Tulikasteen aikana ihmisen sielun kaikki seitsemän osaa on käyty läpi, ja sielunosat ovat muodostaneet kytköksiä keskenään. Tunteen ja muistin yhteydessä syntyi tietoinen tunnemuisti, johon muistitekniikat pohjautuivat. Seuraavan, luomistyön ymmärtämiseen tarvittavan kytköksen nimeksi tuli järkiluovuus, ja sen loivat alitajuisempi järki sekä tietoisempi luovuus. Kolmas kytkös on sitten se kaikkein voimakkain, ja sitä kuvaa oikein hyvin symbolinen termi taivaan ja maan liitto, eli tietoisen ja tiedostumattoman mielen liitto.

Sielun sisäisten kytkösten lisäksi jokainen sieluosa on saanut uuden strategian. Jos kaikki sielunosat on käyty johdatuksen mukaisesti läpi, ei tässä vaiheessa juuri mikään ole enää kuten aiemmin – uudelleensyntynyt ihminen on todella täysin uusi ihminen. Älä anna vanhan zeniläisen viisauden hämätä sinua. Viisaus kuuluu: ”Ennen valaistumista pilko puita ja kanna vettä. Valaistumisen jälkeen pilko puita ja kanna vettä.” Viisaus ei tarkoita arkihuoliin takertumista valaistumisen jälkeen, vaan symbolisen elämänpuun jatkuvaa karsimista sekä niin sanotun elämänveden kantamista.

Elämän kohtaaminen on eräs totuuden tien suurista kokemuksista ja myös sitä edeltää ahtaat portit. Ennen elämän maljan juomista muodostetaan vielä selkeät määritelmät eri sielunosien toimintatavoille sekä tahdolle. Tämän jälkeen paneudutaan lyhyesti palavan lampun ja silmän symboliikkaan, ja niiden siivittämänä luonnehditaan täydellisen sielun toimintaperiaatteet. Tämän jälkeen luodaan aivan uudenlainen määritelmä sielun sukupuolelle, johon näyttäisi liittyvän muitakin seikkoja kuin pelkät sukupuolielimet.

Jos tätä kirjaa haluaisi rinnastaa alkemian symboliikkaan, niin alkemiaa vastaava termi on Totuudentalo. Kaiken ja ei minkään teoria puolestaan vastaa viisasten kiveä, ja tässä vaiheessa ajankohtaiseksi tuleva täydellinen sielu vastaa elämän eliksiiriä. Pian alkava kirjan kolmas kappale, eli evoluutio puolestaan vastaa suurta työtä, tai pikemminkin pienen työn ja suuren työn yhdistymistä luomistyöksi, eli juurikin evoluutioksi.

Elämän kohtaamiseen liittyy myös olennaisesti synnytys ja synnyttäminen. Niiden kanssa tutuksi tulee myös elämään suoraan liittyvä Äiti-lapsi-symboliikka, joka on varmasti jokaiselle yhdenkään pyhän kirjan avanneelle ihmiselle tuttu. Näillä eväillä päästään lopulta uimaan rikinkatkuisen tulisen järven yli, ja tullaan valmiiksi sielun silmän aukenemista varten. Tulikasteella on onneksi aikaraja, ja Jeesuksenkin lupauksen myötä voidaan todeta, että se joka kestää loppuun asti, pelastuu.

FacebookTwitterGoogle BookmarksLinkedinPinterest
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account

Sivustolla on käytössä muutama eväste (vain kävijämäärien analysointiin ja käyttökokemuksen parantamiseen, ei myyntiin tai markkinointiin liittyen).