Alkemian alkuperästä ja määritelmästä on olemassa lukuisia teorioita. Yleisesti voidaan sanoa, että alkemia on muinainen Taide ja Tiede, joka on keskittynyt tutkimaan Elämän mysteerejä, tietoisuutta ja evoluutiota. Jotkut kansantarut kertovat Jumalan opettaneen alkemiaa ensin Aatamille ja myöhemmin suoraan Moosekselle. Tarustoissa on myös mainintoja siitä, että langenneet enkelit olisivat opettaneet alkemian saloja kuolevaisille naisille vaihtokauppana seksiä vastaan. Vieläpä jotkut väittävät alkemian olevan jäännös muinaisesta Atlantiksen teknologiasta, jolloin jumalat tai avaruusolennot opettivat sen saloja esi-isillemme. Alkemian nimi juontaa juurensa arabian kieleen, jossa etuliite AL- on yleisesti käytössä ja tarkoittaa määräistä artikkelia kuten the englannin kielessä. Varsinainen sana on siis Khemia, joka tarkoittaa alun perin ”mustaa taikuutta”. Modernin kielen sana kemia tulee suoraan tästä sanasta. (Bartlett, 2009)

 

Alkemian perusolemuksena pidetään sen harjoittajan yritystä muuttaa perusmetalleja kullaksi, mutta sen syvempi ja salattu merkitys on paljon suurempi ja olennaisempi: kullaksi jalostuminen nimittäin tapahtuu myös Taiteen harjoittajan omassa elämässä, kun hän vapautuu ymmärtämättömyytensä vankilasta kohti valaistumista. Alkemistit käyttivät planetaarisia merkkejä kuten aurinkoa ja kuuta omiin tarkoitusperiinsä. Jossain vaiheessa keskiajan kristittyjen aloittamien ihmisvainojen aikaan alkemistien oli pakko keksiä hyvin monimutkainen ja salainen kieli, jotta heidän henkensä ei ollut välittömästä uhattuna. Alkemian piiriin syntyi näkymätön kieli, jossa Tietoa opetettiin ja siirrettiin sukupolvelta toiselle salaisesti. Tällöin alkemia yhdistettiin perusteettomasti huijauksiin ja petoksiin. (Signs and Symbols, 2008)

 

Ihmisten ymmärtämättömyys ja ennakkoluulot ovat siis suurin syy sille, miksi tieteelliset yleisnerot kuten Leonardo da Vinci ja Sir Isaac Newton tutkivat alkemiaa ja muita muinaisia tieteitä, mutta samalla piilottivat kaiken oppimansa ihmiskunnalta joko pysyvästi tai symbolien kielen avulla tuotostensa sivuille. Näitä sivuja voivat lukea vain he, jotka ovat edenneet Totuuden tiellä ja siten vapautuneet omista uskomuksistaan.

 

Varmasti jokaisen kiinnostuneen kannattaa myös pohtia alkemian suhdetta moderniin kemiaan ja muihin tieteisiin. Nykyajan lääkkeet, öljyt, alkoholi, jalokivet, räjähdeaineet ja jopa valmistettu ruoka ovat kaikki alkemian tuotteita tai alkemiallisia prosesseja. Asiaan hieman syventymällä on uskomatonta ymmärtää kuinka merkittävä – vaikkakin edelleen hyvin salattu – rooli alkemialla on modernin ihmisen jokapäiväisessä elämässä. Kenellekään hammastahnaa, saippuaa tai deodoranttia käyttävällä ei luulisi olevan varaa kieltää tätä.

 

Pari tunnettua alkemistia

Tunnettuja alkemisteja on varmasti kymmeniä ja hieman tuntemattomampia jo tuhansia. Kaksi varmasti useimpien ihmisten jo etukäteen tuntemia alkemistejä ovat Thoth ja Leonardo da Vinci. Thoth (= THoTH, tai ToTH, hieroglyfit: ibis-lintu, kuu, papyruskäärö) oli egyptiläinen jumala, josta kreikkalaiset käyttivät nimeä Hermes Trismegistus. Termi Trimegistus, joka tarkoittaa kolmesti suurta, hyvin todennäköisesti viittaa kolmen taiteen mestariin. Nämä taiteet ovat Astrologia, Alkemia ja Teurgia. Alkemia ja Astrologia ovat hieman tutumpia, mutta otetaan tähän myös teurgian määritelmä:“Kyky suorittaa jumalallista tai muuten yliluonnollista toimintaa ihmisten keskuudessa; Neoplatonistien käyttämä systeemi taikojen tekemiseen, jolla välitettiin kommunikaatiota hyödyllisiltä hengiltä tai toteutettiin ihmeitä henkien avustamana.” (Oxford Illustrated Dictionary, 1962)

 

Toisaalta Hermes Trismegistus voidaan kääntää myös sanoiksi ‘three huge piles of stones’ ja kuten arvata saattaa, nämä kivikasat ovat viittauksia pyramideihin. Ja vielä kolmas vaihtoehtoinen tapa tulkita nimi Hermes Trismegistus on kytköksissä Totuuden tiehen. Näet jos joku ihminen on Totuuden tiellä kolmesti suuri, se tarkoittaa hänen kulkeneen kolmen kasteen läpi. Ihminen on siis ensin saaneen Vesikasteessa Tiedon Jumalasta ja maailmankaikkeuden hengellistä rakenteesta, sitten Tulikasteessa syvemmin puhdistuneen uskomuksistaan ja eläimellisistä vieteistään, ja vielä Pyhän Hengen kasteessa saaneen solmineen ikuisen mentaalisen avioliiton Sielunsa ja Pyhän Hengen kesken.

 

Leonardo da Vincin päiväkirjoista näkyy suoraan hänen suhteensa ja osaamisensa alkemiaan ja sen symboliikkaan liittyen. (Ks. esim. kappaleet 637-642, 796, 856, 857:stä 915:sta, 1207, 1208, and 1213) Kappaleesssa 638 Leonardo jopa mainitsee temin “aqua vitae”, mikä on vedenpitävä todiste hänen alkemian syvemmästä tuntemuksesta. (Richter, 1888)

 

Jos alkemistien listaan pitäisi nostaa vielä kolmas nimi, se olisi varmasti Sir Isaac Newton. Hänen laatima käännöstyö alkemistisesta kirjoituksesta nimeltä Emerald Tablet (= Smaragdi Taulu) löytyy Totuuden talon kirjastosta.

 

Viisasten kivi

Viisasten kivi on alussa hyvin monimutkainen (ja lopussa melkein liian yksinkertainen) symboli, johon liittää lähes jokainen alkemian tärkein konsepti ja symboli. Kolmio symboloi kolmea taivaallista ainesta, joita ovat suola, rikki ja elohopea. Neliö puolestaan symboloi neljää peruselementtiä (Vesi, Tuli, Maa, Ilma/Taivas), ja ympyrä kuvion ympärillä edustaa filosofista ajatusta ”Yksi on Kaikki”. (Signs and symbols, 2008) Koska pohdimme jo Leonardo da Vincin yhteyksiä alkmistiseen ajatteluun, voidaan tätä pohdintaa syventää vertailemalla Viisasten kiven geometriaa Leonardon kuuluisaan luonnokseen. Kyseessä on maailman tunnetuin piirros ja Tiedon symboli Vitruviuksen mies.

 

Viisasten kivi verrattuna Leonardo da Vincin piirrokseen Vitruviuksen mies

Kuva 1. Vasen puoli: Viisasten kivi. Oikea puoli: Vitruvian Man by Leonardo da Vinci.

 

Vitruviuksen mies on itseasiassa oppitunti muinaisen Egyptin mittajärjestelmästä. Leonardo kunnioittaa piirroksessa Emerald Tablet teoksen tunnettua lausetta Ylhäällä ja Alhaalla olevien asioiden samankaltaisuudesta sijoittamalla omat muistiinpanonsa kuvan ylä- ja alapuolelle. Tekstissään Leonardo opettaa meitä kämmenistä ja kyynäristä (palm and cubits), jotka ovat olleet mittayksiköinä muun muassa Suuren Pyramidin ja Raamatun temppeleiden rakennustöissä.

 

Viisasten kiven kuvasta nähdään, että Kivi on olemassa kahdessa maailmassa – mentaalisessa ja fyysisessä. Mentaalisen mailman tutkiminen on jokaisen ihmisen omalla vastuulla. Seuraavaksi edetään kuitenkin ensin fyysisessä ulottuvuudessa. Merkitään Viisasten kiveä tästä eteenpäin kirjaimilla VK.

 

Fyysinen VK valmistetaan alkemistisessa prosessissa, joka sisältää useita vaiheita. Prosessin kesto on riippuvainen sen suorittajasta ja hänen mentaalisesta heräämisasteesta. On hyvä muistaa VK:n valmistamisen olevan yksi historian tunnetuimmista taruista, mutta kuten pian ymmärretään: kaikki on mahdollista ihmiselle, joka kulkee avoimin mielin ja puhtain sydämin. VK:n valmistusprosessia kutsutaan nimellä Suuri Työ alkemistien keskuudessa (Signs and symbols, 2008).

 

Suuren Työn vaihe, jossa elohopea on mukana, on niin vaarallinen, että useimmat alkemistit eivät suostu tekemään sitä suojellakseen itseänsä tai läheisiään. Joka tapauksessa tähän prosessiin liittyy muutamia symboleita, joita jokaisen on hyvä tuntea.

 

Symbolien kielen mukaisesti Suuren Työn toisessa vaiheessa “seitsemän kotkaa lentää” ja valmis tuote pitää puhdistaa vielä kaksi kertaa itsellään. Myös mentaalinen puoli kulkee tässäkin suhteessa tasapainossa, sillä Totuuden tien edetessä sen toisessa vaiheessa eli Tulikasteessa “seitsemän kotkaa lentää” ja hyökkää ihmisestä itsestään kumpuavien pahojen ominaisuuksien kimppuun. Raamatussa tästä käytetään symboliikkaa, jossa tulinen miekka hakkaa irti väärät oksat ja juuret. Kyse on siis sekä fyysisesti että mentaalisesti puhdistumisesta. Samassa tarinassa valmis tuote eli Jeesus pitää puhdistaa vielä kaksi kertaa itsellään ennen kuin hän on valmis suorittamaan ihmeitä. Tätä vaihetta kuvaa Jeesuksen saama Vesikaste ja hänen vetäytyminen autiomaahan Saatanan kiusattavaksi (Tulikaste). Tämän jälkeen vastakohdat ovat valmiina palaamaan yhteen. Tätä kutsutaan alkemiassa Rebis vaiheeksi.

 

Rebis vaiheittain:

 • Nigredo phase or Black Stage eli Musta Vaihe
 • Peacock’s Tale eli Riikinkukon häntä
 • Albedo stage or Whitening eli Valkaisu
 • Rubedo stege or the Red Stage of the Stone eli Kiven punainen vaihe

 

Prosessin lopputuote monen kuukauden työskentelyn ja rukoilemisen jälkeen on Punainen Kivi. (Bartlett, 2009, s. 157-167) Totuuden tiellä Valkoinen on Isän eli Totuuden väri ja vastaavasti Punainen on Pojan eli jumalallissa järjestyksessä olevan Elämän väri. Vastakohtien opetus löytyy monesta kohdata kirjaa Kaiken ja Ei-minkään Teoria.

 

Kansantarut

Viisasten kiven ja joidenkin kansantarujen välille on helppo löytää yhtäläisyyksiä. Esimerkiksi Kuningas Arturin taru rakentuu symbolin Miekka Kivessä ympärille. Geometrisesti ajateltuna Miekka on maskuliininen kolmio, jonka kärkikulma osoittaa suoraan ylöspäin ja vastaavasti Kivi on suurempi ympyrä.

 

Sama symboliikka löytyy Raamatusta, kun Jeesus menee kuollessaan kiviseen hautaansa. Jeesus itse liittää itsensä Miekkaan sanoen: "Älkää luulko, että minä olen tullut tuomaan maan päälle rauhaa. En minä ole tullut tuomaan rauhaa, vaan miekan.” (Matteus 10:34) Myöhemmin Jeesus menee hautaansa ja siitä kerrotaan: ”Äkkiä maa alkoi vavahdella ja järistä, sillä Herran enkeli laskeutui taivaasta. Hän tuli haudalle, vieritti kiven pois ja istuutui sille.” (Matteus 28:2) Kivi on mahdollista pyörittää pois haudan suulta, sillä Kivi on pyöreä kuin ympyrä. Kun Miekka on Kivessä ihminen kyllä elää vielä, mutta hän tuntee nyt kaikki maailmat ja kaikki alitajuntansa tasot ja näissä tasoissa olevat voimat. Miekka Kivessä on Pyhän Hengen kanssa mentaalisen avioliiton solminut Ihminen. Tämä on Viisasten kiven todellinen merkitys.

 

Alkemian symbolinen kieli

Kuten aiemmin jo todettiin, alkemian ympärille piti rakentaa salattu järjestelmä, jolla suojeltiin Tiedon osaajien elämää kristittyjen vainotessa heitä. Sama ikuinen symbolien kieli on itse asiassa avain myös egyptiläisten hieroglyfien syvempään ymmärtämiseen sekä pyhien kirjoitusten avaamiseen. Symbolien kieltä ei kuitenkaan voi opetella pelkästään Järkeä käyttämällä, vaan itseään puhdistamalla ja tuntemaan opettelemalla. Järjen kirkkaus ja ihmisen hyvyys eivät nimittäin ole toistensa kanssa erillisiä tapahtumia, vaan ne ovat hyvin läheisessä suhteessa toisiinsa.

 

Aurinko ja Kuu

Aurinko ja Kuu ovat varmasti kaikkein tunnetuimmat ja samalla tärkeimmät symbolit alkemiassa. Aurinko esittää Kultaa ja siten se on täydellisyyden merkki. Piste symbolien keskellä tarkoittaa Suuren Työn onnistumista. Kuu puolestaan edustaa Hopeaa ja niin kutsuttua Pienempää Työtä. Kuu symboloi myös intuitiota, hedelmällisyyttä ja kehoa, kun vastaavasti Aurinko liitetään Sieluun. (Signs and symbols, 2008) Auringosta ja Kuusta ehkä tärkein asia ymmärtää, on niiden muuttuva luonne. Eri kohdassa Totuuden tietä ne nimittäin merkitsevät eri asioita ja itsensä tuntemisen ja tiellä etenemisen kannalta onkin hyvä muistaa aina välillä irtaantua omista ajatuksista eli olla kiinnittymättä mihinkään.

 

Alkemian aurinko Alkemian kuu

Kuva 2. Alkemian symbolit: Aurinko ja Kuu.

 

Alkemian symboliikassa Aurinko on siis Suuri ja Kuu on Pieni. Nämä samat sanat nousevat esille myös Egyptistä, jossa jumala Horus (= HoR) kuvattiin jumalaisena kotkana tai haukkana, jonka oikea silmä oli Aurinko ja vasen silmä Kuu. Jotkut kappaleet Pyramidi teksteissä viittaavat termillä ”Horuksen Pienempi silmä” Kuuhun ja Kuu Silmään (Pinch, 2002). Samaa teemaa on myöhemmin opettanut Muhammad termeillään Suurempi ja Pienempi Pyhä Sota. Pienempi sota viittaa ihmisen pahuuden tekojen loppumiseen ja Suurempi sota viittaa ihmisen mentaalisen maailman eli ajatusten puhdistumiseen. Jos puhdistumisprosessin aikana sotatila viedään oman ajatusmaailman ulkopuolelle, tulee mahdolliseksi etsiä omia vikoja ja pahuutta muista ihmisistä, jolloin oma eteneminen Totuuden tiellä loppuu välittömästi.

 

Alkemian kolminaisuus

Alkemian kolminaisuus on Suolan, Rikin ja Elohopean liitto. Nämä aineet ovat sekoituksia (myös permutaatioita) neljästä peruselementistä; Vesi, Tuli, Maa ja Ilma/Taivas. Toinen tunnettu kolminaisuus on kuvattu sanoin Keho, Sielu ja Henki. Symbolien kielen kuva kolminaisuudesta on luonnollisesti kolmio, ja siksi ei ole yllätys että myös alkemiassa käytetään paljon kolmioita. Jokainen neljästä peruselementistä voidaan ilmaista kolmion avulla. Elementit ovat jaettu kahteen parivaljakkoon: Maa-Taivas ja Vesi-Tuli.

 

Alkemian maa Alkemian ilma Alkemian vesi Alkemian tuli
Maa Ilma/Taivas Vesi Tuli

Kuva 3. Alkemian symbolit neljälle peruselementille.

 

Neljän peruselementin kolmiosymbolit eivät suinkaan ole sattumanvaraiset, vaan ne kätkevät sisälleen opetusta. Maa ja Taivas liittyvät toisiinsa sekä pyhien kirjoitusten luomiskertomusten kautta (Pinch, 2002) ja modernin psykologian kautta, jossa voidaan samaistaa termit Maa = "tiedostumaton mieli", eli (Ego, Id ja Yliminä) ja Taivas = "tietoinen mieli", johon liittyvät lähinnä luovuus ja muisti. Tällä samaistuksella saadaan aikaan parempi ymmärrys sekä tieteestä että uskonnollisista kirjoituksista. Toinen parivaljakko eli Vesi-Tuli viittaa luonnollisesti Totuuden tien kahteen kasteeseen eli Vesikasteeseen ja Tulikasteeseen. Tätä symboliikkaa sivuttiin jo hieman seitsemän kotkan yhteydessä.

 

Tulen ja Veden liitto

Tulen ja Veden liittoa symboloidaan punaisella ja sinisellä värillä. Kyseinen liitto on erittäin tunnettu alkemistien kesken ja siihen usein viitataan symbolilla nimeltä Salomonin Sinetti. Salomonin sinetti on kuusikanta eli heksagrammi, joka on useissa asiayhteyksissä liitetty uskontoihin ja uskonnollisiin menoihin. Veden ja Tulen eli vastakohtien yhdistyminen symboloi viimeistä transformaatiota alkemian prosesseissa. (Signs and symbols, 2008)

 

Kuusikantainen tähti, eli Salomonin sinetti ja Daavidin tähti

Kuva 4. Kuusikantainen tähti (= Salomonin Sinetti, Daavidin Tähti)

 

Juutalaiset käyttävät tätä samaa symbolia nimellä Daavidin Tähti ja kuva koristaa Israelin lippua. Geometrisesti tähti voidaan piirtää kuusikulmion avulla. Kuusikulmiolla on kuusi sivua ja siksi se liitetään numeroon 6. Luku 6 on myös luomisen luku, koska Raamatun mukaan Jumala loi maailman juuri kuudessa päivässä. Luku 6 liittyy myös kaikkien lukujen luomiseen, sillä kolmosta suuremmat alkuluvut ilmaantuvat luvun 6 monikertojen molemmin puolin. Näyttää siltä kuin kaikki alkuluvut luotaisiin luvun 6 kyljistä. (Tämä on myös vuonna 2015 Totuuden talon toimesta todistettu tieteellinen fakta.)

 

Tulen ja Veden liitto tuoreessa muistissa on Raamatusta mahdollista paljastaa Totuuden tien kasteiden teema. Muistellaan Johannes Kastajan sanoja: "Minä kastan teidät vedellä parannukseen, mutta minun jälkeeni tulee toinen, joka on minua väkevämpi. Minä en kelpaa edes riisumaan kenkiä* hänen jalastaan. Hän kastaa teidät Pyhällä Hengellä ja tulella.” (Matteus 3:11) Tässä ilmoitettu kolminaisuus Vesi-Tuli-Pyhä Henki on alkemian tärkein sanoma.

 

Tässä huomautetaan erikseen, että Suomen evankeliluterilainen kirkko on kääntänyt tämän sanan "kengäksi", vaikka kyseessä on "sandaali". Tämä on varsin merkittävä kömmähdys, sillä sanalla "kenkä" ei ole symbolista merkitystä, kun vastaavasti sana "sandaalin remmi" on egyptiläisellä kielellä "Ankh", eli Elämän Risti. Kirkon tekemän päätöksen vuoksi, edes symbolien kielen tuntijat eivät voisi enää lukea tätä pyhän kirjan kohtaa. Toivottavasti tästä eteenpäin käännöksissä konsultoidaan ihmisiä, joille on annettu Totuuden henki sekä sitä kautta ymmärrys symbolien kielestä - jos tätä ymmärrystä ei ole, ei pyhien kirjojen käännöksiin tule lainkaan koskea.

 

Vihreän metsästys

Kulta ja Hopea ovat aina olleet kaikkein tavoitelluimpia metalleja sekä koruihin että rakennuksiin. Alkemia ei tee tässä poikkeusta. Feenikslinnun dramaattinen symboliikka, jossa tulessa kuoleva (= puhdistuva) lintu munii viimeisillä voimillaan munansa tuhkan keskelle, edustaa Viisasten kiven viimeistä vaihetta eli Kullaksi muuttumista ja mentaalista täydellistä hyvyyttä. Tästä tarinasta voidaan nostaa esille aiheeseen liittyvä kysymys. Mikä on täydellisen mentaalisen hyvyyden väri?

 

Toinen kuuluisa alkemian symboli on käärme Urobus, joka muodostaa ympyrän pitämällä omaa häntäänsä suussa. Ympyrä merkitsee jatkuvuutta ja kuolemattomuutta. Sama alkemian arvoitus on saanut osansa heprean kielen aakkosissa, jossa yhdeksäs kirjain on tet ט. Tet omaa numeroarvon 9. Heprean sana tet tarkoittaa käärmettä tai koria, jossa on käärme. Itsessään tet voidaan lausua kahdesti itsellänsä, jolloin käärmeestä tulee ulos kaksi käärmettä. (Sama kirjain voidaan myös lausua TeTH, jolloin sen muodostavat kirjaimet Tet ja Tau eli Käärme ja Risti.) Kun käärmeestä tulee kaksi käärmettä, sen numeroarvo tuplaantuu eli luvusta 9 tulee luku 18. Heprean kielessä luku 18 tarkoittaa kirjainyhdistelmää Jod + Chet eli sanaa Chai, joka tarkoittaa ”elävää” tai ”elämää”. Kun ajattelemme tätä saatua tulosta sekä geometrisesti että symbolisesti, olemme juuri tuottaneet ympyrän, jonka kehän pituus on 18 eli CHaI. Kyseessä on siis aito Elämän Pyörä. Tällainen ajattelutapa on sopusoinnussa heprean kielen kanssa, jonka kerrotaan olevan luomisen työkalu kirjan Sefer Yetzirah (Wescott, 1887) mukaan. (Tästä aiheesta olen kirjoittanut varsin kattavasti kirjassa Mona Lisa - Jumalan Kuva.)

 

Urobus käärme

Kuva 5. Urobus käärme.

 

Lähestymme kokoajan alkemian symboliikan kautta Vihreää väriä, joka vihdoin näyttäytyy meille Vihreän Leijonan muodossa. Tämä symboli merkitsee vihreää myrkkyhappoa, jota käytetään sen syövyttävän olemuksen vuoksi useissa alkemian prosesseissa. Symbolissa on Auringon nielaiseva Leijona, jonka on kerrottu symboloivan kultaa itseään sen puhtaimmassa muodossa. (Signs & Symbols, 2008) Mitä vihreä väri siis tarkoittaa?

 

Alkemian symboli vihreä leijona

Kuva 6. Alkemian symboli Vihreä Leijona.

 

Lyhyesti sanottuna vihreä, aurinkoa syövä leijona merkitsee ihmisen viimeistä egon jäännöstä, joka nyt kerää kaikki voimansa ja hyökkää tietoisuuden valoa vastaan - kyseessä on Totuuden tien kolmas vaihe. Vihreä leijona haluaa kaupallistaa tietoa ja parantamista, sekä se haluaa tekemästään työstä kunnian itselleen. Symbolien kielen ymmärtämiseksi pitää matkustaa takaisin Egyptiin ja tutustua siellä vallitsevaan jumalalliseen järjestykseen. Täältä löytyy Vihreä Isä-Jumala Osiris. Monet egyptologit myös kertovat, että vihreä väri tarkoittaa monesti samaa kuin punainen väri hieroglyfeissä. Osiriksen tarustoon kuuluu maininta tapahtumasta, jossa hänen veljensä SeTH tappaa Osiriksen ja paloittelee hänen kehonsa ympäri Egyptin maata. (Pinch, 2002) Tässä tarinassa ja Jeesuksen kattamassa viimeisessä ehtollisessa, jossa Jumala tarjoaa oman kehonsa ja verensä syötäväksi, on paljon yhteisiä piirteitä. (Luukas 22:19) Ne molemmat ovat tarina siitä, miten oma sielu tarjoillaan uhriksi ihmiskunnalle, ja näin ollen luovutaan viimeisistäkin oman tahdon rippeistä. Tämä on vihreän leijonan kuolema. (Aiheesta on tarkempi selitys tässä: Mitä tarkoittaa alkemian symboli, jossa vihreä leijona nielaisee auringon?)

 

Vihreän Leijonan symboliikka aukeaa, kun muistamme Leijonan olevan luonnossa petojen kuningas. Vihreä väri puolestaan merkitsee Luonnon (= Äiti) ja Jumalan (= Isä) liittoa – Isä-Äitiä. Tätä samaa ajattelutapaa tarvitaan alkemian Rebus vaiheessa, kun kaksi ääripäätä liitetään yhteen. Muista: ”Yksi on Kaikki.” Kysymys siis kuuluu, että mitä saadaan liittämällä yhteen Kuu ja Aurinko eli Tieto ja Elämä? Mikä aine täydellistää alkemian perimmäisen tarkoituksen ja kolminaisuuden? Vastaus johtaa meidät suoraan pyramidin huipulle.

 

Electrum – Vihreä Kulta

Alkemian periaatteiden mukaisesti kullan ja hopean liittona saadaan aikaan Elektrum. Elektrum ei kuulu alkuaineiden jaksolliseen järjestelmään, vaikka sanana se tulee vastaan monissa tieteellisissä julkaisuissa. Elektrumia esiintyy luonnossa ja se on kullan ja hopean yhdistelmä. Väriltään Electrum on usein vaaleankeltaista. Jotkut tutkijat ovat yrittäneet määritellä tarkkoja prosentuaalisia osuuksia kullan ja hopean suhteen, mutta mitään yhteistä linjaa ei ole. (Kinnunen, 1998). Silti ehkä eniten käytetty mittasuhde on 55% kultaa ja 44% hopeaa. Tämä joka antaa yhden prosentin käyttövaran vielä muille alkuaineille kuten kuparille.

 

Täysin erilainen lähestymistapa Elektumiin on löydettävissä alkemistina tunnetun Paracelsuksen muistiinpanoista: “Määritellään elektrum: se on Taiteella muista metalleista valmistettu metalli, eikä se enää ole sen tapaista mistä se on tehty.” Paracelsus tarkoittaa tässä, että Elektrum itse ei ole metalli, vaikkakin se sisältää metalleja omassa kehossaan. Samassa asiayhteydessä Paracelsus kertoo alkuperäisen Elektrumin olleen kahden asemesta seitsemän metallin seos: ”se sisältää jokaisen näiden metallien hyveen, samalla tuottaen jotain uskomatonta.” Jostain syystä Paracelsus liittää Elektrumiin punaisen ja valkoisen värin jostain muista alkemian prosessaista. (Waite, 2002) Tähän kommentiksi varmasti riittää, että Valkoinen on Tiedon eli Isän väri ja Punainen on Elämän eli Pojan väri. He ovat Kuu ja Aurinko.

 

On hyvin mielenkiintoista havaita miten eri tieteen ja uskontojen aloilta Totuuden etsijät ovat olleet kiinnostuneita juuri tästä aineesta ja sen eri sekoituksista. Plinius Vanhempi pohtii Elektrumin olemusta kirjassaan Naturalis Historia, jota pidetään maailman ensimmäisenä luonnonhistorian kirjana. Toisesta lokerosta nousee esiin Witness Lee, joka opettaa meitä Elektrumista profeetta Hesekieliä koskevien tutkimustensa yhteydessä (Messages 1-15). Esiin nousevat seuraavat asiat:

 

 • Elektrum on kullan ja hopean seos
 • Elektrum käännetään joskus meripihkaksi sen värin vuoksi
 • Elektrum on se hehkuva metalli, joka on kuvattu Raamatussa (esim. Hesekiel 1:4, 1:27 ja 8:2)

 

Kreikkalaiset kutsuivat Elektrumia valkoiseksi kullaksi, vaikka sen vakiintunut nimitys onkin vihreä kulta. Vihreä on seokselle varmasti parempi nimi, sillä se esittää keskiarvoa väriaaltojen aallonpituuksissa ja esimerkiksi RGB-värimalli tarvitsee sinisen ja punaisen rinnalle vihreän värin. Vihreä väri on siis luonnollinen tasapaino ja onhan aiheesta tehty tutkimuksiakin, joiden mukaan ihmisen silmä lepää parhaiten vihreän luonnon keskellä.

 

Myös tiede on vahvistanut Electrumin olevan voimakkaampi ja kestävämpi kuin pelkästään kulta tai hopea. (Kinnunen, 1998) Toinen tieteellisesti merkittävä fakta on, että Elektrumia käytettiin ihmiskunnan ensimmäisissä kolikoissa (DR. O’HARA, 2013). Elektrumin voidaan siis sanoa olevan arvokas ja erityislaatuinen metalli, mutta miten se liittyy pyramideihin?

 

Pyramidion

Pyramidion (monikko pyramidia) on arkeologian termi, jolla viitataan egyptiläisen pyramidin ylimmäiseen kiveen tai huippukiveen. (Wilkinson, 2005, s. 197) Vanhan valtakunnan aikaan pyramidion valmistettiin dioriitista, graniitista tai hyvin hienosta kalkkikivestä, joka päällystettiin kullalla tai Elektrumilla (Winston, 2013). Kulmakiven valinnalla ja valmistuksella on varmasti ollut suuri merkitys. Samaan aiheeseen liittyen monille voi tulla yllätyksenä, että Egyptistä löytyy Pyramidion kivi, jonka nimi on Mooses (Peck and Roemer- und Pelizaeus-Museum, 1997).

 

Samasta aiheesta Raamatussa jatkaa Mooseksen jälkeen Jeesus: ”Jeesus sanoi heille: "Ettekö ole koskaan kirjoituksista lukeneet: -- Kivi, jonka rakentajat hylkäsivät, on nyt kulmakivi. Herralta se on tullut, ja se on ihmeellinen meidän silmissämme.” (Matteus 21:42) Tämä on viittaus Psalmiin 118, jonka kohdassa 22-24 lukee: ”Se kivi, jonka rakentajat hylkäsivät, on tullut kulmakiveksi. Herralta tämä on tullut; se on ihmeellistä meidän silmissämme. Tämä on se päivä, jonka Herra on tehnyt; riemuitkaamme ja iloitkaamme siitä.

 

Kulmakivet ovat tarkoituksella jätetty pyramidien viereen makaamaan tai ne on kokonaan kuljetettu pois pyramidien läheisyydestä. Tällä on iso symbolinen merkitys, sillä kulmakivi on Totuuden tien edetessä ihmiselle annettava Ikuinen Pää. Ihminen on tien edetessä ensin saanut profetian lahjan Vesikasteessa ja sittemmin rakentanut itsestään mentaalisen pyramidin jumalallisen järjestyksen mukaisesti. Työ kuitenkin etenee seuraavaan vaiheeseen vasta, kun Profetian Pää leikataan irti. Siksi huipulla ei ole kiveä, se on leikattu irti. Toisaalta huipulla ei ole myöskään Ikuista Päätä, sillä sitä ei ole vielä rakennettu. Kulmakiven konkreettisen kuvan voi nähdä useiden faaraoiden päähineissä. Kulmakivi on kuin kaaren eli pallon ja kolmion eli pyramidin yhdistelmä. Tämä ensimmäinen kivi näyttää kiveltä, joka ei kelpaisi kenellekään, eikä se kelpaakaan, mutta samalla se on avain ymmärtää koko maailmankaikkeus. (Vrt. huvikseen Johannes 8:7)

 

Alkemiasta silloin ja nyt

Meidän tulee muistaa profeetta Hesekielin (1:4) sanoja vielä kerran: ”Ja minä näin, ja katso: myrskytuuli tuli pohjoisesta, suuri pilvi ja leimahteleva tuli, ja pilveä ympäröitsi hohde, ja tulen keskeltä näkyi ikäänkuin hehkuvaa malmia, keskeltä tulta.” Mitä jos Hesekiel kertookin tässä meille pyramidien huipuista, jotka jo tiedämme olevan Elektrumia. Mitä jos tässä onkin kyse muinaisesta Tiedosta liittyen pyramideihin ja niiden ominaisuuksiin tietyntyyppisissä olosuhteissa?

 

Alkemiaa kutsutaan “Kaikkien tieteiden Äidiksi” ja “Kuninkaalliseksi Taiteeksi”. 2000-luvulla ihmiskunnalla on jokapäiväisessä käytössä lähes lukematon määrä alkemiallisia tuotteita ja niiden sovelluksia. Rautaa ja lyijyä käytetään autoissa, moottoreissa ja akuissa. Kuparia ja tinaa hyödynnetään tietokoneiden ja muiden elektronisten laitteiden sisällä. Lisäksi haluisin tietää todennäköisyyden sille, että olut, viini ja alkoholi olisivat syntyneet puhtaan sattuman vaikutuksesta. Edes tavallista kotiruokaa ei voi laittaa ilman alkemiaa, sillä myös suola on eräs alkemian lopputuotteista.

 

Seuraavaksi voidaan vielä pohtia, että miten egyptiläinen jumala Thoth on voinut jo tuhansia vuosia sitten kirjoittaa ylös tarkan kuvauksen Auringon toiminnasta ja siihen samaistettavissa olevasta ihmisen psykologisesta puhdistumisesta. Nykyajan tiedemiehet antavat vain pieniä arvauksia siitä, mitä tähtien sisällä oikein tapahtuu ja miten ne liittyvät galaksien keskustoissa olevien supermassiivisten mustien aukkojen hallinnoimaan maailmankaikkeuteen. Haluamme haastaa sellaiset ihmiset, jotka antavat enemmän arvostusta moderneille tiedemiehille kuin profeetoille, rakentamaan pienoiskokoisen auringon, jolla sitten voidaan tuottaa ilmaista ja uusiutuvaa energiaa koko ihmiskunnalle. Jos tämä tuntuu liian suurelta haasteelta, ehkä on aika mennä takaisin ihmiskunnan alkuun tutkimaan ensimmäistä kiveä, joka suuren vedenpaisumuksen jälkeen nousi alkuvedestä esiin.

 

Tähän mennessä ja toivottavasti tästä eteenpäin, ihmiskunnan suurin epäonnistuminen on ollut kullan ja rahan ahneudessa. Tämä on yhdessä kuolemanpelon kanssa suurin ansa estämään jokaisen henkistä kasvua ja yhteiskuntien kestävää kehitystä. Ihmisten ei ole tarkoitus juosta porkkanan perässä tai pelätä keppiä kuten eläinten. Eikö olisi jo aika lopettaa naurettavien kultakorujen ripustaminen kaulaan ja ranteisiin, ja ennemminkin antaa nämä alkuaineet tieteen hyväksi tutkimustyöhön. Ymmärrätkö kuinka suuressa roolissa kulta, kupari ja muut arvokkaat metallit ovat yhteisen planeettamme elinolojen turvaamisessa ja energiatuotannossa?

 

On päivän selvää, että alkemia tulee nousemaan feeniksin tuhkasta ennemmin tai myöhemmin.

 

 

Kuvien lähteet:

Kuva 1:

 • Philosopher's Stone is made by House of Truth after Signs and Symbols, 2008.
 • Leonardo's The proportions of the human body (The Vitruvian Man), around 1490. Current location: the Gabinetto dei disegni e stampe of the Gallerie dell'Accademia, in Venice, Italy.

 

Kuva 4:

 

Kuva 5:

 • Ouroboros drawing from a late medieval Byzantine Greek alchemical manuscript.
 • Fol. 196 of Codex Parisinus graecus 2327, a copy (made by Theodoros Pelecanos (Pelekanos) of Corfu in Khandak, Iraklio, Crete in 1478) of a lost manuscript of an early medieval tract which was attributed to Synosius (Synesius) of Cyrene (d. 412).
 • The text of the tract is attributed to Stephanus of Alexandria (7th century).
 • Date: 1478

 

Kuva 6:

 

FacebookTwitterGoogle BookmarksLinkedinPinterest

Sivustolla on käytössä muutama eväste (vain kävijämäärien analysointiin ja käyttökokemuksen parantamiseen, ei myyntiin tai markkinointiin liittyen).