Jokaisella ihmisellä on ennen totuuden tietä “kaava”, jolla hänen totuuskäsityksensä on rakentunut. Tästä kaavasta on käytetty nimitystä ”oma totuus”. Oman totuuden tunnistaakin juuri siitä, että sillä on kaava – ja kaava tekee siitä ehdollisen. Kaava on kuin määritelmä, jossa sovitaan, mitä siihen kuuluu. Samalla se jättää itsestään pois sen kaiken, mistä ei ollut sovittu. Siksi ihmisen oma totuus on rajattu versio totuudesta, ei koskaan totuutta suurempi ja avarampi.

Yritetään seuraavaksi havainnollistaa perimmäistä totuutta matemaattisesti. Haluamme tehdä totuudesta kaikenkattavan, niin että se sisältäisi kaikkien ihmisten persoonan totuuden, sekä kaikille saman totuuden, ja tässä kirjasessa esitetyt totuuden ulottuvuudet. Jos perimmäinen totuus olisi rajoitettu vain näihin totuuden tunnettuihin ulottuvuuksiin ja ihmisten omaan totuuteen, olisi tilanne seuraavanlainen:

kaava

Kaavassa kirjain T edustaa perimmäistä totuutta. Totuus olisi siis summa erilaisista x:stä, jotka ovat totuuden tunnetut ulottuvuudet (ja samalla ihmisten omat totuudet). Haluamme kuitenkin saada muodostettua sellaisen määritelmän perimmäiselle totuudelle, että se on totta nyt ja tulevaisuudessa. Se saadaankin aikaiseksi melko pienellä muutoksella. Meidän on vain tunnustettava, ettemme vielä tunne perimmäistä totuutta, ja että ajattelumme on rajallista. Nyt saamme kaavan erilaiseen muotoon:

kaava

Nyt kaavassa perimmäistä totuutta merkitään kirjaimella T, jonka yläpuolella on pieni ”hattu”. Olkoon se perimmäiselle totuudelle kuuluva hallitsijan kruunu. Kaavassa on yhteensä 12 totuuden ulottuvuutta, eli n = 12. Kaavan ”suurempi kuin” -merkki viittaa tulevaisuudessa tuleviin, tarkentaviin tai kokonaan uusiin totuuden ulottuvuuksiin – niihin, joihin tässä kirjassa ei ole vielä lainkaan viitattu. Näin perimmäinen totuus jää rauhaan, ylhäiseen koskemattomuuteensa. Silti tämä kaava ja opetus on tosi, vaikka ulottuvuuksia tulisi ei-yhtään, yksi, kymmeniä tai satoja lisää.

Totuuden pyhittämisen kautta myös totuus saavuttaa osiensa summaa korkeamman ulottuvuuden, jota tässä nimitetään perimmäiseksi totuudeksi. Kukaan ei voi sen astetta tarkalleen määrittää, eikä sitä voi kuvata ilman tuota suurempi kuin -merkkiä, tai muutoin siitä tulee välittömästi ehdollinen. Vaikka eri totuuksien ehtojen (eli totuutta kuvaavien kaavojen) lukumäärä lähenisi ääretöntä, olisi kyseessä silti vain ehdollinen totuus, eikä se tuolloin voisi saavuttaa perimmäisen totuuden asemaa. Kenties perimmäisen totuuden ulottuvuus on ääretön.

FacebookTwitterGoogle BookmarksLinkedinPinterest

Sivustolla on käytössä muutama eväste (vain kävijämäärien analysointiin ja käyttökokemuksen parantamiseen, ei myyntiin tai markkinointiin liittyen).