Jos sinulla on vaikeuksia ymmärtää hengen rakennetta (eli KET:aa), voit aivan aluksi muodostaa ajatuksissasi perimmäisen totuuden jaon kahteen osaan. Totuuden osat ovat tieto (vasen puoli) ja elämä (oikea puoli). Tietoon kuuluvat kaikki maailmassa ikuisesti samana pysyvät asiat, ja vastaavasti elämään kuuluvat kaikki maailmassa ikuisesti liikkuvat ja jalostuvat asiat. Lyhyt esimerkki olkoon: luku neliöjuuri kaksi (√2) voidaan määrittää aina samalla tavalla, vaikka luvuksi yksi valittaisiin mikä tahansa mitta. Kyseinen luku ei siis koskaan muutu, eikä mikään maailman aikayksikkö riitä mittaamaan sitä aikaa, joka menee sen desimaalien kirjoittamiseen (ääretön määrä). Siksi neliöjuuri kaksi kuuluu tietoon, KET:n vasemmalle puolelle. Oikean puolen esimerkkinä toimii aivan hyvin ihmisen sielu, joka jatkuvasti etsii uutta opittavaa ja siten kehittyy eteenpäin. Siksi valaistumaton sielu kuuluu elämään. Perimmäisen totuuden virallinen määritelmä on siis tämän kirjan ensimmäinen määritelmä, eli KET itse.

KET, Raamattu ja Nooa, sekä Egypti ja Nu

Taulukko 8. Teorian vasen puoli nykyaikaisin, Raamatun ja muinaisen Egyptin termein

KET on varsin lyhytsanainen, mutta kattava – se kattaa kaikki maailmankaikkeuden asiat. Jos hengen tasoa kuitenkin halutaan kuvata tai ”ei-kuvata”, voidaan rinnalle nostaa egyptiläinen ja raamatullinen hengen määritelmä. Raamatussa määritelmä on annettu Nooan tarinan yhteydessä, mutta sen tulkitsemiseksi tarvitaan symbolien kielen tuntemusta. Täsmälleen sama määritelmä löytyy myös Egyptin tarustosta, jossa jumalten nimet niiden luomisjärjestyksen mukaisesti antavat meille tarvittavat avainkäsitteet tietoisuutemme laajentamiseen.

Seuraavaksi samaistetaan hieman ikivanhaa symboliikkaa, jotta voidaan helpommin ymmärtää, mitkä asiat kuuluvat tietoon ja mitkä elämään. Koska tieto ja elämä ovat KET:n ensimmäiset jakajat, on niiden välinen ero tärkeää olla koko ajan selvänä.

 

Elämä, Elämänpuu, Elämän Pyörä, Dharman Pyörä

Feminiinistä eli naiseudellista hengen osaa kutsutaan esimerkiksi nimillä elämänpyörä ja elämän henkäys. Tähän jatkuvasti muuttuvaan ja jalostuvaan hengen osaan kuuluu muun muassa ihmisen persoonallinen yksilösielu. Elämään voidaan lukea kuuluviksi luovuus, muisti, järki, tunne sekä vielä kehittymätön tietoisuus ja hallitsematon alitajunta yhdessä ihmisen maallisen tahdon ja persoonan kanssa.

Elämää voidaan pitää yleisterminä kaaoksen vallassa olevalle maailmankaikkeudelle, jossa kaikki asiat tuntuvat tapahtuvan sattumanvaraisesti ja hallitsemattomasti. Elämän vallassa olevat ihmiset ovat kuin luonnon eläimiä, jotka tuulen mukana heittelehtivät sinne tänne. Periaatteessa myös kaikki mielen sairaudet ovat lähtöisin elämästä itsestään, sillä ilman hengen toista osaa - tietoa - kukaan ei voi hallita elämää. Tämä varmasti riittää jo pelotteluksi, jotta tähän hengen rakenteeseen osataan suhtautua riittävällä kunnioituksella ja vakavuudella.

Kun pahat voimat ovat vallalla ihmisen sielussa, alkaa tahto automaattisesti tehdä vääriä valintoja järjen ja tunteen tasolla. Tällöin eläimenkaltainen peto syö tiedon ja tietämätön väärä profeetta sotkee yksinkertaiset, yleismaailmalliset totuudet joksikin muuksi. Tätä voidaan kutsua elämän ja aineen voitoksi hengestä ja tämän tunnustaminen on jokaisen ihmisen henkilökohtaisen kasvun alkupiste. Jos tätä pistettä ei olisi, ihminen olisi jo irti pedon ominaisuuksista ja väärän profeetan mielikuvituksen tuottamista valheista.

Luontoäiti ei kuitenkaan ole ikuisesti paha ja hallitsematon kaaos, vaan ihmisen mielen ja ymmärryksen kautta jokainen voi hyväksyä totuuden osaksi elämäänsä ja siten saavuttaa yhteyden tietoon, ja lopulta kuolla ja syntyä uudestaan. Uudelleensyntymä edellyttää oman ajatusmaailman kulkemista takaisin syntymään samalla käsitellen jokaisen piilossa olevan ajatuksen ja ikävän tapahtuman. Tämän jälkeen rakentuu uusi elämä (uusi taivas ja uusi maa), joka ei enää hallitse ihmistä kaaoksen muodossa. Pyhien kirjojen symboliikan mukaan tämä uusi elämä on ikuinen ja se on lähtöisin Isästä, eli symbolisesta alkuvedestä ja hengestä (KET:n vasemmasta puolesta).

 

Tieto, Tiedonpuu, Totuus, Totuuden henki

Toinen hengen puolikas on nimeltään tieto. Tämä osa on maailmankaikkeuden ainoa absoluuttinen totuus, joka on ikuisesti ja kaikissa olosuhteissa aina muuttumaton ja sama. Totuus on hengen osa, joka sisältää lait mentaalisesta etiikasta ja fyysisestä luonnosta. Tietoon kuuluvat kaikki äärettömät ja ajattomat asiat ja suureet. Fyysikoille tämä on kosmoksen ainoa lepokoordinaatisto, jota kutsuttiin eetteriksi satojen vuosien ajan, ja jonka vasta Einstein lopulta hylkäsi – ilman perusteita. Einstein tyytyi tarkastelemaan vain KET:n oikeaa puolta, minkä vuoksi hänen oivalluksensa eivät selitä koko maailmankaikkeuden olemusta ja olemattomuutta, vaan vain sen olemusta.

Kun tietoa rajoitutaan katsomaan ihmismielen ominaisuutena, se sisältää kaikki mielen lainalaisuudet ja sovellukset, jotka ovat totta. Myös mentaalisesti siten pitää paikkansa, että jos jokin asia on totta, sen tulee olla totta myös tieteellisesti. Jos jokin asia ei vielä tieteellisesti ole totta, tulee tieto saattaa teoriamuotoon ja siten tarkastelun kohteeksi. Näin siitä joskus tulee myös tieteellinen totuus. Ihmiset eivät ole lopullisesti tietämättömiä, vaan tässäkin yhteydessä tarvitaan vain riittävästi aikaa.

Mielenrakenteessa tieto ulottuu kaikkein syvimmälle. Se on kuin musta aukko, joka vetää kaiken lähelleen tulevan itseensä ja sitten täydellisessä muodossaan – jumalallisessa järjestyksessä – se vain katoaa näkymättömäksi, salaiseksi ja pimeäksi alkuvedeksi. Tästä tiedon alkuvedestä on kaikki ajatusten rakennusaineet nostettu, submodaliteettien eli aistihavaintojen muodossa.

Tiedon ja elämän suhteesta tulee ymmärtää, että niin kauan kuin eletään tietämättömyyden ja pahuuden vallassa, kaaos ja luonto voittavat. Mutta heti kun ihmisen yksilösielu puhdistuu - ja siellä herää uusi toivo sekä Jumalan lapsi ja tahto - tulee kaikki muuttumaan. Tämän jälkeen ei ole enää kaaosta, on vain vajavaista ymmärrystä, eli edelleen tietoisuudelle tavoittamatonta ja omaksumatonta tietoa.

FacebookTwitterGoogle BookmarksLinkedinPinterest
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account

Sivustolla on käytössä muutama eväste (vain kävijämäärien analysointiin ja käyttökokemuksen parantamiseen, ei myyntiin tai markkinointiin liittyen).