Laki tarkoittaa oppiaineena maailmankaikkeuden taustalla, piilossa olevien lainalaisuuksien etsimistä, tutkimista ja ymmärtämistä. Lakiin kuuluvat esimerkiksi luonnonlait ja universaali etiikka. Päinvastoin kuin yksityiskohtiin takertuva tiede, laki pyrkii tuomaan esiin sen kuuluisan suuren kuvan. Lain tarkoitus ja tehtävä on totuuden säilyttäminen. Totuus ja laki sekä niihin liittyvät ilmiöt ja oliot (tässä olio on filosofinen käsite) sijaitsevat pääosin idea-maailmassa. Idea-maailma on yksi ihmisen tietoisuudentasoista, joka henkisen prosessin aikana hänelle avautuu. Idea-maailma koostuu abstrakteista käsitteistä, jotka henkilökohtaisten oivallusten kautta laajentavat erityisen paljon ihmisen tietoisuusastetta (ja sielua). Idea-maailmaan kuuluvat käsitteet, kuten totuus, laki, universaali etiikka, logiikka, karma, rakkaus, tieto ja elämä, sielu sekä Jumala.

Lakiin liittyvä kategoria jakaantuu neljään osioon:

  1. Totuuden dimensiot (totuus tiedossa)
  2. Seitsemän luonnonlakia (totuus elämässä)
  3. Logiikka (totuuden säilyttäminen ajatuksissa)
  4. Universaali etiikka (totuudessa eläminen käyttäytymisen tasolla)

Kun ihminen on sisäistänyt alkeita lain eri alaosioista, voi hänen sisällään avautua ymmärrys piilossa olevasta osiosta, joka on kuin kaikkien muiden osioiden summa, mutta silti enemmän. Tätä piilossa olevaa osiota kutsutaan totuudeksi.

 

Jumala, totuus ja laki – mikä on niiden suhde toisiinsa?

Laki (myös ikuinen laki, jumalainen laki jne.) on väline oppia ja ymmärtää Totuutta. Laki ei ole oppiaineena mikään uusi idea, vaan se on ollut jossain muodossa aina ihmisten mielissä ja sydämissä, kuten Jumalakin. On oleellista ymmärtää, etteivät monet uskonnot tee suurta eroa Jumalan ja totuuden välille, vaan jopa saattavat pitää niitä samana asiana (vrt. esim. kristittyjen totuuden henki, itämaalaisten uskontojen perimmäinen totuus, Buddhan neljä jaloa totuutta jne.). Ehkä totuuden oppimista ja ymmärtämistä voisikin kuvailla, että se on sama asia kuin oppisi tuntemaan ja ymmärtämään Jumalaa, tai ainakin jumalallista luomistyötä. Loogisesti voidaan siis ajatella näin: i) Jos haluan oppia tuntemaan Jumalan, ii) minun kannattaa oppia tuntemaan totuus, ja että iii) totuutta voi ehkä parhaiten oppia tuntemaan lain välityksellä, sillä lain tarkoitus on aina ollut säilyttää eri sukupolvien antamat kuvaukset totuudesta (ja Jumalasta, vaikka Jumalaa ei voikaan välttämättä suoraan kuvata).

Seuraavat lauseet kaikuvat historiasta parin tuhannen vuoden takaa. Lauseet olivat piilossa erämaassa 1900-luvulle asti, kunnes ne löytyivät sattumalta. Lauseet ovat osa Qumranin tekstien kokoelmaa, ja ne kuvaavat erittäin hyvin, mistä totuudessa ja laissa sekä lopulta koko henkisessä prosessissa on kyse.

Viisaudella tarkoitetaan eettistä käyttäytymistä, jonka lähtökohtana on ymmärrys koko maailmankaikkeudesta.

 

Todelliset saagat ovat kärsivällisiä ja keskittyvät ikuisiin salaisuuksiin ja viisauden juuriin. Tämä on vastakohta taikureille ja ennustajille, jotka vain puhuvat vertauskuvia ilman todellista ymmärrystä. Opetuslapsille kerrotaan, että suuri mysteeri on suljettu näky, joka on saavuttamaton/mittaamaton. Vihjeet tämän viisauden löytämiseen sijaitsevat Jumalan luomistyössä ja luonnon toteuttamassa tapahtumaketjussa.

 

Tässä puhutaan tarkkaavaisuudesta, eli korvilla kuulemisesta, Jumalan luomistyön ymmärtämisestä, oman tehtävänsä oivaltamisesta ja sääntöjen noudattamisesta, jotka johtavat hyveelliseen elämään ja rukoilun kautta ymmärrykseen koko maailmankaikkeuden kaikista aikakausista.

Lähteet: (4Q303-05; 4Q299-300, Cave 4, ‘Mysteries’; Davies, Brooke, & Callaway, 2002, p. 140-142)

 

Laki nostaa esiin omantunnon ja egon taistelun

Henkisellä tiellä ihmisen sydämessä herää omatunto, jonka päätehtävä ja tarkoitus on johdattaa ihminen tuntemaan koko KE-tietoisuus (= jumalainen laki). Karkean kaksijakoisesti voisikin tiivistää: omatunto pyrkii kohti universaalia etiikkaa ja rakkautta, mutta sen vastustaja ego pyrkii pitämään kiinni ihmisen omasta persoonallisesta moraalikäsityksestä (, joka on rakentunut ihmisen uskomuksista, arvoista, omasta käsityksestä rakkaudesta jne.). Henkisen evoluution prosessissa henkisyys ja henkiset kokemukset nostavat ihmisen pään pilviin. Jos ja kun ihmisen ajatukset alkavat lentää korkealla, lain tarkoitus on pitää ihmisen jalat maassa. 

Omatunto laajentaa lakia, ja ego supistaa sitä.

Kuva 1. Omatunto pyrkii laajentamaan ihmisen laki-käsitystä, kun vastaavasti ego pyrkii rajoittamaan sitä.

Tervetuloa opiskelemaan ikuista lakia! Osiosta löytyy myös perinteisten materiaalien lisäksi ohjeita, sääntöjä ja jopa totuuden tien kulkemiseen liittyvä vala. Materiaalia ei ole tarkoitus opetella ulkoa, vaan materiaalin tehtävänä on haastaa sinut pohtimaan lukemaasi. Totuudessa ei tarvitse olla aina samaa mieltä asioista, vaan tärkeämpää on sitoutua haastamaan itseään ja opetella tuntemaan kaikkia ja kaikkeutta koskevia ikuisia lakeja. Totuus ja sitä säilyttävä ikuinen laki kestävät kyllä väittelyt, vertailun ja tuomitsemisen – muuten kyseessä ei olisi ikuinen, jumalainen laki.

FacebookTwitterGoogle BookmarksLinkedinPinterest

Sivustolla on käytössä muutama eväste (vain kävijämäärien analysointiin ja käyttökokemuksen parantamiseen, ei myyntiin tai markkinointiin liittyen).