Henkisen evoluution aikana hahmottuvat totuuden ulottuvuudet antavat ihmiselle valmiuksia perimmäisen totuuden kohtaamiseen. Jos ihminen kohtaa perimmäisen totuuden liian aikaisin, on hänellä merkittävä riski ajautua liian suureen epätasapainoon. Vaikka monet ihmiset luulevat haluavansa tietää kaiken heti, eivät he ole valmiita siihen. Harva on valmis totuuden kohtaamiseen. Jos kaikki olisivat siihen valmiita, ei henkistä prosessia tarvittaisi lainkaan.

Perimmäinen totuus on kuitenkin ollut kaukaa viisas. Ehkä siksi on kehitetty tai kehittynyt (taas vain näkökulmaero) totuuden tie ja henkinen evoluutio – jotta ihminen oppisi tuntemaan totuuden itsestään, muista ihmisistä sekä ihmisen ja Jumalan välisestä suhteesta. Totuuden tie ei ole se helpoin tie tepastella menemään, mutta sen luonteesta riippumatta, se on kuitenkin kaikille ihmisille sama. Vaikka tiellä voi tapahtua hyvinkin erilaisia asioita ja vielä eri järjestyksessä, lopulta kuitenkin jokainen ihminen tulee nämä samat totuuden ulottuvuudet kohtaamaan.

Mikä sitten on se maaginen ratkaisu, jonka avulla ihminen pystyy totuuden tietä kulkemaan? Vastaus on yksinkertainen: henkisyys.

FacebookTwitterGoogle BookmarksLinkedinPinterest

Sivustolla on käytössä muutama eväste (vain kävijämäärien analysointiin ja käyttökokemuksen parantamiseen, ei myyntiin tai markkinointiin liittyen).