on kertomus siitä, kuinka ihmisen mieli, eli tietoisuus ja tiedostumaton mieli, saivat alkunsa silloin, kun ne luotiin.

 

FacebookTwitterGoogle BookmarksLinkedinPinterest
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account

Sivustolla on käytössä muutama eväste (vain kävijämäärien analysointiin ja käyttökokemuksen parantamiseen, ei myyntiin tai markkinointiin liittyen).