Vaikka tämä oppimateriaali on logiikan lyhyt oppimäärä, kannattaa sen läpikäymiseen varata riittävästi aikaa ja panosta. Logiikan roolia tieteessä ja henkisyydessä ei voi riittävästi korostaa. Logiikka auttaa meitä pitämään asiat järjestyksessä ja oikeissa mittasuhteissa. Logiikka on yksi muinaisista seitsemästä tieteestä ja taiteesta, jotka ilmeisesti vielä keskiajalla olivat yliopistotasoisen opiskelijan pakollisia oppiaineita. 

Totuudentalossa voit opiskella logiikkaa järjestelmällisesti tai sattumanvaraisesti. Voit siis tutustua alla olevaan materiaaliin missä tahansa järjestyksessä, tai voit käyttää aiheen läpikäymiseksi tukena seuraavaa listaa.

Logiikan perusteet; opettaa sinulle logiikan peruskäsitteet sekä mitä looginen päättely tarkoittaa ja miten sitä tehdään. Tutuksi tulevat erilaiset loogiset operaattorit ja totuustaulut.

Argumentaatiovirheet; on pitkähkö lista erilaisista tavoista harjoittaa logiikkaa väärin. Argumentaatiovirheitä tunnistamalla oppii hyvin kyseenalaistamaan omaa ajattelua, sekä keskustelemaan ymmärrettävämmin toisten ihmisten kanssa. Yleisimmät argumentaatiovirheet voit ottaa välittömästi haltuun vaikkapa oheisen esitteen avulla. Esitteessä robotit kertovat humoristisesti, millaisia epäpätevät argumentit ovat. AVAA ESITE (esitteen lähde on tässä)

Joukko-oppi – looginen ajattelutapa; antaa sinulle erinomaisen työkalun loogiseen ajatteluun. Materiaalin kautta opit yhdistämään loogista ajattelua ympyröiden piirtämiseen. Kuvioiden piirtäminen auttaa monia ihmisiä sisäistämään asioita sekä peilaamaan eri asioiden suhteita toisiinsa. Heille tämä on juuri oikea tapa oppia logiikkaa.

Toinen mahdollinen järjestys käydä samat asiat läpi voisi olla seuraava: Aloita joukko-opista, ja vasta tämän jälkeen etene logiikan perusteisiin JA/TAI argumentaatiovirheisiin. Jos hahmotat asioita paremmin kuvina kuin kaavoina, on tämä sinulle soveliaampi järjestys...

FacebookTwitterGoogle BookmarksLinkedinPinterest

Sivustolla on käytössä muutama eväste (vain kävijämäärien analysointiin ja käyttökokemuksen parantamiseen, ei myyntiin tai markkinointiin liittyen).