Kundaliini on tämän kirjan kontekstissa nimetty elämäksi ja elämänvoimaksi. Kundaliini tunnetaan myös nimillä ki-energia (esim. reikissä) sekä qi-energia (itämaissa). Kundaliini on se voima, joka saa kaiken maailmankaikkeudessa kasvamaan. Ihminen, ihmisen solut, kasvit ja eläimet ovat kaikki täynnä kundaliinia. Sitä on joka paikassa, ihan kaikkialla. Kesyttämättömänä kundaliini vastaa ihmisten lisääntymisestä, ja ehkä siksi sitä usein nimitetään myös seksuaalienergiaksi. On muuten myös aivan yhtä oikein sanoa sitä tahdonenergiaksi ja tahdonvoimaksi. Tämä vaatii ehkä hieman tarkempaa selitystä.

Kundaliinin pystyy samaistamaan seksuaalienergiaan ja tahdonvoimaan siten, että jokaiseen yksilösieluun on jo lähtökohtaisesti asennettu tahto pysyä hengissä. Elämänvoima saa ihmisen varomaan vaarallisia tilanteita jo pienestä taaperosta lähtien, ja aikuiseksi kasvettuaan sama voima alkaa ohjata ihmistä lisääntymään. Kundaliini-energia ohjaa lisääntymään ihmistä kahdella tavalla, kehollisesti ja mielellisesti. Kehollinen lisääntyminen on aivan tavallista fyysisen sukupolven tuottamista, ja vastaavasti mielellinen lisääntyminen on oman persoonallisen totuuden opettamista muille ihmisille. Oma persoonallinen totuus voi sisältää omaa ammattitaitoa, hyväksi havaittuja toimintamalleja, mutta aina omia uskomuksia ja arvoja. Perimmäiseen totuuteen verrattuna nämä ajatukset voivat olla totta, valetta tai mitä tahansa siltä väliltä. Näin kundaliininenergia toimii, ja se pitää totuuden tiestä tietämätöntä yksilösielua otteessaan, elämän vankina.139

139 Siksi Jeesus kehottaa Raamatussa ihmisiä kadottamaan oman elämänsä, jos he haluavat seurata hänen asettamaa esimerkkiä. (esim. Luukas 9:23-24)

Faarao Maatkare ja käärme otsalla

Kuva 36. Faarao Maatkare käärme otsallaan (vasen), sekä hieroglyfi dj, lepäävä käärme (oikea).

Elinvoima kuvataan symbolien kielessä lähes poikkeuksetta käärmeenä. Itämaiset perinteet opettavat kundaliinin yhteydessä käärmeestä, joka nukkuu ihmisen selkärangan alaosassa. Myös Egyptissä elinvoiman nousuun on liitetty käärmeitä, sillä osa nimenomaan elinvoimaan liittyvistä jumalattarista on kuvattu käärmeinä tai heidän nimissään on käytettyä hieroglyfiä käärme. Elinvoiman lopullista nousua kuvaa hieroglyfi dj (I10), jossa käärme on noussut ihmisen pään päälle lepäämään.

Ehkä kuitenkin se kaikkein tunnetuin ja itse asiassa myös voimakkain ja lopullisin elinvoiman symboli on lohikäärme. Lohikäärme koostuu kahdesta eri osasta, käärmeestä ja siivistä. Myös tämän symbolin alkujuuret löytyvät Egyptistä, jossa tulikasteen saamista kuvattiin nebty-nimellä. Nebtynimi on faaraon saama arvonimi, ja sen merkitys on sana tarkasti kaksi leidiä. Nimi muodostuu Wadjet nimisestä käärmeestä ja siivekkäästä linnusta nimeltä Nekhbet.

Nebty-nimi ja Cadeceus

Kuva 37. Nebty-nimen hieroglyfi (vasen), sekä symboli caduceus (oikea).

Toinen lohikäärmeen symboliikkaa heijastava vanha ja tunnettu symboli on caduceus. Caduceus tunnetaan varsinkin alkemiasta, jossa se symboloi vastakohtien liittoa. Alkuaineina vastakohdilla viitataan yleensä elohopeaan ja rikkiin. Henkisessä alkemiassa Caduceus-sauva symboloi muodonmuutoksen voimaa, ja sen siivet on joskus nähty suuren työn onnistumisesta johtuvan tasapainon merkkinä (Signs & Symbols, 2008). Caduseus on tuttu myös kreikkalaisesta tarustosta Hermes-jumalan sauvana. Hermestä vastaa egyptiläisessä tarustossa jumala Thot.

Nyt on esitelty paljon erilaisia symboleita, mutta mikä on niiden syvällisempi merkitys tässä yhteydessä? Nämä kaikki eri nimet, ominaisuudet ja symbolit kuvaavat täydellistä sielua. Seuraavaksi syvennytään pohtimaan, miksi ja erityisesti miten täydellinen sielu kykenee voittamaan ja kesyttämään villin luontonsa.

FacebookTwitterGoogle BookmarksLinkedinPinterest
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account

Sivustolla on käytössä muutama eväste (vain kävijämäärien analysointiin ja käyttökokemuksen parantamiseen, ei myyntiin tai markkinointiin liittyen).