Muodostuu järjestyksen ja kaaoksen totuudesta.

Matemaattinen kuvaus: x toimii loogisesti, x toimii todennäköisesti

Arkkityypit: Poliisi, Rikollinen, Armeija, Kapinalliset

Alustus: Maailmankaikkeuden ja syvyyden taustalla vaikuttaa ikiaikainen tasapaino – tasapaino, jossa järjestyksen ja kaaoksen voimat ottavat toisistaan mittaa. Kuten maailmankaikkeus, myös ihminen löytää tasapainoisen tavan olla järjestyksellisessä kaaoksessa.

Vaaranpaikka: Jos ihminen jää kiinni järjestyksen totuuteen, hänessä puhkeaa neuroosi. Jos ihminen jää kiinni kaaoksen totuuteen, hän alkaa kokea elämänsä turvattomaksi ja häntä ahdistaa jatkuvasti.

 

Järjestyksen totuus

Kaikki on luotu järkiperiaatteen mukaan toimivalla järjestyksellä. Järjestystä hallitaan lajittelemalla ja ylläpidetään organisoimalla. Järjestyksen totuus ei ole koskaan sattumaa, vaan se on selkeä looginen seuraus. Parhaimmillaan järjestys tuo pysyvyyttä ja tasapainoa. Luonnon säännölliset kuviot auttavat ihmisiä rakentamaan tehokkaampia yhteiskuntia ja koneita. Järjestys toimii myös valtioiden ja yksilöiden oikeuden ja moraalin lähtökohtana. Ihmisten kuuluu seurata yhteiskunnan lakia, joka on laadittu yhteistä etua ajatellen.

Järjestyksen totuus löytyy sivistyksestä ja loogisesta tieteestä. Järjestyksen totuuden mukaisesti, jos ihminen oppii tuntemaan lain ja totuuden, hän voittaa auktoriteettikriisit ja oppii tulemaan toimeen missä tahansa ryhmässä. Yksilön tasolla järjestys ilmenee aktiivisena päätöksentekona ja oman suunnitelman seuraamisena. Järjestyksen totuudessa ihminen ei ole tunteidensa vietävissä, ja hyvä niin.

Ihmisessä järjestyksen totuus ilmenee ankaruuden ja itsekurin kautta. Selkeät rutiinit ja johdonmukainen elämä tuo ihmiselle perusturvan. Hyvin laaditut aikataulut ja selkeät suunnitelmat ovat jo puoleksi saavutettu tavoite. Kun häiriötekijät poistetaan, ja keskitytään täysillä vain yhteen asiaan kerrallaan, vie järjestyksen totuus maaliin melkein minkä tahansa tehtävän.

Järjestyksen totuus kuuluu yksinkertaisuudessaan: kaikki asiat tapahtuvat aina samalla tavalla. Monet järkevät ihmiset ovat jääneet kiinni järjestyksen totuuteen. Jos asioita tekee aina samalla tavalla, ei kannata odottaa lopputuloksen olevan hirveän erilainen. Työstressi ei helpota tekemällä lisää töitä, vaan virkistymällä täysin erilaisten asioiden parissa. Monet henkisen evoluution matkaajat sekoittavat kaaoksen ja järjestyksen toisiinsa. Näin he saattavat luulla, että ikuinen laki olisi jotenkin muuttuva ja elävä, eikä se tietenkään ole. Totuuden tie on aina ollut ja tulee aina olemaan kaikille sama. Siinä tapahtuu samat asiat ja opitaan samat oppiläksyt kuin tuhat tai monta tuhatta vuotta sitten.

 

Kaaoksen totuus

Kaikki on luotu intuitioperiaatteen mukaisesti sattumalta. Vaikka kaaos usein nähdään ongelmana tai huonona asiana, on sillä paljon annettavaa meille kaikille. Ilman kaaosta ei nimittäin olisi vapautta. Kaaos toimii myös luovuuden ja taiteen alullepanevana voimana. Tiedemaailmassa kaaoksesta käytetään termiä entropia, joka ilmaisee epäjärjestyksen määrää systeemissä. Entropian voi ymmärtää esimerkiksi tarkkailemalla omaa kotia. Jos et enää lainkaan siivoa ja järjestele tavaroitasi, huomaat kyllä hyvin pian, miten entropia kasvaa. Fysiikasta tutun termodynamiikan toisen pääsäännön mukaan entropia voi vain kasvaa, ei koskaan vähetä. Ihminen voi kuitenkin itsessään ja omassa elämässään ja maailmassaan tehdä tähän poikkeuksen. Ihminen voi nauttia kaaoksesta sopivasti, ilman ylilyöntejä. Meistä jokainen voi siivota oman talonsa, sekä henkisesti että fyysisesti.

Ihmisessä kaaoksen totuus ilmenee spontaaniuden ja sopivan sekoittamisen muodossa. Kukaan ei jaksa elää kaavoihin kangistunutta elämää päivästä toiseen, ja siksi kaaosta tarvitaan. Kaaos antaa intuitiolle tilan toimia, ja se saa ihmisen tekemään uusia, erilaisia asioita. Parhaimmillaan kaaos tukee ihmisen kehitystä kohti uusia haasteita. Kaaoksen kanssa tulee kuitenkin säilyttää maltti. Ilman ihmisen hereilläoloa kaaos johtaa ihmisen sisäiseen turvattomuuteen ja ahdistukseen, sekä yhteiskunnassa anarkiaan.

Jotkut ymmärtävät kaaoksen totuuden väärin ja ajattelevat, että ihmisten kuuluu saada toteuttaa itseään yhteiskunnassa täysin vapaasti, ilman lain tuomia rajoituksia. Näin ajattelevat ihmiset usein luulevat myös, että kaaoksen totuus löytyy ihmisen sisäisestä eläimellisyydestä. Ihmisessä tällainen ajattelu johtaa tunneimpulssien seuraamiseen ja riippuvuuksien syntyyn. Tässä on kuitenkin myös positiivinen puoli. Antautumalla hetkellisesti kaaoksen käsivarsille ihminen oppii tuntemaan omia tarpeitaan sekä varsinkin omaa pimeää puoltaan. Lopulta, jos ihminen pääsee riittävän syvälle kaaoksen maailmaan kadottamatta itsekuriaan, löytää hän henkisyyden ja oman tarkoituksensa. Henkisyyden löytäminen ja oman roolinsa oivaltaminen ovat tie irti kateudesta. Jos ihminen on liiallisen järjestyksen uhri, ei hän hahmota omaa henkistä puoltaan, ja tällöin hän tuomitsee toisten henkiset prosessit. Kukaan muu ei ärsytä enempää kuin ihminen, joka tekee juuri sitä, mitä itse pitäisi tehdä.

Kaaoksen totuus kuuluu yksinkertaisesti näin: kaikki asiat elävät ja muuttuvat, eikä mikään asia tapahdu uudestaan täsmälleen samalla tavalla. Liian monet henkisen evoluution kulkijat ja päihteiden kanssa ongelmiin joutuneet ihmiset ovat saaneet tiellään jonkin erikoisen, jopa maagisen kokemuksen. Tämä maaginen kokemus on koukuttanut heidät, ja siksi he yrittävät aina vain uudestaan saavuttaa sen. Maaginen kokemus ei kuitenkaan kaaoksen totuuden nimissä toistu samanlaisena, ja näin noidankehä on valmis. Henkisyys toimii lähempänä kaaosta kuin järjestystä. Henkisessä evoluutiossa moni asia tapahtuu vain kerran, eikä tule enää koskaan tapahtumaan uudestaan. Sitten on vain aika jatkaa matkaa. ”Eteenpäin, sanoi mummo lumessa.”

 

Tasapainon totuus

Vaikka kukaan ei voi ennustaa tarkasti huomisen säätä, osaa ihmiskunta tulkita ja ennustaa ilmastoa melko luotettavalla tavalla. Joskus pieni mittakaava ei riitä osoittamaan kaavaa, vaan tarvitaan enemmän tietoa. Jos on tietoa, ei ole kaaosta. Ehkä voisikin sanoa: ”Kaaosta ei ole olemassakaan, on vain liian vähän tietoa.”

Kaaokseen tuodaan järjestystä todennäköisyyksien avulla. Kaaoksen totuus ei ole koskaan absoluuttinen, sitä voi tarkastella todennäköisyyksinä. Kaaoksen totuus on parhaimmillaankin vain ”melko varma”. Jos ihminen luulee tietävänsä täydellä varmuudella jonkin asian, viimeistään kaaoksen totuus eksyttää hänet. Todennäköisyydet kuitenkin auttavat meitä ymmärtämään rajoja, joiden sisällä kaaos toimii.

Luonnossa vallitsee kaoottinen järjestys. Metsikön kasvit ja eläimet vaikuttavat sijoittuneen ekosysteemiinsä hyvin satunnaisella tavalla, mutta silti tietyntyyppisissä metsissä on vain tiettyjä kasveja ja tietyillä alueilla tiettyjä eläimiä. Näin luonnossa yhdistyvät kaaos ja järjestys. Joskus luonnon on sanottu toimivan optimaalisella tavalla – ja jos näin on, kaoottinen järjestys edustaa optimaalista tapaa.

Kosmoksen mittakaavassa on ajateltu, että lopulta kaaos ja entropia tulevat voittamaan. Suurimmatkin tähdet kuolevat ja kaikki muuttuu tomuksi. Voisikohan tutkimuksissa kuitenkin tässä yhteydessä ottaa huomioon sellaisen tosiasian, että ihmiskunta on olemassa. Mistä se tuli? Vaikka jokin asia kävisi joskus nollapisteessä, se ei tarkoita, etteikö asia voisi rakentua uudestaan. Ihmisen kokemassa henkisessä evoluutiossa tämä uudelleenrakentuminen menee jopa paremmin kuin se meni ensimmäisellä kerralla. Näin traumat tulevat käsitellyiksi ja ihminen pääsee kiinni hyvään ja oikeaan elämään. Tasapainon totuus sisältää vuorottelevan kaaoksen ja järjestyksen. Se, että tällä hetkellä entropia näyttää olevan väistämätön tosiasia, ei tarkoita, että se olisi aina ollut sitä, tai että se tulisi aina olemaan sitä. Ihminenkin hengittää ulospäin ja sisäänpäin.

 

Esimerkki (intuitiivinen testi)

Joskus kaaoksen intuitioperiaate johtaa ihmistä harhaan. Tällöin järki on otettava mukaan toimintaan. Eräs esimerkki tällaisesta tilanteesta on matemaattinen syntymäpäiväongelma. Ongelma kuuluu: ”Kuinka monta ihmistä pitää olla samassa tilassa, jotta yli 50 % todennäköisyydellä ainakin kahdella ihmisellä on sama syntymäpäivä?” Vastaus on yllättänyt monet ihmiset.

 

Myös henkinen evoluutio ja totuuden tie toimivat kaoottisen järjestyksen mukaan. Kun ihminen antautuu johdatukselle, oivalluksia alkaa tulla mitä ihmeellisimmillä tavoilla. Henkinen evoluutio ei kuitenkaan koskaan ole pelkkää kaaosta, vaan siinä on selkeä ohjenuora, jota pitkin kuljetaan. Toisaalta henkinen evoluutio ei ole pelkkää oppikirjamaista järjestystä, vaan asiat tapahtuvat kullekin ihmiselle eri tavoin, ja tällöin henkisyys voi jopa vaikuttaa kaoottiselta. Sitä se ei kuitenkaan ole, sillä lopulta totuuden tie on kaikille ihmisille sama.

Sekä maailmankaikkeus että ihminen tarvitsevat tasapainoonsa järjestystä ja kaaosta. Kumpikin liikaa nautittuna johtaa harhaan ja kärsimykseen, mutta sopivissa annoksissa ne tukevat toinen toisiaan. Tasapainon totuus ei löydy tiukoista ääripäistä, vaan se on aaltoilevaa liikettä järjestyksen ja kaaoksen välillä.

FacebookTwitterGoogle BookmarksLinkedinPinterest
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account

Sivustolla on käytössä muutama eväste (vain kävijämäärien analysointiin ja käyttökokemuksen parantamiseen, ei myyntiin tai markkinointiin liittyen).