Henkinen tie vetää puoleensa yleensä silloin, kun ihminen kohtaa kriisejä ja vaikeuksia. Henkinen tie rinnastetaankin usein henkiseen evoluutioon. Evoluutiossahan pärjäävät sellaiset yksilöt ja lajit, jotka parhaiten sopeutuvat jatkuvasti muuttuvaan maailmaan. Henkisellä tiellä sopeutuminen tapahtuu omasta tahdosta luopumisen kautta, jolloin ihmisen ja hänen ympäristönsä – sisäisen tai ulkoisen – välillä ei ole enää ristiriitoja.

Onko siis utopiaa ajatella, että joku voisi herätä henkisyyteen ilman tuskaa? Todennäköisesti. Tiedossa on lukuisia esimerkkejä, kun heräämisen alkumetrit ovat johtaneet mielenterveyden ongelmiin, syvään masennukseen ja jopa itsetuhoisiin ajatuksiin. Henkisyydestä tietämätön onkin tässä tilanteessa aika tuuliajolla. Pääsääntönä voisi pitää, että mitä suurempi ego, sen vaikeampaa siitä luopuminen ja sopeutuminen uuteen tilanteeseen on.

Henkisen tien vaiheet voi jakaa neljään osaan. Jo ihmisen puheesta voi päätellä, missä kohtaa tietä hän kulkee. Jos hän puhuu mielestä, on hän tien ensimmäisessä vaiheessa. Toisen vaiheen avainsana on sydän, ja tuossa vaiheessa sen johdatusta tunnustellaan, ja sen merkkejä pyydetään ja etsitään hartaasti. Kolmannessa vaiheessa sydän muuttuu korkeammaksi tietoisuudeksi, jonka avulla itsensä oppii tuntemaan vieläkin paremmin ja ennen kaikkea oppii elämään läsnä nykyhetkessä. Henkisen tien lopussa tietoisuuskaan ei enää riitä, vaan vaaditaan kokonaisvaltaista itsensä tuntemista ja hallintaa. Tällöin sydän avartuu aina sieluksi asti, ja tässä viimeisessä vaiheessa ihminen on siirtynyt self-help-kirjallisuudesta syvällisiin pyhiin kirjoituksiin. Ennen tätä siirtymää ihminen saattaa hetkellisesti kokea pyhät kirjat erittäin vastenmielisenä tai ainakin epäoleellisena.

Kabbalan elämänpuun neljä maailmaa

Kuva 10. Henkisen evoluution vaiheet elämänpuussa

Kun ihminen elää vielä mielivaiheessa, hän pyrkii alitajuisesti vahvistamaan persoonallisuuttaan ja toteuttamaan omaa tahtoaan. Tällöin ulkoiset asiat, kuten työpaikka, vaatteet, asunto ja auto ovat hyvin merkityksellisiä. Myös sisäiset kulissit, kuten uskomukset, arvot, ja käsitys omasta identiteetistä tulee tässä vaiheessa olla kunnossa.

FacebookTwitterGoogle BookmarksLinkedinPinterest
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account

Sivustolla on käytössä muutama eväste (vain kävijämäärien analysointiin ja käyttökokemuksen parantamiseen, ei myyntiin tai markkinointiin liittyen).