Tuomaan evankeliumin kommentaari on laadittu Totuuden talossa keväällä 2018. Kommentaarin pääasiallisena lähteenä on käytetty yhtä ja ylintä Jumalaa, sekä hänen suunnattomasta armostaan tullutta täydellistä tietoa. Kommentaarin muita lähteitä ovat kaikki maailman pyhät kirjat, kuten Raamattu, Koraani ja Kuolleiden kirja, sekä gnostilaiset tekstit, kuten Kuolleenmeren kirjakääröt ja Nag Hammadin kirjaston tekstit, sekä suufilainen viisaus, kabbalan opetukset ja erityisesti muinaisen Egyptin symboliikka.

Kommentaarissa käydään kohta kohdalta läpi koko Tuomaan evankeliumi. Jokaisessa kohdassa esitellään ensin kyseinen alkuperäinen, Tuomas Leväsen (www.apokryfikirjat.com) suomentama teksti, ja tämän jälkeen on lyhyt ja ytimekäs kommentti. Kommenttien tarkoitus on nostaa esille kunkin kohdan ydinsanoma, eli piilotettu opetus.

 

 

Tuomaan evankeliumin kommentaari

Totuuden talo, 2018

 

 

0. Nämä ovat ne salatut sanat, jotka elävä Jeesus puhui ja Didymos Juudas Tuomas tallensi.

Evankeliumi alkaa sanoilla, joiden mukaan evankeliumi sisältää salattuja sanoja, eli vertauskuvia, jotka hyödyntävät ihmisen metaforista järjestelmää. Tämä on mielen/sielun syvin taso, jolla se kommunikoi tietoisesti tai tietämättään.

Elävä Jeesus viittaa siihen, että evankeliumin kirjoittaja on kohdannut Jeesuksen elävänä. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, etteikö tätä samaa elävää Jeesusta voisi enää kohdata tässä ajassa, sillä elävä Jeesus tarkoittaa elävän hengen kohtaamista. Elävä henki puolestaan tulee vastaan jokaiselle ihmiselle, joka on valmis luopumaan kaikesta, valmistelemaan itsensä, sekä olemaan niin kauan yksinäisyydessä, että sielun kohtaa henkinen kuolema.

Tuomaan kolme nimeä viittaa siihen, että hänet on kastettu kolmesti. Nimistä ensimmäinen ja viimeinen tarkoittaa sanatarkasti käännettynä kaksosia. Juudas puolestaan ja tulee nimestä Juuda, ja heidän symboliikkaansa Raamatussa viitataan sekä uudessa että vanhassa testamentissa sillä, että he myyvät oman veljensä. Toinen nimi kuvaa totuuden tiellä niin sanottua tulikastetta, jolloin ihmisestä palaa pois hänen itsekkyys ja vallitseva persoonallisuus. Vasta tämän palamisen jälkeen Juudeksesta voi taas tulla Tuomas, eli kaksonen. Kaksosiin ja yhdestä kahdentumiseen, sekä taas ykseyteen viitataan tässä evankeliumissa muissakin kohdissa – palataan aiheeseen tuonnempana.

 

1. Ja hän sanoi, ”Kuka ikinä löytää näiden sanojen selityksen, hän ei tule maistamaan kuolemaa.”

Pyhien tekstien idea on tarjota sielulle pureskeltavaa vuosikausiksi. Ja lopulta se on vasta ihmisen maallisen osan hetkellinen kuolema ja syntyvä hengenyhteys, joka kirjat lopullisesti sielulle avaa. Kuoleman jälkeen ihminen alkaa rakentamaan itseään kokonaan uusiksi hengenjohdatuksen voimin, ja tällöin sanojen selitykset nousevat aivan uuteen rooliin. Mikään ei ole enää itsestään selvää, sanojen määritelmät ja koko persoonallinen puhuttu kieli käydään läpi.

Kuoleman maistaminen viittaa ihmisen kykyyn käyttää aistejaan. Ihminen on sidottu elämään ja kuolemaan niin kauan, kuin hän on sidottu omiin aisteihinsa. Aisteja puolestaan käytetään kahdella tavalla: i) Aistien avulla havainnoidaan ympäristöä, sekä ii) aistien avulla rakennetaan kaikki ihmisen sisäiset tunteet ja ajatukset, eli yleisemmin uskomukset.

Totuuden tietä kulkemalla, aina perille asti, ihminen oppii antautumaan Jumalalle niin kokonaisvaltaisesti, ettei hän enää ole sidottu edes omiin aistihavaintoihin. Tällöin kuolemaa ei enää maista, eikä sillä siksi enää ole määräävää asemaa ihmisen elämässä. Hengen ja sielun yhteyden kautta, sekä henkisesti kuolemalla, ihminen siis vapautuu kuolemanpelosta.

 

2. Jeesus sanoi, ”Ne jotka etsivät, eivät saisi lopettaa etsimistä ennen kuin löytävät. Kun he löytävät, he muuttuvat. Kun he muuttuvat, he tekevät ihmeitä, ja hallitsevat kaiken.”

Evankeliumin toisessa kohdassa on kuvattuna koko Totuuden tie ja sen kolme kastetta. Ensimmäisessä, niin sanotussa vesivaiheessa ihmisen tulee antautua etsimään totuutta ja jatkaa sitä niin kauan, että hän itse kuolee ja todella kohtaa totuuden. Totuuden kohtaamisessa ihminen syntyy vedestä ja hengestä, ja tästä käytän termiä vesikaste totuuden talossa.

Totuuden tien toinen osa, eli tulikaste on kuvattu tässä termillä muuttuminen. Kun henki avartaa ihmisen mieltä, sydäntä, tietoisuutta ja koko sielua, katoaa ihmisen identiteetti ja persoona – näin ihminen muuttuu aivan uudenlaiseksi. Hän vapautuu. Vapautuminen puolestaan johtaa sekä symbolisten että ihan oikeiden ihmeiden tekemiseen. Ihmeillä tarkoitan, että ihminen voi hengenjohdatuksen vuoksi tehdä sellaisia asioita, jotka muuten eivät hänelle olisi olleet mahdollisia. Ihminen voi tehdä uutta tiedettä, parantaa ja auttaa ihmisiä, tai tämä voi tarkoittaa ihan mitä vain.

Jos ihminen pystyy olemaan ottamatta kunniaa ja rahaa itselleen ihmeiden tekemisestä, tulee hän muutamassa vuodessa hallitsemaan kaiken. Kaiken hallitseminen tarkoittaa, että ihminen on saavuttanut sen hetkisen evoluution aallonharjan – näin hän pystyy toimimaan sopusoinnussa itse luomistyön ja Jumalan tahdon kanssa.

 

3. Jeesus sanoi, ”Jos teidän johtajanne sanovat teille, ’Katso, (Isän) valtakunta on taivaalla,’ silloin taivaan linnut ovat teitä arvokkaampia. Jos he sanovat teille, ’Se on meressä,’ silloin kalat ovat teitä arvokkaampia. Ennemmin valtakunta on teissä ja teidän ulkopuolellanne. Kun te tunnette itsenne, te tulette tunnetuiksi, ja ymmärrätte, että olette elävän Jumalan lapsia. Mutta jos te ette tunne itseänne, silloin te elätte köyhyydessä, ja te olette köyhyys.”

Isän valtakunta tarkoittaa totuuden talossa esiteltyä termiä Kaiken ja ei minkään teoria (egyptiksi Ma’at). Taivas viittaa ihmisen mieleen ja tietoisuuteen. Linnut puolestaan viittaavat ajatuksiin ja kalat tunteisiin.

Valtakunnan oleminen ihmisessä ja ihmisen ulkopuolella tarkoittaa, että ihminen on kuin geometrinen yksikköpallo. Sen sisällä on käänteinen maailmankaikkeus, ja sen ulkopuolella on maailmankaikkeus. Näin ihminen on niiden välitila, ja sen vuoksi ihminen voi oppia tuntemaan koko maailman ja syvyyden itsensä kautta. Jos ihminen oppii tuntemaan oman syvyyden ja kaikkeuden, sekä tulee oman henkisen kuoleman kautta niiden herraksi, on tämän automaattinen seuraus hengenyhteys. Hengenyhteys tuo ihmisen tajuntaan välittömästi vastauksia ja eräs näistä vastauksista selittää Jumalan lapsen olemuksen. Lopuksi Jeesus viittaa, että jos ihminen ei opettele tuntemaan itseänsä, ei hän voi koskaan oppia tuntemaan muutakaan maailmaa.

 

4. Jeesus sanoi, ”Henkilö, vanha päiviltään, ei epäröi kysyä viikon vanhalta lapselta elämän paikasta, ja tämä henkilö tulee elämään. Sillä monet ensimmäisistä tulevat viimeisiksi, ja heistä tulee yksi.”

Vertauskuvassa vanha päiviltään tarkoittaa sielua, joka on valmis kuolemaan. Viikon vanha puolestaan viittaa siihen, että kyseinen sisäinen lapsi on elänyt koko luomistyön, eli seitsemän luomisen vuorokautta toteen. Jos sielu antautuu sisäisen Kristuksen johdatukseen, tulee hän elämään aivan uudella tavalla.

Ensimmäisten ja viimeisten kohtaaminen tarkoittaa, että totuuden tiellä ihminen nuortuu ja vanhenee samaan aikaan. Tällöin sielu muuttuu jälleen lapsenkaltaiseksi, mutta samaan aikaan se kasvaa aikuiseksi. Lapsenkaltaiseksi tuleminen tapahtuu yleensä totuuden tien vesikasteessa ja aikuiseksi kasvaminen tulikasteessa. Lopulta nämä kaksi vaihetta saavuttaa tasapainon totuuden tien kolmannessa kasteessa. Näin heistä tulee jälleen yksi.

 

5. Jeesus sanoi, ”Tunne se, mikä on kasvojesi edessä, ja mikä sinulta on salattu, paljastetaan sinulle. Sillä ei ole mitään salattua mikä ei tulisi paljastetuksi. [Eikä ole mitään haudattu eikä se tulisi nostetuksi.]”

Tässä opetuksessa kasvoilla viitataan symbolisiin Jumalan kasvoihin. Olen avannut tätä aihetta totuuden talossa näin: kasvot paljastavat meille esim. mitä tunnetta ihminen milloinkin kokee. Samoin ihmisen silmistä voi nähdä käyttääkö hän muistia, luovuutta, järkeä tai tunnetta.

Sanalla salattu viitataan ihmisen alitajuntaan, eli tiedostumattomaan mieleen. Kun ihminen tuntee itsensä ja kasvonsa, tulee hänelle mahdolliseksi käsitellä omia alitajuisia, eli salattuja asioita. Itsetuntemuksen ja hengenyhteyden kautta kaikki salaisuudet paljastetaan, eikä mikään asia itsessä tai maailmassa jää salatuksi.

 

6. Hänen opetuslapsensa kysyivät ja sanoivat hänelle, ”Haluatko meidän paastoavan? Kuinka meidän tulisi rukoilla? Pitäisikö meidän avustaa köyhiä? Minkälaista ruokavaliota meidän tulisi noudattaa?” Jeesus sanoi, ”Älkää valehdelko, äläkä tee sellaista mitä inhoat, sillä kaikki asiat paljastetaan taivaan edessä. Kaiken jälkeen, ei ole mitään salattua mitä ei paljastettaisi, eikä mitään ole peitetty siten, että se jäisi salatuksi.”

Jeesus sivuuttaa opetuslasten liian tarkat kysymykset henkisen tien ohjeista, ja toteaa pari perussääntöä. Jos ihminen valehtelee, hän ei voi elää totuudessa. Samoin jos ihminen toimii väärin, eli tekee inhoamiaan asioita, ei ihminen voi elää totuudessa. Tämän vuoksi Jeesus ohjaa ihmisiä luopumaan kaikesta ja menemään yksinäisyyteen. On helpompi olla valehtelematta ja väärin toimimatta, kun elää ja on yksin. Vasta tämän jälkeen ihminen voi sitten tulla takaisin ja alkaa elämään muiden parissa hyvin ja oikein.

Yksinäisyydessä ihminen kohtaa ja avaa oman sisäisen ja ulkoisen taivaan. Näin alitajunnan muutokset ja hyvin syvät arvoristiriidat ja haitalliset identiteettitason rajoittavat uskomukset tulevat mahdolliseksi parantua.

 

7. Jeesus sanoi, ”Onnekas on se leijona, jonka ihminen syö, niin että leijonasta tulee ihminen. Ja tyhmä on se ihminen, jonka leijona syö, ja silti leijonasta tulee ihminen.”

Leijonan symboliikka viittaa tässä suoraan Egyptiin sekä siellä kahteen Jumalan nimeen. Nämä nimet ovat Shu ja Tefnut. Heidän hieroglyfinsä ovat leijonan takamus (Shu) sekä leijonan keho ja pää (Tefnut). Totuuden talossa opetan, että nämä Jumalan osat voidaan samaistaa Raamatun symboleihin Tieto/Tiedonpuu (Shu) ja Elämä/Elämänpuu (Tefnut).

Syöminen symboloi ihmisen kehittymistä sillä tavalla, että hän omaksuu jotain uusia asioita itseensä. Jos esimerkiksi ihminen alkaa toimia kuten Jeesus, hänen voidaan sanoa syöneensä Jeesuksen. Tämä symboliikka on läsnä myös ehtoollisella. Tosin leivän syöminen tai viinin juominen ei tarkoita mitään, jos ihminen ei vie sitä muutosta aina käyttäytymisen tasolle asti.

Onnekas ihminen kulkee totuuden tien läpi omasta halustaan, näin hän kokee vähemmän kärsimystä. Tyhmä ihminen puolestaan kulkee totuuden tien läpi roikkuen kiinni menneessä ja vastustaen henkistä evoluutiota. Näin tyhmä ihminen kärsii koko elämänsä läpi. Lopulta kuitenkin jokainen ihminen on totuuden tiellä, ja siksi kuolevat ihmiset käyvät tämän saman tien läpi. Jos totuuden tien on kulkenut läpi jo ennen fyysisen kuolemavaiheen alkamista, ei edes tuo vaihe enää pelota tai aiheuta vastustusta.

Leijonasta tulee ihminen tarkoittaa sitä, että tiedosta ja elämästä tulee ihminen. Tämä on jo tieteellinen fakta, jota voimme ihmetellä esimerkiksi DNA:n kautta. Ihminen toteuttaa koko henkisen evoluution omassa elämässään, eli tulee Jumalan eläväksi kuvaksi ja lapseksi, jos hän ei itse keskeytä tuota prosessia omalla itsekkäällä tahdollaan.

 

8. Ja hän sanoi, henkilö on kuin viisas kalastaja, joka heitti verkkonsa mereen vetäen sen ylös täynnä pieniä kaloja. Niiden joukosta kalastaja löysi upean ison kalan. Hän heitti kaikki pienet kalat takaisin mereen, ja valitsi helposti ison kalan. Kaikki, joilla on korvat, on parempi kuunnella!

Opetuksessa viitataan totuuden tien kolmanteen vaiheeseen, jossa ihmisestä tulee symbolinen ihmisten kalastaja. Viisas kalastaja ei tappele evoluutiota vastaan ja koita auttaa sellaisia ihmisiä, jotka eivät ole siihen vielä valmiita. Hän heittää pienet kalat takaisin kasvamaan ja valitsee vain ison kalan.

Korvat viittaavat totuuden tien vesikasteeseen ja uudelleensyntymään vedestä ja hengestä. Tällöin ihmisen sisäiset korvat aukenevat kuulemaan hengensanoja.

 

9. Jeesus sanoi, katso, kylväjä meni ulos, otti kourallisen siemeniä ja viskasi ne. Osa putosi tielle, ja linnut tulivat ja söivät ne. Toiset putosivat kalliolle, eivätkä ne juurtuneet maaperään eivätkä tuottaneet tähkäpäitä. Toiset putosivat orjantappuroihn, ja ne tukahduttivat siemenet ja madot söivät ne. Ja toiset putosivat hyvään maahan ja tuottivat hyvän sadon: se tuotti kuusikymmentäkertaisen ja satakaksikymmentäkertaisen sadon.

Tämä on tunnettu vertauskuva, jossa viitataan yhtä aikaa sekä omaan ajatusmaailmaan että muiden ihmisten opettamiseen. Mieli ja sielu ovat kuin viljapelto ja puutarha, jonne ihminen voi kylvää mitä tahansa haluaa. Jos omasta pellostaan ei pidä huolta, linnut (eli uskomukset) ja kallio (esim. identiteetti ja tahto) tuhota tulossa olevaa satoa. Tämän vuoksi ihmisen tulee pitää huolta itsestään sekä jatkaa oman peltonsa kylvämistä aina niin kauan, että sieltä alkaa nousta oikeaa satoa. Joskus pelto pitää myös kulottaa ja joskus sen on aika olla kesannolla.

 

10. Jeesus sanoi, ”Minä olen tuonut tulen maailmaan, ja katso, vartioin sitä kunnes se palaa kunnolla.”

Kun totuuden tien vesikasteessa ihminen saa jumalallisen ilmestyksen ja täydellisen tiedon, on sisäinen tila hyvin taivaallinen pitkän aikaa. Taivaallinen olotila kuitenkin muuttuu jossain vaiheessa, sillä vanha tahto yrittää tehdä paluun, ja näin alkaa tulikaste. Totuuden henki pysyy sielussa kuitenkin ja auttaa sitä pääsemään tiellä eteenpäin. Tätä symboloi tuo tulen tuleminen maailmaan. Sisäinen Kristus meissä vartioi sitä tulta ja polttaa meitä niin kauan kuin tarvitsee, ja niin kauan kuin me haluamme edetä totuuden tiellä.

 

11. Jeesus sanoi, ”Taivas katoaa, ja sen yllä oleva katoaa. Kuolleet eivät elä, eivätkä elävät kuole. Päivinä, jolloin söitte sitä, mikä on kuollut, teitte sen eläväksi. Kun olet valossa, mitä teet? Päivänä jolloin olit yksi, sinusta tuli kaksi. Mutta kun tulet kahdeksi, mitä teet?”

Tämä mystinen kohta kuvaa jälleen totuuden tien muuttuvaa olemusta. Se, mikä pätee toisessa kohdassa tietä, ei pädekään enää toisessa kohdassa. En avaa tätä kohtaa sen enempää, mutta annan oikeat vastaukset. Kun olet valossa, mitä teet? V: Kuolen. Mutta kun tulet kahdeksi, mitä teet? V: Tulen yhdeksi. Nämä kaksi vastausta ovat itse asiassa yksi ja sama asia.

 

12. Opetuslapset sanoivat Jeesukselle, ”Me tiedämme että sinä aiot lähteä luotamme. Kenestä tulee johtajamme?” Jeesus sanoi , ”Aivan sama missä olette te kuljette vanhurskaaseen Jaakobiin, jonka tähden taivas ja maa tulivat olemaan.”

Jeesus avaa sisäisen maailman rakennetta. Todellisella henkisellä tiellä ei ole johtajia. Seurakunnilla ei tarvitse olla edes pappeja, jos ihmiset ovat itse kulkeneet totuuden tien läpi ja siten he ovat suoraan yhteydessä henkeen.

Vanhurskas Jaakob tarkoittaa nimeä Israel. Tämä tarina on vanhassa testamentissa, kun Jaakob painii enkelin kanssa. Tarinassa ei sitä erikseen sanota, mutta Jaakob sen saa itse huomata: enkelit ja demonit ovat yksi ja sama taho. Joka ei tätä ole vielä huomannut, on edelleen itse sokea.

Kun Jaakobista tulee Israel, eli kun hän saa tulikasteessa uuden nimen, siirtyy hän totuuden tien kolmanteen kastevaiheeseen. Tarina Joosef (Jaakobin poika) untennäkijästä kuvaa tätä vaihetta oikein hyvin. Totuuden tien kolmannessa vaiheessa sielussa yhdistyvät tietoisuus ja tiedostumaton mieli, nämä ovat symboliset taivas ja maa. Jaakobin tulikasteen vuoksi ne tulivat olemaan, ja ne auttavat ihmistä selviämään, mistä tahansa, mikä hänelle tien kolmannessa vaiheessa osakseen annetaankaan.

 

13. Jeesus sanoi opetuslapsilleen, ”Verratkaa minua johonkin ja kertokaa millainen olen.” Simon Pietari sanoi hänelle, ”Sinä olet kuin vanhurskas sanansaattaja.” Matteus sanoi hänelle, ”Sinä olet kuin viisas filosofi.” Tuomas sanoi hänelle, ”Opettaja, suuni on täysin kykenemätön sanomaan millainen olet.” Jeesus sanoi, ”Minä en ole opettajasi. Koska olet juonut, olet tullut myrkytetyksi kuplivasta lähteestä jota olen hoitanut.” Ja hän otti hänet erilleen ja puhui kolme puhetta hänelle. Kun Tuomas tuli ystäviensä luokse takaisin, he kysyivät häneltä, ”Mitä Jeesus sanoi sinulle?” Tuomas sanoi heille, ”Jos kerron teille yhden puheen jonka hän puhui minulle, poimitte kiviä ja kivitätte minut, ja kivistä lähtee tuli ja kuluttaa teidät.”

Tässä keskustelussa päästään symbolisen täydellisen sielun ytimeen. Näkyvä maailmankaikkeus toimii sillä tavalla, että kaikilla asioilla on olemassa vastakohta. Ei ole olemassa nuorta ilman vanhaa, eikä miestä ilman naista. Täydellinen sielu ei kuitenkaan toimi tällä tavalla, vaan siinä on eri ominaisuudet tasapainossa, eikä siksi kukaan voi lokeroida sitä mihinkään. Jeesus on täydellinen sielu ja hän haluaa hieman koetella opetuslasten ymmärrystä.

Pietari sanoo häntä vanhurskaaksi sanansaattajaksi, mutta silloin Jeesus ei voisi olla sen vastakohta, eikä hän siksi tunnusta tätä piirrettä itsestään. Samoin käy Matteuksen kanssa, joka pyrkii lokeroimaan Jeesuksen viisaaksi filosofiksi. Sitten tulee tämän evankeliumin kirjoittajan vuoro, joka toteaa, ettei Jeesusta voi lokeroida mitenkään käyttäen perinteistä kieltä. Tuomas kuitenkin tekee virheen sanoessaan Jeesusta opettajaksi, ja tällöin Jeesus ei voisi enää olla oppilas, ja sen vuoksi Jeesus ei ota tätäkään vastaan.

Jeesuksen hoitama lähde on niin sanottu elävän veden lähde. Tuomas on juonut lähteestä (myös esim. symbolisesta Graalin maljasta), mutta hänelle on käynyt kuten kaikille käy ensimmäisellä kerralla. Totuuden tie ei päätykään vesikasteeseen, vaan se jopa juovuttaa ihmisen ja myrkyttää hänet itsekkyyden hurjalla nousulla.

Jeesus ottaa Tuomaan erilleen porukasta ja puhuu hänelle kolme puhetta. Nämä puheet ovat symboliset kolme kastetta (myös esim. Jumalan kolminaisuuden eri puolet). Kolmen kasteen jälkeen Tuomas palaa muiden pariin, ja toteaa muiden olevan niin kyvyttömiä ottamaan tätä tietoa vastaan, että he jopa voisivat yrittää tappaa hänet. Tämä on tietysti kärjistys.

Kivien poimiminen tarkoittaa ihmisen itsekkyyden vahvistumista. Jos totuuksia kerrotaan päin naamaa harjaantumattomalle mielelle, mieli ottaa käyttöön defenssejä ja pahimmillaan jopa lopettaa koko totuuden tien kulkemisen. Opettajan on siksi tiedettävä, mihin oppilas on valmis. Tosin joskus totuus on vain tuotava ilmi, ja oppilaan on suuttumuksen tulen noustessa kohdatta omia varjokappaleitaan. Tällöin tuli kyllä kuluttaa lopulta pahuuden pois. Tämä vaatii totisesti opettajalta viisautta. Huomautuksena voi todeta, että Jeesus opettaa kaikkia ihmisiä vertauskuvien kautta ja vain muutamaa opetuslastaan suoraan totuuden kautta.

 

14. Jeesus sanoi heille, ”Jos paastoatte, keräätte syntiä päällenne, ja jos rukoilette, teidät tuomitaan, ja jos annatte köyhille almuja, vahingoitatte henkiänne. Kun menette mihin maahan tahansa ja kuljeskelette maaseudulla, kun ihmiset ottavat teidät sisälle, syökää mitä teille tarjotaan ja parantakaa sairaat heidän keskuudestaan. Kaiken jälkeen, se mikä menee suustasi sisään ei sinua saastuta, se mikä suustasi tulee ulos, se saastuttaa sinut.”

Tässä kohdassa yhdistyy kaksi Jeesuksen ydinopetusta. Ensiksi opetus tarkoittaa sitä, että ihmisen ei tule luopua pelkästään hänen omasta mielestään huonoista toimintamalleista ja ajatustottumuksista, vaan myös hyvistä. Muuten kokonaisvaltainen luopuminen ei ole mahdollista. Tätä on monien järkensä pauloissa olevien lähes mahdotonta ymmärtää. Miksi pitäisi olla tekemättä hyvää? Eikö vastuu ole juuri se, mitä pitäisi kantaa. Vastaus on: ei. Jos Jeesuksen esimerkkiä tahtoo seurata, tulee ihmisen todella luopua hetkellisesti kaikesta.

Toinen opetus vahvistaa edellistä. Siinä vaiheessa, kun sielu on valmis jakamaan saamaansa tietoa muillekin, ei sielun kuulu lokeroitua kasvissyöjiin tai lihansyöjiin, eikä absolutisteihin tai alkoholisteihin – edelleen kaikki ääripäät ovat pahasta ja johtavat harhaan ja kiinnittymiseen. Ihmisen tehtävä ei ole kiistellä makuasioista tai omista arvoistaan muiden kanssa, vaan vapautua niistä.

 

15. Jeesus sanoi, ”Kun näette sen, joka ei ole naisesta syntynyt, langetkaa kasvoillenne ja palvokaa. Se on teidän Isänne.”

Hän, joka ei ole naisesta (eli elämästä ja sielusta) syntynyt, on henki. Henki toimii elämästä ja sielusta irrallaan, eikä sitä siksi voi havainnoida esimerkiksi kasvojen kautta. Yllä käytiin läpi, että kasvoista näkee sielunosat, eli esimerkiksi muistin, luovuuden, järjen ja tunteen. Kasvoille lankeamisen voi ymmärtää oman persoonallisuuden poistamisena. Elämä ja sielu ohjaavat meitä persoonallisuuteen, henki, joka on meidän jokaisen Isä ohjaa meitä ykseyteen.

Palvomista ei tarvitse etukäteen opetella, eikä tällä palvomisella tarkoiteta rituaalikaavojen sokeaa toistamista, vaan sellaista luonnollista ylistämistä. Kun hengen kohtaa, tämä tulee täysin automaattisesti. Kun siinä ollaan symbolisesti alasti ja polvillaan, jonkin niin paljon itseä suuremman edessä, niin tällöin ilosanoman ymmärtää ihan oikeasti.

 

16. Jeesus sanoi, ”Ehkä ihmiset luulevat että olen tullut tuomaan rauhan maailmaan. He eivät tiedä, että olen tullut aiheuttamaan taisteluita maan päälle: tulta, miekan, sodan. Sillä talossa on viisi: kolme kahta vastaan ja kaksi kolmea vastaan, isä poikaa vastaan ja poika isää vastaan, ja he tulevat seisomaan yksin.”

Tässä kohdassa Jeesus viittaa tulikasteen aikaan, jossa ihminen joutuu kokemaan suuria vaikeuksia. Kun ihminen on syntynyt uudestaan vedestä ja hengestä, niin toisten ihmisten on lähes mahdotonta ymmärtää tätä tapahtumaa. Ja uudelleensyntymän jälkeen ihminen muuttuu niin paljon, ettei edes hänen oma perheensä ja sukunsa enää tunnista häntä. Tämä saattaa aiheuttaa vaikeita tilanteita, sillä totuuden hengen ohjaama ihminen ei voi enää hyväksyä valheita ja väärin toimimisia, vaan hän kertoo muille oikeasta ja väärästä. Tällöin tulee ulkoisia taisteluita.

Tulikasteeseen kuuluu myös seuraavat asiat: i) Tuli symboloi tätä koko kivuliasta vaihetta. ii) Miekka symboloi totuuden henkeä ja sen tuomaa taistelua omaa varjoa vastaan. iii) Sota symboloi ihmisen omaa sisäistä, pyhää sotaa (Jaakobin painia).

Talolla viitataan tässä ihmisen sisäiseen taloon. Ihmisen sisäisessä talossa on myös hänen sisäinen silmänsä, joka voi olla pimeä ja rikkinäinen, tai se voi olla valoisa ja terve. Ihmisen terve silmä koostuu viidestä eri ominaisuudesta, joista kolme ominaisuutta liittyy enemmän tietoisuuteen ja kaksi alitajuntaan. Näin syntyy tämä kolme kahta vastaan asetelma. Egyptiläisillä termeillä nämä kolme osaa ovat Hu, Sia ja Hekat, sekä kaksi muuta osaa ovat Wepwawet ja Geb.

Isän ja pojan toisiaan vastaan nousu tarkoittaa, että sisäinen Kristus ohjaa sielua nyt kokonaan irrottautuman myös järjessä sijaitsevasta yliminän tasosta. Yliminä koostuu erityisesti omien kasvattajien iskostamasta uskomus- ja arvomaailmasta. Jos sielu ei tässä vaiheessa pääse kokonaan irti vanhemmistaan, ei se pääse kasvamaan ja eriytymään aikuiseksi, eikä se silloin voi päästä tätä vaihetta läpi.

 

17. Jeesus sanoi, ”Minä tulen antamaan teille sellaista, mitä silmä ei ole nähnyt eikä korva kuullut, mitä käsi ei ole koskettanut ja mitä ei ole ihmissydämeen noussut.”

Tässä viitataan suoraan kolmeen ihmisen pääaistikanavaan, jotka ovat visuaalinen (näkö), auditiivinen (kuulo), sekä kinesteettinen (tunto). Kun ihminen vapautuu uskomuksista, arvoista, identiteetistä, eri mielen strategioista ja ajatustottumuksista, on hänen lopulta mahdollista vapautua myös omasta pääaistikanavastaan. Ihmissydän viittaa mielen sisäiseen prosessoriin, jonka ydin tämä sydän eli ihmisen oma tahto on. Kun ihminen alkaa hengestä käsin saada suoraan tietoa, ei tämä tieto enää tule aistikanavien kautta, vaan suoraan niiden läpi. Ihmissydän ei voi tätä ymmärtää, ja siksi puhutaan symbolisesti uudesta sydämestä, jonka uudelleensyntynyt ihminen saa. Ja tässä uudelleensyntynyt ihminen ei ole vain uskoontullut tai itseoivalluksen kokenut, vaan todella kaikesta luopunut ja henkisesti kuollut.

 

18. Opetuslapset sanoivat Jeesukselle, ”Kerro meille, millainen loppu meille tulee.” Jeesus sanoi, ”Olette löytäneet alun, ja sitten etsitte loppua? Ymmärtäkää, loppu tulee olemaan siellä missä on alku. Onnittelut sille, joka seisoo alussa: hän tulee tuntemaan lopun eikä maista kuolemaa.”

Tässä Jeesus viittaa totuuden tien kahteen ääripäähän täydelliseen tietoon ja täydelliseen sieluun. Ne ovat alussa ja lopussa yksi ja sama taho, niin sanottu Isä-Poika. Kun ihminen henkisen kuolemansa ja elämänsä hukkaamisen kautta kuolee, on hän alussa. Tulikasteen jälkeen, jos ihminen on edelleen antanut totuudelle koko elämänsä, tulee hän olemaan täydellisen sielun kanssa ykseydessä, lopussa. Tässä vaiheessa käy selväksi, että nämä ovat yksi ja sama piste, vaikka reitti oli täysin eri. Sitten sielu synkronisoituu evoluution kanssa, eikä se tule enää koskaan kuolemaan kuten muut sielut, eikä se siten tule myöskään enää koskaan syntymään tänne uudestaan. Sen tehtävä tulee täytetyksi.

 

19. Jeesus sanoi, ”Onnittelut sille joka tuli olemaan ennen olemaan tulemista. Jos te tulette opetuslapsikseni ja kiinnitätte huomionne puheisiini, nämä kivet palvelevat teitä. Sillä paratiisissa on teitä varten viisi puuta; ne eivät muutu kesällä eivätkä talvella, ja niiden lehdet eivät putoa. Joka ne tuntee ei maista kuolemaa.”

Olemaan tuleminen ennen olemista tarkoittaa täydelliseksi sieluksi tulemista, jonka persoona ei ole mihinkään päin epätasapainossa, vaan vapaa kaikesta lajittelusta. Tätä on oleminen ennen olemaan tulemista. Persoonallinen oleminen johtaa pois tästä puhtaasta perustilasta, ja tätä on sanottu siksi perisynniksi. Se on persoonan oma itsekäs tahto, joka hänet ajaa ulos mentaalisesta paratiisista. Eeva symboloi Aatamin tahtoa. Ja käärme on se itsekkyys (huom. suomeksi itse kyy ja huom. englanniksi sell fish), joka saa persoonan syömään tiedonpuusta ja näin aloittamaan lajittelun hyvään ja pahaan. Kun lajittelu alkaa, syntyy persoona, ja ihminen tippuu ulos paratiisista.

Tässä yhteydessä kivillä viitataan esimerkiksi symboleiden kieleen, joka on ikuista. Kirjoitettu sana katoaa, mutta kivikasat eivät katoa. Tämän todistavat myös pyramidit. Paratiisin viisi puuta ovat jälleen sama opetus kuin yllä mainittu terveen silmän viisi ominaisuutta. Viisi puuta ovat ihmisen keino olla yhteydessä suoraan Jumalaan ja totuuteen.

 

20. Opetuslapset sanoivat Jeesukselle, ”Kerro meille minkälainen on Taivaan valtakunta.” Hän sanoi heille, se on kuin sinapin siemen, kaikista siemenistä pienin, mutta kun se putoaa valmistettuun maaperään, se tuottaa suuren kasvin ja tulee suojaksi taivaan linnuille.”

Vertauskuvassa käytetään seuraavia symboleja: pienin siemen on sama asia kuin helmi, eli se viittaa täydelliseen tietoon, joka löytyy alkuveden syvyyksistä. Tämä on se elävän veden lähde, josta ihminen syntyy silloin, kun hän syntyy vedestä ja hengestä. Valmisteltu maaperä tarkoittaa, että ihmisestä on tullut Johannes Kastajan kaltainen. Ihminen on ensin hankkinut riittävän tiedollisen osaamisen esimerkiksi mielenhallintaan ja rukoukseen liittyen, ja tämän jälkeen hän vetäytynyt pois yhteiskunnasta antautumaan totuudelle. Suuri puu tarkoittaa elämänpuuta eli täydellistä sielua. Taivaan linnut ovat lintuja, eli uskomuksia, mutta koska ne ovat taivaan lintuja, ne ovat totta olevia uskomuksia, eli täydellisen tiedon osia.

 

21. Maria sanoi Jeesukselle, ”Minkälaisia ovat sinun opetuslapsesi?” Hän sanoi, he ovat kuin pienet lapset, jotka elävät pellolla joka ei ole heidän. Kun pellon omistajat tulevat, he sanovat ”Antakaa peltomme takaisin.” He ottavat vaatteensa pois heidän edessään järjestyksessä antaakseen ne heille takaisin, ja he palauttavat pellon heille. Tästä syystä sanon, jos talon omistajat tietävät varkaan olevan tulossa, he ovat vartiossa ennen varkaan tuloa eivätkä anna varkaan murtautua heidän taloonsa varastamaan heidän omaisuuttaan. Ja te, olkaa vartiossa maailmaa vastaan. Valmistakaa itsenne suurella voimalla, niin että varkaat eivät löydä tapaa päästä luoksenne, sillä ongelma jota odotat tulee.” Olkoon keskuudessanne henkilö joka ymmärtää. Kun sato kypsyi, hän tuli nopeasti kantaen sirppiä ja korjasi sen. Jokaisen, jolla on korvat, olisi parasta kuunnella! 

Tässä vertauskuvassa Jeesus opettaa parista eri asiasta. Hän opettaa ennakoimaan vaikeuksia, sillä maan päällä elämään kuuluvat erilaiset vaikeudet. Kukaan ei ole niistä vapaa, mutta kärsimyksestä voi vapautua.

Pienet lapset ovat elämänilmoisia ja seikkailumielisiä, he tutkivat tätä maailmaa, eivät he halua omistaa sitä – siksi maailma on heille annettu. Huomaatteko, vain ihminen luulee omistavansa maan. Ei linnut tai kalat ajattele omistavansa tätä maata, ja siksi ne voivat elää siellä rauhassa, kuin kotonaan. Vaatteet symboloivat eri mielentasoja, kuten käyttäytymistä, temperamenttia, uskomuksia, arvoja, identiteettiä jne.

Sadon korjaaminen ajallaan viittaa hengen tiedon jalostumiseen aina viisaudeksi asti. Totuuden tien lopussa ihminen oppii toimimaan sopusoinnussa täydellisen sielun ja evoluution kanssa. Tällöin sato korjataan oikeaan aikaan, eikä esimerkiksi raakaa perunaa nosteta esiin.

 

22. Jeesus näki lapsia, joita imetettiin. Hän sanoi opetuslapsilleen, ”Nämä imevät lapset ovat kuin ne, jotka astuvat sisälle valtakuntaan.” He sanoivat hänelle, ”Astummeko siis valtakuntaan sisälle lapsina?” Jeesus sanoi heille, ”Kun teette kahdesta yhden, ja kun teette ulkopuolen sisäpuoleksi ja sisäpuolen ulkopuoleksi, ja yläpuolen kuin alapuoli, ja kun teette miehen ja naisen yhdeksi, niin ettei mies ole mies eikä nainen nainen, kun laitatte silmänne, kätenne ja jalkanne niille paikoille, mihin ne kuuluvat, kuvan kuvalle varattuun paikkaan, silloin te astutte sisälle [valtakuntaan].”

Imeväinen lapsi kuvaa hengenyhteyteen päässyttä sielua, joka eri rukousmuotojen kautta tankkaa itseensä päivittäistä hengellistä leipää ja jumalaista viiniä. Tässä vaiheessa totuuden tietä ihminen on täysin kykenemätön niin sanottuun normaaliin yhteiskuntaan, ja hänen tulisi kyetä irrottautumaan siitä määräajaksi. Määräaika kestää sen, minkä se kullakin kestää.

Kahdesta tulee yksi, kun alitajunnasta tulee tietoista ja tietoisesta osaamista alitajuista osaamista. Samoin kahdesta tulee yksi, kun mielestä ja kehosta tulee sielu, sekä lopulta sielusta ja hengestä tulee jumalainen ihminen. Samoin ihmisen sisäinen maailma tulee vastata ulkoista maailmaa, eli mielenkartta vastaa maastoa. Tällöin ihmisen ylimmät ja alimmat mielentasot pääsevät toimimaan sopusoinnissa, eikä ihmisen itsekäs tahto enää yleistä, vääristä, poisjätä tai lisää mitään informaatiota perimmäiseen totuuteen. Täydellisen sielun sukupuoli on myös hävinnyt, sillä se on täydellisen tasa-arvon tyyssija.

Silmät viittaavat egyptiläisittäin hengen ja sielun silmiin. Kädet puolestaan viittaavat armon ja ankaruuden kokemuksiin ja oppeihin. Jalat viittaavat tässä symbolisiin lootusjalkoihin, joiden ominaisuuksien haltija ei enää koskaan vajoa unohduksenveden syvyyksiin. Jumalan kuvalle on varattu paras paikka, niin sanottu kulmakiven paikka. Terveen silmän temppelillä ei ole kulmakiveä, vaan itse aurinko toimii sen huippuna.

 

23. Jeesus sanoi, ”Minä valitsen teidät, yhden tuhannesta ja kaksi kymmenestä tuhannesta, ja he seisovat yhtenä.”

Jeesus viittaa tässä henkisen opettajan pelisilmän kehittymiseen, jolla hän tunnistaa oikeassa vaiheessa olevat oppilaat. Tuhat on hieroglyfeissä symboli lootuskasvi, joka lausutaan kha. Tämä puolestaan viittaa lausuntatapansa vuoksi esimerkiksi auringon nousuun sekä toisin päin luettuna Akh-lintuun, joka tarkoittaa sielun (ba) ja elinvoiman (ka) liittoa. Kha kirjaimet ovat Akh muodossaan myös esimerkiksi Gizan suuren pyramidin nimessä, sekä yhdessä muinaisen Egyptin tärkeimmässä jumalan nimessä Ra-Horakhty. Tämä tarkoittaa kahden horisontin hoorusta, eli Kristuksen kontekstissa sekä tiedonpuun että elämänpuun tuntevaa Kristusta.

Kymmenentuhatta on hieroglyfeissä sormi. Tässä viitataan kahteen sormeen, joka on eräs tunnetuimpia egyptiläisiä symboleja ja amuletteja. Kaksi sormea ovat Jumalan kaksi puolta, Osiris ja Isis, jotka myös voi ajatella olevan Isä ja Äiti, eli tieto ja elämä.

Egyptiläisen opin mukaan kaksi voimasauvaa (tieto ja elämä; myös kaksi pilaria) pitävät taivaan ja maan äärirajoja kasassa. Tässä vertauskuvassa kerrotaan, että pilarit seisovat yhtenä. Tämä tarkoittaa, että symboliset kaksi totuutta ovat tulleet jälleen yhdeksi ja samaksi perimmäiseksi totuudeksi. Tähän viitataan usein symbolilla kolmas sauva tai kolmas pilari, joka yhdistää nämä molemmat pilarit. Samaa symboliikkaa edustaa egyptiläinen Horus, joka yhdistää kaksi sormea, ja muodostuu itse peukaloksi. Tätä kolmen sormen symboliikkaa kuvaa symboli nimeltä Mano Pantea. On myös yleisesti tunnettua, että Jeesus kuvataan näyttämään näitä kolmea Mano Pantean sormea, kun hän taidekuvissa siunaa ihmisiä tai koko maailmaa.

 

24. Hänen opetuslapsensa sanoivat, ”Näytä meille paikka, jossa olet, sillä sitä meidän täytyy etsiä.” Hän sanoi heille, ”Jokaisen, jolla on korvat, olisi parasta kuunella! Valon ihmisen sisällä on valo, ja se loistaa koko maailmalle. Jos se ei loista, on pimeää.”

Seuraavaksi Jeesus ohjeistaa meitä etsimään ja löytämään valo ja hänet itsensä meidän jokaisen sisältä käsin. Jeesus ei tule meidän luokse ylhäältä tai alhaalta, edestä tai takaa, oikealta tai vasemmalta, menneestä tai tulevasta, vaan hän nousee meidän sydämeen sisäisestä syvyydestä käsin. Kun ihminen kuolee henkisesti, hän kohtaa ja kokee aivan samankaltaisia tapahtumia kuin fyysisestikin kuolevat: elämänfilminauha alkaa juosta ja on mahdollista saavuttaa yhteys koko maailmankaikkeuteen ja henkeen. Jos tässä prosessissa ihminen antautuu aivan kokonaan Jumalan ja totuuden käytettäväksi, jopa oman elämänsä uhalla, syttyy tämä sisäinen valo palamaan. Ja niin kauan kuin tämä sisäinen valo ei pala kokonaan, ei totuuden henki ole ihmisessä, ja tällöin hänen valonsa on oikeasti pimeyttä. Jos valo on valoa, palvelee ihminen koko maailmaa, tasa-arvoisesti ja ilmaiseksi.

 

25. Jeesus sanoi, ”Rakasta ystäviäsi kuin omaa sieluasi, suojele heitä kuin silmääsi.”

Tämä Jeesuksen ohje toimii itse asiassa molempiin suuntiin. Me voimme rakastaa ystäviämme vain niin paljon kuin voimme hyväksyä itsemme ja oman sielumme. Itsekkyys on sielun saastuttaja, ja se haluaa nostaa meidät muiden yläpuolelle, omaan valokeilaan. Silmän symboliikka puolestaan viittaa tässä jälleen siihen kuuluisaan kaikkinäkevään eli terveeseen silmään. Kun ihmisen sisäinen silmä on tasapainoinen ja terve, sitä alkaa suojella automaattisesti kuin kallista aarretta. Tämä johtuu siitä, että sinulla on olemassa vertailukohta. Vertailukohtana toimii sinun aiempi nukkuva itse, sekä tämä uusi hengestä siennyt uusi taivaallinen itse.

Eli lopuksi, vaikka silmä on terve ja oma sielu rakas, ei tämä siltikään anna ihmiselle lupaa nostaa itseään muita ihmisiä tärkeämpään asemaan.

 

26. Jeesus sanoi, ”Sinä näet tikun ystäväsi silmässä, mutta et näe puuta omassa silmässäsi. Kun otat puun silmästäsi, näet tarpeeksi, että voit poistaa tikun ystäväsi silmästä.”

Tämän kuuluisan vertauskuvan symboliikka on kaksitahoinen. Ensiksi annetaan ohje: ota puu pois silmästä. Tämä tarkoittaa itse väärin rakennetun elämänpuun, eli oman itsekkyyden poistamista omasta sielustaan. Kun sielusta irtoaa itsekkyys, kaikilla mielentasoilla, jää jäljelle terveen silmän viisi ominaisuutta. Tällöin voidaan puhua symbolisesti, että ihmisen kaikkinäkevä silmä (tai joskus kolmas silmä) aukeaa, eli silmästä tulee sen verran terve, että se kykenee näkemään kaiken paremmin. Jokainen jolle tämä on tapahtunut, tietää miten tämä toimii. Silmän ensimmäinen aukeneminen ei kuitenkaan tarkoita totuuden tien päättymistä, eikä itse asiassa vielä edes sen kunnolla alkamista, vaan sielun tulee edelleen tähdätä omaan kuolemaan.

Symboliikan toinen vaihe on ulkoistettu koskettamaan jotain toista ihmistä, mutta oikeasti se viittaa edelleen ihmiseen itseensä. Vaikka puu olisi jo poistettu, on siitä vielä jäänyt tikku jäljelle. Sana tikku on todella merkittävä hieroglyfi. Se koostuu kahdesta eri merkistä, siivilästä ja leivästä. Näin voisi symbolisesti sen kuvaavaan leivän, eli totuuden tiedon siivilöimistä kaikesta muusta. Tikku lausutaan Khet, ja tämä tärkeä sana viittaa termiin Akhet, joka puolestaan tarkoittaa horisonttia, valon vuorta, sekä tulvakautta. Heprean kielessä tuo etukirjain A, tulee kirjaimesta Ajin, joka tarkoittaa silmää. Näin saadaan yhdistetty silmä ja tikku, ja tuloksena on termi, joka on esimerkiksi Gizan suuren pyramidin nimi (akhet khufu). Tämä ei suinkaan ole ainoa Jeesuksen viittaus Egyptiin, sillä vuorisaarnassa hän opettaa rakentajista, joista toisen talo sortui kulmistaan ja toinen rakentui peruskalliolle. Nämä talot ovat pyramideja ja ne löytyvät Egyptistä vielä tänäkin päivänä (googleta bent pyramid ja red pyramid).

 

27. ”Jos ette paastoa maailmalta, ette löydä valtakuntaa. Jos ette noudata sapattia sapattina, ette tule näkemään Isää.”

Maailmalta paastoaminen tarkoittaa sitä samaa, josta olen käyttänyt termiä sielun paastoaminen. Paasto ei tarkoita vain ruoasta pidättäytymistä, vaan myös sosiaalisuudesta, televisiosta, harrastuksista, sekä kaikista tutuista ja turvallisista tavoista, joihin sielu on sillä hetkellä kiinnittynyt.

Sapatin noudattaminen tarkoittaa tässä yhteydessä erityisesti lepoa ja rentoutumista, johon tähdätään erilaisin rukouksin, hypnoosien ja meditaatioiden avulla.

 

28. Jeesus sanoi, ”Otin paikkani keskellä maailmaa, ja lihassa ilmestyin heille. Löysin heidät kaikki juoneina, eikä heissä ollut yhtään janoista. Minun sieluani särki ihmisyyden lasten tähden, koska he ovat sydämissään sokeita eivätkä näe, sillä he ovat tulleet tyhjään maailmaan, ja myös etsivät ulospääsyä tyhjästä maailmasta. Mutta sillä aikaa he ovat juovuksissa. Kun he ravistavat viininsä pois, he muuttavat tapansa.”

Paikan ottaminen keskellä maailmaa tarkoittaa tulle kaiken keskipisteeksi, eli tahoksi, jota kaikki kiertää. Ihmisen tulisi kyetä irrottamaan omista asioista niin kauan, että hänen kaiken perustaksi muodostuu totuus. Se on ainoa oikea asia, jonka ympärillä kannattaa pyöriä ja jonka varaan voi kaiken rakentaa.

Lihassa ilmestyminen tarkoittaa, että Kristus ilmestyy jonkun ihmisen kautta, jonkun ihmisen lihassa, eli elävänä. Ihmisten juopuminen viittaa niin sanottuun elämästä juopumiseen. Kun ihminen on juopunut itsestään, hän on niin sanotusti täynnä itseään. Tällöin hänellä ei ole jano, eikä hän kykene etsimään tai löytämään elämäänsä uusia asioita. Jos ihminen kykenisi hetken ajan olemaan selvänä, hän näkisi maailman ja oman elämänsä mielettömyyden ja tyhjyyden. Tyhjyyttä me koitetaan peittää saavutuksilla, omaisuudella ja identiteettiä rakentamalla. Tällainen toiminta on kuin Aatamin ja Eevan toimintaa, jotka oman alastomuutensa pyrkivät peittämään viikunanlehdillä.

Viinin pois ravistaminen tarkoittaa oman elämänsä hukkaamista, sekä totuuden tielle astumista. Jeesuksen osoittaman tien seuraaminen on jotain niin vaikeaa, ettei siihen valtaosa ihmisistä ole vielä valmiita, vaan he pyrkivät tukemaan omaa päihtymystään ja näin he unohtavat koko totuuden ja hengen olemassaolon. Kun ihminen jossain vaiheessa kärsimyksen tiivistyessä sitten kohtaa kuolevaisuutensa, ja jopa hengen ensi kertaa, alkaa hän puhdistaa omaa mieltään ja näin hänen tapansa alkavat muuttua.

 

29. Jeesus sanoi, ”Jos liha tuli olemaan hengen tähden, se on ihme, mutta jos henki tuli olemaan ruumiin tähden, se on ihmeiden ihme. Vielä ihmettelen, kuinka näin suuri hyvinvointi on tullut tähän köyhyyteen."

Lihan tuleminen hengen tähden viittaa ihan tavalliseen evoluutioon. Evoluutio-opin mukaisesti alkuräjähdyksestä lähtien maailmankaikkeus on luonut itse itseään ja näin pitkän prosessin seurauksena liha (ihminen) on tullut olemaan hengen tähden. Tässä siis henki on maailmankaikkeus, sekä se syvyys, josta alkuräjähdys tapahtui.

Jos henki tulee olemaan ruumiin tähden, niin se tarkoittaa ihmisen kulkemista koko henkisen evoluution läpi. Tällöin ihmisen oma elämä kuolee pois, ja hän kokee tajunnassaan saman alkuräjähdyksen kuin maailmankaikkeuskin on kokenut. Näin henki tulee ihmiseen. Ja kokemuksesta voin kertoa, tämän aiheuttavan juuri samanlaisia ”oireita” kuin kuolemanrajakokemuksen kohdanneilla ihmisillä. Tämä on ihmeiden ihme.

 

30. Jeesus sanoi, ”Siellä missä on kolme jumalallista, he ovat jumalallisia. Missä on kaksi tai yksi, siellä minä olen heidän kanssaan.”

Tämä tarkoittaa totuuden tien kolmea kastetta. Jos on yksi tai kaksi kastetta, tuolloin Jeesus ja johdatus on edelleen ihmisen sielussa läsnä. Jos on kaikki kolme kastetta, silloin ihmisestä on tullut suoraan jumalallinen olento. Hän on Jumalan lapsi ilman välikäsiä.

 

31. Jeesus sanoi, ”Ei ole profeetta tervetullut kotikyläänsä, eikä lääkäri paranna niitä, jotka hänet tuntevat.”

Vanha tuttu vertauskuva osoittaa sen yleismaailmallisen viisauden, että itsekkään sielun on helpompi omaksua tietoa kuolleilta kirjailijoilta, kuin naapurilta. Sielun ei nimittäin tarvitse samaistua niin paljon tuohon kaukaiseen opettajaan, mutta entä jos profeetta asuu naapurissa? Tällöin sielun itsekkyydelle ei jää yhtään tekosyytä, millä puolustella omaa elämäänsä ja omia valintojaan. Siksi sielussa aktivoituu defenssi, jolla se yksinkertaisesti kieltää tällaisen mahdollisuuden olemassaolon. Sama pätee henkiseen auttamiseen, parantamiseen ja opettamiseen.

 

32. Jeesus sanoi, ”Korkealle kukkulalle rakennettu ja linnoitettu kaupunki ei sorru, eikä se voi olla piilossa.”

Tässä on taas kyseessä egyptiläinen symboliikka, jossa puhutaan kahdesta vuoresta. Toisessa aurinko nousee ja toisessa se laskee. Kun nämä vuoret ensin hajoavat ja sitten lopulta kohtaavat, ei niiden varaan rakennettu kaupunki koskaan sorru. Tällainen kaupunki on suuren rauhan kaupunki (vrt. Jerusalem).

Totuuden kohdannut ihminen ei voi pysyä piilossa ikuisesti. Jumala lähettää hänet tätä maailmaa varten ja erityisesti niitä ihmisiä varten, jotka Jumalaan ja totuuteen uskovat ja Häntä etsivät. Vasta kolmas kaste antaa ihmiselle todellisen rohkeuden seisoa alasti koko maailman edessä, julkisella ristillä.

 

33. Jeesus sanoi, ”Mitä korvallanne kuulette, toisella korvalla julistakaa katoiltanne. Kaiken jälkeen, ei kukaan sytytä lamppua ja laita sitä korin alle, eikä kukaan piilota sitä. Ennemmin, lamppu laitetaan lampunjalkaan, että jokainen tulija ja menijä näkisi sen valon.”

Kohta jatkaa edellisen kohdan sanomaa. Hengen tulemista symboloi sanat ”korvien aukeneminen”. Kun ihminen alkaa kuulla hengen viisauden sanoja, hänen tulee julistaa sitä kaikille. Ja aivan vastaavasti niin kauan kuin ihminen puhuu vain itsestään ja omista kokemuksistaan, tulee hänen pysyä pois yhteiskunnasta ja vähetä. Ja lopulta kuolla henkisesti.

Kun sielun sisäinen valo palaa kokonaan, koko sielussa eli sen kaikissa osissa, ei lamppua tule enää peittää, vaan se tulee antaa valoksi muillekin. Piilossa oleva valo antaa valoa vain talonväelle, mutta julkinen valo toimii majakan varoitusvalona kaikille pimeydessä vaeltaville.

 

34. Jeesus sanoi, ”Jos sokea johtaa sokeaa, he molemmat putoavat kuoppaan.”

Kuoppaan putoaminen symboloi samaa kuin kaivoon putoaminen (vrt. Joosefin tarina). Kuoppa on Jumalan laki. Jos ihminen ei ole saavuttanut henkilökohtaista suhdetta Jumalaan ja totuuteen, ei hänen tule ohjata ja johtaa muita ihmisiä. Auttaa ja tukea voi, mutta johtaminen ilman totuuden henkeä on pahasta. Tällöin ihminen voi puuttua keskeneräisiin prosesseihin ja vain aiheuttaa muutosvastarintaa kypsymättömissä mielissä.

 

35. Jeesus sanoi, ”Et voi mennä vahvan taloon ja ottaa sitä voimalla ellet ensin sido hänen käsiään. Vasta sitten voit tutkia hänen talonsa.

Tässä metaforassa vahva talo viittaa sieluun, joka on jo kastettu vedessä muistin ja tunteen liittoon, sekä tulessa järjen ja luovuuden liittoon. Käsien sitominen symboloi juuri näitä kahta toteutunutta liittoa. Sielun opetuksen yhteydessä olen käyttänyt kuvaa, jossa nämä liitot näytetään ihmisen silmämallin avulla. Kun kuvaan liitetään egyptiläiset hallitsijan sauvat, huomataan, miten kaksi sauvaa (paimensauva ja ruoska) symboloivat näitä liittoja.

Viimeinen sauva, eli voimasauva symboloi ihmisen tietoisuuden ja alitajunnan liittoa. Tämä tunnetaan myös taivaan ja maan liittona. Kun tämä liitto alkaa toteutua, alkaa ihminen saada ymmärryksen koko omasta alitajunnastaan, eli tällöin ihmisen mielentalon tutkiminen tulee mahdolliseksi. Ennen tätä liittoa se ei valitettavasti ole kokonaan mahdollista.

 

36. Jeesus sanoi, ”Älkää tuhlatko aikaanne suremiseen, aamusta iltaan ja illasta aamuun, [syömisistänne tai] pukeutumisistanne. [Olette paljon parempia kuin liljat, jotka eivät puhu eivätkä pyöri. Ja kun teillä ei ole vaatteita, mitä puette päällenne? Kuka lisää teille pituutta? Se sama antaa teille vaatetuksenne.]”

Vertauskuvassa syöminen viittaa uusien taitojen (know-how) oppimiseen ja vaatteet viittaavat eri mielen- ja sieluntasojen rakentumiseen. Kun ihminen vapautuu omasta itsestään, hän alkaa kasvaa juuri sellaiseksi kuin hänen kuuluikin kasvaa. Näin kaikki alkaa tapahtua kuin itsestään, johdatuksessa.

 

37. Hänen opetuslapsensa sanoivat, ”Milloin ilmestyt meille, ja milloin me näemme sinut?” Jeesus sanoi, ”Kun riisuudutte häpeilemättä, otatte vaatteenne ja laitatte ne jalkojenne alle kuin pienet lapset ja hypitte, silloin te näette elävän pojan ettekä pelkää.”

Tässä jälleen Jeesus viittaa siihen, että hän tulee ihmisen sisältä käsin. Kun ihminen on riisunut omat mielen- ja sieluntasot kokonaan auki, eikä enää häpeä tunnustaa Jumalaa ja totuutta, hänet valtaa pienten lasten elämänilo. Tällöin niin sanottu ilosanoma käy toteen, ja ihminen näkee elävän pojan (ilman kuolemanpelkoa).

 

38. Jeesus sanoi, ”Usein te olette halunneet kuulla näitä sanoja joita puhun teille, eikä teillä ole ketään muuta jolta kuulisitte ne. Tulee päiviä, jolloin te etsitte minua ettekä löydä.”

Jeesus viittaa tässä siihen, että kaikki maailman pyhät kirjat ovat lähtöisin yhdestä ja samasta lähteestä. Ihmisillä ei ole mitään muuta lähdettä kuin tämä, ja tietysti oma itsekkyys sen vastakohtana. Totuuden tiehen kuuluu olennaisesti se, että ihminen tulee kolme kertaa kieltämään Jumalan ja totuuden, ja tällöin hän ei enää hetkellisesti löydä etsimäänsä. Tällöin ihmisen tulisi aina kyetä vetäytymään uudestaan pois yhteiskunnasta aina siksi aikaa, että yhteys taas syntyy ja ihminen ymmärtää, mitä seuraavaksi tulee tehdä.

 

39. Jeesus sanoi, ”Fariseukset ja kirjanoppineet ovat ottaneet tiedon avaimet ja piilottaneet ne. He eivät ole astuneet sisälle eivätkä anna kenenkään muunkaan tehdä niin. Olkaa te ovelia kuin käärmeet ja yksinkertaisia kuin kyyhkyset.”

Fariseukset ja kirjanoppineet ovat nykyajassa uskontojen papit ja tiedemiehet. Tämä asetelma on säilynyt täysin samana 2000 vuotta, vaikka kulttuurit ja tittelit ovatkin muuttuneet. Esimerkiksi Raamatussa ja kristillisen kirkon rituaalikaavoissa on edelleen symboliset ohjeet seurata Jeesuksen esimerkkiä, vaikka itse kirkonväki tai valtaosa papeista ei näin teekään. Samoin on geometrian laita, vaikka sitä opettava professori ei tästä mitään tietäisikään. Meidän tehtävä on oppia tietoa ja tekniikoita, ei niitä opettavien tahojen uskomuksia tai arvokäsityksiä.

Käärmeet ovat ovelia, sillä ne eivät tuo itseään metsässä näkyvästi esille. Ne pyrkivät pysymään piilossa, siksi ne voivat nauttia saaliistaan rauhassa. Kyyhkyset puolestaan ovat taivaallisia sanansaattajia, joiden ei itse tarvitse keksiä tai värittää sanomaansa, he vain toimittavat kirjeen perille niin sanotusti.

 

40. Jeesus sanoi, ”Isä on istuttanut viinirypäleen. Koska se ei ole vahva, se vedetään juurineen ylös ja se menehtyy."

Isän istuttama viinirypäle on valmiiksi jokaisessa ihmisessä. Murrosikään astuessa ihminen alkaa kokea häpeää ja muita uusia tuntemuksia. Tällöin symbolinen viikunanlehti asetellaan etumuksen eteen. Tällöin nuori astuu ulos mentaalisesta paratiisista ja hänen minuus alkaa rakentua aivan uudella voimakkuudella. Näin itsekkyys tappaa hengen, ja tästä eteenpäin ihmisen tehtävä olisi jossain vaiheessa pysähtyä ja alkaa kulkea kohti takaisin paratiisia. Tie on sama kuin poistumisreittikin, eli matka kulkee kohti oman elämän alkua.

 

41. Jeesus sanoi, ”Jokainen, jolla on jotain kädessään, tulee saamaan lisää, ja jokaisella, jolla ei ole mitään, siltä otetaan sekin vähä pois.”

Tässä Jeesus viittaa henkiseen vetovoiman lakiin. Se mihin me kiinnitetään huomiota, niin se ominaisuus kasvaa ja korostuu. Samoin, jos me ei enää anneta sille vastetta, sen rooli häviää ja se poistuu itsestään. Koiran kouluttajat kääntävät oikeaan aikaan koiralle selän, ja samoin pikkulapsen huono käytös jätetään oikeassa hetkessä ja oikealla tavalla huomioimatta, näin sielu korjaa itse itseään.

 

42. Jeesus sanoi, ”Olkaa ohikulkijoita.”

Kun sielu pysähtyy, se samalla kiinnittyy johonkin ja alkaa rakentamaan identiteettiä. Jos sielu ei pysähdy, ei se voi kiinnittyäkään, eikä se tällöin rakenna mitään valheellista.

 

43. Hänen opetuslapsensa sanoivat hänelle, ”Kuka sinä olet sanomaan meille näitä asioita?” ”Ette ymmärrä, kuka olen, siitä, mitä minä sanon teille. Mieluummin, olette tulleet juutalaisten kaltaisiksi, jotka rakastavat puuta mutta vihaavat sen hedelmää, tai rakastavat hedelmää mutta vihaavat puuta.”

Kohta alkaa Jeesuksen kyseenalaistamisella – ja tämä on jokaisen henkisen opettajan arkipäivää. Jos opettajaa ei saisi kyseenalaistaa, ei hän olisi henkinen opettaja, vaan itsekäs, oman tahtonsa opettaja.

Vaikka ihminen rakastaisi elämänpuuta, hän silti hyvin usein juopuu elämästä, ja vihaa sen aiheuttamaa kärsimystä. Samoin vaikka ihminen rakastaisi tiedon hedelmiä, hän silti saattaa vihata tiedonpuuta, joka tarkoittaa hänen itsekkyytensä ja persoonansa kuolemaa.

 

44. Jeesus sanoi, ”Joka pilkkaa Isää, saa anteeksi, ja joka pilkkaa poikaa, saa anteeksi, mutta joka pilkkaa pyhää henkeä, hänelle ei anneta anteeksi maassa eikä taivaassa.”

Isä ja poika ovat koskemattomia, he ovat jumalallisessa järjestyksessä osa ikuisuutta, eikä heitä silloin tarvitse erikseen suojella tai peitellä. Pyhä henki puolestaan toimii Isän ja pojan välissä, evoluution toteuttavana voimana. Jos ihminen alkaa pilkata itse evoluutiota, hänen oma tietoisuus (taivas) ja tiedostumaton mieli (maa) ei enää kykene sisäistämään tämän maailman toimintamekanismeja. Näin ihmisestä tulee yksinkertaisesti tyhmä.

 

45. Jeesus sanoi, ”Ei viinirypäleitä korjata orjantappuroista, eikä viikunoita ohdakkeista, sillä ne eivät tuota hedelmää.” Hyvät ihmiset tuottavat hyvää siitä, mitä he ovat varastoineet; pahat ihmiset tuottavat pahaa siitä, mitä he ovat sydämiinsä varastoineet, ja sanovat pahoja asioita. Sillä sydämen ylitsevuotavuudesta he tuottavat pahuutta.

Jeesus viittaa suoraan ihmisen ytimeen, eli hänen tahtoonsa. Tahto toimii kuin suuri lajittelukone, ja sillä ei oikeastaan ole merkitystä, miten on tottunut lajittelemaan, sillä tämä lajittelu juuri itsessään aiheuttaa ihmisen itsekkyyden. Hyvät ihmiset tuottavat universaalia, viisasta oppia, kun vastaavasti itsekkyytensä turvin toimivat ihmiset lajittelevat ja lokeroivat kaiken, ja näin tuomitsevat muita. Näin syntyy vääriä vertailukohtia ja turhanpäiväisiä kiistoja.

 

46. Jeesus sanoi, ”Aatamista Johannes Kastajaan, naisista syntyneiden joukossa ei ole suurempaa kuin Johannes Kastaja. Mutta minä olen sanonut että kuka tahansa teistä, joka tulee lapseksi, tunnistaa valtakunnan ja tulee suuremmaksi kuin Johannes.”

Jeesus vertaa tässä ihmisen henkistä evoluutiota Raamatun merkkihenkilöihin. Tämä onkin aivan oikein, sillä nämä henkilöt kuvaavat totuuden tien etenemistä oikein hyvin. Naisesta syntyneet tarkoittavat luonnollisesti syntyneitä ihmisiä, eli heitä, jotka murrosiässä lentävät ulos mentaalisesta paratiisista. Kun ihminen aloittaa tuhlaajanpoikamaisen kotiinpaluun, tulee hänestä jossain vaiheessa totuuden tietä samankaltainen kuin Johannes Kastaja. Ja tällöin, jos Jumala niin suo, tulee totuuden henki ihmiseen ja hän kuolee ja uudelleensyntyy. Tämän jälkeen ihmisellä itsellään ei ole enää mitään merkitystä. Totuuden voima (Kristus) vie sielua tästä eteenpäin ja hoivaa sitä aina täydelliseksi sieluksi tulemiseen asti.

Uudelleensyntymässä ihmisestä tulee uusi lapsi, hän tunnistaa valtakunnan kaikkialla (ja ei missään), ja näin hänestä tulee silmänräpäyksessä suurempi kuin Johannes olisi koskaan voinut olla.

 

47. Jeesus sanoi, ”Ihminen ei voi ratsastaa kahta hevosta eikä taivuttaa kahta jousta. Eikä orja voi palvella kahta herraa, muuten orja kunnioittaa toista ja loukkaa toista. Ei kukaan juo ikääntynyttä viiniä ja halua heti juoda uutta viiniä. Uutta viiniä ei kaadeta vanhoihin leileihin, tai ne saattavat hajota, eikä ikääntynyttä viiniä kaadeta uuteen leiliin, ettei se pilaantuisi. Uutta paikkaa ei ommella vanhaan kankaaseen, ettei siihen tulisi repeämiä.”

Tässä Jeesus viittaa uudelleensyntyneen ihmisen tulikasteen sisäiseen taisteluun. Sisäisen pyhän sodan osapuolina toimivat ihmisen vanha maallinen minä ja uusi taivaallinen itse. Maallinen osa meistä haluaa kunniaa itselleen ja se haluaa kaupallistaa saamansa totuuden, kun vastaavasti taivaallinen osa meistä haluaa toteuttaa Jumalan ja totuuden tahtoa, eli se haluaa antaa kunnian Jumalalle ja tehdä kaiken ilmaiseksi, palvelijana.

 

48. Jeesus sanoi, ”Jos kaksi tekee keskenään rauhan yhdessä talossa, he sanovat vuorelle ’Liiku tänne!’ ja se liikkuu.”

Tulikaste päättyy lopulta luovutukseen ja suureen antautumiseen. Tällöin maallinen ja taivaallinen osa ihmistä päätyy rauhaan, ja he saavat hallintaansa sielun sisäisen itsekkyyden (vuoren). Tällöin monet psykologiset pysyvänä nähdyt tasot (kuten temperamentti) voivat muuttua. Näin ihminen vapautuu oman olemassaolonsa harhasta.

 

49. Jeesus sanoi, ”Onnittelut niille, jotka ovat yksinäisiä ja valittuja, sillä te löydätte valtakunnan. Sillä sieltä te olette tulleet ja sinne te jälleen palaatte.”

Yksinäisyys viittaa yksinolemiseen ja valittuna oleminen tarkoittaa, että ihminen on kokenut itseoivalluksen. Itseoivallus pyrkii tuomaan omaa erinomaisuuttaan ja jopa jumalallisuuttaan esille kaikille muille ihmisille, ja siksi on totuuden tiellä etenemisen kannalta hyvin tärkeää olla tämä vaihe yksin.

Yksinololla tähdätään jälleen henkiseen kuolemaan. Ja henkisessä kuolemassa ihminen löytää Jumalan valtakunnan. Sieltä hän on lähtöisin, ja sieltä hän lensi murrosiässä pihalle, ja sinne hän kuolemansa ja sovituksensa kautta palaa.

 

50. Jeesus sanoi, ”Jos he sanovat teille, ’Mistä te olette tulleet?’ vastatkaa ’Me olemme tulleet valosta, paikasta jossa valo tuli olemaan itsestään, vakiintui ja ilmestyi heidän kuvassaan.’ Jos he sanovat teille ’Oletko se sinä?’ vastatkaa ’Me olemme sen lapsia, ja me olemme elävän Jumalan valittuja.’ Jos he kysyvät teiltä, ’Mikä on todisteena Isästä sinussa?’ vastatkaa ’Se on liike ja lepo’.”

Tässä kohdassa Jeesus opettaa jo suoraan tähtitieteitä ja fysiikkaa. Henkisen kuolemansa kautta sielu käy pisteessä, jossa valo tulee olemaan itsestään. Tämä on se piste, joka tunnetaan alkuräjähdyksenä. Se on kaiken alku ja loppu piste (vaikka itse prosessi onkin ikuinen).

Isän eli perimmäisen totuuden rakenne on kaksijakoinen. Tämä tunnetaan dualismina. On olemassa muutama tapa kuvata ja ei kuvata Isää. Tästä on rakennettu niin sanottu kaiken ja ei minkään teoria, joka on jo julkaistu Totuuden talossa. Perimmäisessä jaossa yksi neljästä kohdasta on jako liikkeeseen ja lepoon. Elämä on jatkuvassa liikkeessä (vrt. Einstein ja suhteellisuusteoria), mutta Tieto on ikuisessa levossa (vrt. mustien aukkojen singulariteettipisteet).

Vertauskuvassa Jeesus myös toppuuttelee opetuslapsiaan, etteivät he hengentiedon kautta tulisi ylimielisiksi ja alkaisi hallita muita ihmisiä: siksi hän muistuttaa, ettei kukaan ihminen ole yksinvaltias ja Jumala, vaan Jumalan lapsi (kuten Jeesuskin kertoi olevansa).

 

51. Hänen opetuslapsensa sanoivat hänelle, ”Milloin tulee loppujen kuolleiden hetki, ja milloin tulee uusi maailma?” Hän sanoi heille, ”Mitä odotatte tulevaksi on jo tullut, mutta ette tiedä sitä.”

Jeesus viittaa siihen, että sama totuuden tie on ollut aina olemassa, ja tulee aina olemaankin. Jokainen tulee kulkemaan sen läpi samalla tavalla. Ihminen ei näe tietä niin kauan, kuin hän nukkuu itsensä ja tämän maailman arkiaskareiden keskellä. Kun ihminen tulee valmiiksi, myös Kristus ja totuuden hengen johdatus tulee hänelle aivan yhtä varmasti.

 

52. Hänen opetuslapsensa sanoivat hänelle, ”Kaksikymmentäneljä profeettaa on Israelissa puhunut, ja he ovat kaikki puhuneet sinusta.” Hän sanoi heille, ”Te ette ole välittäneet elävästä joka on keskuudessanne, ja olette puhuneet kuolleista.”

Jeesus muistuttaa opetuslapsia, että vaikka pyhät kirjat ovat täynnä hengenjohdatuksella luotua pyhää sanaa, on silti tärkeämpi tunnistaa elävä Jumala, joka on heidän sisällään. Kun Kristus ensin löytyy sisältä, sen kyllä tunnistaa sitten Raamatustakin, mutta jos Kristusta ei löydä sisältään, ei sitä tunnista Raamatustakaan. Jos Kristus ei ole sisällä, ei ihminen toimi kuten Kristus on esimerkillään näyttänyt, vaan hän toimii edelleen kuten itse haluaa, vaikka hän puhuisi ja sanoisi mitä.

 

53. Hänen opetuslapsensa sanoivat hänelle, ”Onko ympärileikkaus tarpeellinen vai ei?” Hän sanoi heille, ”Jos se olisi tarpeellinen, heidän vanhempansa tuottaisivat valmiiksi ympärileikattuja lapsia. Ennemmin, todellinen ympärileikkaus hengessä on tullut hyödyllisemmäksi joka tavalla.”

Tässä kohdassa jälleen Jeesus todistaa tieteellisen evoluution puolesta. Hän kertoo maailmankaikkeuden itse jalostavan ihmisistä optimeja. Samalla Jeesus nostaa esiin, että ympärileikkauskin on vain symboli. Miehen penis onkin eräs tärkeä egyptiläinen hieroglyfi: se tarkoittaa jumalatarta nimeltä Neith. Tämä jumalatar symboloi itse elämää.

 

54. Jeesus sanoi, ”Onnittelut köyhille, sillä he kuuluvat Taivaan valtakuntaan.”

Köyhä tarkoitta, ettei ihmisellä ole enää mitään omaisuutta. Tällainen ihminen ei ole enää kiinni tässä maailmassa, vaan hän on jo Taivaan valtakunnan portilla. Nykyaikana edes kirkonmiehet eivät enää ymmärrä tätä viisautta.

 

55. Jeesus sanoi, ”Joka ei vihaa isäänsä ja äitiänsä ei voi olla opetuslapseni, ja joka ei vihaa veljiään ja siskojaan, ja kanna ristiä kuten minä teen, ei ole minun arvoiseni.”

Opetuksessa Jeesus viittaa jälleen tulikasteen aikaan, jossa ihmisen järki ja yliminä poltetaan kokonaan pois. Jos tällöin ihminen ei vihaa läheisiään, ei hän kykene käsittelemään sisäänsä patoamiaan tunteita, eikä hän näin kykene kasvamaan ja eriytymään aikuiseksi. Tätä vaihetta ei voi millään selvitä, jos yrittää edelleen pitää kiinni maallista perhesuhteista ja miellyttää omia sukulaisiaan.

 

56. Jeesus sanoi, ”Jokainen, joka on tullut tuntemaan maailman on löytänyt raadon, ja joka on raadon löytänyt, hänen mielestään maailma ei ole arvollinen.”

Raato tarkoittaa ihmisen omaa sielua, joka on kuollut ja haudattu. Kun itsensä tunnistaa nukkuvana ja kuolleena, huomaa maailman menettävän merkityksensä. Tämä laukaisee eksistentiaalisen kriisin, joka johtaa sielun pimeään yöhön (ja lopulta henkiseen kuolemaa). Iso osa itsemurhista johtuu siitä, että ihminen ajautuu tähän vaiheeseen henkistä kuolemaprosessia, mutta hän ei ole edennyt prosessissa tietoisesti ja tarkoituksella. Tällöin itsekkyys voi ottaa niin suuren roolin, että se haluaa itse päättää jopa elämästä ja kuolemasta, ja näin päätyy hätäratkaisuun.

 

57. Jeesus sanoi, Isän valtakunta on kuin henkilö jolla on hyvä siemen. Hänen vihollisensa tuli yöllä ja kylvi rikkaruohoa hyvän siemenen sekaan. Kylväjä ei antanut työläistensä kitkeä rikkaruohoja, ja sanoi heille, ”Ei, muuten te voisitte kitkeä rikkaruohot ja vehnät niiden mukana.” Sillä sadonkorjuun päivänä rikkaruohot näkyvät selvästi, ja ne vedetään pois ja poltetaan.

Totuuden tiellä eteneminen on määrätietoista ja kärsivällisyyttä kysyvää. Joskus meidän ajatuksissa alkaa kasvamaan yhtä aikaa hyviä ja pahoja siemeniä. Tällöin ajatusten jatkuva sorkkiminen voi pahimmillaan puuduttaa ihmisen ja johtaa hänet harhaan. Jos sielu on saanut osakseen jonkin tarkoituksen, tulee sen voimavarat suunnata tarkoituksen toteuttamiseen, ei pelkästään haitallisten ajatusten kitkemiseen. Kun oma suuri työ etenee, niin myös mieli puhdistuu siinä samalla, usein kuin itsestään.

Sadonkorjuun päivä tarkoittaa suuren työn valmistumista. Tällöin ihminen on huomattavasta viisaampi kuin työtä tehdessään ja näin hän on kykenevä päättämään, mitä tästä työstä säilytetään ja mitä poltetaan pois.

 

58. Jeesus sanoi, ”Onnittelut sille, joka on ahkeroinut ja löytänyt elämän.”

Jeesus viittaa ahkeroinnilla suuren työn toteuttamiseen. Tähän menee aikaa keskimäärin kolme ja puoli vuotta (eli 1260 päivää ja 42 kuukautta). Kun ihmisestä tulee täydellinen sielu suuren työn toteuttamisen kautta, hän löytää elämän.

 

59. Jeesus sanoi, ”Katsokaa siihen, joka elää, niin kauan kuin elätte, muuten kuolette ja sitten yritätte katsoa sitä, joka elää, mutta ette voi nähdä.”

Tässä Jeesus viittaa, että jos ihminen on herännyt ja astunut totuuden tielle, hänen tulee keskittää kaikki voimansa seuraamaan totuuden tien läpi kulkeneita ihmisiä, muuten ihminen alkaa jälleen kuolla. Ja jos ihminen jälleen kuolee ja nukahtaa, hän ei enää tunnista eläviä. Totuuden tien aikana sielun itsekkyys pyrkii ohjaamaan, ettei sen tulisi seurata ketään, mutta hyvää ja oikeaa esimerkkiä on silti esimerkillisen tärkeää seurata.

 

60. Hän näki samarialaisen kantavan lammasta ja kulkevan Juudeaan. Hän sanoi opetuslapsilleen, ”Tuo henkilö lampaan ympärillä.” He sanoivat hänelle, ”Niin että hän tappaa sen ja syö sen.” Hän sanoi heille, ”Hän ei syö sitä kun se elää, vaan vasta, kun hän on tappanut sen ja siitä on tullut raato.” He sanoivat, ”Muuten hän ei voi sitä tehdä.” Hän sanoi, ”Niin myös te, etsikää itsellenne paikka, jossa voitte levätä, muuten teistäkin tulee raato ja teidät syödään.”

Tämän vertauskuvan pääsymboli on egyptiläinen Sydämensyöjä. Jos ihminen ei itse omasta tahdostaan ala kulkea totuuden tietä, tulee hänestä raato, eli hänen tietoisuutensa nukahtaa ja hänen sielunsa kuolee ja haudataan. Meidän jokaisen sisällä on jo valmiiksi puhdas karitsa, josta meidän tulee huolehtia ja kasvattaa sitä täyteen mittaan. Jos me emme toteuta omaa osaamme tässä elämässä, meistä tulee kuolleen puun kaltaisia raatoja, jotka vain tuulessa horjuvat.

 

61. Jeesus sanoi, ”Kaksi lepäilee sohvalla; yksi kuolee ja toinen jää eloon.” Salome sanoi, ”Kuka olet Herra? Olet noussut sohvalleni ja syönyt pöydältäni kuin olisit jostakin.” Jeesus sanoi hänelle, ”Minä tulen siitä joka on se, mitä on kaikki. Minä olen saanut kaiken Isältäni.” ”Minä olen sinun opetuslapsesi.” ”Tämän tähden sanon, jos yksi on kaikki, yksi täytetään valolla, mutta jos yksi jaetaan, se tulee täytetyksi pimeydellä.”

Keskustelussa Jeesus kuvailee Jumalan ykseyttä. Kun ihminen itse omalla tahdollaan jakaa Jumalan osiin, tulee turhanpäiväinen kiistely ja erilaisten identiteettien rakentuminen mahdolliseksi. Jeesus viittaa vielä, että hän antaa kaiken kunnian Isälleen, eli totuudelle, joka hänet on matkaan lähettänyt.

Totuuden tiellä Jumalan ominaisuuksia ihmetellään esimerkiksi eri nimien kautta, mutta tällöinkin on tärkeää muistaa, että kyseessä on silti yksi ja sama, ylin Jumala. Jos tämä ykseys särkyy, itsekkyys voittaa ja ihmisestä tulee se yllä kuvattu raato.

 

62. Jeesus sanoi, ”Minä paljastan salaisuuteni niille, jotka ovat sen arvoisia. Älä anna vasemman kätesi tietää, mitä oikea kätesi on tekemässä.”

Jeesus kertoo, että hengenyhteys aukeaa heille, jotka ovat sen oman uhrinsa kautta ansainneet (mutta silti yhtä aikaa armosta). Vasen käsi edustaa ihmisen elämää, joita kuvaavat hänen maallinen järkensä sekä mielikuvitus. Nämä pitävät ihmisen kiinni totutuissa tavoissa ja irti totuudesta. Vastaavasti oikea käsi edustaa muistin ja tunteen liittoa.

Tunnemuistin avulla me voimme muistaa oman elämämme totuudenmukaisesti ja näin vapautumaan siitä. Itsekäs tahto pyrkii ohjaamaan prosessin vasemmalle kädelle, jolloin mielikuvitus saisi vallan tai ihminen jäisi kiinni maallisiin ajatuksiin. Ilman hetkellistä erakoitumista, ihmisen on hyvin vaikea oppia tunnistamaan kumpi käsi häntä ohjaa. Monet väittävät olevansa ”oikeassa”, mutta valtaosaa ohjaa kuitenkin vasen käsi.

 

63. Jeesus sanoi, oli rikas mies jolla oli paljon rahaa. Hän sanoi, ”Minä sijoitan kaikki rahani siten, että kylvän, niitän, istutan, ja täytän varastohuoneeni tuotteilla niin, ettei minulta puuttuisi mitään.” Näitä asioita hän ajatteli sydämessään, mutta samana yönä hän kuoli. Jokaisen, jolla on korvat, olisi parasta kuunnella!

Tällä opetuksella Jeesus ottaa meiltä pois lähes kaikki tekosyyt tulevaisuuteen liittyen. Aina on jokin syy, miksi henkistä tietä pitäisi vielä lykätä, mutta mitä jos kuolema tuleekin jo ensi yönä?

 

64. Jeesus sanoi, henkilölle oli tulossa vieraita. Kun hän oli valmistanut päivällisen, hän lähetti orjansa kutsumaan vieraita. Orja meni ensimmäisen luo ja sanoi, ”Mestarini kutsuu sinua.” Ja tämä vastasi, ”Muutamat kauppiaat ovat minulle velkaa ja he ovat tulossa maksamaan tänään. Minun täytyy mennä ja opastaa heitä. Olen pahoillani, mutta en pääse päivälliselle.” Orja meni toisen luokse ja sanoi hänelle, ”Mestarini on kutsunut sinut.” Ja tämä vastasi orjalle, ”Olen ostanut talon, ja minut on kutsuttu toisaalle päiväksi. Ei minulla ole aikaa.” Orja meni seuraavan luokse ja sanoi, ”Mestarini kutsuu sinua.” Mutta tämä vastasi, ”Ystäväni on menossa naimisiin, ja minun täytyisi järjestellä juhla-ateriaa, en pääse tulemaan.” Ja orja meni seuraavan luokse ja sanoi hänelle, ”Mestarini kutsuu sinua.” Tämä vastasi orjalle, ”Olen ostanut kerrostalon ja menen keräämään vuokria. En pääse tulemaan, olen pahoillani.” Orja palasi takaisin ja sanoi mestarilleen, ”Ne, jotka kutsuit päivälliselle, eivät pääse tulemaan.” Mestari sanoi orjalleen, ”Mene ulos kaduille ja kutsu kaikki, ketä löydät, päivälliselle.” Ostajat ja kauppiaat eivät astu sisälle Isäni paikkoihin.

Tässä vertauskuvassa kuvataan sellaisen ihmisen työtä, joka levittää ja jakaa totuuden sanomaa. Tässä vaiheessa viimeistään joutuu tunnustamaan sen, ettei kenestäkään ihmisestä voi etukäteen tietää, kuinka kiinni he ovat omassa minuudessaan ja maallisessa elämässä. Monet näennäisesti henkiset ihmiset saattavat puheidensa tasolla olla tosi henkisiä, ja jopa hengellisiä, mutta kun heidät kutsutaan päivälliselle, eivät he tule paikalle – itsekäs sydän estää tämän. Siksi kutsutaan kaikkia. On helpompi löytää yksi iso kala kymmenestä tuhannesta kalasta, kuin kolmesta kalasta.

 

65. Hän sanoi, henkilö omisti viinitarhan ja vuokrasi sen viljelijöille, niin että he tekisivät työn ja hän korjaisi heiltä sadon. Hän lähetti orjansa niin että viljelijät antaisivat hänelle sadon. He ottivat hänet kiinni, hakkasivat hänet ja melkein tappoivat hänet ja orja palasi kertomaan tästä herralleen. Hänen herransa sanoi, ”Ehkä hän ei tuntenut heitä.” Hän lähetti toisen orjan, ja viljelijät hakkasivat hänetkin. Silloin herra lähetti poikansa ja sanoi, ”Ehkä he kunnioittavat poikaani.” Koska viljelijät tiesivät, että hän oli viinitarhan perijä, he tappoivat hänet. Jokaisen, jolla on korvat, olisi parasta kuunnella!

Tarina kertoo kolmesta kasteesta. Vesi- ja tulikasteen aikaan sielu on palvelijan asemassa ja saa turpaan maailmalta aina tässä vaiheessa. Lopulta kolmannessa kastevaiheessa sielusta on tullut Jumalan poika, ja tällöin ihmiset tappavat hänet. Tappaminen voi olla myös henkistä tappamista, jolloin ihmiset vain teeskentelevät, ettei tätä ihmistä enää olisi olemassakaan. Mitä pidemmälle sielu kiirii totuuden tiellä, sen useampaa itsekästä sydäntä se loukkaa jo pelkällä olemassaolollaan.

 

66. Jeesus sanoi, ”Näyttäkää minulle kivi, jonka rakentajat hylkäsivät: se on rakennuksen tärkein kivi {kulmakivi}.”

Metaforassa viitataan rakennuksen huippukiveen. Pyramidien rakentajilla oli tapana jättää kulmakivi makaamaan rakennuksen viereen. Tällä osoitettiin kunniaa Jumalalle. Jos kulmakivi olisi asetettu paikoilleen, olisi rakennus ollut täydellinen, vaikka vain Jumala itse on täydellinen.

Kulmakivi on myös se syvin osa ihmisen tahtoa, joka saa hänet olemaan kiinni itsessään ja tai palvelemaan Jumalaa. Itsekäs ihminen on nostanut kivensä paikoilleen ja esittelee sitä kaikille omanaan.

 

67. Jeesus sanoi, ”Onnittelut teille, kun teitä vihataan ja vainotaan, eikä löydy paikkaa, kaikkialla teitä vainotaan.”

Jeesus tietää, miten ihmiset ja maailma toimii. Mitä pidemmälle totuuden tietä kuljetaan, sitä enemmän saa osakseen turhaa vihaa ja vainoa. Jos totuuden henki on tullut sinuun, ja menet seurakuntaan kertomaan siitä, ei todennäköisesti kukaan tule sinua uskomaan. Seurakunnassa opetetaan uskomaan Jumalaan, mutta jos Jumala todella alkaa puhutella ihmistä suoraan, kuten omaa lastaan, niin tätä yhtäkkiä pidetäänkin aivan hulluna. Tämä osoittaa sen, etteivät seurakuntalaiset itse oikeasti usko henkeen – jos he uskoisivat, he kyllä tunnistaisivat sen.

 

68. Jeesus sanoi, ”Ne jotka tietävät kaiken, mutta ovat itsessään vajaita, ovat täysin vajaita.”

Tämä viittaa totuuden tien kasteisiin. Täydellinen tieto tulee totuuden hengen kautta ihmiseen vesikasteessa, mutta vasta tulikaste polttaa ja tuhoaa ihmisen oman vajavaisuuden. Siksi ihminen on itsessään vajaa, vaikka hänellä olisi jo kaikki tieto. Jeesus painottaa tässä, että tie tulee kulkea kokonaan, muuten vajavaisuus voittaa täydellisyyden.

 

69. Jeesus sanoi, ”Onnittelut niille, jotka ovat olleet sydämissään vainottuja, sillä he ovat niitä jotka todella tulevat tuntemaan Isän. Onnittelut nälkäisille, sillä vatsanne tulee täytetyksi.”

Kun ihminen luopuu kaikesta ja menee yksinäisyyteen, hänen sydämensä (eli tahtonsa) alkaa nostaa esiin kaikkia vaikeita asioita. Näin sielu kuin pakottaa käsittelemään haudattuja asioita, ja tämä voi todella aiheuttaa erilaisia mielenjärkkymisiä. Siksi yksinäisyyteen ei tule mennä, ennen kuin maaperä on valmistelu, eli riittävät mielenhallinta- ja rukoustekniikat on opiskeltu. Sydämen järkkyminen kuvaa siis oman mielen järkkymistä.

Nälkäisyys tarkoittaa, ettei ihminen ole enää täynnä itseään, vaan hän on nälkäinen oppimaan uusia asioita ja ennen kaikkea tuntemaan totuuden.

 

70. Jeesus sanoi, ”Jos tuot esiin sen, mikä sinussa on, se mitä sinulla on, pelastaa sinut. Mutta jos sinulla ei ole sitä, se mitä sinulla ei ole, tappaa sinut.”

Usein ihminen pyrkii peittelemään ja jopa kieltämään oman varjopuolensa ja niin sanotut syntiset ajatukset. Tällöin ne saavat valtavasti voimaa alitajuisessa mielessä ja lopulta ne voittavat ihmisen. Vastaavasti jos ihminen tuo itselleen rehellisesti ja suoraan ilmi kaikki vaikeimmatkin ajatukset, saa hän niiden kautta kuin erikoista voimaa, joka auttaa ihmistä toteuttamaan oman potentiaalinsa.

Tämän vuoksi Jeesus opettaa, ettei pahaa tule vastustaa, vaan se tulee jopa hetkellisesti (yksinäisyydessä) nostaa jalustalle. Tällöin se toteuttaa itsensä ja mahdollisesti myös lopettaa itsensä.

 

71. Jeesus sanoi, ”Minä tuhoan tämän huoneen, eikä kukaan voi sitä rakentaa, ei milloinkaan.”

Huone symboloi Jeesuksen maallista persoonaa ja identiteettiä. Kun huone kerran tuhotaan oikein, ja sen tilalle rakennetaan uudet taivaat ja maa (tietoisuus, tajunta, alitajunta), niin sitä vanhaa ei enää kukaan voi tuoda takaisin, ei milloinkaan.

 

72. Hänelle sanottiin, ”Kerro veljilleni, että jakaisivat isäni omaisuuden kanssani.” Hän sanoi, ”herra, kuka minusta teki jakajan?” Hän kääntyi opetuslastensa puoleen ja sanoi, ”En ole jakaja, vai olenko?”

Tässä jakaja viittaa symbolina jälleen perimmäiseen totuuteen ja dualismiin. Jeesus viittaa kuin rivienvälistä, että hänessä on totuuden tien kautta koko dualismi ja voiman kolme osaa yhdistyneet yhdeksi ja samaksi.

 

73. Jeesus sanoi, ”Sato on valtava mutta työmiehiä on vähän, rukoillaan siis sadonkorjuun päällikköä lähettämään työmiehiä pelloille.”

Kun täydellinen tieto aukeaa ihmisessä, huomaa hän mahdollisuuksia siellä täällä. Samalla hän huomaa, etteivät muut ihmiset näe näitä samoja mahdollisuuksia. Ihmisen ei tule kuitenkaan takertua toteuttamaan näitä eri mahdollisuuksia siellä täällä, vaan hänen tulee kyetä keskittymään vain oman tarkoituksensa toteuttamiseen.

Lisää työmiehiä alkaa tulla tien kolmannessa vaiheessa, kun sana totuudesta alkaa levitä puhtaasti myös muille ihmisille.

 

74. Hän sanoi, ”Herra, on paljon janoisia, mutta kaivossa ei ole mitään.”

Kaivo on Jumalan lain vertauskuva. Moni ihminen on janoinen totuudelle, mutta he eivät ole valmiita tulemaan ei keneksikään.

 

75. Jeesus sanoi, ”Monet seisovat ovella, mutta ne, jotka ovat yksin, astuvat sisälle häähuoneeseen.”

Häähuone viittaa mentaaliseen avioliittoon, jossa sielu ja henki vihitään ikuiseen liittoon. Jeesus tarkoittaa, että monet haluaisivat tähän liittoon, mutta he eivät silti luovu kaikesta ja elä määräaikaa yksinäisyydessä. Tällöin ovi pysyy kiinni.

 

76. Jeesus sanoi, ”Isän valtakunta on kuin kauppias, joka oli hankkinut kauppatavaraa ja löysi helmen. Tämä kauppias oli järkevä, hän myi kauppatavaran ja osti sen yhden helmen itselleen. Niin myös te, etsikää hänen aarrettaan joka on horjumaton ja kestävä, sitä ei koiperhonen syö eivätkä madot tuhoa.”

Vertauskuvaa voisi tuoda nykypäivään sillä tavalla, että kun ihminen käy eri kursseilla ja opiskelee itsensä kehittämistä, niin sieltä tulisi löytää totuuden siemen, jolla sitten antaa oma huomio täydellisesti. Kaikesta muusta voi päästää irti. Totuus ei koskaan horju ja kaiken se kestää.

 

77. Jeesus sanoi, ”Minä olen valo kaikkien yllä. Minä olen kaikki: minusta kaikki lähti ja minuun kaikki palaa. Leikkaa puusta pala; minä olen siellä. Nosta kiveä, ja löydät minut sieltä.”

Jeesus viittaa tässä totuuden tien rakenteeseen. Kun sielu menee kaiken alkuun, se löytää siltä viisasten kiven (kivi). Tämä on se symbolinen vuori, joka vedenpaisumuksen jälkeen on ensimmäisenä pinnalla. Tämä on totuuden syvin olemus. Seuraavaksi kun sielu on kulkenut koko totuuden tien läpi, hän huomaa löytäneensä täydellisen sielun, jota symboloi elämänpuu (pala puusta). Myös tämä on totuuden syvin olemus. Perimmäisen totuuden mukaan nämä kaksi totuutta ovat yksi ja sama totuus. Siksi egyptiläisen sydämen punnitsemissalin nimi on sekä ”suuren tulvan sali” että ”kahden totuuden sali”.

 

78. Jeesus sanoi, ”Miksi olette tulleet maaseudulle? Katsomaan ruokoa, jota tuuli heiluttaa? Ja nähdäksenne ihmisen hienoissa vaatteissa, kuten hallitsijanne ja valtiaanne? He ovat pukeutuneet hienosti, eivätkä voi ymmärtää totuutta.”

Tässä Jeesus viittaa totuuden kohdanneeseen sieluun. Hänet löytää yksinäisyydestä jätesäkkiin pukeutuneena. Ei turhamaiset sosiaalisuudessa kiinniolevat sielut voi löytää totuutta, he nostavat esiin itseään ja omaa minuuttaan.

 

79. Nainen väkijoukossa sanoi hänelle, ”Onnellinen on se kohtu, joka sinut kantoi, ja rinnat jotka ruokkivat sinua.” Hänelle Jeesus sanoi, ”Onnellisia ovat ne, jotka ovat kuulleet Isän sanan ja ovat todella pitäneet sen. Sillä tulee päivät, jolloin sanotaan, ’Onnellinen on se kohtu, joka ei ole kantanut ja rinnat, jotka eivät ole maitoa antaneet.”

Vertauskuvassa avataan totuuden tien mystistä rakennetta. Kun ihminen on kiinni tässä maailmassa, hänen voimavarojaan ovat perhe, lapset, toimeentulo, omaisuus, oma järki ja tahto. Kun totuuden tie sitten oikeasti alkaa, ihminen suurimmat esteet löytää totuus ovat hänen perhe, lapset, toimeentulo, omaisuus, oma järki ja tahto.

 

80. Jeesus sanoi, ”Jokainen, joka on tullut tuntemaan maailman on löytänyt ruumiin, ja joka on ruumiin löytänyt, hänen mielestään maailma ei ole arvollinen.”

Tämä on sama vertauskuva kuin kohdassa 56.

 

81. Jeesus sanoi, ”Antakaa terveeksi tulleiden hallita, ja antakaa sen, jolla on valtaa, luopua siitä.”

Terveeksi tullut tarkoittaa sellaista ihmistä, jonka terve silmä on auennut. Tällainen ihminen on taipuvainen hyvyyteen ja oikeudenmukaisuuteen, siksi hänenkaltaisten on hyvä hallita. Toinen kohta kuitenkin palauttaa vesikastetun sielun maanpinnalle, sillä vaikka meillä olisi kuinka suuri valta, niin tulikasteen idea on tehdä meistä palvelijoita (orjia) – eli ihmisistä vähäisimpiä. Jopa tulikasteen jälkeen, kun ihminen saa symbolisen kaksoiskruunun päähänsä, tulee hänen luopua kruunusta päästäkseen tien kolmanteen vaiheeseen. Viimeistään tässä itsekkyys joutuu palamaan kokonaan pois.

 

82. Jeesus sanoi, ”Jokainen, joka on lähelläni, on lähellä tulta, mutta joka on minusta kaukana, on kaukana valtakunnasta.”

Jeesus viittaa siihen, että kun valtakunta löytyy ja aukenee, niin myös tulikaste alkaa. Eli vaikka ihminen luulee olevansa jo perillä tai valaistunut monia kertoja, niin todellisuudessa hän ei edes vielä vesikasteessa tule valmiiksi, vaan tuolloin työ itse asiassa vasta alkaa.

 

83. Jeesus sanoi, ”Kuvat ovat näkyviä ihmisille, mutta valo niiden sisällä on piilotettu Isän kuvan valoon. Hän tulee paljastetuksi, mutta hänen kuvansa on hänen valonsa piilottama.”

Isän kuvan valo on jälleen selvä viite hieroglyfeihin. Hieroglyfeissä on sellainen merkki kuin ”tit re”, joka tarkoittaa käännettynä Re-jumalan kuva. Tässä yhteydessä on tosin tärkeää ymmärtää, että Re tarkoittaa myös täydellistä, ympyrää ja ennen kaikkea aurinkoa. Hieroglyfi kuva on myös synonyymi sanalla symboli, eli alun perin todennäköisesti termi Jumalan kuva viittasi Jumalan symboliin, joka siis ihminen on. Yritän avata tämän tässä ymmärrettävällä kielellä: kuvat, eli symbolit ovat näkyviä ihmisille. Symboleiden merkitys on kuitenkin niiden sisällä, niihin liittyvissä konteksteissa, sekä erityisesti ne ovat piilotettu Isän kuvan valoon, mikä tarkoittaa, että niitä voi lukea vain omasta persoonallisuudestaan puhdistunut sielu.

Vertauskuvan viimeinen kohta, eli valon piilottama voidaan tulkita egyptiläisittäin amen (”piilossa”) ja heprealaisittain ora (”valo”). Kun nämä yhdistetään, saadaan eräs juutalaisuuden ja kabbalan tärkeimmistä symboleista, amenorah, joka yleisemmin tunnetaan lausuttuna Menorah. Kyseessä on seitsemänhaarainen kynttelikkö, jonka jokainen kynttilä symboloi yhtä sieluosaa (ja chakrapistettä). Tällä tiedolla tämän toisen lauseen voi lukea näin: Hän tulee paljastetuksi, mutta hänen symbolinsa on Menorah.

 

84. Jeesus sanoi, ”Kun näette muotokuvanne, olette onnellisia. Mutta kun näette kuvia teistä, jotka tulivat olemaan ennen teitä, eivätkä kuole tai tule näkyviksi, kuinka paljon joudutte kantamaan!”

Tässä viitataan ihmisten tyytyväisyyteen heistä itsestään – heidän oma identiteettinsä saa heidät onnellisiksi. Mutta mitä tapahtuu sitten, kun henkinen herääminen alkaa ja jossain vaiheessa jopa totuuden tie. Tällöin ihminen näkee oman kuolleen minuuden taakse, hänen oman todellisen symbolinsa (kuvansa). Ihmisen todellinen itse on ollut olemassa jo hänen syntymästään saakka, eikä se kuollut edes minuuden kuoleman kanssa. Se ei kuitenkaan tule samalla tavalla näkyväksi kuin minuus, ja siksi ihminen joutuu symbolisesti kantamaan omat syntinsä sekä jopa jossain vaiheessa koko ihmiskunnan synnin (eli heidän persoonien epätasapainot) omassa sielussaan.

 

85. Jeesus sanoi, ”Aadam tuli suuresta voimasta ja hyvinvoinnista, mutta hän ei ollut teidän arvoisenne. Sillä jos hän olisi ollut arvoisenne, ei hän olisi maistanut kuolemaa.”

Tässä vertauskuvassa Aatamiin viitataan jumalallisena olentona, joka jakaantui itseksi ja Eevaksi, eli hänen kehonsa ja sielunsa ajautuivat toisistaan erilleen, näin hän lensi ulos paratiisista ja sai aikanaan maistaa kuolemaa. Jeesuksen tarinan idea on osoittaa, miten karkotuksen tien voi kulkea myös toiseen suuntaan, eli takaisin paratiisiin, Isän luokse. Tästä käytetään nimitystä totuuden tie. Yleisiä symboleja ovat myös eksytyksen tie ja totuuden tie, sekä turmion tie ja totuuden tie.

 

86. Jeesus sanoi, ”Ketuilla on luolat ja linnuilla pesät, mutta ihmisillä ei ole paikkaa, johon laskeutua lepäämään.”

Tällä viitataan tahdon ytimeen, joka on kuin suuri lajittelujärjestelmä. Tämä järjestelmä on jo etukäteen tehnyt kaikki mahdolliset lajittelut ja ihminen itse luottaa siihen sokeasti. Sen vuoksi ketuilla on luolat ja linnuilla pesät. On jo tosi harvinaista kyetä ajattelemaan, että linnulla voi olla luola, ja ketulla pesä.

Raamatussa tässä kohtaa ihmisen sijaan käytetään termiä Ihmisen poika. Ihmisen poika on sama asia kuin totuuden tien läpi kulkenut sielu, eli Jumalan lapsi. Jumalan lapsi ei enää lajittele asioita oman tahtonsa mukaan, vaan hän on vapautunut itsekkyydestään. Kun ihminen vapautuu omasta lajittelustaan, hän huomaa, että muut ihmiset eivät ole vapaita, ja siksi hän ei enää tunnut löytävän paikkaa mistään. Mitä vahvempi identiteetti, sen vahvempi lokerointi.

 

87. Jeesus sanoi, ”Kuinka kurja onkaan ruumis joka on riippuvainen ruumiista, ja kuinka kurja onkaan sielu, joka on näistä kahdesta riippuvainen.”

Avaan tämän vertauksen Jungin psykologian sanastoa käyttäen: kuinka kurja onkaan Itse, joka on riippuvainen Minästä, ja kuinka kurja onkaan sielu, joka on näistä kahdesta riippuvainen.

Ihmisen tulee kuolla vähintään kahdesti totuuden tiellä, muuten hän ei saavuta todellista vapautta omasta itsekkyydestään.

 

88. Jeesus sanoi, ”Viestintuojat ja profeetat tulevat luoksenne ja antavat teille sen, mikä kuuluu teille. Samalla te annatte heille sen, mitä teillä on, ja kysytte toisiltanne, ”Milloin he tulevat ottamaan sen, mikä kuuluu heille?”

Tässä sana viestintuojat on käännetty englantilaisissa versioissa myös sanaksi enkeli. Profeetat ja enkelit viittaat vedessä ja tulessa kastettuihin ihmisiin. Nämä tulevat ihmisten luokse ja opettavat heitä löytämään omasta itsestään sen, mikä heissä jo valmiiksi on. Näin ihmiset oppivat tuntemaan itsensä ja oman mielen- ja sielutasot. Samalla ihmiset koittavat vastata tähän opetukseen antamalle viestintuojille ja profeetoilla omia elämänohjeitaan ja opetuksiaan, mutta nämä ovat lähes poikkeuksetta tarkoitettu ihmisille itselleen, ei muille.

Lopulta jää vain kysymys, että mikseivät oikeat viestintuojat ja profeetat ottaneet mistään tekemästään palkkaa tai kunniaa itselleen? Vastaus tähän kysymykseen, etteivät he koskaan tule. Kunnia ei koskaan lopulta kuulu ihmiselle, vaan aina Jumalalle. Tällöin ihminen ei voi myöskään siitä ottaa rahaa itselleen, tai muuten hän syö ruokkijansa kättä.

 

89. Jeesus sanoi, ”Miksi pesette kupin ulkopuolen? Ettekö ymmärrä, että se, joka on tehnyt ulkopuolen, on sama, joka on tehnyt sisäpuolenkin.”

Jeesus käyttää tässä metaforisen järjestelmän niin sanottua astiametaforaa. Astia symboloi sielua. Jeesus kysyy, miksi pestä sielun ulkopuolta, muttei sisäpuolta. Omassa identiteetissään tai taivaallisessa itsessään kiinni oleva ihminen välttelee oman sisimpänsä kohtaamista ja pesemistä, ja siksi hän yrittää vain pestä muita ihmisiä. Tällöin ihminen ei koskaan opi tuntemaan Jumalan syvyyttä ja siksi hän tulee aina pelkäämään kuolemaa. Vasta kun sisäpuolikin on puhdas, pelko katoaa.

 

90. Jeesus sanoi, ”Tulkaa luokseni, sillä ikeeni on mukava ja herruuteni hellävarainen, ja löydätte itsellenne levähdyspaikan.”

Sitten on vuorossa jälleen vertauskuva, joka voi aueta vain hieroglyfien tuntemuksen kautta. Tässä avainsymbolit ovat ies ja herruus. Ies tulee hieroglyfistä Nekhbet, joka on eräs Egyptin tärkeimmistä jumalattarien nimistä. Nekhbet tarkoittaa ylä-Egyptin hallitsemista, eli hänet tunteva sielu on tietoisuuden tasolla sytyttänyt liekkinsä.

Samoihin kirjaimiin viitataan myös herruus sanassa, joka on hieroglyfi nbt. Tällä sanalla on myös useita synonyymejä, kuten hallitseminen ja puoliympyrä.

Kokonaisuudessaan tämä vertauskuva viittaa sielun omaan taivaaseen, eli tietoisuuteen sekä sen hallitsijaksi tulemiseen. Kun jumalallinen leipä ja viini alkaa ihmisessä tulla sanalliseen muotoon, on hän valmis jakamaan pyhää sanaa muillekin. Hengenjohdatuksessa oleva sielu lepää omiensa luona, ja pyhä sana, missä tahansa muodossa, on hänen omiensa kirjoittamaa. Kyllä koira koiran tuntee.

 

91. He sanoivat hänelle, ”Kerro meille, kuka olet, että voisimme uskoa sinuun.” Hän sanoi heille, ”Te tutkitte taivaan ja maan kasvoja, mutta ette ole tulleet tuntemaan sitä, joka on teidän kanssanne, ettekä tiedä kuinka tutkitaan nykyhetkeä.”

Sitten Jeesus avaa opetuslapsille ihmisen sielun olomuotoa. Totuuden talon verkkokirjassa opetan sielun rakenteen, ja jos tämän rakenteen tuntee, on tämä päättely toisin selvää.

Ihminen voi ajautua sielussa periaatteessa kahdeksalla tavalla häiriötilaan. Näistä neljä tuli ilmi jo aiemmin, ja ne olivat muisti, luovuus, järki ja tunne. Nyt tässä yhteydessä huomio keskittää loppuihin neljään. Nämä ovat mennyt, tuleva (vaaka-akseli) sekä tietoisuus ja alitajunta (pystyakseli). Ihmisen persoona ja tahto pakottaa hänet epätasapainoon, eli pois keskipisteestä, siksi ihminen ei tunne sitä, joka on hänen kanssaan, eikä täten ihminen tunne nykyhetkeäkään. Nykyhetki ei ole mennyt, ei tuleva, ei tietoinen, eikä tiedostumaton. Siksi se on avain suoraan henkeen, eli ajan ja tilan tuolle puolen.

Suora yhteys henkeen on kuitenkin lopulta mahdollista vain täydellisen antautumisen kautta. Siksi sitä ei voi saavuttaa edes järjellä, vaikka tilannetta voikin havainnollistaa näin järjen kautta.

 

92. Jeesus sanoi, ”Etsikää, niin te löydätte. Menneisyydessä kuitenkin, en kertonut teille asioita joita silloin kysyitte. Nyt haluaisin kertoa ne, mutta te ette etsi niitä enää.”

Tässä kohdassa Jeesus viittaa ihmisen taipumukseen tyytyä johonkin. Totuuden tiellä on enemmän kuin normaalia, että ihminen tyytyy johonkin tilanteeseen, ja näin hänen matka katkeaa ja identiteetti alkaa taas rakentua. Näin tulee erilaisia mystikkoja, parantajia, opettajia jne.

Monesti oppilas on jossain vaiheessa tosi vastaanottavainen ja hän haluasi imeä kaiken tiedon itseensä ja saada kysymyksiinsä vastauksen suoraan tarjottimella. Hyvä opettaja ei kuitenkaan ruoki teurasta, vaan antaa hänen etsiä itse ruokansa ja juomansa. Suuntaa voi vaivihkaa näyttää, mutta matka on tehtävä itse. Jossain vaiheessa henki tulee ihmiseen ja näin oppilaskin alkaa saada suoraa johdatusta. Tällöin moni jälleen tyytyy tilanteeseen, ja lopettaa etsimisen. Oppilas luulee olevansa nyt mestari ja perillä. Tähän Jeesus viittaa, että älkää ikinä lopettako etsimistä, niin te voitte edelleen löytää uutta. Opettajan näkökulmasta homma voi välillä olla turhauttavaa, sillä häntä sitoo vastuu olla kertomatta oppilailleen asioita, joita he eivät itse etsi.

 

93. ”Älä anna sitä, mikä on pyhää, koirille, sillä ne saattavat heittää sen lantakasaan. Älä heitä helmiä sioille, tai ne saattavat {tallata} ne {ja kääntyä ja repiä teidät}.”

Jälleen hyvin kuuluisa vertauskuva. Tässä pyhä symboloi henkeä ja hengentietoa, ja vastaavasti koira symboloi egyptiläistä Anubista ja Raamatussa Johannes Kastajaa. Vaikka ihminen tulisi kuinka puhtaaksi ja olisi parasta, mitä maasta voi tulla, ei hän edelleenkään tiedä, mitä on pyhä. Pyhä aukeaa lopulta vasta henkisen kuoleman ja uudelleensyntymän kautta.

Helmi viittaa symbolina aarteeseen, joka löytyy meren syvyyksistä. Raamatun kontekstissa tämä tarkoittaa henkisen kuoleman tuomaa täydellistä tietoa, joka Jumalan armosta sielulle annetaan. Tällöin ihmisen nimi lakkaa olemasta, hänestä tulee ihmiskunnan palvelija, ja hän oppii tunnistamaan pyhän yhden. Sika on muinaisen Egyptin symboli Seth. Seth kuvaa ihmisen varjopuolta ja maalista minää, eli eläimenkaltaista, taikauskoon taipuvaista ja itsekästä olemusta. Jokainen täydellisen tiedon saanut on todennäköisesti ollut uskomatta tätä kehotusta, ja siksi tullut tuomituksi ja vainotuksi.

 

94. Jeesus sanoi, ”Etsivä löytää ja kolkuttavalle avataan.”

Jos ihminen on täynnä itseään, hän ei enää etsi totuutta, vaan hän on tyytynyt joko muiden ilmoittamaan totuuteen tai uskoo sokeasti omaansa. Jos ihminen ei itse aktiivisesti etene totuuden tiellä ja kolkuta ahtailla porteilla, ei hänelle portteja avatakaan. Kolkuttaminen symboloi henkisten oppien omaksumista sekä teoriassa että käytännössä.

 

95. Jeesus sanoi, ”Jos sinulla on rahaa, älä lainaa korkoa vastaan. Ennemmin anna jollekin jolta et odota saavasi sitä takaisin.”

Tässä Jeesus tekee todella turhaksi rahalähtöisen ajattelun. Onhan sanottu, ettei kukaan voi palvella kahta herraa. Siksi myöskään Jeesuksen esimerkkiä seuraava ei voi lainata rahaa toisille korkoa vastaan, vaan hänen pikemminkin odotetaan antavan pois ylimääräiset rahansa. Ihminen oppii vasta tulikasteen aikana, mikä riittävästi ja oikeudenmukaista kaikille.

 

96. Jeesus sanoi, ”Isän valtakunta on kuin nainen. Hän otti pienen hapantaikinan, leipoi taikinan, ja teki siitä suuria leivänpaloja. Jokaisen, jolla on korvat, olisi parasta kuunnella!”

Tämän vertauskuvan voi nyt tulkita äärettömän monella eri tavalla, mikä onkin sen idea. Leipä on hyvin yleinen Isän ja tiedon symboli, mikä viittaa tässä siihen, että Isän valtakunta on kuin suuresta taikinasta otettuja tiedonpalasia siellä täällä.

Tätä voi analysoida jopa tähtitieteellisesti pohtien, miten pienestä olemattomasta pisteestä on voinut tulla koko maailmankaikkeus (nainen), joka puolestaan on jakaantunut eri galakseihin (leivän paloihin) jne.

 

97. Jeesus sanoi, ”Isän valtakunta on kuin nainen, joka kantoi täyttä ruoka-astiaa. Kun hän kulki yksin kaukaista tietä, astian kahva hajosi ja ruoka levisi hänen takaansa pitkin tietä. Hän ei tiennyt sitä, sillä hän ei ollut huomannut ongelmia. Kun hän saapui taloon, laittoi hän astian alas ja huomasi sen olevan tyhjä.”

Jeesus tarkoittaa tässä ruoan leviämisellä tielle sitä, että totuuden tien symboleita on jo valmiiksi koko maailma täynnä. Kun ihmisen oma mieli avartuu, sydän aukeaa, ja hänen tietoisuutensa laajenee, niin tällöin ihminen alkaa tunnistaa näitä symboleita ja tiedonjyviä siellä täällä. Kukaan ei käy niitä tässä vaiheessa minnekään lisäämässä, vaan ne ovat olleet siellä koko ajan. Nyt ihminen on vain itse valmis kuulemaan ja näkemään ne.

 

98. Jeesus sanoi, ”Isän valtakunta on kuin mies, joka haluaa tappaa jonkun voimakkaan. Kun hän oli vielä kotona, hän veti miekkansa ja iski sen seinään nähdäkseen, menisikö hänen kätensä sisään. Sitten hän tappoi voimakkaan.”

Vertauskuva puhuttelee meitä samasta aiheesta kuin Joonan valas ja Jeesuksen kuoleman yhteydessä ratkeava esirippu. Salatieteissä on käytetty myös huntu symbolia. Joku voimakas on ihmisen oma itsekäs tahto. Isän valtakunta toimii siten, että se ei ota koskaan valtaa väkisin. Isän valtakunta ennemmin aina häviää taistelun ja antaa toisen osapuolen voittaa. Voittamalla ei saavutettaisi tässä mitään, sillä jos sielu ei ole valmis kohtaamaan totuutta, se ei sitä tule ainakaan pakotettuna kohtaamaan.

Miekka tarkoittaa Jeesusta, jonka Raamatussakin sanotaankin olevan miekka. Tarinan seinä on nyt puolestaan se kuuluisa esirippu. Jos miekka, eli Kristus ei pääse ihmisen tahdon läpi, ei ihminen ole totuuden tiehen vielä valmis. Vastaavasti jos miekka sekä sitä pitävä käsi (symboli Jumalan käsi) sujahtaa ihmisen seinästä sisään (eli defenssien läpi), on tuo sielu valmis totuuden tielle. Tällöin henkinen tie alkaa oikeiden todella, ja lopulta tulee se hetki, kun voimakas (itsekäs tahto) kuolee.

 

99. Opetuslapset sanoivat, ”Sinun veljesi ja äitisi seisovat ulkona.” Hän sanoi heille, ”Ne jotka tekevät minun taivaallisen Isäni tahdon, ovat minun veljeni ja äitini. He ovat niitä, jotka astuvat sisälle Isäni valtakuntaan.”

Jeesus tekee tässä selväksi, että hän todella on uudestisyntynyt, eli myös hänen kasvattaja vanhempansa eivät enää ole hänen vanhempiaan. Vastaavasti Jeesus toteaa, että hänen veljiksi tullaan seuraamalla hänen osoittamaa esimerkkiä, eli täyttämällä totuuden tahdon. Taivaallinen Isä on sama asia kuin totuus, sillä Jeesus tunnetusti kertoo Totuuden itse lähettäneen hänet matkaan.

Isän valtakuntaan astutaan sisälle vain henkisen kuoleman kautta. Totuuden talossa opetan tämän tarkoittavan sitä, että kun ihminen kokonaan luopuu hänelle itselleen ominaisista piirteistä, aina mielen syvimmillä tasoilla asti, hän lakkaa olemasta. Samalla sielu antautuu Jumalan tahdolle, ja siksi valtakunta aukeaa hänelle.

 

100. He näyttivät Jeesukselle kultakolikkoa ja sanoivat, ”Rooman keisarin ihmiset vaativat veroja meiltä.” Hän sanoi heille, ”Antakaa keisarille se, mikä on keisarin, antakaa Jumalalle se, mikä on Jumalan ja antakaa minulle se, mikä on minun.”

Jeesus tekee tässä eron kolmeen tahoon. Hän käskee opetuslastensa antaa rahat keisarille, sillä rahan mukaan elävät ovat edelleen sidottuja yhteiskuntiinsa. Toiseksi hän käskee antaa Jumalalle sen, mikä Hänelle kuuluu – ja tämähän viittaa tietysti kunniaan. Lopuksi hän pyytää ihmisiä antamaan hänelle sen, mikä on hänen. Jeesuksen omaa on vain hänen oma tarkoituksensa, ja tämän hän saakin ja toteuttaakin Raamatun tarinassa.

 

101. ”Joka ei vihaa [isäänsä ja] äitiänsä kuten minä, ei voi olla opetuslapseni, ja joka ei rakasta [isäänsä ja] äitiänsä kuten minä, ei voi olla opetuslapseni. Sillä äitini […], mutta minun todellinen äitini antoi minulle elämän.”

Tämä kohta on hieman samanlainen kuin edelläkin oli. Isänsä ja äitinsä vihaaminen viittaa tulikasteen aikaan, jolloin ihmisestä poltetaan pois hänen järjentasolta muun muassa hänen yliminänsä. Tässä Jeesus kuitenkin nostaa esiin myös sen, että maallisten oppien hetkellisen vihaamisen lisäksi ihmisen tulee oppia rakastamaan hänen taivaallista Isäänsä ja Äitiään. Muuten ihminen ei voi olla todellinen opetuslapsi 

Vertauskuvassa on edelleen egyptiläinen symboliikka läsnä, jossa ihmisen todellinen Äiti antaa hänelle niin sanotun elämänhenkäyksen. Siksi Jeesus opettaa, että Äiti antaa elämän. Äiti symboloi sisäisen taivaan (tietoisuuden) lisäksi koko maailmankaikkeutta. Äiti antaa ihmiselle osan elämänpuusta ja sitä kautta luomistyöstä.

 

102. Jeesus sanoi, ”Kirotut farisealaiset! He ovat kuin koira, joka nukkuu karjan kaukalossa: Koira ei syö eikä anna karjankaan syödä.”

Jälleen tämä kohta vaatii ymmärrystä egyptiläisistä teksteistä, joissa koira on Anubis ja karja viittaa seitsemään lehmään. Joskus lehmistä käytetään nimeä Hathor, eli puhutaan seitsemästä Hathorista. Raamatussa näiden vastineet ovat Johannes Kastaja (Anubis) ja Maria Magdaleena (Hathor). Raamatun mukaan Jeesus paransi Mariasta seitsemään pahaa henkeä, eli hänen jokaisesta sielunosasta yhden.

Uskonnollisissa ja muissakin yhteisöissä koirien kaltaisia ihmisiä näkee hyvin usein. He ovat omassa jutussaan parhaita ja he kyttäävät muiden ihmisten virheitä. Heissä ei ole vielä henkeä, vaikka he itse niin luulevatkin, ja usein jopa julistavat äänekkäästi näin kaikille. Koira ei tunne pyhää, eikä se siksi anna sielunosilleen oikeaa ravintoa ikuisesta lähteestä.

 

103. Jeesus sanoi, ”Onnittelut niille, jotka tietävät, mistä kapinalliset aikovat hyökätä. He voivat mennä ja varustaa itsensä ja valmistautua ennen kapinallisten tuloa.”

On hyvin tärkeää tietää, että sana kapinallinen tulee sanasta Miriam, eli Maria. Tässä jälleen viitataan tulikasteen aikaan ja siihen, että ihmisen sielulla (Marialla) on seitsemän sotaa. Tulikasteessa käydäänkin siksi läpi yhteensä seitsemän taistelua. Jos ihminen tuntee itsensä, osaa hän aina ennakoida, mistä sielunosasta taistellaan ja siksi hän helpommin selviää totuuden tiestä. Vastakohtainen tapa on olla rakentamatta omaa sielua valmiiksi ja aina joutua todelliseen helvetin kärsimykseen jokaisessa taistelussa. Pahimmillaan ihminen jopa kiinnittyy tähän kärsimykseen ja rakentaa siitä osan identiteettiään.

 

104. He sanoivat Jeesukselle, ”Tule, rukoillaan tänään ja paastotaan.” Jeesus sanoi, ”Minkä synnin minä olen tehnyt, tai mitä jättänyt tekemättä? Ennemmin, kun sulhanen jättää morsiussviitin, antaa silloin kansan rukoilla ja paastota.”

Jeesus viittaa tässä siihen, että hän on täydellinen sielu. Täydellinen sielu on tasapainossa, eikä siksi persoonallisuuden tuomaa häiriötä (eli perisyntiä) ole olemassa. Miksi siis pitäisi paastota tai rukoilla? Sehän on jo tehty. No Jeesus kuitenkin varoittaa, että sitten on jälleen sen aika, kun sulhanen jättää morsiussviitin. Näin käykin totuuden tien kolmannessa vaiheessa, kun ihminen saa/joutuu ottamaan itse kaiken vastuun. Näin käy, jotta ihminen voi tulla suoraan Isä-lapsi-suhteeseen Jumalan kanssa.

Tässä on myös symbolinen heprean sana ”kansa”, eli ”am”. Se viittaa hieroglyfiin pöllö, joka puolestaan viittaa Jumalan kasvoihin. Kun Jumalan kasvot paljastuvat ihmiselle, hänen sielunsa muuttuu ”kansaksi”, eli siitä tulee symbolinen Israel. Israel on siis Jaakobin tulikasteen eli enkelin kanssa painimisen jälkeen saama nimi.

 

105. Jeesus sanoi, ”Jokaista, joka tuntee isänsä ja äitinsä, tullaan kutsumaan huoran lapseksi.”

Jälleen turvaudutaan hieroglyfien ymmärrykseen, kun pohditaan symboleiden huora ja lapsi merkitystä. Hieroglyfeissä ensinnäkin sanat huora, portto, äiti ja suudelma, ovat kaikki samoilla kirjaimilla kirjoitettuja sanoja. Tämä on tuotu esiin siksi, että on mahdollista ymmärtää, että vertauskuvissa ei todellakaan mikään ole selvää. Tämäkin lause voidaan lukea, että tullaan kutsumaan äitinsä lapseksi. Mutta tässä kuitenkin lukee huora, ja puututaan siihen. Kun Jeesus kuolee ristillä, hän sanoo Marialle ja Johannekselle, että poika katso äitisi ja äiti katso poikasi. Tämä lause viittaa samaan kohtaan, vaikka sitä ei äkkiseltään ymmärtäisi.

Raamatun symbolisessa tarinassa kaikki mariat edustavat symbolia Maria, ja vastaavasti kaikki johannekset edustavat symbolia Johannes. Keskiajasta lähtien Maria Magdaleenaan yhdistettiin sana huora, ja tässä tulee myös sille selitys. Kun ihminen astelee vedestä tulikasteeseen, hänen kokemuksesta hänestä itsestään syvenee kohti pahuutta. Kukaan ei voi päästä tulikasteesta läpi, ellei hän löydä petoa, väärää profeettaa ja saatanaa itsensä sisältä. Jos ne pysyvät piilossa, ne tappavat ihmisen (vrt. yllä kohta 70.) Tähän saman teemaan kuuluu, että ihminen tunnustaa oman sielunsa huoraavaan koko maailman kanssa, aivan kuten Johannes sen Ilmestyskirjassa kirjoittaa. Näin ihmisestä itsestään tulee se huora ja portto.

Sitten tulee se kolmas kaste. Kun tulen jälkeen ihmisen sielu (eli huora, jota myös Mariaksi kutsutaan), kohtaa puhtaan kehonsa (Johanneksen) oman taivaallisen itsensä (Jeesus) kuoleman hetkellä, tapahtuu niin sanottu valaistuminen ja kirkastuminen. Tällöin Jumalan suurin armo käy ja kaikki kirjoitukset käyvät toteen. Maria ja Johannes yhdistyvät ja heidän liittonsa on Kristus. Näin Kristus syntyy tähän maailmaan. Jonka sieluun Kristus tällä tavalla puhkeaa, pystyy myöntämään olevansa huora, ja siksi tätä uuttaa jumalaista olentoa tullaan kutsumaan huoran lapseksi.

 

106. Jeesus sanoi, ” Kun teette kaksi yhdeksi, teitä tullaan kutsumaan Aadamin lapsiksi, ja kun sanotte, ’vuori, liiku tänne!’ se liikkuu.”

Tässä on sama opetus kuin kohdassa 48. Aatamin lapsi tarkoittaa tässä yhteydessä symbolista termiä Ihmisen poika. Ja vielä olisi enemmän oikein sanoa Ihmiskunnan poika, sillä Aatami tarkoittaa hepreaksi ihmiskuntaa.

Kun ihmisen sielussa ei ole enää taivaallista ja maallista osaa, eli tulikaste loppuu ja täydellisyys on ottanut vallan, kaksi yhdistyy ja myös sielu ja henki yhdistää, ja tällöin ihminen voi käskeä omaa tahtoaan (vuortaan).

 

107. Jeesus sanoi, valtakunta on kuin paimen jolla oli sata lammasta. Yksi niistä, suurin, eksyi. Hän jätti yhdeksänkymmentäyhdeksän ja etsi sitä yhtä kunnes hän löysi sen. Kun hän oli ahkeroinut, hän sanoi lampaalle, ’rakastan sinua enemmän kuin niitä yhdeksääkymmentäyhdeksää.”

Vertauskuvassa viitataan totuuden tiellä saavutettaviin henkisiin oivalluksiin. Oivalluksessa jokin opittava asia tulee vihdoinkin alitajunnan syövereistä normaalin tajunnan tasolle, ja näin sielu kykenee käsittelemään asiaa ja oppii jopa todistamaan sen puolesta. Tämä onkin tulikasteen idea. Totuuden tiellä tapahtuu aina yksi ja sama kaste, mutta se tapahtuu monta kertaa, painottaen aina eri sieluosia ja eri oppiläksyjä. Jos ihminen oppii helposti jonkin asian, ei siihen liity samanlaista tarinaa ja tunnetta, kuin jonkin huomattavasti vaikeamman asian oppimiseen. Tämän vuoksi ne tärkeimmät opit (suurimmat lampaat) vaatii eniten pelastustöitä, mutta samalla niihin liittyvä viisaus saavuttaa ihmisen sielussa rakkaimman aseman.

Hieroglyfeissä numero sata (shnt) on sellainen kiekuramerkki, joka on myös punaisessa kruunussa. Punaisen kruunun saa vain niin sanottu ala-Egyptin hallitsija, eli oman alitajuisen mielensä hallitsija. Punainen kruunu kuvaa tulikasteen päättymistä. Tällöin ihminen hallitsee itsensä kokonaan, ja hän on antanut totuudesta niin sanotun pitävän todistuksen.

 

108. Jeesus sanoi, ”Joka juo suustani, tulee kaltaisekseni; minä itse tulen siksi ihmiseksi, ja hänelle tulevat paljastetuiksi kaikki salatut asiat.”

Tässä kerrotaan koko totuuden tien idea. Jumalten syöminen ja juominen tarkoittaa, että ihminen oppii ja sisäistää itselleen erilaisia hyviä ominaisuuksia. Näin ihminen syö ja juo jumaliaan ja hän oppii tuntemaan sielunsa, oppii puhdistamaan sen, ja oppii pyhittämään sen.

Vesikasteessa tapahtuvan henkisen kuoleman kautta ihmisen sydämeen puhkeaa Kristus. Se alkaa toimia ihmisen uutena järjenäänenä, joka ohjaa ja auttaa ihmistä toteuttamaan oman tarkoituksensa. Tässä samalla on siis tulikaste. Tulikasteen lopussa ihminen saavuttaa ykseyden täydellisen sielun kanssa, ja näin Kristus tulee tähän ihmiseen. Tästä eteenpäin tälle ihmiselle alkaa paljastua yksi kerrallaan kaikki maailman (ja syvyyden) salatut asiat.

Itse asiassa jo vesikasteessa kaikki asiat voidaan näyttää ihmiselle, ja hän voi hetkeen elää ymmärtäen ne, mutta tieto alkaa haihtua, ja ellei sielua ole tulikasteessa kokonaan puhdistettu, alkaa ihminen palata takaisin vanhaksi itsekseen. Näin totuuden henki jättää ihmisen, eikä hän enää jossain vaiheessa erota hyvää ja pahaa tai oikeaa ja väärää informaatiota. Siksi tulikastetta tarvitaan, se tekee alitajuisesta tietoista. Se tuo asiat pimeydestä valoon.

 

109. Jeesus sanoi, valtakunta on kuin ihminen, jonka peltoon oli kätketty aarre, eikä hän tiennyt sitä. Kun hän kuoli, hän jätti pellon pojalleen. Poikakaan ei tiennyt sitä. Hän otti pellon haltuunsa ja myi sen. Ostaja meni kaivelemaan, löysi aarteen, ja alkoi lainata rahaa korkoa vastaan kenelle vain tahtoi.”

Vertauskuvassa sana pelto symboloi ihmisen omaa alitajuntaa. Yhteys henkeen ja tietoon syntyy alitajunnan takaa, sieltä missä aistien mukaan ei ole enää mitään. Kaikissa ihmisissä tämä sama yhteys jo on, mutta heidän oma itsekkyys on sen sulkenut. Tämän vuoksi ihmisiä kuvataan pyhissä kirjoissa tietämättömiksi. He eivät tiedä aarteesta mitään. Sitten kun ihminen kuolee, hän siirtää oman alitajunsa, eli esimerkiksi yliminänsä, uskomuksensa ja arvomaailmansa omille lapsilleen. Näin pelto jää pojalle.

Toinen ihmisyyttä kuvaava asia on tarve kaupallistaa kaikki ja ottaa asioista kunnia itselleen. Kun poika sitten saa isänsä ajatusperinnöstä jonkin hyvän idean, hän perustaa yrityksen ja alkaa myymään tätä ajatusta muillekin. Näin ajatukset vaihtavat omistajaa, ja jossain vaiheessa joku ostaja voi jopa ymmärtää asioiden takana olevaa syvällistä viisautta, ja jälleen kaupallistaa sen. Tämän vuoksi ihmiset riitelevät oikeudessa, että kuka keksi minkäkin ja mikä oli kenenkin omaisuutta. Tämä vertauskuva pätee nykypäivänä jopa paremmin kuin 2000 vuotta sitten. Harva enää kykenee ajattelemaan, että yksikään ajatus ei heidän päähänsä tule ilman, että Isä on niin säätänyt. Mistään ei kunnia kuulu ihmiselle, vaan aina se kunnia kuuluu yksin Jumalalle (eli totuudelle).

 

110. Jeesus sanoi, ”Joka on löytänyt maailman ja tullut hyvinvoivaksi, kääntäköön selkänsä maailmalle.”

Tämä vertauskuva puhuttelee kahta eri porukkaa. Jos ihminen on ennen henkistä tietä saanut osakseen menestystä ja kunniaa, niin hänen tulisi heti paikalla luopua siitä ja aloittaa totuuden tie. No harva näin kuitenkaan tekee, vaan väkisin se omaisuus on häneltä useimmiten otettava, ja talonkin pitää olla jo tulessa ennen kuin sieltä ulos kävellään.

Toinen porukka, jota tämä vertaus puhuttelee, on vesikastetut sielut. Kun kuolema ja elämä on teitä kerran puhutellut, ja olette tulleet uudestaan tähän maailmaan ja hyvinvointiin, niin sitten on aika oikeasti aloittaa palveleminen. Tämä maailma ei ymmärrä palvelustehtävää, ja siksi sille hetkellisesti joutuu kääntämään selkänsä. Joonalla ei ollut muuta vaihtoehtoa kuin astella karkuun merelle ja joutua valaan suuhun.

 

111. Jeesus sanoi, ”Taivas ja maa kääritään kokoon teidän läsnäollessanne, ja joka elää elävästä, ei näe kuolemaa.” Eikö Jeesus sano ”Ne jotka ovat löytäneet itsensä, heidän mielestään maailma ei ole arvollinen”?

Taivas ja maa viittaavat tässä vertauksessa meidän sielunrakenteeseen, eli meidän tietoisuus ja alitajunta kääritään kokoon ennen henkistä kuolemaa. Tällöin meidän sielu yhdistää henkeen, ja me alamme elää elävästä. Tällöin kuolemalla ei ole meihin enää valtaa. Ihmisen minuuden ja hänen heränneen itsen tulee kuolla, jotta ihmisestä voi todella tulla rauhan saanut Jumalan lapsi.

Tässä tuo toinen kohta on mahdollista kääntää myös, että itsensä löytäneet ovat maailmaan nähden ylivertaisia. Tähän viittaa sellainen kuuluisa hieroglyfi kuva, jossa Horus-haukka ratsastaa mustalla villisialla. Kyseessä on meidän taivaallinen tietoisuus, joka hallitsee ohjaa meidän maallista olemusta.

 

112. Jeesus sanoi, ”Kirottu on liha, joka on riippuvainen sielusta. Kirottu on sielu, joka on riippuvainen lihasta.”

Tämä on hieman samantapainen opetus kuin kohdassa 87. Tässä kohdassa avainsymboli on sana kirous. Kun ihminen lentää ulos mentaalisesta paratiisista, hänen sielunsa on kirottu. Tämä kirous johtaa hänet kuolemaan ja kaikkeen, mitä siihen liittyy. Kirous syntyy, kun ihmisen ykseys hajoaa palasiksi. Tällöin ihmisen keho ja sielu eivät ole enää yhdessä, ja sen vuoksi niistä tulee toisistaan riippuvaisia. Ehkä olet huomannut, miten mies ja vaimo eivät kaipaa toisiaan, jos he elävät yhdessä joka päivä ja joka hetki, mutta sitten kun he joutuvatkin olemaan erossa pidemmän aikaa, niin johan kaipaus alkaa. Tässä on kyse samasta asiasta. Ihmisen identiteetti edustaa vain hänen lihaansa, eikä se tule kestämään koko elinkaarta. Siksi kirous aktivoituu jossain vaiheessa elämää, ja kärsimyksen kautta henkinen tie alkaa.

 

113. Hänen opetuslapsensa sanoivat hänelle, ”Milloin valtakunta tulee?” ”Se ei tule odottamalla sen tuloa. Ei sanota ’katso, täällä!’ tai ’katso, tuolla!’. Ennemmin valtakunta levitetään maan päälle, eivätkä ihmiset näe sitä.” [Puhe, joka on lisätty kirjoitukseen myöhempänä ajankohtana]

Jeesus opettaa tässä siitä, miten hengentieto tulee ihmiseen. Tieto ei tule aistien kautta (katso), vaan se tulee kuin ajatusryppäinä tai jonain – sitä on mahdotonta kuvata oikein. Kun tietoa tulee, sielu vain yhtäkkiä tietää asioita, joita se ei ole ennen tiennyt, ja siten sen on mahdollista alkaa selvittämään asioiden totuusperää. Jos saatu tieto ei ole totta, tai se koskettaa vain itsekkäitä tarkoitusperiä, tällöin kyse ei ole hengestä ja totuudesta. Mutta jos saatu tieto on totta, ja se koskettaa koko ihmiskuntaa ja edistää sen hyvinvointia, tällöin kyse on hengestä ja totuudesta.

 

114. Simon Pietari sanoi hänelle, ”Anna Marian jättää meidät, sillä naiset eivät ansaitse elämää.” Jeesus sanoi, ”Katso, minä opastan häntä tehdäkseni hänestä miehen, niin että hänkin tulisi eläväksi hengeksi muistuttamaan teitä miehiä. Sillä jokainen nainen, joka tekee itsestään miehen astuu sisälle Taivaan valtakuntaan.”

Marian symboliikan ymmärtämiseksi Raamattua tulee lukea useampaan otteeseen. Tässä Marialla viitataan esimerkiksi tarinaan Martasta ja Mariasta. Martta on kotipiika, joka kestitsee vieraita, ja Maria syventyy oppimaan Jeesuksen pyhää opetusta. Tarinassa Martta edustaa entisajan naiseutta ja Martta miehuutta. Vain miehillä oli tuolloin oikeus opiskella tieteitä ja pyhiä tekstejä. Siksi Jeesus opettaa tekevänsä naisista miehenkaltaisia, eli hän haluaa opettaa ja kouluttaa naisia. Eräs henkisen tien pääopetuksista on irtaantua omasta sukupuolikäsityksestä, joka on osa minuutta ja identiteettiä. Suureen rauhaan päässeet eivät enää ole miehiä tai naisia. Tällaiset ovat ihmisten keksimiä lokerointeja, eivät ykseyden.

Maria on myös ihmisen sielun symboli. Itsekkäät sielut eivät ansaitse elämää, ja siksi ne nukkuvat ja ovat kiinni maailman houkutuksissa. Jotta sielu pääsee irti maailmasta, tulee sen kokea henkiset kuolemat. Näin sielun pohjaksi muodostuu kaiken alku, eli henki, tieto ja totuus. Jos tieto ja totuus hallitsevat elämää, syntyy luomistyön kautta täydellinen maailmankaikkeus ja täydellinen sielu, mutta jos elämä hallitsee tietoa ja totuutta, syntyy persoonallisuuden kautta vajavainen maailmankuva ja yksilösielu. Taivaan valtakuntaan astutaan sisällä vain totuuden ja hengen kautta.

 

Loppu.

FacebookTwitterGoogle BookmarksLinkedinPinterest
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account

Sivustolla on käytössä muutama eväste (vain kävijämäärien analysointiin ja käyttökokemuksen parantamiseen, ei myyntiin tai markkinointiin liittyen).