Henkisten aiheiden ohella totuus on kiehtonut ihmistä niin kauan, kuin ihminen on ollut olemassa. Toivottavasti totuuden ulottuvuudet auttavat lukijaa ymmärtämään, miksi näin on aina ollut. Onhan totuuden voima ihmiseen hyvin merkittävä. Toisaalta totuus paljastaa kaiken, ja henkisesti ikään kuin tappaa ihmisen. Samaan aikaan totuus kuitenkin, egon paljastumisen kautta, päästää ihmisen kohtaamaan todellisen itsensä ja omat asiansa, ja näin henkilökohtainen vapahdus ja pelastus ovat tosiasia.

Totuus ja Jumala ovat ihmisen egolle vihollinen – siksi se karsastaa niitä. Ihmisen ego on luultua viisaampi: se osaa nimittäin itse naamioitua totuudeksi ja Jumalaksi. Näin se koittaa tehdä itsestään koskemattoman, ja vain puhdas sydän sekä viisas sielu näkee sen lävitse. Eräs totuuteen liittyvistä suurista salaisuuksista on: ”Totuutta ei tarvitse peitellä tai salata.” Oman totuuskäsityksen kuuluu antaa kasvaa ja laajentua. Vain valhe jarruttaa ihmistä – ja valhe johtaa salailuun ja peittelyyn.

Moni ihminen sanoo tietävänsä paljon. Moni myös sanoo tietävänsä asioita, joita muut eivät tiedä. Jotkut jopa sanovat saavansa yliluonnollista tietoa, suoraan ”lähteestä”. Aina kuitenkin saa ja kannattaakin kysyä, mikä on tiedon totuusprosentti. Mitä jos kyseessä onkin valhe? Itsevarmuus ei tarkoita totuutta, eikä väittelyn voittaminen tarkoita, että olisi oikeassa. Edes tieteelliset tutkimukset, asiantuntijoiden viisaat sanat, tai niitä kritisoivat puheenvuorot eivät välttämättä ole totta. Jos ihmisen totuusprosentti arjen keskellä lähentelee edes 50 prosenttia, voidaan ihmistä pitää viisaana. Viisaan vastakohta on ihminen, joka luulee tietävänsä kaiken – hän on kaikista tyhmin. Onkin hyvä tiedostaa, miten illuusio tiedosta ja omasta kaikkitietävyydestä kasvaa totuuden ulottuvuuksien avautuessa. Totuuden tiellä viisaskin ihminen voi taantua tyhmäksi, varsinkin jos hän ylpistyy, korottaa itsensä, tai muuten vain luulee tietävänsä jo ihan kaiken.

Joskus henkisen evoluution kokemuksissa ihminen saattaa hetken aikaa nähdä itsensä, muut ihmiset ja maailman paljon totuudenmukaisemmin kuin yleensä. Tämä on suoranainen ihme, eikä siihen liene armon lisäksi mitään muuta selitystä. Ihmisen ego on kuitenkin ovela, se alkaa välittömästi luoda itseään takaisin – tai ainakin jonkinlaista versiota itsestään. Sen, minkä armo antaa anteeksi, sen karma luo uudestaan takaisin. Siksi henkinen evoluutio ja totuuden tie tarvitaan – jotta ihminen puhdistuisi ja vapautuisi egonsa epätasapainosta, karmasta.

Henkisiä kokemuksia ei tule koskaan verrata toisiinsa, eikä varsinkaan toisten ihmisten henkisiin kokemuksiin. Henkisten kokemusten vertailu on yhtä järjetöntä kuin eri ihmisten unien vertaaminen toisiinsa. Totuus henkisistä kokemuksista paljastuu noin 30–40 päivän kuluttua niiden tapahtumisesta. Se, millaiseksi ihmisen arki muuttui henkisen kokemuksen myötä, on totuus siitä kokemuksesta. Jos muutosta ei tapahtunut, henkinen kokemus oli periaatteessa merkityksetön. Tilannetta voisi ehkä kuvailla siten, että armo antaa aina uuden mahdollisuuden, ja tässä uudessa mahdollisuudessa ihminen ottaa vastaan totuutta niin paljon ja niin hyvin kuin vain kykenee. Ja sitten karma palauttaa takaisin vanhan epätasapainon, ja se iskee juuri niihin paikkoihin, joihin totuus ei ollut päässyt vielä juurtumaan. Vain ne kohdat/asiat/piirteet oikeasti muuttuivat, jotka olivat juurtuneet totuuden päälle. Tämä on totuuden tien ja henkisen evoluution suhde. Henkisyys avaa talon ikkunan, totuus astuu sisään pirttiin, ja sitten karma sulkee ikkunan. Aina kun ikkuna on kiinni, hankitaan lisää henkisiä voimavaroja, jotta oltaisiin valmiita, kun seuraavan kerran ikkuna aukeaa. Näin, pikkuhiljaa, talo täyttyy totuudella.

Harvat ihmiset pitävät totuudessa elävästä ihmisestä. Monet voivat sanoa pitävänsä, ja vielä useammat voivat uskoa pitävänsä, mutta mielipide saattaa kokea yhtäkkisen muutoksen. Totuudessa elävä ihminen huomaakin aika pian, että normaalissa arjessa häntä vältellään ja häntä saatetaan jopa inhota, mutta kuitenkin vaikeuksien keskellä häneen turvaudutaan. Mitä pidemmälle ihminen henkistä evoluutiota kulkee, sen enemmän hän oppii arvostamaan totuudessa eläviä ihmisiä ja heidän seuraansa. On parempi löytää yksi totuudessa elävä ystävä kuin kymmeniä muita ystäviä, suku, perhe tai puoliso. Totuus ruokkii totuutta, ja siksi jokainen totuudessa elävä ihminen auttaa pääsemään yhä lähemmäksi totuutta. Älä kuitenkaan ripustaudu ”totuuden ystäviinkään”, vaan tavoittele aina suoraa suhdetta totuuteen. Henkinen evoluutio auttaa sinua tässä matkassa – yhdessä totuuden kanssa henkinen evoluutio on se kuuluisa Tie.

Tämä kirjanen ei edusta kaikille ihmisille eri tavalla tapahtuvaa henkistä evoluutiota, vaan kaikille ihmisille samalla tavalla tapahtuvaa totuuden tietä. Sinutkin on kutsuttu kulkemaan ikuista ja muuttumatonta totuuden tietä. Sitä samaa tietä ovat kulkeneet kaikki uskontojen merkkihenkilöt, sekä historiankirjoista tutut tiedemiehet ja taiteilijat. Totuus on tulen vastakohta: se on huono renki, mutta hyvä isäntä.

Hyvä ihminen, olkoon totuus sinun kanssasi, ja täyttäköön se myös sinun talosi.

FacebookTwitterGoogle BookmarksLinkedinPinterest

Sivustolla on käytössä muutama eväste (vain kävijämäärien analysointiin ja käyttökokemuksen parantamiseen, ei myyntiin tai markkinointiin liittyen).