Täydellinen sielu liittyy elämänvoimaan hyvin olennaisella tavalla. Seuraavan taulukon avulla pyritään osoittamaan, miten yksilösielu on kiinni elämän ansoissa sen oman persoonallisuuden kautta. Persoonallisuus heijastaa ihmisen omaa itsekästä tahtoa, joka haluaa olla elossa ja lisääntyä. Tämän vuoksi elinvoima ei pääse virtaamaan koko sielun läpi, vaan se on kiinnittynyt johonkin tiettyyn kohtaan sielua – siihen pisteeseen, missä vaiheessa henkistä evoluutiota kyseinen sielu on menossa. Näitä pisteitä kuvataan esimerkiksi chakroilla ja kabbalan elämänpuulla. Vastaavasti koska täydellinen sielu ei ole enää kiinni persoonallisuudessaan, pääsee elinvoima virtaamaan koko sielun läpi vapaasti. Tätä vapaata virtausta kutsutaan konkreettiseksi tulikasteeksi, se on elämän kaste. Elinvoiman virtaus on purettu auki taulukossa 20, jota tulee lukea ja tulkita alhaalta ylöspäin - kundaliinin noususuuntaan.

Huomautetaan tässä vielä totuuden tien edelliseen vaiheeseen liittyen, että vesikasteessa elämänvoima pääsee myös virtaamaan koko yksilösielun läpi, sillä itsensä kieltämisen ja persoonan henkisen kuoleman kautta, sielu saavutti hetkellisesti saman tasapainon kuin tässä tulikasteessa. Vesikasteessa tasapainoon päädyttiin olemattomuuden, eli omien ominaisuuksien riisumisen ja karsimisen kautta, kun vastaavasti tulikasteessa sielun sisäinen harmonia tulee kaikkeuden ja runsauden kautta. Näin molemmat hengen ääripäät tulevat yksilösielulle tutuiksi – perille pääsee kahdesta eri suunnasta, toisin sanoen joka suunnasta.

Itsekkyys ja seksuaalisuus ovat elämän suurimmat voimavarat ja sudenkuopat. Nämä voimat itsessään eivät ole hyviä tai pahoja, ne eivät ole lähtöisin Saatanasta tai Jumalasta, vaan ne vain ovat juuri sitä, mitä ne ovat. Ainoastaan ihminen kykenee lunastamaan tämän voiman käyttöönsä, ja siksi juuri ihminen on se väline, jonka kautta voima saa lopputuloksen. Ja tämä lopputulos voi olla hyvää tai pahaa, soveliasta tai soveltumatonta.

Itsekkyys ja seksuaalisuus ovat niin suuri voima, että ilman henkistä tietä ne yksinkertaisesti pitävät sielua otteessaan. Ne saavat ihmisen juoksemaan rahan ja omaisuuden perässä, sekä etsimään alitajuisesti lisääntymismahdollisuuksia siellä täällä. Henkisen evoluution näkökulmasta kannattaa ymmärtää, ettei henkinen tie todellakaan ala itsekkyyden ja seksuaalisuuden voittamisella, vaan pikemminkin ne vasta heräävät siinä vaiheessa.

Elivoiman eli kundaliinin nouseminen kuvaa suoraan verrannollisesti ihmisen itsekkyyden ja seksuaalisuuden nousemista. Tämän vuoksi monet henkiset opettajat eivät kykene puhumaan toisten henkisten opettajien kanssa – he ovat vielä liian itsekkäitä, joskus jopa jääräpäitä. Samoin jos henkinen opettaja on aloittanut muiden kuin itsensä opettamisen liian aikaisin, on hänellä riski ajautua seksuaaliseen kanssakäymiseen autettavien ihmisten kanssa. Tämä on aina yhtä väärin ja tuomittavaa kuin terapeutin ja hänen asiakkaan välinen suhde, tai jopa yhtä tuomittavaa kuin tavallisen opettajan ja koululaisen välinen suhde. Jos itsekkyys ja seksuaalisuus vielä vaivaavat sielua, tulee sielun jatkaa omaa kehitystään kohti täydellisen sielun tasapainoa, ja lopettaa muiden ihmisten parantaminen ja opettaminen siksi aikaa.

Itsekkyyden ja seksuaalisuuden ansat

Taulukko 20. Elinvoiman ansat ovat itsekkyys ja seksuaalisuus

FacebookTwitterGoogle BookmarksLinkedinPinterest
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account

Sivustolla on käytössä muutama eväste (vain kävijämäärien analysointiin ja käyttökokemuksen parantamiseen, ei myyntiin tai markkinointiin liittyen).