Harjoituksessa käydään läpi eräs yksinkertaisimmista mielenhallintatekniikoista, kun Iisakki Totuudentalo opastaa tunnistamaan omia ajatusrakenteita ja sitten muokkaamaan niitä. Mielenhallinnassa ja ajatusten muokkaamisessa ei usein tarvitse millään tavalla edes puuttua ajatuksen sisältöön, vaan jo pelkkä kaavan murtaminen riittää tuottamaan halutun tai ainakin erilaisen lopputuloksen.

 

 

Hyvin usein ihminen luulee olevansa tietoinen omista ajatuksistaan. Todellisuudessa lähes yhtä usein näin ei kuitenkaan ole asian laita. Vaikka omien ajatusten sisällöstä olisi tietoisempi, ei ihmisellä monestikaan ole mitään käsitystä, miten hän on aistihavaintoja käyttäen rakentanut ajatuksensa. Ajatusten rakenneosat muodostavat kokonaisuuden, jota on helppo verrata esimerkiksi ruokareseptiin. Jos reseptissä muutetaan ainesosia, ei saatu lopputulos ole enää samanlainen kuin alkuperäisellä reseptillä. Toinen, ehkä nykyaikaisempi vertauskuva voisi olla: jos tuotettu ohjelma ei ole miellyttävä, niin itse ohjelman muuttaminen ei välttämättä ole helppoa tai edes mahdollista, mutta sen sijaan ohjelman koodia sotkemalla voidaan varmistaa, ettei ohjelma voi enää tulla sellaisenaan ulos.

Mielenhallinnassa on kyse näkökulman muutoksesta. Normaalisti ihminen on tottunut ajattelemaan omista ajatuksistaan ”mitä”-tyyppisesti. Tässä harjoituksessa saadaan alkeita muuttaa näkökulmaa ”miten”-tyyppiseen ajatteluun.

Harjoituksen NLP viitteitä: submodaliteetit, assosiointi, dissosiointi, ajatusten syvärakenne

FacebookTwitterGoogle BookmarksLinkedinPinterest

Sivustolla on käytössä muutama eväste (vain kävijämäärien analysointiin ja käyttökokemuksen parantamiseen, ei myyntiin tai markkinointiin liittyen).